Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Arvydas Anušauskas. Paaiškinimas partiečiams, kodėl susidorota su prof. Adu Jakubausku

Skelbiame laišką, kurį per partijos sekretoriatą TS-LKD frakcijos Seime seniūnė ir TS-LKD partijos pirmininko pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė...

Skelbiame laišką, kurį per partijos sekretoriatą TS-LKD frakcijos Seime seniūnė ir TS-LKD partijos pirmininko pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė išsiuntė šios partijos nariams. Laiške paaiškinama partijos vadovybės versija, kaip partijos nariai turėtų teisingai suprasti susidorojimą su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovu prof. Adu Jakubausku. Kartu skelbiamas ir kaip laiško priedas siųstas Krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko pasisakymas Seime svarstant Ado Jakubausko atstatydinimą. 

Mieli bendražygiai, 

neabejoju, kad pastaruosius porą mėnesių stebėjote diskusijas dėl situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (LGGRTC). Klausimas sulaukė daug aistrų, deja, ir manipuliacijų. 

Kiekvienam mūsų bendruomenės nariui istorinės atminties klausimai yra ypatingai svarbūs. Tai yra ne tik mūsų politikos viena pagrindinių sričių, bet ir širdies klausimas. 

Seimo valdyba vasario pradžioje sudarė darbo grupę, skirtą išsiaiškinti situaciją LGGRTC. Mes išklausėme visas konflikto puses ir priėmėme sprendimą (6:1), kad dabartiniam Centro direktoriui prof. Adui Jakubauskui nepavyksta susitvarkyti su šiomis pareigomis. 

A. Jakubauskui nepavyko konstruktyviai spręsti iškilusių problemų, o veiksmai, kurių jis ėmėsi pastaruosius kelis mėnesius tik dar labiau padidino įtampą bei susipriešinimą jo vadovaujamame centre. 

Direktorius, tebevykstant Seimo valdybos sudarytos darbo grupės posėdžiams, iš pareigų atleido istorikę dr. Mingailę Jurkutę, kuri kėlė LGGRTC problemas ir reiškė kritiką darbovietės vadovybei. Pažymėsiu, kad ši istorikė garsi savo tyrimais bei išleista knyga apie J. Lukšą-Daumantą. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad viešojoje erdvėje nuolat pasirodanti informacija apie situaciją centre menkino šios įstaigos dalykinę reputaciją. Manau, LGGRTC vadovaujant A. Jakubauskui, tapo tiesiog paralyžiuotas. 

Viešojoje erdvėje netruko pasklisti melo ir manipuliacijų, kad norima uždaryti centrą, perrašyti istoriją ir t.t. A. Jakubauskas, iki tol nedalyvavęs LGGRTC nagrinėjamų temų klausimuose, kai kurių buvo įvardintas, kaip vienintelis istorinės atminties puoselėjimo garantas. 

Darbo grupė ir frakcijos kolegos nematuojame A. Jakubausko įsipareigojimų ar meilės tėvynei. Mes įvertinome tai, kad jo ir kelių jo atsivestų į Centrą bendražygių veikla, ne stiprina šią įstaigą, o silpnina ir kelia įtampas. Apie tai kalbame ne tik mes, bet ir buvę LGGRTC vadovai ir ilgamečiai darbuotojai. Esame suinteresuoti, kad LGGRTC būtų stiprus, veiktų sklandžiai ir atstovautų Lietuvos valstybės interesams. 

Prisegtuke siunčiamas Arvydo Anušausko pasisakymas Seime, kuriame esmingai sudėliotas visas situacijos paveikslas. 

Kviečiu įsiklausyti ir pasitikėti. Mūsų bendruomenės žmonės ilgus metus dirba istorinės atminties puoselėjimo darbus, ne dėl politinių dividendų ar kitų dalykų, o dėl to, kad tai yra mūsų savastis. Būkime ir dirbkime drauge, netikėkime provokatoriais ir skaldytojais. 

Viltingo Prisikėlimo! Šviesių ir saugių šventų Velykų. 

