Rokas Gasparaitis. LGBT propaganda Lietuvos pradinėse mokyklose. Kas toliau?

propatria.lt nuotrauka  „Tolerancijos savaitę pradėjom su mažaisiais“ – taip Tolerantiško jaunimo asociacija (toliau – TJA) Feisbuke vi...

propatria.lt nuotrauka 
„Tolerancijos savaitę pradėjom su mažaisiais“ – taip Tolerantiško jaunimo asociacija (toliau – TJA) Feisbuke viešai praneša apie tai, kad jau organizuoja ir veda įvairius „pasikalbėjimus“ su Vilniaus pradinukais. Kaip skelbia pati TJA, 2017 m. lapkritį vienoje iš Vilniaus mokyklų šie „pasikalbėjimai“ „apie supratimą, pažinimą ir pagarbą“ vyko su 1-2 ir 3-4 klasių moksleiviais. „Supratimo, pažinimo ir pagarbos“ lozungas abstraktus, bet TJA nepalieka mūsų neaiškiose abstrakcijose – pasirodo, „pasikalbėjimuose“ TJA nariai 1-2 ir 3-4 klasių moksleiviams seka pasakas. Nurodoma ir konkreti pasakų knyga – „Gintarinė širdis“. Atsivertus knygą jau pirmoje pasakoje paaiškėja, kad ši knyga turi įprastinėms pasakoms nebūdingų elementų – čia atvirai brukama LGBT ideologija. To neslepia ir pati TJA, kuri šią pasakų knygą apibūdina kaip tokią, kurioje kalbama apie „šeimas sukuriančius vienos lyties asmenis“. 

Ir išties kalbama. Šioje knygoje randame „Pasaką apie karalaitę, batsiuvio dukterį ir dvylika brolių, lakštingalom giedančių“. Joje pasakojama, kaip daugelis jaunikaičių bandė užkariauti karalaitės širdį. Nė vienam nepavyko. Galiausiai karalaitės širdį užkariavo jaunuoliu apsimetusi batsiuvio duktė. Karalaitė ir batsiuvio duktė prisiekė būti kartu, kol mirtis išskirs, ir „susituokė“. Tik iškart po „vestuvių“ įvyko sukrečiančiai netikėtas dalykas: karalaitė suprato, kad jaunuoliu apsimetusi batsiuvio duktė nėra jaunuolis. Vis tik didelių problemų dėl to karalaitei nekilo. Priešingai, karalaitė atpažino, kad naujoji „sutuoktinė“ – vaikystės draugė, kurios „skaisčios akys jai kasnakt sapnuodavosi“. Po to aprašoma, kaip „sutuoktinės“ leidosi į kelionę ieškoti batsiuvio dukters brolių. Kelyje, kaip dažnai pasitaiko ir įprastose pasakose, sutinkama senolė. Tik čia ta sutiktoji senolė kiek „patobulinta“ – ne tik nurodė karalystę, kur bus galima rasti ieškomus brolius, bet ir nepagailėjo neįkainojamo patarimo: „Bet saugokitės – jei kas nors pamatys jus, susikibusias už rankų, apsikabinusias ar besibučiuojančias, gyvos neištrūksite. Ten žmonės nežino, kas yra meilė.“ Šios karalystės valdovas, aišku, senolės žodžius pateisino: aptikęs besibučiuojančias „sutuoktines“ pasakė, kad šitoje karalystėje „uždrausta mylėti“, ir „sutuoktines“ pasiūlė sudeginti. Visgi, lemiamu momentu „sutuoktinės“ buvo išgelbėtos nuo laužo, o karaliui baigėsi kiek liūdniau: „didžiulis vėjas, pagavo jį į sūkurį, iškėlė ir nunešė nežinomais keliais“. Kai kurie karalystės gyventojai tuomet pasiteiravo, kaip reiks gyventi be valdovo. Karalaitė patikino, kad valdovas valstybei visiškai nebūtinas, tereiks priprasti gyventi pagal pagrindinį įstatymą: „Visi skirtingi – visi lygūs“. Be abejonės, pritaikius šį visraktį, gyvenimas toje karalystėje kaipmat susitvarkė. Iš esmės pasaka baigėsi amžinosios taikos karalyste. Tik paminėsime, kad kitoje pasakoje „Kaip karaliaus sūnūs išminties ieškojo“, nenusižengiant „lyčių lygybės“ (angl. gender equality) standartams, galime atrasti dar vieną ideologinę pasakėlę apie karalaičio ir jaunikaičio „meilę“.Ar TJA atstovai turi teisę Lietuvos pradinėse mokyklose septynmečiams sekti tokio turinio pasakas? Lietuvos edukologijos universitetas – pasakų rinkinio „Gintarinė širdis“ leidėjas – 2014 m. kovo mėn. patvirtino taip nemanąs, kuomet pats sustabdė šios knygos platinimą, ją pavadinęs „žalinga bei primityvia ir angažuota homoseksualizmo propaganda”. 2014 m. balandį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos  priimtoje išvadoje teigiama, kad knygoje pateikiama informacija žalinga nepilnamečiams ir rekomenduojama ją platinti specialioje pakuotėje su žyma „N-14“. Knygos autorė N. Mikalauskienė protestuodama prieš „diskriminaciją“ kreipėsi į teismą, bet 2015 m. balandį Vilniaus m. apylinkės teismas atmetė jos ieškinį dėl įpareigojimo nutraukti „diskriminacinę“ praktiką ir platinti leidinį. 2016 m. kovą Vilniaus apygardos teismas atmetė autorės apeliacinį skundą ir paliko galioti ankstesnį sprendimą. Visgi 2016 m. gruodį Lietuvos Aukščiausiasis teismas panaikino ankstesnius Vilniaus apylinkės ir Vilniaus apygardos teismų sprendimus ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo. Bylą išnagrinėjęs Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad žemesnės instancijos teismai nepagrįstai kaip pakankamu pagrindu kliovėsi Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išvada. Taip pat pažymėta, jog knyga galimai tik skatina toleranciją kitokios lytinės orientacijos asmenims ir nepažeidžia Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 16 punkto, kuriuo nurodoma, jog informacija, „kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata“ yra vertinama kaip neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija. Po šios Aukščiausiojo teismo nutarties byla atiduota atgal į Apygardos teismą, kuriame ir paaiškės galutinis knygos likimas. 

