Vytautas Radžvilas. Takoskyrų metas

Autorius yra vienas Sąjūdžio kūrėjų, politikos filosofas, Nacionalinio susivienijimo pirmininkas Rusijos agresija prieš Ukrainą buvo neišven...

Autorius yra vienas Sąjūdžio kūrėjų, politikos filosofas, Nacionalinio susivienijimo pirmininkas

Rusijos agresija prieš Ukrainą buvo neišvengiama. Karas atnešė baisias kančias ir netektis ukrainiečių tautai. Taip pat kenčia sutikę tapti valdžios sraigteliais paprasti Rusijos piliečiai. Bet pirmiausia tai didžiulė bėda agresijos aukoms – Ukrainos žmonėms. Ir jau visai neapsakoma tragedija tiems, kurie šiame kare praranda artimuosius. Šeimos narius. Taip pat bičiulius, draugus, kaimynus.

Tačiau dažnai karas būna egzistencinių apsisprendimų metas, kai tenka pasirinkti: su kuo tu ir už ką. Tai tiesos akimirka, kai krenta visos kaukės ir išryškėja vertybinės takoskyros.

Pirmomis šio karo dienomis būtų buvę naivu ir juokinga skelbti banalų Nacionalinio susivienijimo (NS) pareiškimą, kuriuo nuvalkiotais žodžiais būtų pasmerktas agresorius ir šabloniškai pakartotas bejėgiškas reikalavimas išvesti jo kariauną iš užpultos šalies. Bejėgiškas, nes tokie kaip Putinas apleidžia svetimą žemę tik paraginti pabūklų salvėmis ir prieštankinių raketų botagėliais. Kitoks pareiškimas – išsamus ir dalykiškas – tikrai bus. Nes reikia kalbėti iš esmės, o pasakyti yra ką. Bet jam turi būti tinkamas laikas. Jis ateis gana greitai.

O kol kas svarbiausia, ką galima ir būtina padaryti dėl Ukrainos, Lietuvos ir net pasaulio – susivokti savo pačių mintyse ir tiksliai įvardyti tai, kas vyksta. Pačią šio karo esmę, tikslą ir prasmę. Daug kas supainiota. Todėl nelengva susivokti net padoriems ir sąžiningiems, bet suklaidintiems žmonėms. 

Pagaliau galima paprastai ir aiškiai pasakyti, kodėl Nacionalinis susivienijimas negalėjo tapti ir netapo Šeimų sąjūdžio (ŠS) bendrakeleiviais ir juo labiau bendražygiais. Atlikti šį darbą palengvina vieno iš ŠS vadovų V. Jašinsko paskelbtas įrašas, kuriame kaip reta atvirai ir iš esmės be jokių pagražinimų atsiskleidžia tikrasis jo požiūris ne tik į tragiško konflikto priežastis, bet ir pamatinės vertybinės nuostatos esminiais politiniais klausimais. Į šį įrašą jau sureagavo NS bendražygis Almantas Stankūnas, atkreipęs dėmesį į V. Jašinsko rašinyje esančius nutylėjimus ir dviprasmybes, kurie apskritai yra būdingas visų ŠS skelbiamų politinių pareiškimų bruožas. Tik šį kartą tas dvilypumas prasiveržė ypač aiškiai ir atskleidė gelmines įrašo autoriaus pasaulėžiūrines ir vertybines nuostatas.

