Laima Kalėdienė. Jei pavardė Smetona – tai vyras ar moteris?

2023 m. gegužės 17 d. Seime surengta spaudos konferencija „Ar reikia pyktis su gramatika ir keisti nusistovėjusias moterų pavardžių sudarymo...

2023 m. gegužės 17 d. Seime surengta spaudos konferencija „Ar reikia pyktis su gramatika ir keisti nusistovėjusias moterų pavardžių sudarymo tradicijas?“, kurią inicijavo Seimo Kultūros komiteto narys, LVŽS atstovas Stasys Tumėnas.

Spaudos konferencijoje dalyvavo: Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys akademikas Eugenijus Jovaiša, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) pirmininkė dr. Violeta Meiliūnaitė, Lietuvių kalbos instituto (LKI) Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Rita Miliūnaitė, Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto narys dr. Stasys Tumėnas.

Buvo aptariamas Laisvės frakcijos atstovės Seime Ievos Pakarklytės pasiūlytas Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo Nr. XIV-903 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siekiama įteisinti atvejus, „kai norima suteikti moterišką pavardę su galūne -a ar -ia, daromą iš vyriškos pavardės, turinčios galūnę -a ar -ia“.

Konferencijoje Seimo narys Eugenijus Jovaiša akcentavo, kad Laisvės partija šitaip siekia įgyvendinti LGBT politiką – kad iš pavardės negalėtum suprasti, ar čia vyras, ar moteris, ar tiesiog žmoga, pvz.,: Smetona, Šarka, Nausėda.

Dar vienas svarbus aspektas – šį pakeitimą stumiančios jėgos stengiasi pataisą dėl galimybės netradiciškai sudarinėti moterų pavardes su galūne -a įkomponuoti į Dobrovolskos įstatymą apie tris raides, vadinamąjį lietuviškų pavardžių slavinimo įstatymą – juk su galūne -(i)a Lietuvoje būna tik slavių moterų pavardės: Cytacka, Rozova.

VLKK pirmininkė Violeta Meiliūnaitė atkreipė dėmesį į tai, kad keliama juridinė sumaištis, nes nuo 2003 m. galiojančią taisyklę leisti moterų pavardes sudarinėti be moteriškoms pavardėms būdingos priesagos – mergautinės ar ištekėjusios moters – tik pridedant galūnę -ė VLKK patvirtino savo nutarimu, o dabar dėl galūnės -(i)a norima specialaus įstatymo, t. y. skiriasi juridinis lygmuo.

Į klausimą, ar paisoma Konstitucinio Teismo imperatyvaus nurodymo Seimui kalbos dalykų reguliavimą įstatymiškai reglamentuoti tik gavus VLKK išvadą, atsakė VLKK pirmininkė Violeta Meiliūnaitė. Ji papasakojo, kad sausio mėnesį Pakarklytė teiravosi VLKK nuomonės, o gavusi neigiamą atsakymą toliau su Komisija nebederino.

Lietuvių kalbos instituto atstovė dr. Rita Miliūnaitė pabrėžė būtinybę kalbos politiką įgyvendinti nuosekliai ir pamatuotai, vengiant voliuntaristiškų sprendimų. To siekiant būtina paisyti tiek kalbininkų, tiek ir visuomenės nuomonės.

Mokslininkė neginčijamai įrodė, kodėl dabartinėje lietuviškoje asmenų įvardijimo sistemoje tokios belytės pavardės su -(i)a būtų išimtis. Kita vertus, ji priminė, kad net ir siekiant įteisinti išimtis, to negalima daryti nesužinojus visuomenės nuomonės, neatlikus sociologinių apklausų.

Seimo narys Stasys Tumėnas apibendrino, kad siekis dar labiau liberalizuoti pavardžių sudarymo taisykles turi būti pagrįstas objektyviu reikalingumu, lietuvių kalbos gramatikos taisyklėmis, lietuviškų moterų pavardžių darymo nuostatomis, valstybinės – lietuvių – kalbos konstituciniu statusu, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais.

Susiję

Nacionalinis susivienijimas 9077597910003414501

Rašyti komentarą

9 komentarai

Anonimiškas rašė...

Ot ponia paklausė :) Taigi čia ir yra visa "vinis", kad neaišku, vyras ar moteris. Tiesiog "žmoga". Juk šitas seimas prie to ir veda, kad visi būtume nei šis, nei tas. Kaip ir jie.
Ar ne laikas būtų pasakyti, kad lietuvių kalba - ne seimo kompetencija. Kaip ir daug kas. Juolab, kad jie JOKIOS kompetencijos neturi.

Anonimiškas rašė...

"Smetona"... Paklauskim, ką apie tai galvoja garsusis kalbininkas.

Anonimiškas rašė...

Pakarkla

Anonimiškas rašė...

Nenormalu, kad apie tokias nesąmones apskritai diskutuojama. Tokių nesąmonių siūlytojai turėtų būti iškviesta greitoji medicininė pagalba, ji būtų nuvežta į psichiatrinę ligoninę ir tegul ten aiškinasi su psichiatrais tokias savo problemas.

Anonimiškas rašė...

Lietuvių kalba seniausia dar gyvuojanti indoeuropiečių kalba. Gimininga su itin senu sanskritu. Lietuvių kalba viena iš mūsų tautos, o ir suprantančių europiečių, vertybė. Ją saugoti mūsų visų pareiga.
Politikai šiandien yra, rytoj apie juos užmiršim arba prisiminsim kaip slogutį. Šita kadencija pasižymi itin dideliu neišmanymu. Tad tegu nekiša savo nagų prie tų vertybių, kurios ne jų nosiai. Griauti, naikinti, gadinti - tokie šitos kadencijos kenkėjų darbai ir sugebėjimai.

Anonimiškas rašė...

Tokios iniciatyvos tai iš seno blogo lietuviško nepilnavertiškumo, prasidėjusio dar nuo Horodlės unijos. Pakarklyte mano esanti pirmiau laiko, bet iš tiesų tik atsakinėja jį.

Anonimiškas rašė...

Svarbu įkišo koją į tarpdurį,ir galo nebus kol nesunaikins visko kas lietuviška,kas mūsiška.Ale matai koks pažeminimas būti su galune -ytė,-aitė,-ienė.Didžiuokimes tuo ką turime,ko kiti neturi

Pikc Kažinkavičius rašė...

Šiaip, VLKK patys kalti, kad visokiems "-ė" marazmams duris atidarė - tik visiškas naivuolis galėjo tikėti, kad neobolševikiniai "progresyvistai" ties tuo sustos.
P.S. O "garsusis kalbinykas" Smetona yra to paties "ligio", kaip ir "garsusis istorikas" Bumblauskas - ir abu "garsiais" patapo už antilietuvišką propagandą.

Anonimiškas rašė...

> Pikc Kažinkavičius rašė...
Deja, tamsta teisus.
Matyt, tikėjosi išsaugoti savo kėdę, dėl tos raidės nusileido (įleido koją į tarpdurį), ir plačiai atlapojo duris cinikams.
Be to, manyčiau, jog raidė -ė latvių pavardės gale visai ne latvių, o vokiečių palikimas (Gėtė, Rilkė ir t.t.). Tiesiog okupantas rašė metrikose taip, kaip JO kalba priimta, o ne nukariautos tautos kalbinių papročių paisė. Lygiai kaip ir slaviški pavardžių baigmenys, išdygę iš lietuviško pavardės kamieno...

item