Na, o kol paaiškės, TJA be jokių „N-14“ apribojimų su šiuo pasakų rinkiniu pradėjo žygį per Lietuvos pradines mokyklas. TJA viešai skelbiamoje nuotraukoje iš vienoje Vilniaus mokyklų vykusios „pamokėlės“ aiškiai matyti bent dvi dešimtys vaikų. Ar visų jų tėvai buvo informuoti dėl vaikams skaitomų pasakų turinio? Ar buvo gautas nedviprasmiškas ir aiškiai išreikštas tėvų pritarimas dėl vaiko dalyvavimo TJA „pamokėlėje“? Ar veikiau, naudojantis minėta Aukščiausiojo Teismo palikta spraga, „Gintarinės širdies“ pasakos pačios TJA ir TJA lankytos Vilniaus mokyklos traktuotos kaip eilinės pasakos (kaip nesiskiriančios nuo, pavyzdžiui, H. K. Anderseno „Bjauriojo ančiuko“) ir dėl to tėvai nebuvo informuojami apie „pamokėlių“ turinį? Būtina griežtai pareikalauti, jog TJA ir jos siūlomas „pamokas“ įsileidžiančių mokyklų atstovai atsakytų į šiuos klausimus.

Šeimos instituto pabaiga? 

Vienalyčių partnerysčių/„santuokų“ įteisinimas reikšmingas tuo, kad iš esmės naikina šeimą kaip valstybės proteguojamą gėrį, kaip institutą – struktūriškai apibrėžtą darinį, kuris saugomas ir remiamas politiškai, nes atlieka itin svarbias socialines funkcijas. LGBT ideologai tvirtina, jog ir vienos lyties asmenys turi būti traktuojami kaip šeima, jei teigia, kad tarp jų yra tam tikras emocinis ar jausminis tarpusavio ryšys. Remdamiesi „emocinio ar jausminio tarpusavio ryšio“ kriterijumi kaip pakankamu tam tikrus asmenis laikyti galinčiais kurti šeimą, nebeturime jokio protingo pagrindo neleisti šeimos kurti ne tik dviems, bet ir trims, keturiems, aštuoniems, dvidešimčiai ar bet kokiam kitam „emocinio ar jausminio tarpusavio ryšio“ patvirtinimą davusių asmenų skaičiui. Taigi, remiantis tokia logika, šeima yra bet kokia 2-iejų ar daugiau asmenų grupė, kuri išreiškia norą būti traktuojama kaip šeima. Stabili struktūra pakeičiama nuolat kintančia žmonių troškimų įforminimo erdve, todėl apie šeimą kaip institutą kalbėti nebeprasminga. Empirinis prigimtinės šeimos struktūros išardymo pavyzdys – Kolumbija, šalis, kuri 2016 m. įteisino vienalytes 2-jų asmenų „santuokas“, 2017 m. legalizavo ir 3-jų asmenų „santuokas“, nes paprasčiausiai neberasta jokių legitimių argumentų, kodėl 3-jų asmenų „santuokos“ yra prastesnės, kodėl jose nebebūtų galima patirti emocinio ar jausminio tarpusavio ryšio. Tokia logika besivadovaujanti valstybė 4-ų ar 8-ų asmenų „santuokų“ nepripažįsta – pabrėžtina – ne dėl to, kad tai iš principo būtų laikytina nesąmone, bet tik dėl to, kad to dar tinkamai nepareikalauta. Tokiu atveju iš esmės naikinama stabili šeimos instituto struktūra, taigi, ir pats institutas netenka reikšmės bei tampa šeimos statuso siekiančių įvairios sudėties grupelių privačių troškimų politinio įforminimo arena. 

Neneigiant šio atskiro LGBT agresyvios propagandos atvejo reikšmingumo, svarbu suvokti, jog panašaus tipo situacijų Lietuvoje tik daugės. To priežastis paprasta ir viešai deklaruojama įvairių LGBT „teisių gynyba“ užsiimančių organizacijų (tarp jų ir TJA) – nepavykstant vienalyčių „santuokų“ įteisinti „iš viršaus“, instituciškai, imamasi kovos prieš „homofobijas“ ir „nepažangumą“ „iš apačios“, per nesusipratėlių „švietimą“ – LGBT ideologijos plėtrą, prisitaikant prie esamų sąlygų. Dėl to aptartas ideologijos sklaidos atvejis neturėtų būti suprastas kaip atsitiktinumas. Priešingai, pasivažinėjimai po Lietuvą (TJA teigimu, „Artimiausiu metu dar laukia Kaunas, Šiauliai, Kuršėnai, Jonava, Telšiai, Zarasai...“) „mokantis per pasakas“ nėra savitiksliai. Tai akivaizdus bandymas „apšviesti“ ir indoktrinuoti mažamečius, kurių tėvai galimai vis dar yra „progreso priešai“, savo vaikams peršantys „pasenusį prietarą“, jog santuoka galima tik tarp vyro ir moters. 