Su geriausiais linkėjimais, 

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė 

TS-LKD frakcijos seniūnė

***

Arvydas Anušauskas. Putiniškų blizgučių atspindys: informacinis karas prieš Lietuvos istorikus

Informacinis karas, kuris vyksta prieš tikrus Lietuvos istorijos tragiškiausio laikotarpio tyrinėtojus įsibėgėjo ir jau atrodo labai keista, kad keletas eks-disidentų, tremtinių ar signatarų pirmiausia tapo šio informacinio karo aukomis. Kadangi tuos daug mačiusius žmones aš tikrai pažįstu ir gerbiu, būtent ši aplinkybė man neleidžia nutylėti ar tylomis apeiti šio nepelnytą aureolę užsidėjusio valdininko.  

Tie mano minėti žmonės tapo nutylėjimų aukomis. Būtent aukomis, nes jų vardais ir nuopelnais manipuliuojama siekiant išsaugoti valdišką kėdę žmogui, kuris per trisdešimt metų niekuo neprisidėjo prie lietuvių tautos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų. 

Paklausite, o kodėl būtinai turėtų prisidėti? Ir tikrai, ko gero rūpėjo kiti dalykai. Kaip prieš kelias dienas rašė buvęs VSD darbuotojas, tautinių bendrijų tarybos koordinatorius Imantas Melianas, aptikęs informaciją apie tai, kad Adas Jakubauskas pagerbtas Rusijos imperininkų apdovanojimus ir kaip teigia „bėgo mėnesiai ir metai, Adas intensyviai bendradarbiavo su skirtingomis politinėmis jėgomis, darė mokslinę karjerą, pretendavo į atsakingas pareigas, įėjo į Krymo totorių (kurių tėvynę vėl pavergė Rusija) vadovaujančias struktūras, bet vis nerado laiko atsikratyti gėdingų rusiškų blizgučių“. 

Necituosiu visų Imanto Meliano pastebėjimų apie Ado Jakubausko suartėjimą prieš 25 metus su antisemitine bei antieuropine politine jėga ar knygos bendraautorius iš Rusijos monarchistų bei šovinistų. Beje vienas pastarųjų, Stanislavas Duminas (atrodo net Heraldinės komisijos prie Rusijos prezidento V. Putino narys) 2011 m. suveikė Šv. Stanislovo III laipsnio ordiną „už ištikimą tarnystę Rusijos imperijos Rūmams, Tėvynei ir Rusų stačiatikių bažnyčiai“ arba kaip pats Adas Jakubauskas rašo: „už nuopelnus kultūrai“. 

Atvirai pasakius, iki vakar galvojau, kad šio monarchistų ir šovinistų „visuomeninio apdovanojimo“ nepriėmė, bet pasirodo klydau. Bet ir neišmetė po 2014 m. Krymo okupacijos, o kaip pats rašo „2015 m. gražino“. Na nieko nereiškiantis, nors ir viešai tuo metu neatsisakytas „apdovanojimas“, gulė šalia 2009 m. garbės rašto iš Rusijos Federacijos vyriausybės Tėvynainių reikalų komisijos, kurio kaip pats sako „negavo“. Bet dabar sakyčiau, kad tikrai nusipelnė. 

Dar 2014 m. gegužę buvo kažkoks laiškas Rusijos Tatarstano prezidentui prašant finansinės pagalbos jau po Krymo okupacijos ar sovietinio Krymo veikėjo B. Čobanzadė vardo premija tą patį mėnesį. . . Bet tai praeitis, nors žinoma būtų logiška paklausti kur tada tie nuopelnai tiriant Birželio sukilimą, lietuvių tautos rezistenciją ar jų genocidą, už ką avansu jau dabar Adas Jakubauskas keliamas į padebesius ir kaip pats sakė Krymo totorių televizijai – „tapo garsiausiu žmogumi Lietuvoje“. 

Bet grįžtame į dabartį. Dauguma Ado Jakubausko „pertvarkų“ arba paprastais žodžiais sakant – „psichologinis smurtas, bauginimas, mobingas“ (čia cituoju Centro darbuotojų laišką), prasidėjo jam pačiam atsirinkus ir į Centrą atsivedus keistus personažus, kurie sulaukę 74 metų amžiaus per savo garbų gyvenimą, kaip patys galite spėti, nieko nenuveikė istorijos tyrimo baruose. 

