Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikoje - Algirdo Martinaičio oratorijos premjera

Ateinantį šeštadienį, 2023 m. rugpjūčio 5 d., 19.00 val., Kaune, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, pirmą kartą bus atliekama nacionalinės pre...

Ateinantį šeštadienį, 2023 m. rugpjūčio 5 d., 19.00 val., Kaune, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, pirmą kartą bus atliekama nacionalinės premijos laureato Algirdo Martinaičio penkių dalių oratorija „TIKĖJIMO IR VILTIES INVOKACIJOS”, tremtinių ir politinių kalinių atminimui skirtas kūrinys.

Jis sukurtas pagal Psalmių, Naujojo Testamento, Maironio, Lietuvos Laisvės kovotojų maldynėlio tekstus. Be to, jame skambės iškilių Lietuvos kunigų, politinių kalinių Juozo Zdebskio, Alfonso Svarinsko (iškalėjusio tarybiniuose lageriuose 22 metus), Štuthofo koncentracijos stovykloje kalėjusio Alfonso Lipniūno pamokslų fragmentai ir laiškų ištraukos. 

Premjera skirta Tremtinių ir politinių kalinių metams ir yra vienas iš Pažaislio muzikos festivalio renginių. Kūrinį atliks Kauno valstybinis choras, simfoninis orkestras, aktoriai, solistai.

Invokacija (lot. invocatio) – maldavimas, šauksmas. Didžioji pokario Lietuvos žmonių tremties ir įkalinimų kančia šiandien turėtų tapti šventu atminimu, skatinančiu permąstyti dabartį ir ateitį. Todėl visus kviečiame dalyvauti ir sykiu paminėti mūsų tautos kankinius, kurių skausmas ir patirta kančia buvo tautos prisikėlimo pamatas. Jis stiprina ir mūsų pareigą bei ryžtą išsaugoti Lietuvos ateitį.


Susiję

Algirdas Martinaitis 531579684866950500
item