LGBT ideologinės propagandos brukimu užsiimantys veikėjai ir organizacijos aiškiai supranta, jog jų viltis yra ne dažniausiai „nepataisomai riboto mąstymo“ vyresni asmenys, bet jaunimas. Todėl racionaliai savosios veiklos kaštus ir naudą suvokiantys LGBT aktyvistai ypač nori patekti į didelį kiekį jaunų žmonių vienijančius darinius – visų pirma, mokyklas ir universitetus – ir tokiu būdu ideologiniais įrankiais „perprogramuoti“ jaunų žmonių mąstymą. Tai daroma tam, kad vyro ir moters pagrindu grindžiamos šeimos juridinis sunaikinimas teliktų visuomenėje įsigalėjusių „progresyvių“ nuostatų įforminimu. Norėdami pasiekti tokią visuomenės būklę LGBT ideologai neišvengiamai turi leistis į konfrontaciją su vis dar jiems nepalankias normas palaikančiais piliečiais. Aptartas Lietuvos pradinių mokyklų atvejis ir yra tokios konfrontacijos atvejis. 

2013 m. ir 2017 m. paskelbtose reprezentatyviose „Vilmorus“ apklausose vienalyčių „santuokų“ įteisinimą palaikė atitinkamai 5 ir 7 proc. Visgi net ir tokiomis, iš pirmo žvilgsnio, LGBT ideologijos plėtrai itin nepalankiomis sąlygomis visuomenė iš esmės nepasipriešina organizuotai ideologijos propagandai. To priežastis ne kartą išsakyta įvairiuose kontekstuose – Lietuva šiandien egzistuoja atomizuotoje, sutrūkinėjusių bendruomeninių ryšių ir suabsoliutintų privačių egoistinių interesų tenkinimo, būklėje. Tuo norima pasakyti, kad esant tokio masto LGBT propagandos atmetimui normalioje – į bendro gėrio puoselėjimą orientuotoje – politinėje bendruomenėje agresyvi LGBT ideologinė indoktrinacija paprasčiausiai neveiktų jokiu efektyviu pavidalu.

Piliečių santykis su Seimu

Deja, bet 2018 m. turime pripažinti, jog kova dėl šeimos lėtai pralaimima. To puiki iliustracija – piliečių santykis su pagrindine įstatymų leidžiamosios valdžios institucija – Seimu. Neneigiant saujelės Seimo narių pastangų, svarbu suprasti, jog nė viena didžioji partija šiandien neįsipareigoja ginti prigimtinės šeimos sampratos. Daugiau nei trečdalis visų dabartinio Seimo „konservatorių“ yra balsavę ir/ar viešai išreiškę palaikymą vienalyčių partnerysčių įteisinimui. „Valstiečiai“, nors ir vieningai balsavę prieš vienalyčių partnerysčių įteisinimą, neišreiškia jokių reikšmingų pastangų pozityviai apibrėžti šeimos sąvoką, taigi savąja „tyla“ šeimos institutą išlaiko derybų objektu. Tiek liberalų, tiek socialdemokratų partijos atvirai skelbia siekiančios įteisinti vienalytes partnerystes. Čia pat verta pažymėti, kad visų didžiųjų partijų dabartiniai lyderiai – G. Landsbergis, E. Gentvilas, S. Skvernelis (išskiriant kaip vieną iš 2-jų) ir G. Paluckas yra itin „pažangūs“ ir viešai pasisako už vienalyčių partnerysčių įteisinimą, taigi, ir už prigimtinės šeimos sampratos naikinimą. 

Vis tik nereikia manyti, jog „progresyviųjų“ partijų atstovai Seime šeimos klausimu turi kažkokius neišsižadėtinus ir nekintamus įsitikinimus. 2017 m. gruodį ilgametė LGBT ideologijos formuotoja, dešimtmetį Seimo nare buvusi A. M. Pavilionienė pasipiktinusi pareiškė, kad daugelis socialdemokratų bijo entuziastingai remti LGBT ir to nedaro, nes nenori prarasti rinkėjų balsų „provincijoje“: „Viskas dėl Seimo kėdės“. Čia A. M. Pavilionienė pažymėjo svarbų aspektą, kuris galioja ne tik socialdemokratams – nemenkos dalies Seimo narių nuostatos šeimos ar LGBT ideologijos plėtros klausimais nėra nepajudinamos, nes esminis minėto tipo Seimo narių veikimo motyvas yra vietos Seime „išlaikymas“. Tai pragmatiškumu ir lankstumu idėjinio stabilumo atžvilgiu pasižymintis žmogaus tipas, kuris faktiniame veikime neturi „vidinių stabdžių“ – nepaiso sąžinės, kiek ji dar funkcionuoja, reikalavimų. Tada elgesys iš esmės nulemiamas Seimo nario kėdės „išlaikymui“ reikšmingų galios santykių. 

Nors kiekvienas, net ir labiausiai ydoms pasidavęs, žmogus visuomet išlaiko tam tikrą sąžinės jautros minimumą, yra atvejų, kuomet galios santykių kalba tokių asmenų atžvilgiu tiesiog neišvengiama. Būtent toks atvejis yra ir prigimtinės šeimos išsaugojimo klausimas. Kaip ir visame Vakarų pasaulyje, Lietuvoje pastangos sunaikinti prigimtinės šeimos modelį intensyvėja ir visiškai realu bei tikėtina, kad XXI a. 3-ąjį dešimtmetį Lietuva pasitiks jau pralaimėjusi kovą dėl šeimos instituto išsaugojimo. Seimo nario kėdės „išlaikymo“ motyvu beatodairiškai besivadovaujančiajam visi moraliniai argumentai gali atrodyti nieko neverti. Negalime paaukoti prigimtinės šeimos sampratos Seimo narių asmeninių interesų sąskaita.

