Loreta Jankauskaitė. Kur sustos prigimtinės šeimos perbraižymas?

Birželio 18-ąją Vilniuje bus rengiamos jau trečiosios „Baltic Pride” homoseksualų eitynės. Šių metų eitynių vienu iš tikslų bus pabrėžia...


Birželio 18-ąją Vilniuje bus rengiamos jau trečiosios „Baltic Pride” homoseksualų eitynės. Šių metų eitynių vienu iš tikslų bus pabrėžiamas siekis surengti konstruktyvią diskusiją dėl tos pačios lyties porų santykių teisinio pripažinimo, taigi ir dalyvių pastangas, kad šios diskusijos pasekme ilgainiui iš tiesų taptų faktinis prigimtinės šeimos sampratos pakeitimas.

Privačiai daryk, ką nori?

„Mes esame žmonės, o ne propaganda!” Tokie žodžiai šiais metais pasirinkti oficialiu festivalio ,,Baltic Pride 2016” šūkiu. Šis devizas iš pirmo žvilgsnio pasirodo esantis kaip savotiškas atsakas apie šeimą ir santykius tradiciškai mąstantiems žmonėms. Organizatoriai tarsi pabrėžia – dalis mūsų visuomenės homoseksualų nelaiko žmonėmis. Tuo kovojama su pačių susikurtu mitu. Ne visi vienalytės ,,šeimos“ priešininkai nusiteikę agresyviai, radikaliai prieš pačius asmenis ar homofobiškai (kad ir ką reikštų šis žodis). Įsibėgėjant Vakarus apėmusiai seksualinei revoliucijai, daugelis iš mūsų kasdien asmeniškai susiduriame su homoseksualiais žmonėmis – darbovietėse, kavinėse, grožio salonuose ir kitur. Vis mažiau galima apeliuoti ir į šiaip menkos svarbos aplinkybę, ar vienalyčių santuokų oponentai ,,pažįsta gėjų“.

Bet kuriuo atveju, kažin ar vienalyčių sąjungų priešininkai nelaiko homoseksualų žmonėmis. Kaltinti tokiu dalyku kaip tik ir yra patogus viešųjų ryšių (propagandinis) ėjimas. Juo sukuriama auka - ,,nužmogintieji“. Kodėl tai vadinama propaganda? Ji apibrėžiama kaip idėjų skleidimas, siekiant jomis ugdyti, veikti žmonių pažiūras, nuotaikas, skatinti tam tikrus veiksmus. (TŽŽ, 1985) Filosofas Germainas Grisez yra pasakęs: ,,Niekas negali ilgai vadovautis specifiniais moraliniais principais, neperimdamas visos pasaulėžiūros, iš kurios tie principai kyla.“ Remiantis šiais žodžiais, būtų galima pagrįstai paklausti – kaip pasikeistų daugelis gyvenimo aspektų, jeigu ilgainiui vienalyčiai santykiai susilauktų visuomenės palaikymo ir būtų įteisinti, kaip kad neseniai įvyko JAV. 

Reikia pripažinti, kad visiškai naujas, viso labo tik keletą dešimtmečių eskaluojamas požiūris į šeimą paliečia ne tik seksualinio elgesio klausimus, bet neišvengiamai išsiplečia ir į kitas mūsų gyvenimo sritis. Vienalyčių santykių įteisinimo pasekmės neišvengiamai pereina ir į viešojo gyvenimo sritį, nepalikdamos vietos principui ,,Privačiai daryk, ką nori“. Juo labiau patys homoseksualai akivaizdžiai atsisako savo homoseksualų gyvenimą palikti tik privačioje erdvėje. Valstybinio ir viešo ,,šeimos perbraižymo“ atveju pasikeičia daugelis kitų gyvenimo sričių – viešoji politika, psichiatrija ir medicinos faktų pripažinimas, švietimas, tokiu atveju turintis ugdyti moksleivių pagarbą naujai šeimos sampratai, tam nepritariančių religijų išpažinimo galimybės ir t.t. Svarbu ir sunku pastebėti, kad  ,,perbraižymas“ neabejotinai palies ne tik privačią, bet ir viešąją žmogaus gyvenimo sritis bei nežinos, kur sustoti.