Apie tai, kad Rusija užpuolė suverenią šalį Ukrainą,  net neužsimenama. Negana to, tariamas naujas žodis pasauliniame geopolitikos moksle skelbiant, kad tai apskritai nesąs dviejų valstybių konfliktas. Aiškėja, kad Ukraina yra tik anonimiškų „pasaulio stambiųjų galių“ ir transnacionalinių korporacijų kovos laukas, į kurį „paprastus žmones“ kaip kokią avių bandą suginė minėtų žaidėjų kurstytos tų žmonių „emocijos, perteklinis nacionalizmas ir senos nuoskaudos“. Koks sutapimas: paskutiniuose pareiškimuose faktiškai skelbdamas karą Ukrainai V. Putinas lyg tyčia pagrindine jo priežastimi įvardijo esant ukrainiečių perteklinį nacionalizmą. Taip pat sužinome, kad tas skerdynes organizavusių turtuolių ir pseudopolitikų vaikai patys nekariauja. Už juos tai daro propagandos paversti patrankų mėsa paprasti žmonės. Galiausiai pranešama, kad šiame kare nebūsią nugalėtojų. O blogiausia bus tai, kad jis atves į dar didesnį vėl tų pačių paprastų žmonių susiskaldymą.

Tokia tad yra konceptualinė teksto ašis. Ji lengvai atpažįstama. Rašinys grindžiamas grynai marksistiniu požiūriu, kad politikos esmė ir jos varomoji jėga yra klasių kova. Kitaip sakant, tekstas suręstas remiantis prielaida, kad tokio pobūdžio ir masto karą įmanoma paaiškinti remiantis turtingųjų ir vargšų, išnaudotojų ir išnaudojamųjų, engėjų ir engiamųjų neįveikiama priešprieša. O žvelgiant dar įdėmiau matyti, kad autoriaus įžvalgomis tik kitais žodžiais persakomas ir pritaikomas konkrečiam įvykiui aiškinti ,,Komunistų partijos manifesto“ teiginys, jog proletariatas neturi tėvynės. Jį mėginta praktiškai pritaikyti jau per Pirmąjį pasaulinį karą. Kai nuo dar patriotiškų įvairių Antrojo Internacionalo socialistų partijų vis griežčiau atsiribojantys būsimieji komunistai iškėlė šūkį, jog reikia siekti savo šalies pralaimėjimo kare tam, kad ,,darbo žmonėms“ būtų lengviau įvykdyti proletarines revoliucijas savo šalyse ir greičiau sukurti internacionalinę pasaulinę „paprastų žmonių“ respubliką. 

Šiuo keliu eiti ukrainiečiams kaip tik ir siūlo vienas iš ŠS aktyvistų ir vadovų. Toks siūlymas rodo, kad jam nepavyko suvokti vykstančio karo esmės. Būtent suprasti, kad paprasti Ukrainos žmonės pasirinko ne iliuzinį Putino imperijos rojų, bet savo Tėvynę, Valstybę ir Laisvę. Jie įstengė suprasti, kad šiame kare laimėtojas neišvengiamai bus. Juos bus arba savo žemes užgrobtos valstybės sąskaita praplėtusi Rusija, arba egzistencinį išbandymą išlaikiusi ir apgynusi savo teisę būti savarankiška Ukraina. Ir čia negali būti jokių iliuzijų: tie paprasti Ukrainos žmonės išeina į kelius ir gyva siena stoja prieš okupantų tankus lygiai taip, kaip paprasti Lietuvos žmonės stovėjo prieš tuos pačius tankus prie Vilniaus TV bokšto.

NS požiūris į šį karą, o ir visus kitus svarbius dalykus, iš esmės skiriasi nuo daugelio ŠS vadovų nuostatų. Jis nėra marksistinis-klasinis. Tikra tiesa, kad garbinga ir drąsi ukrainiečių tauta puikiai supranta savo valstybės ydas. Paprasti šios šalies piliečiai yra plėšiami ir skurdinami savo šalies oligarchų ir lengvai pasipelnyti trokštančių užsienio veikėjų. Jie yra apvaginėjama ir skurdinama korumpuotų valdininkų ir kenčia nuo jų savivalės. Tačiau šie žmonės supranta esmę: jeigu apgins savo žemę ir laisvę bei išsaugos valstybė – jie turės ateitį. Ir ją praras negrįžtamai, jeigu susivilios putiniškos gerovės miražais ir sutiks tapti pastumdėliais Rusijos oligarchų tėvonija tapusioje internacionalinės „paprastų žmonių“ imperijos gubernijoje. Todėl jie pasirinko ,,perteklinį nacionalizmą“ ir kaunasi iki mirties. Suprasdami: arba-arba.