Vien todėl, kad jie su šiais tyrimais niekaip ir nebuvo susiję. Ką nuveikė kituose baruose, tai jau kita kalba. A. Jakubausko viešaisiais ryšiais rūpinasi Ignas Stankovičius, kuris 1991 m. gruodžio 19 d. Vyriausybės sprendimu buvo atleistas iš Krašto apsaugos ministerijos. Cituoju nutarimą: „įpareigoti KAM nedelsiant atleisti iš darbo (nesuteikus krašto apsaugos sistemoje kitų pareigų) neteisėtai Krašto apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojo neteisėtai ėjusį Igną Stankovičių už aplaidumą darbe, nesirūpinimą krašto apsaugos sistemos materialine baze, būtinais kareivių ir karininkų poreikiais“. 

Po metų kaip feniksas, šiek tiek po rinkimų naujam premjerui išbraukus žodelius „nesuteikus krašto apsaugos sistemoje kitų pareigų“, vėl sugrįžo, kol galiausiai ministras Linas Linkevičius galutinai atleido iš KAM Tarptautinių ir vidaus ryšių departamento direktoriaus pareigų. Kaip liudija tuo metu dirbęs generolas – už galimai nuslėptus Lietuvai siųstus kvietimus dalyvauti tarptautinėse misijose. Matyt turėjome pamiršti visa tai, nes Ado Jakubausko vardu dabar skelbiami sklandžiai I. Stankovičiaus skyriaus surašyti tekstai apie nepaprastai „giliai ariamus istorijos dirvonus“, pasipriešinimą netinkamiems istorijos tyrimams. Apie iš Europos Sąjungos einančią blogą įtaką, tai jau čia pats A. Jakubauskas pasakė Krymo totorių televizijai, niekas už liežuvio netempė. 

Man iš tikrųjų neaišku kas realiai valdo Centrą, nes man atrodo, kad generalinio direktoriaus kėdėje yra įsikūrę mažiausiai trys sprendimų priėmėjai de fakto. Ir būtent šis triumviratas, be mažiausio nuopelno šio laikotarpio tyrimuose, be jokių išpuoselėtų tarptautinių ryšių, be jokių skrupulų ėmėsi bauginimo ir mobingo veiksmų prieš Genocido ir rezistencijos tyrimo departamente dirbusius istorikus. 

Nors aš pats šio departamento direktoriaus vietą palikau prieš dvylika metų, bet man puikiausiai žinomi ten dirbantys žmonės ir jų darbai. Jie ne vieną dešimtmetį sunkiai ir nuoširdžiai, nežiūrėdami atlygio, dirbo tyrimo darbą. Rašė knygas, straipsnius, dalyvavo tarptautinėse konferencijose, t. y. yra savo srities profesionalai. Kaip teigia patys istorikai: „mokė“ GRTD istorikus, kad pastarieji tiria ne tuos istorijos šaltinius, jei tuos, tai blogai tiria“. Pirmiausia buvo nutrauktas Vidos Komičienės atliekamas okupacijų žalos skaičiavimas, iš internetinės prieigos išimti KGB dokumentai, prie kurių buvo komentarai apie tikrus KGB agentus ir prirašytus KGB agentų slapyvardžiais padabintus žmones (o juk tai vienos svarbiausių KGB kompromitavimo technologijų atskleidimas, kuris vienu mostu buvo sunaikintas pasiūlant visiems norintiems susipažinti su tais dokumentais keliauti į archyvą, kuriame istorikų komentarų kaip tik ir nėra). 

Prasidėjo atviras ir daugkartinis GRTD direktoriaus dr. Arūno Bubnio spaudimas palikti savo postą. O juk žmogus tiriamąjį darbą dirba daugiau kaip trisdešimt ir yra, ko gero, žinomiausias vokiečių okupacijos laikotarpio ir holokausto, Armijos Krajovos Lietuvoje istorijos tyrinėtojas, turintys geriausius ryšius su kolegomis Baltijos šalyse, Vokietijoje ir Lenkijoje. Nors buvo įrašytas į Nacionalinio susivienijimo rinkimų sąrašą, tačiau kaip matome besistengiantis iš šios situacijos išspausti kuo daugiau politinės naudos susivienijimas šį jų kandidato terorizavimą nutyli. 

