Kunigai kviečia maldai už tiesos apie šeimą išsaugojimą Lietuvos įstatymuose

Šiomis dienomis Lietuvoje siekiama įteisinti homoseksualiais santykiais paremtas civilines sąjungas ar partnerystes. Dėl šių iniciatyvų susi...

Šiomis dienomis Lietuvoje siekiama įteisinti homoseksualiais santykiais paremtas civilines sąjungas ar partnerystes. Dėl šių iniciatyvų susirūpinę kunigai Arnoldas Valkauskas, Algirdas Toliatas ir Gabrielius Satkauskas kviečia tikinčiuosius dalyvauti maldos devyndienyje nuo gegužės 20 d.

Kviečiama kartu melstis už tai, kad įstatymų leidėjai įstatymuose išsaugotų tiesą apie šeimą.

„Tokia iniciatyva pakeistų šeimos sampratą: būtų atsisakoma prigimtinio vyro ir moters lyčių papildomumo, kaip esminio šeimos kūrimo pagrindo“, – rašoma pranešime apie idėjos atsiradimo priežastį.

Be kita ko, pranešime pabrėžiama, kad Katalikų Bažnyčios mokymas, teisingo proto bei bendrojo gėrio reikalavimai ragina tikinčiuosius nelikti abejingus iniciatyvoms, kurios siekia iškreipti tiesą apie žmogaus prigimtį ir prigimtinę šeimą, kėsinasi į asmens sąžinės ir religijos laisvę bei siekia priversti ateities kartas ugdyti vadovaujantis ne kiekvieno žmogaus protui prieinama tiesa, bet įstatymo leidėjo primesta ideologija.

Kunigai ragina tikinčiuosius devynias dienas, pradedant gegužės 20 d., penktadienio, kasdien melstis šiomis intencijomis bent vieną Rožinio paslaptį „Jėzaus gimimas“ ir pagal galimybes kasdien atlikti bent nedidelę pasninkišką auką.

Po Rožinio paslapties kviečiama sužadinti savyje asmeninę maldą Viešpačiui šia intencija.

Kunigai kviečia Švč. Mergelei Marijai ir šv. Kazimierui užtariant prašyti Viešpatį, kad valstybė neišsižadėtų tiesos, jog šeima kyla tik iš vyro ir moters prigimtinio lyčių papildomumo; kad Lietuvos žmonės nebūtų klaidinami dėl tiesos apie žmogaus prigimtį ir šeimą; kad politikai suprastų, kad tik iš vyro ir moters prigimtinio lyčių papildomumo kylanti šeima yra tikrasis Lietuvos valstybės ir visuomenės pagrindas, kurio nevalia sulyginti su tuo, kas nėra šeima.

Susiję

Religija 2975161215463049866
item