Tai ką gi daryti tiems, kurie kategoriškai nepritaria šeimos instituto naikinimui, įteisinant vienalytes partnerystes/„santuokas“? Atsakant į šį klausimą dera aptarti Rumunijos pavyzdį. Ten, taip pat kaip ir Lietuvoje: (1) vienalytės partnerystės/„santuokos“ nėra įteisintos;  (2) į tam tikras LGBT „teises“ ginančias organizacijas investuojami milijonai, jog tai būtų padaryta; (3) valstybės piliečiai griežtai pasisako prieš vienalytes partnerystes/„santuokas“; (4) įstatymų leidžiamoji valdžia ignoruoja/atmeta pasiūlymus santuoką apibrėžti kaip išskirtinai vyro moters sąjungą; (5) įstatymų leidžiamoji valdžia atmeta vienalyčių partnerysčių/„santuokų“ įteisinimo pasiūlymus. 

Rumunai, supratę, kad jų įstatymų leidžiamoji valdžia supranta tik galios kalbą, tą galią ir pademonstravo. Formaliai ~19,7 milijono gyventojų turinčioje valstybėje 80 tūkstančių savanorių surinko 3 milijonus Rumunijos piliečių parašų (nors būtų užtekę 0,5 mln.), jog įvyktų referendumas dėl pritarimo santuoką apibrėžti tik kaip vieno vyro ir vienos moters sąjungą. Tam, kad toks referendumas įvyktų, Rumunijoje dar reikia dviejų parlamento rūmų ir Konstitucinio teismo (toliau – KT) patvirtinimų. 2017 m. balandį Rumunijos KT vienbalsiai pripažino, jog siūlomi pakeitimai neprieštarauja Konstitucijai ir išreiškia Konstitucijos kūrėjų turėtą „santuokos“ sąvokos supratimą. Gegužę iš 270 žemesniųjų parlamento rūmų narių „už“ – 232, „susilaikė“ – 13, „prieš“ – 22. Taigi, kitaip nei anksčiau buvusių analogiško turinio įstatymų priėmimų atvejais, šįkart „už“ mygtuką sėkmingai spaudė ir didžioji dalis Rumunijos komunistų, neomarksistų bei tiesiog pragmatikų. Vis tik aukštesniųjų parlamento rūmų nariai nedviprasmiškai žadėto pritarimo išreikšti nespėjo, nes spalį Rumunijos KT, nepateikdamas jokios viešos sprendimo motyvacijos, referendumą užblokavo dėl „antikonstitucinių“ procedūrinių referendumo rengimo priežasčių. Tai lėmė, jog 2017 metais planuotasis referendumas neįvyko. Iki pat šiandienos 3 milijonų Rumunijos piliečių valia iškeltas reikalavimas organizuoti referendumą „kabo ore“. 

ES skuba

Lietuvoje neretai vis dar pašiepiamai norima pabrėžti, jog kas jau kas, bet Europos Sąjungos institucijos LGBT propagandos prievarta tikrai nebruka. Gal išties tokie tvirtinimai yra tik nepagrįstas ES juodinimas? Pabandykime išsiaiškinti toliau nagrinėdami Rumunijos atvejį. Akivaizdu, kad 3 milijonų rumunų „sulaikymas“, blokuojant jų iniciatyvą, negali tęstis amžinai. O ir nesitęs, nes, jei nenutiks kas nors itin netikėto ir neįprasto, per dviejų ar trijų mėnesių laikotarpį Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turėtų paskelbti, jog „sutuoktinių“ sąvoka tam tikrais atžvilgiais būtinai (!) apima ir vienalytes „santuokas“ sudariusius asmenis. Šis sprendimas privalomai (!) galios ir įpareigos kiekvieną Europos Sąjungos narę, taigi ir Lietuvą.

Galima klausti: kaip su tuo susijusi minėta Rumunija? 2010 metais dviejų vyrų – rumuno ir amerikiečio – porai Belgijoje buvo išduotas „santuokos liudijimas“. Rumunija, remdamasi savo nacionaliniais įstatymais, atsisakė pripažinti porą sutuoktiniais ir dėl to buvo paduota į teismą. Pora įrodinėjo, kad Rumunijos sprendimas pažeidė jų judėjimo laisvę ES. 2016 m. Rumunijos KT klausimą perdavė ES Teisingumo Teismui, prašydamas „sutuoktinių“ sąvokos išaiškinimo ES direktyvos dėl laisvo asmenų judėjimo kontekste.  Konkrečiai – ar direktyvoje vartojama sąvoka „sutuoktiniai“ apima tos pačios lyties asmenų poras. 2018 m. sausio 11 d. ES Teisingumo Teismo generaliniai advokatai, kurių sprendimus ES Teisingumo Teismas įprastai visuomet patvirtina, išplatino savąjį situacijos vertinimą, kuriame teigiama, jog ES judėjimo principas (o tiksliau, Direktyva 2004/38) įgalioja kiekvieną ES valstybę (nepriklausomai nuo to, ar ji pagal savo nacionalinę teisę pripažįsta vienalyčių asmenų „santuokas“) tam tikru atžvilgiu pripažinti kitose ES šalyse legaliai sudarytas vienalytes „santuokas“. Generalinio advokato M. Wathelet atskirojoje nuomonėje teigiama, kad reikia atsižvelgti į „dabartinę Sąjungos tikrovę“ ir suprasti, jog santuokos, kaip tik vyro ir moters sąjungos, apibrėžtis yra „pasenusi“. 

Vienas iš žymiausių XX a. teisės filosofų R. Poundas teisę konceptualizavo kaip socialinę inžineriją. Pasak jo, ne tik galima, bet ir būtina, jog teisėjai, kaip visuomenės inžinieriai, sprendimuose remtųsi savąja politine nuostata – manymu, kad tam tikros pasekmės padės pasiekti tam tikrą bendruomenės tikslą. Socialinio inžinieriaus rolę prisiima ir ES Teisingumo Teismo generaliniai advokatai. Vadovaujantis įprasta praktika, tokią rolę per artimiausius du ar tris mėnesius oficialiai prisiims ir pats ES Teisingumo Teismas. Jei neįvyks nieko itin netikėto, tuomet bus paskelbta, kad viena iš pagrindinių ES institucijų teigia, jog prigimtinė santuokos samprata prieštarauja ES politiniams tikslams užtikrinti „santuokos teises“ ir vienalytėms poroms. Po tokio sprendimo net ir didžiausi skeptikai nebegalės neigti, kad ES yra vienareikšmiškai LGBT politinius tikslus šalims narėms prievarta primetanti organizacija. 