NS yra būtent tokio „perteklinio nacionalizmo“ partija. Būtent čia glūdi didžiausia takoskyra tarp NS ir ŠS vadovų politinių ir vertybinių nuostatų. Ją reikia ir net būtina įvardyti tiksliai ir aiškiai. Kad ŠS nariai ir rėmėjai, tarp kurių neabejotinai yra nemažai tokių pat ,,perteklinių nacionalistų“, aiškiai suvoktų šį skirtumą ir galėtų sąmoningai ir laisvai pasirinkti, kuriu keliu eiti į Lietuvai lemtingai svarbų tautos ir valstybės atsinaujinimą.

Privalome būti dėkingi Ukrainai už duotą tikro patriotizmo pamoką ir įkvepiantį pasiaukojamos kovos už Laisvę pavyzdį.

Slava Ukraini!Susiję

Vytautas Radžvilas 8099922417252264038

Rašyti komentarą

33 komentarai

Mickėyus Mouseas rašė...

Tai Šimašius ,pasirodo ,teisus :
R. Šimašius: atšaukiamas leidimas „Didžiajam šeimos gynimo maršui“, stabdoma „Yandex“ veikla

Anonimiškas rašė...

Šimašius bando reabilituotis po demokratinės Baltarusijos opozicijos atstovų atidavimo Batkos saugumiečiams jam būnant teisingumo ministru, ir po krymnašistų rėmimo Baltarusijoje.

Tikras Lietuvis rašė...

Kodėl jūsų pavadinimas lotyniškas, o vaizduojate kad kovojate už Lietuvą, gal jūs kovojate už Romos katalikų bažnyčią ir jos interesus Lietuvoje. Kas jūs tokie?

Anonimiškas rašė...

ES žada blokuot RT ir kitus Kremliaus propagandos ruporus. Kremlinų maršui Šimašius parodė vidurinį pirštą - labai gerai. Gal ir teisėjai teisdami šeimų riaušininkus pagaliau skirs adekvačias bausmes. O šitą rusofilų irštvą propatria uždarys visiems laikams.

Nepydaras rašė...

Tai jums jau Šimašenko geriau už Šeimų maršą? Šaunuoliai! Lauksiu jūsų pasirodant Pride parade. Ypač įspudingai turėtų atrodyti propesorius atsisėdęs ant stambių Sinicos pečių.

Sėlis rašė...

Prie ko Pro Patria rusofilų irštva? Prisigėrei, buduli?

Sėlis rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Sėlis rašė...

Nepydaras 2022-02-27 23:38

Neprisidenginėk kilniu tikslu - ginti šeimas nuo pederastų - savo smirdinčios kremlinės šyzos stumdymui.

Sėlis rašė...

Kam tu pasivadinęs tikru lietuviu, jei esi tikras ruskis?

Anonimiškas rašė...

O mano nuomone, kuo bepasibaigtų šis karas, kas galėtų paneigti, kad gali būti taip:
1. Visa lietuviškoji opozicija ir "opozicija" eis lauk. Net Skvernelio projektas taps nebeaktualus. Įsiutusių "Slava Ukraini" berečių kompanija reikalaus kiekvieną pasisakyti, už ką tu.
2. Šis karas pilnai įteisina visą laiką vykdytą politiką "rusai puola".
3. Niekas nebeprikiš dėl uosto ir geležinkelių galimo privatizavimo.
4. Na, jei dar Kinija pultų Taivaną, tai iš vis šventoji šeima atsisėstų viešpaties dešinėje.
5. Nebelieka jokių kliūčių Stambulams, partnerystėms, dženderystėms, prievartos kalboms ir t.t.
6. Nebelieka klausimo, kas laimės savivaldybių ir sekančius seimo rinkimus.
7. Užsivežama slavų kiek tik sugebame. O juk laisvinomės kažkada nuo slavų dominavimo. Tik dabar bus geri ir blogi slavai.
8. Tuo pačiu ir negrai taps ne mažiau pagaidaujami, nes tai tautų draugystė.
9. Iki pilnos laimės užblokuosime galežinkelį į Kaliningradą ir tada paraginsime visus imtis ginklo.
10. Niekas net nemiauktels dėl korupcijos. Pinigų vogimas dar labiau suvešės. Priaukosime pinigų Ohmanams ir t.t.
11. Visa internetinė žinasklaida sumalinauskės. Janutienė eilinį kartą pakeis kailiuką.
Gal kas galėtų pratęsti sąrašą?
Čia buvo galimai vatniko mintys.