Amerikietiškosios šeimos ,,perbraižymo“ pasekmės

Mums iškalbingai padeda šeimos ,,perbraižymo“ JAV pavyzdys. 2015 m. birželio 26-ąją JAV Aukščiausiasis Teismas nubalsavo, kad homoseksualų ,,santuokos“ taptų nauja žmogaus teise visose valstijose. Tai buvo lūžis, po kurio naują pagreitį įgijo dar gerokai iki visiško vienalyčių ,,santuokų“ pripažinimo prasidėję pokyčiai.

Amerikoje įteisinus vienalytes ,,santuokas“ pagrįstai smuko pasitikėjimas teisine sistema, nes sprendimas buvo priimtas 5 teisėjų balsais ,,už“ ir 4 ,,prieš“. Piliečių nerinkti 9 teisėjai pademonstravo savivalę, priimdami politinį sprendimą klausimu, kuriuo Konstitucija tyli, ir tuo pažeisdami Amerikoje taip stipriai dar nuo šalies sukūrimo gintą demokratijos kaip piliečių valdžios principą.

Santuokos instituto perbraižymas Amerikoje visų pirmiausia palietė religijos laisvės klausimą. Tikintieji, jog santuoka yra vyro ir moters sąjunga, dabar neišvengiamai turi pripažinti naują šeimos koncepciją, dvasininkai – tokias santuokas laiminti, o verslininkai ir valstybės tarnautojai – dalyvauti jų organizavime. Amerikoje netrūksta atvejų, kai dėl savo religinių įsitikinimų atsisakiusieji rengti vestuvių šventę homoseksualioms poroms (kepti vestuvių tortą, rengti fotosesiją, nuomoti patalpas, gaminti žiedus ir pan.) buvo baudžiami piniginėmis baudomis, priversti uždaryti verslus arba neteko darbo. Kelios katalikiškos įvaikinimo įstaigos taip pat buvo priverstos nutraukti savo veiklą religinio įsitikinimo pagrindu, niekaip nesuderinamu su nauja šeimos samprata.

Jautriausias vienalyčių ,,santuokų“ įteisinimą sekęs pokytis įvyko švietimo sistemoje. Nuo šiol pačių mažiausių klasių mokiniai Amerikoje yra verčiami mokytis apie homoseksualumą kaip elgesio normą, nepaliekant jokios pasirinkimo laisvės mokinių tėvams. Toks mokymas perteikiamas matematinių uždavinių, skaitomų pasakų (a la ,,Karalius ir Karalius“) pagalba, ugdymo įstaigose organizuojamos ,,Lyčių paūžimo“ dienos, kurių metu vardan lyčių stereotipų laužymo berniukai yra verčiami persirengti mergaitėmis, o mergaitės – berniukais. Daugelis ekspertų pripažįsta, kad informacija apie homoseksualumą yra brukama pernelyg jauno amžiaus vaikams, dar neturintiems gebėjimo ją kritiškai įvertinti. Ilgainiui buvo papildytos ir universitetų programos, dabar gausiai siūlančios studijuoti LGBT problematikos dalykus. Visa tai Amerikoje vyksta savivalės ir visiško piliečių laisvių nepaisymo pagrindu. 

