Irena Petraitienė. Nuncijaus arkiv. A. Ratti - popiežiaus Pijaus XI - apsilankymas Kaune

Apaštališkąją konstituciją Lituanorum gente  1926 m. paskelbęs popiežius Pijus XI (Ambrogio Damiano Achille Ratti), būdamas Varšuvos nunc...

Irena Petraitienė. Kaip gyveno Vilniaus vyskupas pal. J. Matulaitis?

Sausio 27-ąją - palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo Dangui dieną (1927) - iš artimai bendravusių asmenų atsiminimų iškyla Vilniaus vysk...

Kun. Arvydas Žygas: už tautiškumą krikščioniško humanizmo pagrindu ir „migdolizacijos“

XXIamzius.lt Parengė Irena Petraitienė. Minint Lietuvos „Ateities“ federacijos atkūrimo 30-ąsias metines, iškyla iš JAV atvykusio...

Irena Petraitienė. Pirmieji Lietuvos kariuomenės karo kapelionai

Kun. V. Mironas šventės metu 1919-aisiais, praėjus metams po Nepriklausomybės paskelbimo, Lietuvoje ėmė formuotis karo dvasininkijos i...

Irena Petraitienė. Respublikos ligos, diagnozuotos P. Skargos SJ „Seimo pamoksluose”

Jėzuitų misijos Lietuvoje (1569)  450 metų jubiliejaus panoramoje  ryški figūra - Petras Skarga (1536-1612), pirmasis Vilniaus akademijo...

Irena Petraitienė. J. Kippas – vokiečių kunigas, nuo komunistų gelbėjęs A. Smetoną

Jėzuitas kun. Jonas Kippas. Nuot­rau­ka iš albumo „Kau­no jė­zui­tų gim­na­zi­ja“, 1934 m. Prieš 95-erius metus, 1924 m. rugsėjo 28 d....

Irena Petraitienė. Vaižganto ir Jakšto draugystė: idealizmas ir dinamizmas

Vaižgantas Sukanka 150 metų, kai 1869 m. rugsėjo 20 d. Maleišiuose, Svėdasų valsčiuje, gimė kanauninkas  Juozas Tumas-Vaižgantas – rašy...

index