Advento apmąstymai: I Advento savaitės ketvirtadienis

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūs...

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.


***

Ateik, ateik, Emanueli, * išrišk belaisvį Izraelį,
 * kuris verkia ištremtas, * neturėdamas Dievo Sūnaus.

 (Advento himnas Veni veni Emmanuel)

Liturginiai skaitiniai:

Iz 26,1-6 – Pasitikėjimas Viešpačiu yra tvirčiausia mūsų gyvenimo uola.

Mt 7:21, 24-27– Ant ko statome savo gyvenimo pamatus? Išlieka tik tas, kuris lieka su Kristumi.

Bažnyčios žodis:

Krikščioniškosios išminties praktika – ne žodžių gausa ar samprotavimų subtilumas, ne šlovinimo ir garbinimo noras, bet tikras ir savanoriškas nusižeminimas, kurį Viešpats Jėzus Kristus pasirinko ir kurio mokė nuo pat motinos įsčių iki kryžiaus kančios ir kuriame slypi jėgos pilnatvė. Vieną dieną, kai jo mokiniai ieškojo, kaip pasakoja Evangelija, kuris tarp jų didžiausias Dangaus Karalystėje, jis pašaukė mažą vaikutį, pastatė tarp jų ir tarė: „Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į Dangaus Karalystę. Taigi kas pasidarys mažas, kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias Dangaus Karalystėje.“ (Mt 18, 1–4) Kristus myli vaikiškumą, kurį jis prisiėmė sieloje ir kūne... Kristus myli vaikiškumą: link jo jis kreipia suaugusiųjų elgesį, į jį sugrąžina senuosius; pagal jį jis suformuoja tuos, kuriuos pašaukia į amžinąją Karalystę.

Šv. Leonas Didysis

Melskimės 

O kilniausioji, šlovingiausioji ir švenčiausioji, niekuomet nepaliesta Mergele Marija, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Motina, pasaulio Karaliene ir visos kūrinijos Valdove, Tu nepaleidi nusivylusio nei vieno, kas bėga pas Tave tyra ir nuolankia širdimi. Nepaniekink manęs dėl nesuskaičiuojamų ir be galo sunkių mano nuodėmių, neapleisk manęs dėl mano didžiulių nedorybių ir mano širdies kietumo bei nešvarumo. Neatstumk manęs, Tavo tarno, nuo savo malonės ir meilės.

Jesės medis

5. Abraomas – Mūsų tikėjimo protėvis ir visų tikinčiųjų pavyzdys. Jis, kaip ir Marija, visada pakluso Dievo Valiai ir tai jam buvo įskaityta teisumu.

Perskaityk ir apmąstyk: Abraomo pašaukimas (Pr 12,2-3; 17,4-6).

Nekaltojo Prasidėjimo novena – 3 diena

Aš trokštu, jog visas pasaulis Tave pažintų kaip aną baltą leliją, augančią tarp erškėčių – Adomo vaikų, kurie visi yra nuodėme susitepę ir jau gimę nesantaikoje su Dievu. Tik Tu viena spindi tyrumu ir šventumu, Tu jau gimei savo Kūrėjo širdingai mylima.

3 Sveika Marija


Susiję

Robertas Urbonavičius 3214802043591301201

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item