Nacionalinis susivienijimas reikalauja sustabdyti „Lifosos“ žlugdymą

Politinė partija Nacionalinis Susivienijimas reikalauja valstybinės valdžios institucijas sustabdyti planus užkonservuoti Kėdainių „Lifosos“...

Politinė partija Nacionalinis Susivienijimas reikalauja valstybinės valdžios institucijas sustabdyti planus užkonservuoti Kėdainių „Lifosos“ gamyklą bei imtis visų būtinų priemonių jai išgelbėti nuo sužlugdymo, o visuomenę kviečia parodyti solidarumą gamyklos darbuotojams ir ateiti į jų rengiamą mitingą prie Vyriausybės. 

„Kol Vakarų šalyse sankcijos įgyvendinamos ieškant būtų išsaugoti jose veikiančias sankcijų paliestas įmones, Lietuvoje imtasi aklo sankcijų įgyvendinimo žūtbūtinai uždarant vieną svarbiausių ir moderniausių šalies gamyklų. Visiškai aišku, kad Kėdainiuose nėra alternatyvių darbo vietų „Lifosos“ darbuotojams, tad tūkstančiai žmonių pasmerkiami kraustymuisi arba bedarbystei, o pati gamykla – bankrotui, nepaisant tuščių valdžios žodžių apie nenorą jos uždaryti. Tokie valdžios veiksmai verčia įtarti, kad valdžia tęsia XX amžiaus pabaigoje pradėtą Lietuvos deinsdustrializaciją, kai Lietuvos pramonė buvo grubstoma ir naikinama. Dabar, tarytum nesuprantant, tas pats daroma „Lifosos“ konkurentų Europoje ir Rusijoje naudai. Būtina padaryti viską, kad įmonė ir jos kuriamos darbo vietos būtų išsaugotos, o sankcijos Rusijai taikomos tiek ir ten, kur Rusijai yra žalingesnės nei pačiai Lietuvai,“ – pareiškimą argumentavo partijos pirmininkas profesorius Vytautas Radžvilas. 

Nacionalinio susivienijimo teigimu, planai užkonservuoti Kėdainių „Lifosos“ gamyklą yra nusikaltimas prieš Lietuvos valstybę. Pasak partijos, valdančiųjų užmojai žūtbūt sunaikinti gamyklą, kai analogiškoms gamykloms Vakaruose (Prancūzijoje, Olandijoje, Vokietijoje ir kitur) sudaromos sąlygos dirbti toliau, rodo, kad yra sąmoningai vykdomas jau XX a. paskutiniajame dešimtmetyje pradėtas Lietuvos deindustrializavimo ir nacionalinio turto išgrobstymo planas.„Skambiais paramos Ukrainai šūkiais dangstomas Lietuvos ekonomikos smukdymas ir savo šalies gyventojų skurdo didinimas yra rafinuotas ir klastingas būdas griauti lietuvių solidarumą su už savo laisvę kovojančia ukrainiečių tauta. „Lifosos“ gamyklos žlugdymas yra tipiškas pavyzdys, kaip Lietuvos gyventojai paverčiami neapgalvotų ir racionaliai nepaaiškinamų sankcijų Rusijai įkaitais ir aukomis. Šitaip  yra kurstomos  antiukrainietiškos nuotaikos šalyje ir silpninamas noras bei pasiryžimas remti kovojančią dėl savo išlikimo Ukrainos tautą ir valstybę. Parama Ukrainai yra Lietuvos gyvybinis interesas ir besąlygiška moralinė ir politinė pareiga. Tačiau šalies ekonomiką griaunančios sankcijos Rusijai  ne tik nėra tikra pagalba Ukrainai, bet virsta pačios Lietuvos nacionalinių interesų išdavinėjimo ir pardavinėjimo priedanga. Tai mato ir vis geriau supranta mūsų šalies visuomenė. Auga piliečių susvetimėjimą savo valstybei didinantis ir ją silpninantis Lietuvos visuomenės nepasitenkinimas ir nepasitikėjimas deklaratyviai antirusiška, bet Rusijos revanšistiniams ir grobuoniškiems siekiams objektyviai ir neabejotinai naudinga valdančiųjų vykdoma užsienio ir saugumo politika,“ – rašoma partijos pareiškime. 

Profsąjungų organizuojamas mitingas prieš „Lifosos“ uždarymą vyks prie Vyriausybės pastato Vilniuje liepos 26 dieną 12 valandą. 


Susiję

Vytautas Radžvilas 2584112835908370863
item