Galima sakyti, kad visa tai yra permainos, kurios vyksta valstybei prisitaikant prie naujosios šeimos sampratos. Tačiau logika, kuria buvo pagrįstas vienalyčių ,,santuokų“ įteisinimas, kone užprogramuoja ir tolesnę šeimos sampratos kaitą be aiškaus finišo. Įteisinant tos pačios lyties porų santykius, remtasi nuostata, kad santuoka egzistuoja ją sudarančios poros abipusiam malonumui ir laimei patenkinti, o ne naujos gyvybės pradėjimui. Vaikai pagal naująją 1970-ųjų revoliucijos logiką, pernai įteisintą valstybės lygiu, geriausiu atveju tėra priedas prie malonumui skirtos santuokos, tačiau ne jos prasmė. Iš šio principo ilgainiui neišvengiamai kils reikalavimai pakeisti ir kitus santuokos elementus, visų pirma, sutuoktinių skaičių. Tai jau vyksta. Jutos valstijoje pradėti teismo procesai, kuriais apeliuojant į Aukščiausiojo Teismo išvadą dėl vienalyčių ,,santuokų“ siekiama poligaminių ,,santuokų“ teisinio pripažinimo (Dustin Siggins ,,Federal judge declares Utah polygamy law unconstitutional“, 2014.08.29, LifeSiteNews.com).  Motyvuojama tuo, kad visos santuokos formos turi būti lygios.

Kol kas kukliai galvas kelia ir kitos iniciatyvos. Iškelta idėja apie santuoką kaip apie nuomos sutartį, pagal kurią poros tarpusavyje gali susitarti ir susituokti, tarkime, penkeriems metams tam atvejui, jeigu partneris per santuokos laiką... ,,nusibostų“ (Ryan T. Anderson ,,Truth Overruled: Future of Marriage and Religious Freedom”, 2015). Europoje ir JAV vis prabylama apie kraujomaišos draudimo panaikinimą. Tai logiška, nes pats draudimas remiasi vaikų apsigimimų pavojumi ir moraliniu pasmerkimu. Pakeitus šeimos sampratą, abu kriterijai tampa nebeaktualūs.

Ateityje įprastomis tapsiančios, o kol kas keistai skambančios diskusijos suteikia galimybę suprasti, kokios yra nuoseklaus vienalytes „santuokas“ įgalinusio mąstymo taikymo pasekmės. Pagrįstai galima kalbėti apie viso santuokos instituto pažeminimą, nes nuo šiol dviejų žmonių sąjunga yra pripažįstama tik kaip viena iš daugelio moraliniu požiūriu apskritai nevertinamų seksualinių alternatyvų. Amerikietiškasis pavyzdys mums vaizdžiai parodė, kad neįmanoma pakeičiant vienos svarbiausių valstybės institucijų – šeimos – sampratą, neleisti pasikeisti kitiems gyvenimo aspektams. Vienalyčių santykių įteisinimas neišvengiamai keičia mūsų visų gyvenimus.

Metas nustoti lygiuotis į estus?

Esminis pokytis šeimos sampratoje visai neseniai įvyko ir kaimyninėje Estijoje, šalyje, kuri daugeliu socialinių bei ekonominių rodiklių lenkia Lietuvą ir į kurią mes nuolatos esame raginami lygiuotis. Nepaisydamas visuomenės daugumos nepritarimo ir  protestų, 2014 m. spalio 4 d. Estijos parlamentas priėmė sprendimą nuo 2016 metų šalyje įteisinti tos pačios lyties partnerystę. Estijoje buvo pademonstruota savivalė, visiškas piliečių politinės valios nepaisymas ir bent jau šioje vietoje Lietuva tikrai neturi kuo lygiuotis į kaimynę. Tačiau čia pagrįstai galėtume paklausti – kodėl apskritai turėtume lygiuotis ar nesilygiuoti su Estija kalbant apie vienalytes ,,santuokas“? Iškeltas klausimas apie tradicinės šeimos perbraižymą Lietuvos piliečiams gali pasirodyti visiškai neaktualus ir neturintis didesnės reikšmės, mat Lietuvoje tik kas penktas pilietis sakosi pritariantis vienalyčių santykių įteisinimui. Vis dar esame gana konservatyvi, prigimtinę šeimos sampratą palaikanti šalis. Kodėl mes apskritai turėtume šnekėti apie homoseksualus?