Kito humanitarinių mokslų daktaro Valdemaro Klumbio darbo svarstymas nukreiptas į jo neva kritišką straipsnį „Ar Lietuvai reikia istorikų?“, publikuotą LRT, nors pats istorikas yra ekspozicijos Homo sovieticus koncepcijos kūrėjas ir įgyvendintojas. Kaip man sakė pats Adas Jakubauskas „istorikai buvo pervertinti“. Matyt turėjo galvoje tą „pervertinimą“, kai labiausia dirbusiems istorikams jie buvo sumažinti. Štai istorikei Mingailei Jurkutei, kuri sėdėjo JAV archyvuose ir išleido knygą apie J. Lukšą-Daumantą, vertinimas nuo „labai gerai“ pakeistas į „patenkinamai“. Nors būtent šie metai yra paskelbti J. Lukšos. O už 2021 m., Daumanto metais, pasirodžiusį kritinį straipsnį apskritai ji buvo atleista. 

Matyt galvoja, kad užteks pastatyti paminklą ir sustabdyti tyrimai bus pamiršti. Tai tik dar kartą įrodo, kad Centrą užvaldžiusiai grupei istorija ir jos tyrimai nė kiek nerūpi, nors ir kaip stengtųsi viešieji ryšininkai važinėdami ir melu rankiodami garbių pagyvenusių žmonių palaikymo Adui Jakubauskui parašus. Aš jau nekalbu darbą. apie tą jovalą ir supriešinimą, darbuotojų kiršinimą kurį įnešė ši vadovybė į Centro Naujos pareigybės ir skyriai gimsta kaip grybai po lietaus, be analizės ir aptarimų dėl jų reikalingumo, neaptariant Centro tarybai, neskelbiant posėdžių protokolų. Centro, kuris visada pasižymėjo nuomonių įvairove, nes mokslininkai čia dirbo vieno tikslo vedami tirti ir atskleisti tiesą. Aš pats galėjau ir galiu nesutikti su kokiomis nors jų išvadomis, bet būtent diskusijose ir gimsta tiesa. 

Bet tikrai ne dėl administracinio spaudimo ar diktato. Centro istorikai tyrę už laisvę kovojusių žmonių likimus patys atsidūrė persekiojamų žmonių vietoje. Cituoju jų raštą: „dalykinė ir administracinė LGGRTC vadovo nekompetencija, vengimas įsiklausyti į konstruktyvią kritiką, piktybiškas nenoras ieškoti išeities iš susidariusios situacijos Centre, sąmoningas konflikto eskalavimas ieškant ne sprendimų, o faktų, kurie dar labiau sumenkintų kreipimąsi pasirašiusių istorikų profesines kompetencijas bei jų asmenines savybes, skatina kelti prielaidą, kad Centro vadovui yra svarbus pats postas...“. Bet visa nekompetencija užmaskuota melu ir nepagarba ne vieną dešimtmetį sunkų tiriamąjį darbą atlikusiems darbuotojams, mokslininkams. Maskavimui panaudojama ir pseudopatriotinė retorika. 

Kodėl „pseudo“? Todėl, kad A. Jakubauskas su savo atsivesta komanda (kurios vieną personažą aš paminėjau) užsiima tik viešaisiais ryšiais, o realius istorinius tyrimus ne tik devalvavo, bet ir realiai nutraukė. Kas jau pamiršo primenu dar kartą: po mobingo, psichologinio spaudimo, nu traukė okupacijos žalos skaičiavimo darbą, de fakto nutraukė KGB dokumentų publikavimą su itin svarbiais istorikų komentarais interneto svetainėje, išmetė iš darbo darbuotojų profsąjungos (tarybos) narę ir J. Lukšos metais atsikratė šio rezistento veiklą užsienyje tyrusios ir apie tai knygą išleidusios istorikės M. Jurkutės. Be šios knygos ko gero ir nebūtume sužinoję slapčiausių pirmojo NATO desantininko biografijos aplinkybių bei dar vieno Juozo Lukšos slapyvardžio Prancūzijoje. 

Istorikų bendruomenei pasipriešinus spaudimui, vis dar darbo Centre nepaliko istorikai (kaip A. Bubnys), kurie turi didžiausią įdirbį vokiečių okupacijos ir rezistencijos tyrimuose bei plačiausius tarptautinius kontaktus. Kas lauktų Centro įgyvendinus A. Jakubausko šešėlinius planus iki galo, tai skilimas, stagnacija, rezignacija ir suirimas. Tai tikrai neatitinka Seimo narių lūkesčių. Žinau, kad dauguma iš jūsų susiduria su atviru spaudimu ir net grasinimais, siekiant priversti nedalyvauti balsavime. Siūlau nepasiduoti spaudimui, dalyvauti balsavime ir palaikyti pirmininkės siūlymą atleisti Adą Jakubauską iš užimamų pareigų. 

