Mirė JAV lietuvis, ekonomistas Algimantas Pranas Gureckas

Balandžio 20 dieną mirė Algimantas Petras Gureckas, ekonomistas, teisininkas, diplomatas,  JAV lietuvių visuomenės veikėjas. A. Gurec...

Balandžio 20 dieną mirė Algimantas Petras Gureckas, ekonomistas, teisininkas, diplomatas,  JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

A. Gureckas gimė 1923 birželio 2 d. Tauragėje, Lietuvoje. Jis lankė Tauragės ir Panevėžio Pirmąją (dabar Juozo Balčikonio) gimnaziją, kurią baigė 1941 m. Studijavo teisę Vilniaus Universitete, po Antrojo pasaulinio karo – Eberhard Karls Universitete Tübingene, Vokietijoje. Sovietų ir vokiečių okupacijų metais dalyvavo pogrindžio pasipriešinimo veikloje. Sovietų kariuomenei 1944 metais vėl įsiveržus į Lietuvą kaip karo pabėgėlis pasitraukė į Vokietiją.

1949 metais atvyko į Ameriką. Studijavo verslo administravimą ir ekonomiką Konektikuto ir Niujorko (NYU) universitetuose. Ilgus metus dirbo ekonomistu Jungtinių Amerikos Valstijų pašto tarnyboje. Veikė Šviesos Sambūryje, Studentų Santaroje ir Santaros-Šviesos federacijoje. Dalyvavo JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) veikloje. Vienas steigėjų Baltic Appeal to the United Nations (BATUN). Nuo 1979 susirašinėjo su Amerikos ir kitų kraštų enciklopedijų, metraščių, atlasų bei žemėlapių leidyklomis, kad būtų ištaisytos pasitaikiusios klaidos apie Lietuvą ir kitus Baltijos kraštus. PLB valdybos viceprininkas 1988-1991 m., Lietuvos Sąjūdžio ir Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo patarėjas politikos ir teisės klausimais, 1991–1994 metais Lietuvos misijos prie Jungtinių Tautų patarėjas. 2002 metais apdovanotas Karininko laipsnio Gedimino ordinu.

Algimantas buvo a. a. Virginijos Grajauskaitės-Gureckienės (1926-2017) vyras, a. a. Nidos Gureckaitės (1956-1971) tėvas. Liko sūnus Vytenis ir duktė Nerija Orentienė, jos vyras Linas Orentas, 6 anūkai ir 2 proanūkiai. 

Dėl koronoviruso, atsisveikinimas su velioniu ir mišios planuojamos ateityje.


Susiję

Algimantas Gureckas 5229080294770396761

Rašyti komentarą

emo-but-icon

item