Algirdas Laučius. Laiškas TS-LKD: ar gali valstybės pamatus ardanti partija tikinti, jog ji dirba savo Tėvynei?

Paulius Saudargas  Ar gali TS-LKD nariai aiškinti rinkėjams, jog partija, griaunanti Lietuvos valstybę, iš tikrųjų saugo, puoselėja ją ir gi...

Paulius Saudargas 
Ar gali TS-LKD nariai aiškinti rinkėjams, jog partija, griaunanti Lietuvos valstybę, iš tikrųjų saugo, puoselėja ją ir gina?

Klausimas nelengvas. Dėl to sunku apsispręsti Seimo nariams, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionims demokratams P. Saudargui, L. Kasčiūnui, A. Ažubaliui, V. Aleknaitei-Abramikienei, J. Urbanavičiui, A. Čepononiui, K. Starkevičiui, A. Pociui, V. Rakučiui, A. Strelčiūnui, I. Haasei, A. Matului ir J. Gudauskui. Jie negali atsakyti sau į klausimą: ar tarnaudami šiai partijai jie griauna Lietuvos valstybę, ar puoselėja ir gina ją?

Sakysite, jų kaltinti Lietuvos valstybės naikinimu negalima. Mat jie grumiasi Seime ir mūru stoja už lietuvių valstybinę kalbą, už vyro ir moters santuoką, už prigimtinę šeimą ir šioje kovoje ne kartą pelnė šlovę? Tačiau grumiasi kieno gretose ir prieš ką (regis, ir „valstiečiai" tą patį gina)?

Iš tiesų, galima pavydėti šiems kovotojams jėgos ir atkaklumo, grumiantis savųjų gretose dėl krikščioniškųjų vertybių ir valstybės suvereniteto naikinimo. Lengvai gal ir nepastebėsi kartėlio jų akyse dėl griaunamos Tėvynės, bet akivaizdu, kad šis kartėlis glūdi kažkur giliai jų širdyse ir galbūt kažkada, esant palankioms istorinėms aplinkybėms, prasiverš su visa tūžmastimi (o gal ir neprasiverš).

Sako, būdami tarnystėje šiai partijai ir gindami krikščioniškąsias vertybes, jie nebūtinai pritaria partijos veiksmams ir programai dėl migrantų, dėl valstybinio lietuvių kalbos statuso ribojimo, nors, kai kas sako, jog užkulisiuose viskas suderinta. Jie teigia nebūtinai sutinkantys su partijos valia (šito niekas nežino). Galimas dalykas, šie valdžios vyrai ir moterys labai kenčia - tikrai niekas nežino, kas dedasi jų širdyse.

O jose, matyt, dedasi negeri dalykai. Krikščioniškojo TS-LKD sparno atstovai pašiurpę mato, kaip jų partija darko lietuvių kalbos abėcėlę, naikina valstybinį lietuvių kalbos statusą, leidžia asmenvardžius Lietuvos valstybės pasuose rašyti užsienio kalbomis, leidžia griauti Lietuvos laisvės kovų didvyrių paminklus, viešai per nacionalinį transliuotoją šmeižti Lietuvos partizaninio judėjimo genocido aukas.

Nūnai Civilinės sąjungos įstatymu nusprendė įteisinti vienalytes santuokas, nors tai akivaizdžiai prieštarauja konstitucinei šeimos sampratai. Svarbiausia, kad tokioms santuokoms nepritaria beveik 80 proc. Lietuvos gyventojų ir Lietuvos katalikų bažnyčia, kurios krikščioniškąsias vertybes deklaruoja minėti Seimo nariai. O ką daryti? Juk su monstru nepakovosi!

Tarnaudami partijai minėti vyrai ir moterys priversti slėpti savo sužeistas širdis. Juk kiek pasiaukojimo Tėvynei reikia, kad visa tai nuslėptum! Kiek valios ir ištvermės reikia, kad ranka rankon su savaisiais spardytum konstitucines vertybes, tyčiotumeis iš beteisių vargo spaudžiamų žmonelių, regint, kaip savi bičiuliai šiems neria nepriklausomų elektros tiekėjų kilpą ant kaklo. Juk nelengva darbuotis taip, kad savųjų nepapiktintum, o dar geriau, kad jie to net nepastebėtų. Visa tai vardan krikščioniškųjų vertybių...

Nors manau, gal nevarkite, neklūpėkite ir neslėpkite savo kančios. Pakelkite galvas, išsitieskite nuo pažeminimo. Tauta jums atleis, kad silpnumo akimirkomis pabūgote ir laidėte akmenis kartu su savųjų gauja į vargšus ir kenčiančius.

Neklūpėkite, atsistokite! Žmonės tikrai patikės jumis, kad mylite mūsų Tėvynę, kad jūs tikrai esate krikščionys demokratai.

Susiję

Įžvalgos 4154037593669086115

Rašyti komentarą

 1. Gal susimeskime tiems kankiniams ant pagalvėlių po keliais, kad mažiau kentėtų klūpodami?

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2022-06-22 18:02

  Jei būtų ne šiaudiniai, o iš tiesų krikščionys demokratai, tai senai būtų palikę partiją ar atsiskyrę, o kai vienam vežime sèdi, tai jokio skirtumo, jiems net negėda būti tokioj partijoj.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Ačiū už gerą straisnį ir išreikštą požiūrį,( komentarai vėliau, nevisada laiko turi ).

  AtsakytiPanaikinti
 4. Autorius pašalino šį komentarą.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item