Nacionalinis susivienijimas dėl D. Žalimo nepagarbos teismui kreipėsi į prokuratūrą

Politinė partija Nacionalinis susivienijimas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą , prašydama ištirti, ar teisės profesoriaus Dainiaus Žalimo 2...

Politinė partija Nacionalinis susivienijimas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydama ištirti, ar teisės profesoriaus Dainiaus Žalimo 2023-04-21 13:09 publikuotu socialinio tinkle facebook įrašu nebuvo viešai parodyta nepagarba teismui, kaip numato Baudžiamojo kodekso 232 straipsnis. Jei, prokuratūros vertinimu, šiuo atveju BK 232 str. numatyta nusikalstama veika padaryta nebuvo, Nacionalinis susivienijimas prašo tyrimo medžiagą perduoti policijos tyrimui dėl galimo administracinio nusižengimo.

„Pono Dainiaus Žalimo viešoje kritikoje panaudotos formuluotės, tokios kaip kad, neva, „minėta teisingumą vykdanti Vilniaus m. apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė pažeidė teisėjo priesaiką būti ištikimai Lietuvos Respublikai ir jos Konstitucijai, įžūliai, rusišku stiliumi, pamynė Lietuvos Konstituciją“, kad minėta teisėja, „atrodo, nežinanti to, ką turi mokėti kiekvienas konstitucinės teisės studentas“, kt., peržengia p. Dainiaus Žalimo žodžio laisvę ir saviraiškos laisvę, o tokia kritika buvo galimai siekiama pažeminti teisingumą vykdantį teismą ir jo teisėją dėl jų veiklos, t.y. dėl priimto sprendimo civilinėje byloje, kuris nepatiko D. Žalimui“, - rašoma Nacionalinio susivienijimo pareiškime. 

„Gerbiame žodžio laisvę, tačiau kad ji egzistuotų ir turėtų prasmę, ji privalo turėti ir ribas. Konstitucija ir įstatymai tokias ribas numato, kaip ir atvejus, kai tokios ribos peržengiamos. D. Žalimo pasisakymu dėl teismo sprendimo vienalytės partnerystės įteisinimo klausimu galimai peržengtos Baudžiamojo kodekso numatytos ribos. Jame nepateikiama jokios konstruktyvios kritikos ar argumentų išsakytiems vertinimams, kad teisėja sulaužė priesaiką ir neturi žinių, privalomų kiekvienam konstitucinės teisės studentui. Kaip suprato ir žiniasklaida, akcentavusi tai antraštėse šia tema, prof. Žalimo teigimu, jam nepatikusį sprendimą priėmusi teisėja yra netinkama eiti pareigas. Taigi susiduriame ne tik su galimai teisėjos ir jos atstovaujamo teismo žeminimu, bet ir su klasikiniu vadinamosios pašalinimo kultūros ar ideologinės cenzūros atveju – viešais raginimais atleisti iš pareigų už priimtą sprendimą ideologinio visuomenės perauklėjimo pastangų epicentre atsidūrusiu itin jautriu šeimos sampratos klausimu“, - pareiškimą komentuoja Nacionalinio susivienijimo pirmininkas prof. Vytautas Radžvilas.  

Nacionalinio susivienijimo teigimu, D. Žalimo veiksmų pavojingumą didina ir plati šio pasisakymo sklaida žiniasklaidoje, ir paties D. Žalimo asmenybė. Kaip minėta, Dainius Žalimas buvo ilgametis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas, ėjęs šio teismo pirmininko pareigas. Šiuo metu yra vieno iš universitetų teisės fakulteto dekanas, kuris vadovauja jaunos teisininkų kartos ruošimui. Be to, turi aukščiausius akademinius ir mokslinius laipsnius. Todėl D. Žalimas turėjo ir galėjo suprasti, kad jo išsakyti įžeidūs ir diskredituojantys teiginiai teisingumą vykdančios teisėjos atžvilgiu bus visuomenėje suprasti ne kaip paprasto piliečio nuomonė, bet kaip teisės autoriteto fakto konstatavimas, t.y. jog konkreti bylą nagrinėjanti teisėja sulaužė duotą priesaiką ir yra nekompetentinga vykdyti teisingumo.

Primename, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas balandžio 21 dieną atmetė prašymą dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės įregistravimo civilinės būklės aktų registre. Teismas konstatavo, kad Partnerystės įstatymas nėra priimtas, todėl nėra teisės akto, kuriuo vadovaudamasis galėtų tenkinti pareiškėjų prašymą. Pasak teismo, nors Konstitucinis Teismas pripažįsta, kad šeimos samprata yra neutrali lyties atžvilgiu, tačiau teismas nesukuria naujų normų – tai turi padaryti Seimas.


Susiję

Vytautas Radžvilas 6837226470381942244

Rašyti komentarą

item