Tačiau toks sprendimas, jei kiek ir netikėtas, tai tikrai ne savuoju turiniu. ES įvairiais būdais ne kartą parodė, jog siekia devalvuoti prigimtinės santuokos sampratą. Pažvelkime į tris plačiojoje Lietuvos žiniasklaidoje beveik ar išvis neminimus pavyzdžius, kurie iliustruoja ES santykį su prigimtinės santuokos samprata bei subsidiarumo principu, kuris aktualus kaip ES užtikrinta valstybių suvereni teisė pačioms nuspręsti, ką jos laiko šeima. 

Pirma, ES siekia devalvuoti prigimtinę santuokos sampratą per santykį su Lotynų Amerikos šalimis. Keletą metų besitęsiančios atnaujintos derybos dėl ES-MERCOSUR prekybinio sandorio sąlygų ES (o tiksliau – Europos Komisijos) iniciatyva dabar yra papildytos reikalavimu, kad visos šio sandorio šalys ir savo nacionalinėje teisėje įsivestų gender, arba socialinės lyties, sąvoką. Taip pat tvirtinama, kad visos sandoryje dalyvaujančios šalys turi „skatinti socialinės lyties normalizavimą“ (angl. foster gender mainstreaming). Kitaip sakant, siekiama, jog jokio faktinio pagrindo neturintis ir LGBT ideologijos reikmėms sukonstruotas „socialinės lyties“ terminas taptų mąstymo norma. Santykyje su sandoryje dalyvaujančiomis Pietų Amerikos šalimis ši ES iniciatyva yra tolygi siekiui platinti LGBT propagandą prisidengiant prekių ir paslaugų mainais. Kiekvienos ES valstybės, taigi ir Lietuvos, atžvilgiu ši iniciatyva funkcionuoja ir kaip minėto subsidiarumo principo pažeidimas. Įsigaliojus sandoriui, prisidengiant braziliška kava ir argentinietiška jautiena, tokios ES šalys kaip Lietuva būtų verčiamos į teisinę bazę įsivesti dabar neturimą „socialinės lyties“ sąvoką. Ši sąvoka žymi ir „lytinę tapatybę“, kuri – ir esą tai visiškai normalu – galinti skirtis nuo biologinės lyties. Nagrinėjant santuokos sampratą, tokios sąvokos įvestis būtų esminė, nes, vadovaujantis socialinės lyties samprata, apskritai nebeprasminga kalbėti apie vienos ir skirtingų lyčių porų skirtumą. Remiantis socialinės lyties samprata, biologinės lyties požiūriu du vyrai ar dvi moterys gali save vadinti skirtingų lyčių pora. Taigi, socialinės lyties sampratos įvedimą ES-MERCOSUR prekybiniame sandoryje inicijuojanti EK tuo pat neišvengiamai užsiima prigimtinės šeimos sampratos devalvavimu ir ES, ir Pietų Amerikos šalyse. 

Antra, EK 2017 m. liepą priėmė priėmė „Įvairovės ir įtraukimo“ chartiją (angl. Diversity and Inclusion Charter), kuri įpareigoja EK darbuotojus dalyvauti specialiuose mokymuose, kuriuose darbuotojai bus supažindinti su „LGBT vertybėmis ir nuostatomis“. Ypač iškalbinga yra chartijoje numatyta darbuotojų ideologinė „apšvieta“, kuomet EK darbuotojai LGBT ideologijos tema informuojami „pirmiausiai siekiant pakeisti asmens „nesąmoningą šališkumą“ (angl. unconscious bias). Kitaip sakant, kai kurie EK darbuotojai bus informuoti, kad to tinkamai nė nesuvokdami yra „pavergti“ LGBT ideologijai nepriimtinų „prietarų“. Tad naujai patvirtintas privalomas ideologinis „švietimas“ yra šansas susiprasti nesusipratusiems ir puiki proga konsoliduoti daugiatūkstantinį EK biurokratinį aparatą.

Galiausiai, negalima pamiršti ir ES finansinės paramos ideologiškai „draugiškiems“ projektams. Nekalbėdami apie daugelį trumpalaikių iniciatyvų, užsiminsime apie vieno puikiai žinomo ilgalaikio projekto rėmimą. Kaip manote, kas, remiantis oficialia 2016 m. ataskaita, yra pagrindinis Lietuvos gėjų lygos rėmėjas? Ar tai Vokietijos užsienio reikalų ministerija arba Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje? Be abejonės, ne. Tai tik atitinkamai antras ir penktas didžiausi rėmėjai. Tai gal didžiausiu bus Nyderlandų ar Norvegijos ambasada, ar Flandrijos regiono vyriausybė? Ne, tai smulkesnio masto rėmėjai. O dosniausio rėmėjo titulas, Vokietijos užsienio reikalų ministeriją lenkiant daugiau nei dvigubai (gal kitais metais atsigriebs ir vokiečiai), atitenka Europos Komisijai. Taigi, ES oficialiai yra LGBT propagandos Lietuvoje forposte esančios Lietuvos gėjų lygos pagrindinis rėmėjas, o LGBT propaganda Lietuvos viešojoje informacinėje erdvėje bei per projektus prieinamose nepilnamečių švietimo įstaigose vykdoma ir Europos Komisijos pinigais. Ar tokia užsienio „investuotojų“ įtaka yra naudinga ir priimtina Lietuvos valstybei bei jos piliečiams, tenusprendžia patys skaitytojai.

