Almantas Stankūnas. Vilniaus valdantieji vainikuos Baltic Pride neomarksistine konferencija

Vilniaus miesto savivaldybė, valdoma TS-LKD ir Laisvės partija ne tik finansiškai remia birželio 8 d. įvyksiantį neomarksistinį LT Pride Vil...

Vilniaus miesto savivaldybė, valdoma TS-LKD ir Laisvės partija ne tik finansiškai remia birželio 8 d. įvyksiantį neomarksistinį LT Pride Vilnius 2024, bet taip pat leis pinigus panašios tematikos Žmogaus teisių komisijos konferencijai „Atviras visiems Vilnius: lygybė ir įvairovė priešpriešos akivaizdoje“.

Apie LT Pride finansavimą jau rašiau. 

Su minėtos, birželio 28 d. įvyksiančios, konferencijos programa galima susipažinti čiagalima susipažinti čia

Apie LT Pride rašiau: „Tai, kas Lietuvos Gėjų Lygos kreipimesi įvardijama kaip LGBT bendruomenė, yra tarptautinio politinio judėjimo organizacinis padalinys Lietuvoje, po visuomeninės organizacijos iškaba veikianti judėjimo aktyvistų politinė organizacija. LGBT judėjimas savo ištakomis ir kilme yra šiuolaikinė marksistinio „revoliucinio“ judėjimo atmaina, kelianti programinį tikslą, H. Marcuze žodžiais, „išsprogdinti buržuazinės visuomenės institucijas“, tarp jų prigimtinę šeimą, pasitelkiant „polimorfinį perversinį seksualumą“. Dėl šių priežasčių Festivalis turi būti laikomas LGBT judėjimo politiniu renginiu, kurio kulminacija taptų „eitynėmis už lygybę“ klaidinančiai pavadinta politinė demonstracija Vilniaus centre, o „edukaciniai“ renginiai būtų ne kas kita, kaip visuomenės ideologinio perauklėjimo priemonės“

Tačiau visa tai nė motais TS-LKD deleguotam Vilniaus merui Valdui Benkunskui, kuris palaimino iš kultūros (?!) programos lėšų finansavimą LT Pride, reitingavus jį aukščiau už M. K. Čiurlionio festivalį ir kitus aktualius, aukštos meninės vertės kultūros renginius. 

Dalyvavau svarstant konferencijos programą Vilniaus m. savivaldybės Žmogaus teisių komisijoje, kurios nariu esu. Prieš svarstymą komisijai išsiunčiau alternatyvų pasiūlymą, kuriame rašiau: „Kadangi mūsų komisijos pavadinimas yra apie žmogaus teises, todėl joms ir turėtume skirti pagrindinį dėmesį. Tačiau konferencijos programoje nėra nei pranešimo nei diskusijos šia tema. Niekaip žmogaus teisės nepaminėtos ir konferencijos pavadinime. Todėl siūlau pakoreguoti arba papildyti konferencijos pavadinimą ir programą ir numatyti pranešimą ir diskusiją tema: "Žmogaus teisių iššūkiai Lietuvoje karo Ukrainoje akivaizdoje". Siūlau, kad pagrindinį pranešimą šia tema skaitytų žurnalistas ir teisininkas, Žmogaus teisių asociacijos Pirmininkas Vytautas Budnikas.“

Nė vienas komisijos narys nepalaikė mano pasiūlymo. Tada, posėdžio metu pasiūliau įtraukti į konferencijos programą mano siūlytą pranešimą ir diskusiją vietoj Lietuvos Gėjų Lygai skirto pranešimo: "Atviras visiems Vilnius: ar laisvė būti savimi yra miesto DNR?" LGL pranešimo ir diskusijos temos bus:

- Vilnius - kol kas vienintelis Lietuvos miestas pasirašęs Lietuvos Įvairovės Chartiją;

- ką miestui duoda multikultūriškumas, skirtingos kalbos, įvairovė?

- kiek Vilnius yra draugiškas LGBTQ bendruomenei miestas?

- neapykanta ir diskriminacija - smurto kalba. Kaip su tuo tvarkomės?

- kokį kelią nuėjome per dešimtmetį?

- pilietinės visuomenės ir švietimo svarba pokyčiui?

Mano argumentacija buvo paprasta: priminiau, kas iš tiesų yra Lietuvos Gėjų Lygos festivalis ir pabrėžiau, kad visgi gal pakaks LGBT organizacijos idėjų propagavimo Vilniui po ketinamo surengti festivalio. Tuo tarpu Žmogaus teisių komisijai vertėtų stabdyti neomarksistinės ideologijos propagandą ir iš esmės padiskutuoti apie žmogaus teises. 

Tik vienam komisijos nariui susilaikius, visi kiti buvo prieš mano pasiūlymą. 

Kyla klausimas ar TS-LKD ir LP suformuota Vilniaus m. savivaldybės Žmogaus teisių komisija (vienintelė tarp Lietuvos savivaldybių) yra tik įrankis kraštutinės neomarksistinės ideologijos sklaidai? 

O vilniečių, balsavusių už TS-LKD belieka pasiteirauti ar tikrai jie nori toliau balsuoti už TS-LKD - neomarksizmo ideologiją aptarnaujančią politinę partiją? 

Tas pats klausimas aktualus visiems Lietuvos rinkėjams.

Politinė reklama.


Susiję

Savivalda 993526886217116818

Rašyti komentarą

item