Jūratė Sofija Laučiūtė. Susidraugauti su ereliu

Autorė yra kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Nacionalinio susivienijimo tarybos narė Ką tik per LNK žinių bloką išmintinga ponia pas...

Autorė yra kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Nacionalinio susivienijimo tarybos narė

Ką tik per LNK žinių bloką išmintinga ponia paskelbė: „Supriešink lietuvį su lenku, laimės rusas“.

Ir ji teisi. Šiandien. Rusijos-Ukrainos karo kontekste. Ir - tik!!!

Bet būtume labai neteisūs, priėmę šį teiginį kaip šūkį visiems laikams. Nes buvo toks laikas, kai Rusijos imperijai pavergus lenkus kartu su lietuviais ir rusui sugebėjus supriešinti lietuvius su lenkais, laimėjo Lietuva!  

Nors jei aklai vadovautumės pirmojo šūkio modeliu, išvada turėjo būti tokia: „Laimėjo Rusija“.

Kodėl taip neatsitiko? Kodėl pralaimėjo kiršintojas, o laimėjo Lietuva?

Priežasčių būta tikriausiai ne viena, bet viena svarbiausių ta: todėl, kad anuomet lenkų nacionalistinės imperinės ambicijos buvo  didesnės, nei jų kultūra ir krikščioniškosios vertybės.

Taigi jei bendros nelaimės kontekste, bendro priešo akivaizdoje, lenkai būtų užgniaužę savo šlėktišką pasipūtimą, nebūtų badę lietuviams akių pastarųjų neva mužikiškumu, nebrukę lenkiškumo  per švietimą ir  Bažnyčią, o rusai sąmoningai ar nesąmoningai, savųjų inteligentų pagalba, nebūtų šito užaštrinę, nežinia, kur ir su kuo anuomet būtų pasukusios lietuvių ir žemaičių gentys... 

Bet beveik neabejoju, kad krašte, kuris šiandien vadinamas Lietuva, nebūtų kam svarstyti: „O kaip mes turėtume/galėtume vertinti Gegužės 3-sios Konstituciją?“

Šiandien mes tokią galimybę turime, ačiū Dievui ir savo tautos tautiniam atsparumui. Todėl turėtume pasistengti tą galimybe pasinaudoti oriai, be isterijos, stovėdami ant tvirto istorijos ŽINIŲ pagrindo. O tai reiškia: neužmiršdami ir nuolat primindami savo jaunosioms kartoms, ką lietuvių tautai DAVĖ ir ką ATĖMĖ toji Konstitucija. 

Kitaip sakant, turime atkurti  Lenkijos ir Lietuvos istoriją iki Gegužės 3-sios tokią, kokią ją savo darbais, savo žygiais ir gyvenimais rašė mūsų protėviai, o ne tendencingi vėlesnių laikų istorikai.

O žemaičių ir lietuvių, ir kai kurių kitų senųjų baltų genčių likučių protėviai tą istoriją „parašė“ taip, kad be jų indėlio, be jų karinių, teritorinių, geopolitinių dovanų (ir, kas be ko, kai kurių lietuvių didikų tuščiagarbiškų ambicijų ir svajonių) suvargusiai, išsidraskiusiai (ankstyvųjų???)  viduramžių Lenkijos valstybėlei, Lenkija nebūtų tapusi tuo, kuo galiausiai tapo: plačiai po Vidurio Europą išsidriekusia bendra Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybe su pirmąja Europoje rašytine Konstitucija!

Ir, žinoma, nereikėtų užmiršti, kad į bendrą valstybę lietuviai kraičio atnešė ne tik savo užkariautas rytinių slavų žemes, ne tik tuščiagarbiškas Jogailos ir jo palikuonių ambicijas, bet ir didžiulės vertės, tiems laikams įstabų, gal net ir unikalų teisinį dokumentą (be kurio ir Konstitucija nebūtų pribrendusi) - Lietuvos Statutą.

Jeigu mes, o svarbiausia, mūsų vaikai, mūsų ateities kartos kaip daugybos lentelę (tegu ir Googlui pasufleruojant) įsisavintų šitą, lietuviškąjį kraitį į Abiejų Tautų Respubliką bei jos Konstituciją, tai gal ir Lietuvoje Gegužės 3-ji galėtų būti švenčiama linksmai, lietuviškai, su lietuviška istorine valstybine atributika ir lietuviškais simboliais šalia lenkiškųjų, kaip sava, o ne lenkų mums primestoji šventė? 

O šalia oraus lietuviškojo Vyčio draugiškai kleketuotų lenkiškas karališkasis erelis...