 Arvydas Anušauskas


Susiję

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė 4058424224481657922

Rašyti komentarą

23 komentarai

Zaliasis kampas rašė...

Vienu lapu nuogo užpakalio neuždengsi. Turiu galvoje išleistą knygą apie J. Lukšą-Daumantą.

Anonimiškas rašė...

O po to paaiškės, kad Adas Jakubauskas nemelavo. O apsimelavo šitie. Tik jau niekam bus nebeįdomu. Vyzentalio centro filialas Vilniuje dirbs pilnais pajėgumais. Tikslas pasiektas.

Unknown rašė...

Vadinasi Anusauskas sudorojo si profesoriu.

Skaitytojas rašė...

Tai, kad ta knyga ne "apie J. Lukšą-Daumantą", o apie tai, ką CŽV žinojo apie ginkluotą rezistenciją Lietuvoje apskritai. T. y. ten sudėti JAV išslaptinti ir paviešinti CIA dokumentai, kuriuos galima laisvai kiekvienam susirasti internete. Tai tik spausdintoje formoje išversti ir surikiuoti papildomi šaltiniai, kurie besidomintiems specialistams (mokantiems anglų kalbą ir kaip naudotis kompiuteriu bei internetine paieška) jau seniai buvo žinomi. Toks studentiškas, geriausiu atveju istorijos bakalauro darbelis. Nesakau, kad blogas ar nereikalingas (ypač reikalingas tiems, kas nemoka anglų kalbos ir neturi interneto), bet ne "apie J. Lukšą-Daumantą".

Unknown rašė...

Geras straipsnis. Tačiau truputi pavėluotai. Daug žmonių buvo suklaidinta. Belieka palinkėti gerb. istorikams sėkmės darbuose, sutarimo, sąžiningumo ir atsakomybės prieš tautą, bei žmoniją. Ir visada prisiminkime dainos žodžius: "netikėk ką priešai suoks."

Unknown rašė...

kaip sovietmečiu - partijos komitete susirinko,pasvarstė ir nusprendė - kaltas. Visos tos Seimo komisijos ir pats Seimas jau portkomas - partija liepė, Seimao portkomas įvykdė

tanas rašė...

Anušausko tekstas, bent jau pirmoji ir didžioji jo dalis buvo įdėta į autoriaus feisbuko paskyrą vakar ryte prieš balsavimą. Dar nustebau, kad pagal įkėlimo laiką jau prasidėjus posėdžiui(darbo metu feisbuke sėdi). Šiandien jos FB nebėra. Negi Anušauskas apsirikęs ne ten įkėle?
Vakar ir šiandien užkliuvo tas pats dalykas - apdovanojimai. Jei remiesi I.Meliano žodžiais tai duok nuorodą(istorikas gi!), o ne ,,rašė...aptikęs informaciją" kažkokią ir kažkur.

Anonimiškas rašė...

Manau, visi jau pamatėm kas yra lietuvių tautos priešai ir išdavikai.Tai TSKP partija. Gaila, kad ir kitose partijose, senosios nomeklatūros likučiuose yra 75 metams užsimaskavusių galimai su kgb bendradarbiavusių ir vis dar bendradarbiaujančių..Daug žalos Lietuvai, daug jaunimo sugadinto..sunku bus išsivalyti po tokio jovalo, gal net tautą pasmerkė mirčiai..Tik labai stiprūs patriotai ir labai karšta meilė Lietuvai išgelbės mus nuo žlugimo ir tik turint tautinę, lietuvių pagrindu sudarytą valstybę, mes išliksimn ir nebūsim ištrinti iš istorijos kaip kokie prūsai..

Anonimiškas rašė...