Anonimiškas rašė...

Teisūs buvo konservai ir beretės. Rusai iš tikrųjų puolė ir užpuolė. Kremliaus padlaižiai liko kvailio vietoje.

Anonimiškas rašė...

Čia ir yra siauras beretės požiūris. Istorija padovanojo beretėms šansą.

Anonimiškas rašė...

Ačiū ukrianiečiams, kurie taip gausiai balsavo už Lietuvos atstovą, (ę ar us), jau nebeprisimenu, kas dainavo eurovizijoje. Tai parodo tikrą požiūrį.

benas rašė...

Po kiek dienų karui prasidėjus , išreiškė ,, lyderis '' nuomonę ,ir kas tai , per nuomonė.Žmogus kuris nuo Gorbačiovo ,,perestroikos '',nepajudėjo į priekį , kuris į rinkiminį sąrašą įkišo ne šiaip sau TSK partijos sekretorius , kuris net vienmandatėse kėlė tokius veikėjus ,nors turėjo ne vieną patikrintą patriotą savo rėmėjų tarpe rašo kas negerai viename iš judėjimų, tarsi tas judėjimas kažką labai prorusiško būtų padręs, ar pareiškęs .Kai net Pro Patrijoje , kuri yra viena iš geriausių svetainių atsiranda sovietinių straipsnių kuriuos išknisa tikrai ne svetainės jaunimas .

Anonimiškas rašė...

Klausimas:
jais, jų neišmanymu, ligšioliniu nesidomėjimu politika pasinaudota, prikaišant savo kolaborantų,
ar jie tam ir buvo sukurti - nauja 5-ji kolona, kuri naudosis naujojo ,,elito" Seime ir vyriausybėje vieno po kito svilinamais blynais, ir savo protestais kurs sąlygas mūsų kaimynėms iš abiejų pusių (Kaliningrado ir BY) mus sutraiškyti?

Pilietis rašė...

Pirmas klausimas ar už Ukrainą ar ne.Šiuo metu kaip sako ukrainiečiai jie taikos metu irgi kibdavo vieni kitiems į gerkles atskirais klausimais, o dabar vieningi, todėl karo metu ir pafrontėje kaip mes esame visus antraeilius klausimus kol kas į šoną kol kas

Anonimiškas rašė...

kas dedasi "respublikos" komentaruose tai jau už gėrio ir blogio supratimo ribų, koloradinis tvaikas smelkiasi ir į tiesos.lt, matyt ir čia netruks save labai protingais laikančių "konspirologų", kurie aiškins, kad vargšeliai apgauti putinoidai užpuolė niekuo nekaltą šalį išprovokuoti amerikonų.

Anonimiškas rašė...

,,Respublikos" leidinių direktorės pranešimas:

Svarbi žinia Respublikonams
- https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/ziniasklaida/svarbi-zinia-respublikonams/
Per pastarąją parą yra užblokuota dalis alternatyvios žiniasklaidos priemonių.

Ar Pro Patria irgi priskaitys prie uždarytinų ?

Anonimiškas rašė...

labai teisingai parašyta

Sėlis rašė...

Nustok myžalą pusti.

Sėlis rašė...