Akivaizdu, jau trečią kartą organizuojamos eitynės siekia būtent šeimos sampratos pakeitimo įstatymuose ir visuomenės mąstyme. Tą pripažįsta patys jų organizatoriai. Šie renginiai susilaukia vis didesnio dėmesio bei visuomenės pritarimo. Kaip minėta, nebelieka principo ,,Privačiai daryk, ką nori“. Tačiau reikalaujamas vienalyčių santykių teisinis pripažinimas sukeltų neišvengiamas pasekmes. Tik šioje perspektyvoje galima vertinti „Baltic Pride“ eitynes ir tik nuo mūsų pačių priklausys, ką išmoksime iš šios domino efekto analogijos ir kaip toli leisime žengti homoseksualų pasididžiavimo eitynėmis populiarinamam šeimos sampratos perbraižymui. Kartą atsisakius prigimtimi grįstos sampratos, slenkstis peržengiamas ir sustoti leidžia nebent fantazijos trūkumas.


Susiję

Šeimos politika 4785282121727346638

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2016-05-23 13:14

  Visos kalbos apie seksą, kokiomis formomis jis bebūtų ar eitynėmis, ar paradais, ar dar ,,kaip nors'', yra ne kas kita kaip jo skatinimas, ir paraduotojai eina todėl, kad dėl to kaitinasi sekso aistros, o kadangi seksas jiems daugiausia tik malonumas, todėl jie ir eina ten lyg pamišę.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2016-05-23 14:13

  Nu ką, gyvuliai yra gyvuliai, visiškai nėra skirtumo, kokios jie formos bebūtų. Žmonėmis save suvokiantiems dera atsiriboti nuo gyvuliškai gyvenančių. Kaip homora su sodoma sudegė savo aistrose, toks pat likimas ir šių padarų laukia.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Mano galva, reikia atskirti kliniką nuo ideologijos. Homoseksualai, kaip ir pedofilai, zoofilai ir kiti parafilai yra klinikiniai atvejai, kurie neomarksizmo ideologų naudojami kaip įrankiai. Tai, kad jie patys netgi labai entuziastingai "naudojasi", nekeičia fakto, kad jie vis tiek tėra įrankiai. Dabar "einama korta" yra "homoseksualų teisės" ar "transseksualų teisės", netolimoje ateityje bus "pedofilų teisės", "zoofilų teisės", "incesto mėgėjų teisės" ir t.t. ir pan. Pagrindinė problema - ne jie, nes visokių rūšių nukrypimų ir iškrypimų būdavo visais laikais. Pagrindinė problema - liberast-neomarksistinė ideologija, užsimojusi išardyti pačius visuomenės pagrindus ir tuo tikslu iškrypimą skelbianti ne tik norma, bet ir sektinu bei praktikuotinu dalyku.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-05-24 10:30

   Visiškai pritariu, Pikc. Nukrypimų visad buvo, visad bus. Vaikus tuo tarpu nuo iškrypėlių reikia saugoti, mokyti jog iškrypimai nenormalu. Šios politikos vykdymo rezultate-daug žmonių kurie yra nelaimingi. Kaip jie naikina savo nelaimingumą? ogi-vartodami. Tokie asmenys tampa idealiais vartojimo vienetais, jie puikiai svaiginasi, puikiai perka, na ir kas be ko dar ir puikiai valdomi ir tinkamai balsuoja.

   Panaikinti
 3. Nežiniukas2016-05-23 16:53

  Mūsų bėda, o jiems - dirva eskalacijai yra ta, kad Civiliniame kodekse nėra aiškiai nustatyta, kas yra šeiminiai santykiai, kuriuos sukuria santuoka.

  Jei būtų aiškiai nurodyta, kaip Katalikų Bažnyčioje, kad santuokos tikslas - gimdyti ir auklėti vaikus, tuomet homoseksualų ideologams būtų nepalyginamai sunkiau. Tektų ginčyti net tik tai, kad santuoka sudaroma tarp vyro ir moters, bet tektų ginčyti ir santuokos paskirtį.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Ankciau buvo vokieciu nacionalsocialistai vs rusu bilshevistus. Dabar gi arabu islamistai vs vakaru liberalneomarksitinius tradiciniu veetybiu dekonstruotojus. Kazkas labai matyta...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nežiniukas2016-05-23 18:15

   Na, sakyti, kad bolševikai buvo prieš nacionalsocialistus, sakyčiau kiek netikslu.