Lietuvos gėjų lygos finansiniai rėmėjai (LGL 2016 metų veiklos ataskaita)


Neišvengiamas apsisprendimas

Įvertinus LGBT ideologiją atstovaujančios Tolerantiško jaunimo asociacijos naujas agresyvios veiklos formas Lietuvos pradinėse mokyklose, nesunku suprasti, kad tokio tipo veikimas nėra atsitiktinis. Priešingai, tokia veikla, ją suvokiant ne izoliuotai, platesniame kontekste, tesimbolizuoja Lietuvoje ir Europos Sąjungoje besitęsiantį didesnio masto eksperimentą, kurio tikslas – devalvuoti prigimtinės šeimos sampratą ir iš esmės sunaikinti politinę reikšmę turintį šeimos institutą. Šio, vis brutalesnėmis priemonėmis įgyvendinti bandomo, eksperimento akivaizdoje privalu aiškiai nusistatyti savo santykį su prigimtinės šeimos samprata. Ar mes vis dar sutinkame, jog šeimos pagrindas yra vieno vyro ir vienos moters sąjunga? Jei sutinkame ir teigiame, jog prigimtinė šeimos samprata turi būti apginta, tai turime pripažinti, kad dabartinėje Lietuvoje vienintelė efektyvi prigimtinės šeimos sampratos ir instituto apsaugojimo forma yra bendruomeninė gynyba. Veikdami kitokiu būdu neturėsime pakankamos galios, kuri santykyje su tik į galios „kalbą“ reaguojančia valdžia, yra būtina. Būtent aptartas LGBT ideologinės propagandos sklaidos Lietuvos pradinėse mokyklose atvejis ir yra konkreti tinkama galimybė pademonstruoti, jog Lietuva nėra LGBT ideologų eksperimentų arena. Jei, nepaisant akivaizdaus masiško Lietuvos piliečių nepritarimo LGBT ideologų siekiams ir priemonėms, atsakas ir šįkart nebus duotas, lieka neaišku, ką apskritai gali ir kokias savo pozicijas sugeba ginti Lietuvos piliečiai, visų pirma mokinių tėvai. Kova dėl Lietuvos piliečių sąmonės neišvengiamai vyks šalies mokyklose. Galime pasiduoti, bet galime ir priešintis. Susiję

Šeimos politika 8484335241378744544

Rašyti komentarą

31 komentaras

Anonimiškas rašė...

joo,įdomu būtų sužinoti ar yra koks teisinis pagrindas,užkirsti kelią gėjų aktyvistams patekti į mokyklas? Nes įtariu,kad tėvai tiesiog nebus informuojami apie tai,kad pvz.tą ir tą dieną atvyks LGBT aktyvistai,ir mes (mokytojai) vesime jūsų vaikučius klausytis LGBT sekamų pasakų.

Pikc rašė...

"Būtina griežtai pareikalauti, jog TJA ir jos siūlomas „pamokas“ įsileidžiančių mokyklų atstovai atsakytų į šiuos klausimus." - abejoju, ar atsakys - ypač jei bus finansiškai "patepti" tiesiogiai ar per kokius nors sajūzinius fondus. Mano galva, geriau skleisti žinią, kad iškrypėliai braunasi į mokyklas tvirkinti mažamečių - ir skleisti ją pirmiausia per tėvus (be abejo įtraukiant ir mokytojus - nes juk ir jie dažniausiai vaikų ar anūkų turi).

LGBTQQIP2SAA rašė...

kiek supratau, problema, kad tėveliai apie vaikų keliones po homoseksualistinius pasakų pasaulius nežino, nes čia gi eilinės pasakėlės! Jei tolerantiškoji (o kiek socdemų toje organizacijoje!) chebra (TJA ir tos mokyklos) gautų užklausą iš tėvų, privalėtų atsakyti. Ir ne žodžiu, o galimai ir prieš teismą, nes teisinės prielaidos procesui pradėti jau sudarytos.

Unknown rašė...

Rugsėjo 1 dieną tėveliai draugiškai pasirašo ant prašymo, kad mokykla juos iš anksto (prieš savaitę) informuotų apie bet kokius mokymklos organizuojamus renginius, paskaitas, skaitymus, susitikimus ir pan.,

E. rašė...

Daug zmoniu tiems nukrypeliams yra pakantus su viena salyga - kad jie nelenda prie vaiku.

Manau, kad tokias ju akcijas galima ir butina sekmingai panaudoti PR tikslais. Butu kvaila nepasinaudoti proga.

Anonimiškas rašė...

Svieto pabaiga... Na, greitai galime sulaukti ir daugiau „pasakų“:

Sigutė ir lesbietė ragana
Eglė svingerių karalienė
Snieguolė ir dvylika nykštukų
Jonukas ir Grytutė raganiaus trobelėje
Zoofilas riteris ir slibinas
Coliukė ir Raudonkepuraitė webkamerų karalystėje
Trečias brolis ekshibicionistas („Bet saugokis – jei kas nors tave pamatys, gyvas neištrūksi.“)

Tai tikrai reikėtų sustabdyti.

Pikc rašė...

Akivaizdu, kad nelįsti prie vaikų jie tiesiog negali. O jeigu dar užtai gerai moka, tai išvis malonumą su nauda galima suderint... ;)

Anonimiškas rašė...

joo,sutinku,kad būtina dalintis tokia informacija su tėvais.

Pikc rašė...

