Advento apmąstymai: IV advento savaitės sekmadienis

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų...

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.


***

O Viešpatie, 
Izraelio namų Valdove, 
Tu pasirodei Mozei degančio krūmo liepsnoje 
ir davei jam Įstatymą ant Sinajaus kalno! 
Ištiesk savo globiančią ranką ir ateik mūsų atpirkti. 
(antifona O Adonai)


Liturginiai skaitiniai:

Iz 7, 10–14 – Štai Mergelė pradės įsčiose ir pagimdys sūnų, kuris bus Emanuelis – Dievas su mumis.

Rom 1, 1–7 – Ką Dievas pažadėjo per pranašus, tobulai išsipildė Jėzuje Kristuje.

Mt 1, 18–24 – Juozapo klusnumas ir atvirumas Viešpačiui leido jam tapti Išganymo slėpinių saugotoju ir dalyviu.

Bažnyčios žodis:

Marijos ir Juozapo meilė yra nepaprastai jautri, skaidri, tyra, kartu ir labai stipri. Juozapas mylėjo Mariją anaiptol ne idiliškai. Jis mylėjo visu savo jutimiškumu, visa savo esybe, tačiau gerbė Dievo veikimą joje ir dėl to mylėjo ją dar labiau. Tai ir yra Juozapo didybė. Jis turėjo tobulą skonį, tinkamai pasirinko. Iš visų kitų jis išsirinko būtent Mariją, suprasdamas, kad Marijos meilė Dievui, kurią jis numanė joje esant, niekaip netrukdo jai tapti tikra jo žmona. Juozapas visai nesupriešino moters meilės Dievui ir moters meilės vyrui. Priešingai, suprato, kad kuo labiau moteris atsidavusi Dievui, tuo ji pajėgesnė atsiduoti savo sutuoktiniui. Tarp Marijos ir Juozapo taip ir buvo. Juozapas nepriekaištingai elgėsi Marijos mergystės slėpinio atžvilgiu. Jis žinojo, kad šio slėpinio dėka ir per šį slėpinį Marija gali jį mylėti dar stipriau, dar žmoniškiau. Lytiškumą apima ir išaukština būtent tokia meilė, kad pati išliktų visiškai tyra, kokia gali mylėti visiškai Dievui pasišventusi mergelė. Toji mergelės meilė išsiskleis, pasirodys per jos kaip sutuoktinės meilę. Ir ši sutuoktinės meilė Juozapui taps motiniška meile tam, kuris jai gims iš Šventosios Dvasios, šitaip apsaugodama jos mergystę ir visiškai neprieštaraudama jos meilei Juozapui. Nors vienu metu Juozapas buvo išsigandęs ir pamanė, kad turėtų pasitraukti, nes Dievas, atrodė, buvo palikęs jį nuošaly, tačiau vėliau angelo, – vadinasi, tiesiogiai paties Dievo, – dėka jis suprato, jog kaip tik turi dar labiau mylėti Mariją, kadangi ją išsirinko Dievas. Marija buvo du kartus išrinktoji – Juozapo ir Dievo.

Marie-Dominique‘as Philippe‘as OP

Melskimės

Šlovingasis šventasis Juozapai, tyriausias Švenčiausiosios Mergelės Marijos Sužadėtini! Didelis buvo tavo sielvartas ir rūpestis, kai tu manei, jog turėsi atleisti savo nepaliestąją Nuotaką. Nenusakomas buvo ir tavo džiaugsmas, kai angelas apreiškė tau didingąją Dievo Sūnaus įsikūnijimo paslaptį. Dėl šio sielvarto ir šio džiaugsmo prašau tave, dovanok mūsų sieloms doro krikščioniško gyvenimo malonę dabar, o paskutinę valandą – panašią į tavo šventą mirtį Jėzaus ir Marijos rankose.

Kalėdų novena – 3 diena

Tada Mozė užkopė ant kalno, ir debesis uždengė kalną. VIEŠPATIES šlovė apgaubė Sinajaus kalną, ir debesis jį dengė per šešias dienas. Septintą dieną jis pašaukė Mozę iš debesies. VIEŠPATIES šlovės išvaizda izraeliečių akims atrodė tarsi ryjanti ugnis kalno viršūnėje. Mozė įėjo į debesį ir užlipo ant kalno. (Iš 24, 15-18)

Meilusis Kūdikėli Jėzau, devynis mėnesius buvęs uždarytas įsčiose, nekantriai Mergelės Marijos ir šventojo Juozapo lauktas ir paaukotas Dievui Tėvui už pasaulio išganymą, pasigailėk mūsų!


Susiję

Robertas Urbonavičius 8079633366022868299

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SKAITYKITE

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item