Anonimiškas 2022-02-28 20:13

Glušeli, gal parodyk, kur Pro Patria žodis į žodį pertransliuoja kremliaus propagandonus, kaip "respublika", tai aš pats imsiu ir uždarysiu. Jei ne, plauk laivo kryptimi.

Marius rašė...

Be abejo Rusija užuolė Ukrainą, tai nepaneigiamas faktas. BET galima būtų teisiam bet kas iš to jei įvyko karas. Ukraina galėjo aiškiai pasakyti, kad bus neutrali valstybė ir į NATO nestos. Ir karo nebūtų buvę. Na patys pagalvokite: kas geriau būtų po N metų įstojus į NATO ar būtų neutralia valstybe be karo baisumų? Blaiviai mąstančiam akivaizdu, kad 2 variantas.

Anonimiškas rašė...

Asilo tu koja, ką būtų davęs tas NATO planų atsisakymas? Koks dar nebūtų karo ir karo baisumų, kas jiems gali garantuoti apsaugą nuo Putino? Niekas. Ukraina būtų tik papildomai pažeminta, o karas vis tiek būtų vykęs kaip dabar, nes jis suplaunuotas dar spalio mėn.

Anonimiškas rašė...

būtų vistiek užpuolę, net rusų apžvalgininkai teigia, kad planas buvo derinamas jau mažiausiai pusė metų (Piontkovskis). trūko tik vienos kaladėlės į pilną lego - Baltarusijos. deja, mūsų valdžios proto bokštai irgi tam netiesiogiai pasitarnavo :(

Anonimiškas rašė...

Geri pastebėjimai, iš kurių didžioji dalis jau seniai yra tikrovė.

Anonimiškas rašė...

Mėgaujaties žaizdami raidėm ŠS? I see what you did there ;)

Kremliaus ruporui Respublikai kirdyk rašė...

Lietuvos paštas taip pat paskelbė, kad pašto skyriuose iš prekybos išimtos visos rusiškos ir baltarusiškos prekės, nutraukiamas rusiškų bei baltarusiškų leidinių platinimas visoje šalies teritorijoje bei stabdoma prekyba „Respublikos“ grupės leidiniais.Marius rašė...

Anoniminiai durneliai, iš kur jūs žinote kas būtų buvę, jei būtų buvę? Kas svarbiau? Išlikti principingu ar išvengti karo? Patriotiniai debilai. Kai Kuboje buvo pastatytos rusų raketos amerikonai gi baisiausiai pasipiktino? Nes jautėsi nesaugūs. Taigi be dvigubų standartų: kodėl Rusija turi jausti nesaugi jei Ukraina nori įstoti į NATO?

Anonimiškas rašė...

O Kuboje pastatė, nes prieš tai JAV pastatė Turkijoje. Tad iniciatorius, kaip ir aiškus.

Respublikos "patriotai" rašė...

Prasidėjus karui Ukrainoje „Respublikos“ interneto svetainėje jis buvo vadinamas – kaip tą iki šiol daro Rusijos propagandos kanalai – karine operacija. Portale piktintasi sprendimu Lietuvoje nerodyti kai kurių rusiškų kanalų.

KONKRETŪS VATNIKAI. DINKIT NUO VAIZDO AMŽIAMS, "SPAUDA".

Anonimiškas rašė...

Laimei karo metu Lietuvos valdžioje dešinieji, o ne karbauskinis mėšlas. Ot būtų laimės Putinui, karbas gal būtų liaudies respubliką paskelbęs.

Anonimiškas rašė...

Net ne vatniko,o visiško glušo mintys. Kaip tokius žemė nešioja

Anonimiškas rašė...

Nėra jokio šeimų sąjūdžio.Yra baubiančių chamų gauja,kurios vienintelis tikslas- nuversti teisėtą Lietuvos valdžią.Ir ta chamų gauja šitą šneka jau atviru tekstu."Jedinstvos tiesa" vadinamas Laikmetis nuolat tiražu oda baubiančių chamų gaujos propagandą.

item