Dar šovė mintis: reikia informuoti įvairias tėvų organizacijas (pvz. Nacionalinę šeimų ir tėvų asociaciją ([email protected]), Daugiavaikių šeimų asociaciją ([email protected]), Asociaciją "Lietuvos tėvų forumas" ([email protected]), Asociaciją "Vakarų Lietuvos tėvų forumas" ([email protected]), Asociaciją "Nacionalinis aktyvių mamų sambūris" ([email protected]) ir kt. - papildykite, kas žinote daugiau), kurios, savo ruožtu, informuotų mokyklų bendruomenes. Taip pat praverstų, ko gero, kokiame "supermamų" forume info paskleisti (gal kas ten dalyvauja?). Primenu, kad tai jau ne pirmas iškrypėlių siautėjimas ("gender loops", "laimingų dienų mokykla" ir pan.) - ir ne vieną jau pavyko sustabdyti tėvų pastangomis. Tiesiog reikia veikti.

Pikc rašė...

Velnias, tik dabar datą pamačiau - gi tie iškrypėliai jau kuris laikas vaikų protus nuodija. Vėlokai susizgribta. Na, bet, kaip sako, geriau vėliau, negu niekad.

Anonimiškas rašė...

Neatmestina prielaida, jog sorošistų tikslas Rytų Europoje yra sukelti priešingą, anti-ES nusiteikimą. Tada jiems nėra esminė detalė, ar Lenkija su Vengrija bus pašalintos Briuselio sprendimu, ar pačios pasitrauks. Ne pirmą kartą Sorošo marksistų ir Kremliaus interesai sutampa. Lietuvos prokremliniai kandidatai Skvernelis su Ušacku vienu metu yra ir prokremliniai, ir prosorošiniai. Tai nėra atsitiktinumas.

Anonimiškas rašė...

Galimai ir sorošiniai, kurie iš sistemų griūčių uždirba, anti-ES nusiteikimą sukelti nori. Bet tada patys anti-ES yra ir pagr. ES atstovai. Kas juos verčia Gėjų lygas finansuoti, vienalytes "santuokas" ir gender nesąmones stumti??

Anonimiškas rašė...

Sunku čia ką nors suprasti. Iš pažiūros gali pasirodyti, kad patys ES ponai ir yra pagrindiniai anti-ES nuotaikų kurstytojai. Arba štai, kitaip suformuluosiu klausimą: kas padarė daugiau žalos ES ideologijai, Breivikas ar Merkel?

Pikc rašė...

Kažin, ar čia vertėtų kalbėti pro-ES/anti-ES kategorijomis: tiek eurosajūzo politbiuras, tiek sorošinė šutvė išpažįsta tą pačią kvazireligiją - liberal-neomarksizmą. Tikslas čia yra sunaikinti Vakarų civilizaciją kaipo tokią, kadangi, tų neobolševikų supratimu, ji yra ydinga, nes a) yra sukurta baltųjų žmonių, b) turinčių stiprią tiek individualią, tiek kolektyvinę tapatybę (neapsigaukime - "individualistinė" liberastija naikina abi) ir c) yra grįsta krikščioniškomis (tiksliau - bendražmogiškomis, prigimtinėmis) vertybėmis. Visa tai trukdo neobolševikiniams "socialiniams inžinieriams", pasišovusiems eilinį kartą lipdyti savo kiedesiais grįstą utopiją. Todėl ir "pasaulį seną išardysim!". Iš esmės, "naujieji" bolševikai niekuo nesiskiria nuo senųjų, bet kadangi jų užsimota plačiau, tai ir pasekmės bus kur kas sunkesnės.

op rašė...

o, jau įkėlė ir visą LGL pinigų ataskaitą straipsnyje. Gražu :) čia pat ir neminėtas Amnesty International. Gal 2017 m. ir Atviros Lietuvos fondą išvysim analogiškoje ataskaitoje :)?

Unknown rašė...

Bet aš nesuprantu, ar mes tikrai dagyvenome iki to, kad tėvai turi siusti užklausas ar mokyklos turi laikytis konstitucijos ir panašiai. Visai nupušo politikieriai, bet kitą vertus jiems gerai už tai sumoka ES.

žara rašė...

Taigi tėvai yra įstatymiškai priversti atiduoti vaikus į mokyklas, kuriose jie tvirkinami.
Išsiaiškinkime sąvokas, kas yra mokykla, o kas – tvirkykla. Kol kas įstatymai nenumato, kad vaikus privaloma atiduoti į tvirkyklas.

Anonimiškas rašė...

Pikc, čia pasakėte absoliučią tiesą. Gaila tik, kad tos akivaizdžios tiesos nemato akis užsipylę lietuviškieji baudžiauninkai. Baudžiauninkai, pasiruošę už ilgesnį ES pinigą parduoti ne tik savo sąžinę, garbę, bet ir savo vaikus...

Anonimiškas rašė...

Labai profesionaliai informatyvus straipsnis. Didelė pagarba autoriui už įdėtą vargą - būtinas perskaityti tekstas!

Cato rašė...

„[Kolumbija] 2017 m. legalizavo ir 3-jų asmenų „santuokas“
Nu ir? Suprantu, propatrinukus tai triggerina, bet tai tik tiek.

Papasakokit, prašau, koks siaubas dabar gyventi JAV ar Kanadoje, kur vienalytės santuokos įteisintos. Įdėmiai perskaitysiu.

Tolerantiska jaunuolis rašė...

Ne, taj seubas ira del to, kat KITOS visiskai normalios santuokos dar neleidzemos! Gi ira ir daugeu mazumu - ir joms iki siol dar vis neleidzema tuoktis. Tai, be abejaus, ira diskriminacija, zoofobija, pedofobija, incestofobija, nekrofobija, svingeriofobija, poligamofobijia, poliandrofobija, poliamorofobija, kitokios fobijos beigi seip seubinga netolerancija! Ir jo - tai triggerina! Nes nu ner dar normalei kat butu progresas! O juk dar ira ir genderei - ir ju DAUGIBE rusiu! Kur jiems teises tuoktis?! Vienzo, reike reikalaut daugeu teisu ir laisviu! Kiek suprantu, drauga Cato per kita praido parada pamatysim su atatinkamu plakatu?
P.S. Labai ivertinau genderio pasirinkima - ne koks Catas, Cate ar Catyte - o Cato. Labai gender-neutral, progresyvu. Aisku, visokie retrogradai bandys ieskot sasaju su macistiniu heteronormatyviniu ir visiskai neliberaliu Katonu - bet mes, progresyvieji, zinom gereu. Saunuolió, draugó Cató! Su tokiu aktyvu TIKRAI pasieksim sviesu homunistini rytoju!