Gerb. A. Jakubauskas spaudos konferencijoje aiškiai išdėstė priežastis, dėl ko Jis buvo atstatydintas. Iš "didžiųjų" mūsų istorikų yra noras sukomproomituoti Birželio sukilimo jubiliejų, LAF paskelbti nusikalstama organizacija. Centrui tikriausiai vadovaus N. Šepetys. Ir tegul nesiteisina konservatoriški Judai. Ir anušauskai ir morkūnaitės ir visi kiti tarnauja Izraeliui - ne Lietuvai.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Įdomi info: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000146354. Jei kas rusiškai nelabai - kažkoks geras žmogus nepatingėjo išversti šitą LABAI iškalbingą neosovietinio stiliaus postringavimą, iš kurio neblogai atsiskleidžia KODĖL A.Jakubauską atleido (dėsiu dviem gabalais, nes per daug teksto):
"Šio balsavimo rezultatus aš vertinu aišku teigiamai, pozityviai, kaip gerą dalyką. Todėl, kad aplik Jokubausko figūrą koncentravosi tos tendencijos, blogos pasaulėžiūros tendencijos ir kiti reikalai, kuriuos aš vertinu kaip pavojingus demokratijai, šaliai, valstybei, visuomenei. Pirmiausia visos tos kraštutinės dešiniosios tendencijos, kraštutinis dešinysis požiūris į istoriją ir istorinę atmintį, į holokaustą, į Lietuvos visuomenės dalyvavimą ir netgi Lietuvos pokarinio partizaninio judėjimo holokausto procese dalyvavimą. Visa tai kaip ir prisidengiant gynimu valstybės ir istorinės atminties nuo visokių priešų iš dalies nuo kremliaus propogandos, visa tai didino politines ir ideologines apsukas pačiame LGGRC. Ir pats centras iš esmės tapo bastionu visų šių destruktyvių tendencijų. Taip, kad kai parlamentas maksimaliai nukenksmino (obessilil....pažodinis nujėgino) visas šias jėgas nuimdamas patį vadovą, tai aišku gerai.Tuo pačiu buvo apginti žmonės pačiame centre ir aplink centrą. Pirmiausia profesionalūs istorikai, kurie laikosi visai kitokio, aš pasakyčiau normalaus, sveiko požiūrio į patriotizmą, į istorinę atmintį. Aiškiai suprantantys, kad tik maksimaliai atviras, sąžiningas, objektyvus požiūris į savo istoriją, ne tik šviesius, bet ir pačius tamsiausius jos puslapius ir yra tikrasis patriotizmas, yra pats stipriausias ginklas prieš bet kokią priešišką propagandą. Todėl, kad visiškai akivaizdu, kad kremliaus propaganda, ji taikosi į pačias silpniausias Lietuvos visuomenės, Lietuvos valstybės, Lietuvos istorijos vietas. Pagrindinis jos tikslas sukompromituoti Lietuvos visuomenę, valstybę ir istoriją pagrindinių vakarų valstybių akyse. Tada, kada Lietuva aklai, urapatriotiškai, kaip ir kabutėse gina savo istoriją nuo išpuolių ir stengiasi apginti plika akimi matomas tamsias dėmes, šios istorijos, tada ir yra didžiausia nauda bet kokiai priešiškai propagandai. Tame tarpe pirmiausia kremliaus propagandai. Kada Lietuva elgiasi sąžiningai ir atvirai, tai maksimaliai nuginkluoja bet kokią priešišką propagandą. Štai, dabar tie žmonės, kurie priklauso tikram patriotizmui ir atviram ir sąžiningam patriotizmui, toks požiūris ir tos tendencijos taps svarbiausiu šioje institucijoje, tai bus gerai. Aš manau dabartinis balsavimas parlamente atidaro kelią tokiai tendencijai."

Pikc Kažinkavičius rašė...