   Istorija rodo, kad sovietai su naciais, šiems DEMOKRATINIU būdu atėjus į valdžią pakankamai intensyviai bendradarbiavo. Būtent sovietų dėka, naciai galėjo apeiti Versalio sutartį stiprindami savo karinę galią, bei ruošdami karinius kadrus Sovietų sąjungos teritorijoje.

   Galiausiai Molotovo-Ribentropo paktas buvo ne išskirtinis įvykis, bet viso labo logiška tęstinio bendradarbiavimo tąsa.

   Panaikinti
  2. Taip pat netikslu sakyti "arabu islamistai vs vakaru liberalneomarksitinius tradiciniu veetybiu dekonstruotojus". Pirma, islamistams nusišvilpt ant Vakarų tradicinių vertybių - ergo, nusišvilpt, kad liberalneomarksistai tas tradicines vertybes dekonstruoja, tad šiuo klausimu jokios priešpriešos nėra. Dar daugiau - islamistams tai naudinga, nes silpnina Vakarų civilizaciją, jos sugebėjimą atsilaikyti islamo įtakai. Antra, islamistams tų naujųjų raudonųjų ideologija naudinga dar ir dėl to, kad būtent jos dėka islamistai gali tarpti ir parazituoti Vakarų visuomenėse. Trečia, jokio "versus" nėra ir iš naujųjų raudonųjų pusės - jiems irgi NAUDINGA islamistų invazija, nes a) padeda ardyti visuomenę (nepamirškim - gi bolševikinis lozungas "pasaulį seną išardysim!" niekur nedingo) ir b) juk "multi-kulti", viską. :)

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2016-05-23 19:39

   Pikcas teisus.Beje austrams šiomis dienomis neužteko sveiko proto, matyt, dar per mažai musulmonų po Vieną vaikšto...

   Panaikinti
 5. "pasaulį seną išardysim!"2016-05-23 19:25

  Škotijoje pritarta tos pačios lyties pastorių santuokoms

  AtsakytiPanaikinti
 6. fRAZE: "Šie renginiai susilaukia vis didesnio dėmesio bei visuomenės pritarimo."
  KIENO DEMESIO JEI SULAUKIA IR KIENO PRITARIMO JIE SULAUKIA? KAS PRITARIA? AR DEMESI RODO TIK ISHKRYPELIU FININASUOJAMI DIENRASCIAI IR TELEVIZIJA. KADEL NIEKAS NERENKA PARASHU PETICIJAI SU DRAUSDIMU SITIEMS ISHKRYEPLAIMS RINKTIS IR ERZINT VISUOMENE?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-06-03 18:27

   Blemba koks jūs esate durnas. Logiškai pamastykite. Šie renginiai susilaukia vis didesnio dėmesio, vien tik dėl to kad jūs neišprusę homofobai apie tai pradedate rėkauti per visą Lietuvą. Gaila kad tėvyne tokia degradavusi.

   Panaikinti
  2. Et, tie kiauri homjaunuoliai su savo idiotiška demagogija... Mano, kad kiti tokie pat buki, kaip ir jie patys. Homjaunuoliams tokie "argumentai", kaip "nesipriešinkim iškrypėliškai ideologijai, nes jei priešinsimės, reiškia, ją reklamuosim", gal ir "sueitų" - bet ne bent truputį smegenų turintiems žmonėms. :)

   Panaikinti
 7. LGBT ir multiplikacija2016-05-23 20:08

  Join us in standing against the absurd “movement” to turn Queen Elsa of Frozen into a lesbian during the 2018 sequel, “Frozen 2.”

  We’re suggesting a much better idea… An idea that promotes solid family values to our children and represents the natural family. Sign our petition, now, to Disney asking that Elsa fall in love with a Prince. #CharmingPrinceForElsa.

  The alternative idea is frightening. Last week, the LGBT lobby and liberal Hollywood stood together demanding Disney create Queen Elsa’s character into a Lesbian. If fact, they claim, based off of her views in Frozen, she is already a lesbian and now only needs a girlfriend.