Anonimiškas rašė...

Catui pasakysiu, kad jūs, iškrypėliukai, esate tik politinis įrankis aukštai sėdinčių turtingų ideologų rankose. Arkliukas, tsakant, ant kurio jie joja į valdžią. Praeitame amžiuje toks arkliukas buvo proletarai (pats Marksas rašęs apie "proletariato revoliuciją" gyvenime nebuvo dirbęs). Dabar proletarų nebeliko, tai į valdžią jojama ant jūsų, iškrypėliukų. Dėl to džiaugtis nereikėtų, nes Rusijos revoliucija parodė, kas atsitiko proletarams, kai komuniagos ant jų į valdžią atjojo...
O šiaip, tai dar "1972 Gay Rights Platform" antros dalies 7-tame ir 8-tame punktuose buvo reikalaujama:
7. Repeal of all laws governing the age of sexual consent.
8. Repeal of all legislative provisions that restrict the sex or number of persons entering into a marriage unit; and the extension of legal benefits to all persons who cohabit regardless of sex or numbers.

Pikc rašė...

Kaip neprogresyvu! Rašo "sex", o ne "gender"! Net praeities iškrypėliai dabartinių iškrypėlių atžvilgiu yra "retrogradai". :D

Anonimiškas rašė...

Oviešpatie, koks debiliškas ir homofobiškas postas. Reikia autorius teisti, TUČTUOJAU!

Tolerantiska jaunuolis rašė...

Seubingaj neprogresyvus postas! Pirma, "Oviešpatie" ira apelevimas i kaskoke dievibe, kas ira visiskas acilikimas, viduramzei ir balanos gadyne. Paziurekit - jug uz lango 21 amzius! Reiktu sakiti "o sventoji Tolerancija!" ar kaska panasaus. Nors ne - "sventoji" netinka, nes irgi kaskaip religiskai skamba. Uzteks "O Tolerancija!"
Toliau - postas ne tik homofobiskas, nes taigi litiniu mazumu ira dauk. Ko gero, reiktu sakiti tiesiok "fobiskas" - ir tada viska apims.
O teisti - per dauk vargo. Ir ojeigu isteisins? Ne - reikia rasiti rastus i darbovietes ir mokimo istaigas, kad juos ismestu uz "hate speech". Dar reiktu per Facebook Tapinui pranest, kat jis savo pasekejams lieptu masiskai skundus rasyt ir kat valdzios actovus uztagintu. Nu, ir delfiu, 15 min. ir kt. zurnalistams pranest, kad parasitu, kokie seubaj dedasi sitam retrogradu tinklapy ir kat ji reikie uzdarit vasce. Nes nu taigi liberalioi demokratinei valstibei neturi buti vietos netolerancijai ir netolerantiskoms nuomonems - nes kitajp koke ce demokratija?

Anonimiškas rašė...

Jus, pidarasų propogandonus, visus reikia gydyti, kaikyti už grotų, o gydymui nepasisekus uždaryti į konclagerį su kremotoriumušveikiančiu įšintinai joems be pertraukos.

Anonimiškas rašė...

Siautėjat ir putojatės dėl tos tradicinės šeimos, lyg kitų dviejų žmonių meilės išraiška nutrauktų galimybę toliau puoselėti savas vertybes. Gyvenkit laimingai ir leiskite kitiems gyventi.

Pikc rašė...

Matot, "progresyvai", NĖRA tokio dalyko, kaip "tradicinė versus netradicinė šeima". Yra tik VIENA šeima - o visokios iškrypimų formos NĖRA ir negali būti šeima. ;)
O šūkavimai "Gyvenkit laimingai ir leiskite kitiems gyventi." iš agresyviai iškrypimus propaguojančių, normaliems žmonėms į akis šokančių ir iš jiems šventų dalykų besityčiojančių, visokių "teisių" reikalaujančių ir prie vaikų lendančių padarų pusės atrodo tiesiog šlykščiai. ;)

Tolerantiska jaunuolis rašė...

E, kolega "Anonimiskas", kaip suprast "dviejų žmonių"??? Kodel tik "dvieju" ir kodel tik "zmmoniu"? Kas ce per poligamofobine zoofobija? O tai tarp daugeu, negu dvieju tai meiles but negali??? O tarp zmoniu ir nezmoniu? Gi buvo aiskei pasakita, kad "seimos forma esmes neturi" - tai reiskia, kad VISKAS ira seima! Draugas Anonimiskas, jusu komentaras georkai trenkia viduramzeis ir inkvizicija. Pasiurekit - uz lango XXI amzius! Atgal i balanos gadyne uzsimanet, o retrogradus lygiuojates? Geda turetu buti del tokiu neliberaliu, netolerantisku ir seip neprogresiviu pareiskimu. Tikiuosi, kad padarisit isvadas, nes kitaip i kita parada neileisim ir eurpopini finansavima nutrauksim!

Tolerantiska jaunuolis rašė...

P.S. O visokie "Pikc" tai, jeigu ce butu TIKRAI liberali demokratine salis su nugalejuse tolerancija, tai senei putu kalejime uz hate speech. Ir ce gereusiu atveju!

Anonimiškas rašė...

Jei homofobai bijo, kad įteisinus gėjų santuokas, patys puls į glėbį tiems gėjams, tai apie ką mes kalbame? Jei žmogaus pasirinkimą riboja tik įstatymas, tai viskas su tuo žmogumi aišku...

item