"-Prie Seimo buvo oranizuotas mitingas Jakubausko palaikymui. Kas ten buvo?
Pirmiausia kraštutinės dešiniosios jėgos. Akivaizdu, kad žmonės išpažįstantys tokį primityvų urapariotizmą ir laikosi kraštutinių dešiniųjų pažiūrų į istoriją ir ne tik į istoriją ir į kitus dalykus, kurie mes žinome Lietuvoje ir netik Lietuvoje, sukasi aplink taip vadinamus kultūrinius karus. Tai seksualinių mažumų teisės, moterų teisės. Kaip mažoje valstybėje čia žmonės tie patys (sukasi – suprask). Situacija katalizavosi tiek dėl karantino, tiek dėl kultūrinių karų. Tai matoma pagal ažiotažą ir pagal rezonansą, kad daug žmonių, kurie anksčiau nedalyvavo, šita kova, kuri labai aiškiai koncentravosi aplink konkrečią figūrą ir aplink šį centrą, paprasčiauisiai įtraukė daug įvairių žmonių, kurių nepavadinsi kraštutiniais dešiniaisiais ar ultranacionalistais, bet kurie viduje jų rezonuoja su banaliai ir instinktyviai ir gaila dar labai paplitusiu mūsų visuomenėje antisemitizmu. Kurį jie bando pridengti ir kaip ir kabutėse legitimuoja patriotizmu. Tai daug tokių žmonių gal ir neatėjo į mitingą, bet juos palaiko socialiniuose tinkluose ir t.t. Bet svarbiausią problemą ir pavojų aš matau tame, kad už nugarų šių rėksnių ir aktyvistų yra žmonių, kurie tiesiogiai susiję su valstybės struktūromis. Dalis jų karinio elito, dalis karinės propagandos mašinos. Aš turiu galvoje Lietuvos kariuomenės propagandos aparatą ir kitus žmones tiesiogiai susijusius su valstybės jėgos ir karinėmis struktūromis. Aš nenoriu pasakyti, kad tai armijos ar ministerijos vadovybė. Dar priešingai, pats gynybos ministras A. Anušauskas yra vienas iš pagrindinių A. Jakubausko kritikų, bet nežiūrint į tai aš kalbu apie dalį žmonių tiesiogiai susijusių su spectarnybomis ir su armijos elitu, su karinėmis struktūromis ir visokiomis specialiomis struktūromis, kurie yra įtraukti į ši reikalą. Tame aš matau negatyvias tendencijas."

Anonimiškas rašė...

Per Bruverį jau nurodo kitą taikinį - ar tik ne kariuomenės Strateginių Tyrimų Departamentą?

Hm rašė...

Esu iš gana arti matęs tą asmenį, kuris, kaip čia kai kas spėja, gali būti paskirtas nauju to centro vadovu. Kaip galėčiau apibūdinti savo įspūdį? Nerišliai kalbantis keistuolis, šalia kurio tatuiruotoji bakalaurė atrodys kaip respektabili, kompetentinga ponia.

Elena rašė...

Jūsų mintys ir žodžiai - tiesiai į dešimtuką. Deja, t.y. TIESA.

arvydas rašė...

Deja, matome piktybiškas šmeižikės,Lietuvos žydų bendruomenės "pirmininkės" Fainos Kukliansky pastangasper savo slaptus kanalus pateikti  melą, neva tai Genocido centrasnesirūpina žydų Holokaustu, t.y. trukdo  Holokausto  industrijaimeluoti, šmeižti Lietuvą...Akivaizdi, TRAGIŠKA, Lietuvosšmeižikės F.Kukliansky pergalė - gėdingai išmetami iš  pareigųnusipelnę Lietuvai mokslininkai Vidmantas Valiušaitis, Valdas Rakutis, savoeilės laukia Genocido centro dir. Adas Jakubauskas. Elgiamasi taip, lyglietuviai nėra patyrę nei masinių žudymų trėmimų priedangoje, nei įvairiųformų genocido. Antilietuviško šmeižto lavinos kontekste iškyla klausimas - kąveikia LRT dir.Monika Garbačiauskaitė-Budrienė   ir kiti, labai šiltasvietas LRT  užimantys pareigūnai? Neveiksnumas akivaizdus - kur laidos ,stabdančiosnekontroliuojamą emigraciją,kur laidos ,kurios atspindėtų pvz. okupacinės žalosatlyginimo problematiką? Sovietinės okupacijos Žalos atlyginimo įstatymasneveikia - kodėl? Visa tai įrodo dir.Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės, jospasirinktos aplinkos  neatleistinai  žemą IQ, nekompetenciją irnesąmoningą etatinį  parazitavimą. Iškovojusiai nepriklausomybę, patyrusiaimasinius žudymus, genocidą lietuvių tautai būtinas radikaliai kitoks LRTveikimas.Viską lemia kadrai - abejingų nežiniukų, karjeristų laikai LRT turibaigtis..
            Pagarbiai Arvydas Damijonaitis, Birželio 23 sukilimo dalyvioKęstučio sūnus, žydų gelbėtojų šeima.

arvydas rašė...

