Advento apmąstymai: I Advento savaitės trečiadienis - Šv. Andriejus

Apaštalas Andriejus nukryžiuojamas ant X formos kryžiaus Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apm...

Apaštalas Andriejus nukryžiuojamas ant X formos kryžiaus
Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.


***

Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia: „Dievo Pateptąjį - Kristų“). Ir nusivedė jį pas Jėzų.

(Jn 2, 40-42)

Liturginiai skaitiniai:

Rom 10, 9-18 – Kad Kristaus Žodis plistų, reikia tų, kurie juo gyventų, kurie jį skelbtų.

Mt 4, 18-22 – Andriejus visa paliko dėl Kristaus ir laimėjo daug daugiau nei galėjo numanyti.

Bažnyčios žodis:

Andriejus, Petro brolis ir žvejys, drauge žvejojęs prie Betsaidos, pirmasis iš būsimųjų apaštalų sutiko Jėzų Jordano pakrantėje kitą dieną po Jo krikšto. Tai Andriejus atvedė Petrą pas Jėzų, o ant Galilėjos ežero kranto Viešpats vieną ir kitą pašaukė sekti paskui Jį, kad taptų žmonių žvejais. Pagal kai kuriuos pasakojimus, abu broliai patyrė tokį patį nukankinimą: Andriejus galbūt buvo nukryžiuotas matant žmonėms Patrase, Graikijoje, kaip kad Petras buvo nukryžiuotas Romoje, Nerono cirke. Šv. Andriejus yra Konstantinopolio Bažnyčios, vadinančios jį „pirmuoju pašauktuoju“, globėjas.

Melskimės 

Šv. apaštalas Andriejus buvo nukryžiuotas ant X formos kryžiaus Patraso mieste Graikijoje. Vedamas prie kryžiaus, jis kalbėjo šią maldą:

O gerasis kryžiau, gavęs puošnumą iš Viešpaties kūno narių! Ilgai trokštasis, rūpestingai mylėtas, be perstojo ieškotas ir galiausiai paruoštas trokštančiai sielai! Pasiimk mane iš žmonių tarpo ir grąžink mane mano Mokytojui, kad tas, kuris tavimi mane atpirko, per tave mane ir pasiimtų. Amen.

Jesės medis

4. Nojus – Jis su šeima buvo išgelbėti nuo Tvano. Nojaus Arka simbolizuoja Bažnyčią, kuri plaukia per šio pasaulio dvasios vandenis.

Perskaityk ir apmąstyk: Nojus ir Tvanas (Pr 6,5-8; 7,11-16; 8,15-16; 9,12-13).

Nekaltojo Prasidėjimo novena – 2 diena

Aš trokštu, jog visas pasaulis pažintų ir šlovintų Tave – puikiąją ryto aušrą, visuomet pasipuošusią dieviška šviesa, išrinktąją išganymo arką, kuri vienintelė apsaugota nuo sudužimo nuodėmėje, tobulą ir nekaltą balandę, kaip pats dieviškasis Sužadėtinis Tave pavadino, uždarytą sodą, kuriame Dievui patinka gyventi, užantspauduotą šaltinį, prie kurio piktasis priešas niekada neprieis.

3 Sveika Marija


Susiję

Robertas Urbonavičius 3744647541724490143

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item