  In their viral campaign, the hashtag #GiveElsaAGirlFriend instantly became a trending topic across twitter and popular on Facebook.

  GLAAD, a US gay lobby organization and hate-group against Christians, released a statement criticizing the 11 films released by Disney in 2015, noting, "0 appearances of LGBT people" in films.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2016-05-23 20:55

  Buduliai nesuvokia paprastucio dalyko - geriausias budas kovoti su propaganda yra ja ignoruoti. Nulis komentaru po tokiu straipsniu, netgi nulis tokiu straipsniu, nulis eityniu ziurovu - eitynes tusciomis gatvemis- yra efektyviausias antipropagandos budas. Net asmeniniame lygyje baisiausias yra ne uzgauliojimas, o mandagus visiskas ignoravimas. Panasiai buvo su sovietais. Jeigu tylia mandagia ignoravimo, o ne savanaudisko prisitaikymo pozicija uzimtu visi pilieciai, jokia valdzia nebutu pajegi issilaikyti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Cha, homjaunimas užsidėjo seniai nugrotą plokštelę: "reikia nesipriešinti, tylėti, nieko nesakyti, ir tada iškrypėliška propaganda, nesutikdama pasipriešinimo, baigsis, o ne dar labiau išplis. Tikrai-tikrai!" :D
   P.S. Atkreiptinas dėmesys, kaip homjaunuolis lengvai išsidavė: "Nulis komentaru po tokiu straipsniu, netgi nulis tokiu straipsniu". Sakiau, kad "kiauras". ;)

   Panaikinti
  2. Nežiniukas2016-05-23 22:32

   Anonimiškas homjaunuolis, siūlydamas ignozuoti propagandą, nesupranta, kad siūlo naudoti vieną kontrpropagandos priemonę. Bet kontrpropaganda veiksminga tik tuo atveju, jei taikomos kompleksinės kontrpropagandos priemonės, viena kurių - informacijos, kuri pažeidžia propagandos ketinimus, viešinimas. Būtent šį priemonė yra pati efektyviausia.

   O dėl sovietų, tai homjaunuolis nori užmiršti faktą, labai nemalonų sovietams, kad buvo tokia Katalikų Bažnyčios Kronika, prie kurios leidimo ir platinimo prisidėjo daug iškilių Lietuvos žmonių (homjaunuolio terminais kalbant - budulių), kurie su komunistais nenorėjo būti mandagūs ir kurie už tai net neteko gyvybės (pvz. kun. Zdebskis).

   Būtent KBK viešino komunistų niekšybes, bei nušvietė kėslus, kurie sovietams nemaža dalimi ir nepavyko.

   Todėl kam jau kam, bet ne homjaunuoliams nurodinėti, kaip kovoti su neokomunistų kėslais, bei mokyti tą, kuris komunizmo "rojų" patyrė savo kailiu. O kailis randuotas todėl, kad nenorėjo mandagiai tylėti.

   Panaikinti
 9. Galu gale istorijos ratas apsisuks ir praeis homoseksualine isterija. Zmogaus prigimtis nekinta vyrai vistiek:)myles moteris ir atvirksciai. To nepakeis jokia propaganda. Bet "progresui" kol kas nera galo. Belieka kantrybe.
  Deja dabar gyvename isbandymu epochoje daugelis nueis klystkeliais...

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2016-06-07 22:37

  Ko autorei niekas neatsakė į kylančius klausimus? https://lt.wikipedia.org/wiki/Homofobija

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-06-07 22:57

   nepersitemkit, jūsų metodai žinomi:

   http://alkas.lt/2013/07/27/a-simanonyte-homoseksualizacijos-schema-ka-turetume-zinoti/

   Panaikinti
 11. Tie pervertofilai tokie nuspėjami - kaip, beje, ir visi fanatikai. :)
  Minėsite mano žodį - dar metai-kiti, ir ta fauna pradės giedoti apie "zoofobiją", "pedofobiją", "incestofobiją" ir kitas "pervertofobijas". :)

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SKAITYKITE

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item