Susiję

Nacionalinis susivienijimas 2809999461818163104

Rašyti komentarą

8 komentarai

Anonimiškas rašė...

Kažkoks keistas, prieštaringas teiginys: „Lenkija nebūtų tapusi tuo, kuo galiausiai tapo: plačiai po Vidurio Europą išsidriekusia bendra Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybe su pirmąja Europoje rašytine Konstitucija!“ Juk su ta „konstitucija“ valstybė Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo oficialiai ir formaliai panaikinta. Iki tos „konstitucijos“ dar buvo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, o nuo tos „konstitucijos“, nuo gegužės 3-iosios LDK nebėra. Tie, kas siūlo švęsti šį įvykį yra pavojingi ir priešiški Lietuvos valstybingumui žmonės, jiems Lietuvos valstybingumas nėra jokia vertybė, jiems Lietuvos valstybės panaikinimas yra priimtinas.

Sofija rašė...

Na, nereikėtų užmiršti, kad po pusmečio "didžioji klaida" buvo ištaisyta Lietuvos didikų pastangomis. Ir nereikėtų užmiršti, kad jei nebūtų Lietuvos didikų tarpe tuščiagarbių kvailių ir Lietuvos valstybinių interesų išdavikų, gegužės Konstitucija būtų buvusi žymiai teisingesnė Lietuvos atžvilgiu. Jūsų komentaras liudija, kad lietuviai įsijautė į pasyvios aukos vaidmenį: "Mes niekuo dėti, mes geri, tik mus vis skriaudžia kiti" O kodėl? Todėl, kad žinių, žinojimo ir savikiritikos bijom ne mažiau, kaip velnias švęsto vandens

Pikc Kažinkavičius rašė...

Mano galva, vertinant tą "konstituciją", nereiktų į vieną vietą suplakti lenkų TIKSLŲ IR VEIKSMŲ su lietuvių REAKCIJA: netinkama ar nepakankama lietuvių didikų reakcija į lenkų kėslus niekaip tų kėslų nepateisina - lygiai taip pat, kaip netinkama Lietuvos valdžios reakcija į sovietų kėslus 1939-40 m. niekaip nepateisina sovietų okupacijos. Ir taip, šitos "konstitucijos" minėjimo entuziastai paprastai yra priešiškai nusiteikę Lietuvos kaip tautinės valstybės (ar net kaip nepriklausomos valstybės apskritai) atžvilgiu - ir tai taip pat yra "medžiaga pamąstymui".

Anonimiškas rašė...

2 Sofija. Man neatrodo, kad „po pusmečio "didžioji klaida" buvo ištaisyta“, kadangi Lietuvos valstybė nebuvo atkurta. Kažkoks pareiškimas, kad toji gegužės 3-iosios konstitucijoje paskelbta valstybė - Žečpospolita Polska - yra taip pat ir lietuvių valstybė, kažkaip nedžiugina ir neįtikina, nes tai jau - ne Lietuvos Valstybė, o kažkas kita. Tas po pusmečio paskelbtas pareiškimas atrodo lyg propagandinis atsiliepimas, skirtas saujelei nepatenkintų (kaip dabar pasakytų - „nacionalistų“) nuraminti ar paguosti.

Anonimiškas rašė...

2 Sofija. Nesuprantu, kodėl mano komentaras liudija, kad „lietuviai įsijautė į pasyvios aukos vaidmenį“. Atvirkščiai, komentarą rašiau su mintimi, kad, deja, pas mus pačius, kaip tada, taip ir dabar yra daug valstybės veikėjų, kuriems nerūpi Lietuvos valstybingumo išsaugojimas, jiems Lietuvos valstybė nėra vertybė ir jie sutinka panaikinti Lietuvos valstybę. Arba štai dabar siūlo švęsti Lietuvos valstybės panaikinimą. Taigi stengiuosi atkreipti dėmesį, kad kažkas labai negerai yra mumyse.

Anonimiškas rašė...

O ką šiendine Lietuvos labui daro Lietuvos Bajorų Karališkoji sąjunga? - taip, yra ir tokia, ten tarp jų narių yra ir socdemas kirkilas ir dar kiti valdžios vyrai. Kodėl mes apie šią organizaciją taip nieko negirdime? Dabar, kai reikalinga opozicinė jėga valdžiai, gal ir Lietuvos didikai galėtų pajudinti vieną kitą pirštą?

Pikc Kažinkavičius rašė...

Geri komentarai.

Anonimiškas rašė...

Bajoras Kirkilas prieš kažkiek metų sudarė 2K tandemą QWXui įgyvendinti. Štai jums ORAUS bajoro ilgamečių pastangų rezultatas... :(

item