Deja, matome piktybiškas šmeižikės, Lietuvos žydų bendruomenės "pirmininkės" Fainos Kukliansky pastangas per savo slaptus kanalus pateikti  melą, neva tai Genocido centras nesirūpina žydų Holokaustu, t.y. trukdo  Holokausto  industrijai meluoti, šmeižti Lietuvą...Akivaizdi, TRAGIŠKA, Lietuvos šmeižikės F.Kukliansky pergalė - gėdingai išmetami iš  pareigų nusipelnę Lietuvai mokslininkai Vidmantas Valiušaitis, Valdas Rakutis, savoeilės laukia Genocido centro dir. Adas Jakubauskas. Elgiamasi taip, lyg lietuviai nėra patyrę nei masinių žudymų trėmimų priedangoje, nei įvairių formų genocido. Antilietuviško šmeižto lavinos kontekste iškyla klausimas - ką veikia LRT dir.Monika Garbačiauskaitė-Budrienė   ir kiti, labai šiltas vietas LRT  užimantys pareigūnai? Neveiksnumas akivaizdus - kur laidos ,stabdančios nekontroliuojamą emigraciją, kur laidos ,kurios atspindėtų pvz. okupacinės žalos atlyginimo problematiką? Sovietinės okupacijos Žalos atlyginimo įstatymas neveikia - kodėl? Visa tai įrodo dir.Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės, jos pasirinktos aplinkos  neatleistinai  žemą IQ, nekompetenciją ir nesąmoningą etatinį  parazitavimą. Iškovojusiai nepriklausomybę, patyrusiai masinius žudymus, genocidą lietuvių tautai būtinas radikaliai kitoks LRT veikimas. Viską lemia kadrai - abejingų nežiniukų, karjeristų laikai LRT turi baigtis..
            Pagarbiai Arvydas Damijonaitis, Birželio 23 sukilimo dalyvio Kęstučio sūnus, žydų gelbėtojų šeima.

arvydas rašė...

Ponia Radvile Morkūnaite-Mikulėniene, Jūs, akivaizdžiai meluodama, kreipiatės į bendražygius, nes drįstate kalbėti apie istorinę atmintį 1.Kodėl nesu Jūsų matęs  Birželio 23 sukilimo metinių minėjimuose?; 2.Kodėl nedalyvavote perlaidojant Laikinosios vyriausybės vadovo Ambrazevičiaus palaikus?;3.Kodėl nedavėte atkirčio savo 'bendražygiui, sovietinės  okupacijos reliktui ,Seimo "turistui" " E.Zingeriui ,įžūliai grubiai LR Seime paniekinusiam  Birželio 23 sukilėlių žygdarbį (žuvo daugiau 2000 sukilėlių)?;4.Kodėl tylėjote,kai tas pats bendražygis pozavo prie atminimo lentos  žudikui žydui  Beginui, kurio sąžinę slegia nužudytų kelių šimtų palestiniečių kraujas?;5.Kodėl tylėjote,kai prezidentė D.Grybauskaitė per klaidą įteikė ordiną nekaltų lietuvių žudikei,teroristinio žydų burio "kovotojai"  Brancovskajai?;6.Kodėl tylėjote,kai Panevėžio žydų bendruomenės užsilikęs sovietų kariškis G.Kofmanas klastingai apkaltino tremtyje gimusį  R.Pankevičių,kuris,vienas,be Jūsų paramos,laimėjęs bylą prieš Panevėžio šmeižikus žydus,pasitraukė iš TS-LKD dėl Jūsų abejingumo eiliniam partijos nariui?;. 
   Kai Jūsų aklu pritarimu buvo atstatydinti  lietuvių istorinės atminties autoritetai  prof.A.Jakubauskas,mokslininkas V.Valiušaitis,prof.V.Rakutis, mūsų partiją ims palikti visa eilė narių - prie to aktyviai  būsite prisidėjusi ir Jūs.             Arvydas Damijonaitis, Birželio 23 sukilimo dalyvio Kęstučio sūnus,žydų gelbėtojų šeima,'TS-LKD Justiniškių skyrius.

arvydas rašė...

Istorijėlių apie prof. Adą Jakubauską kūrėjas ir "perrašytojas","nusipelnęs istorikas" Arvydas Anušauskas iš esmės yra tas pats Vinco Kudirkos personažas - "prisitaikęs, kinkas drebinantis dėl posto ir algos "inteligentas"..Šis valdžiukės gerai apmokamas "istorikas" tik pagilino istorinės atminties krizę Lietuvoje, aktyviai palaikydamas nutylėjimu ,holakausto industrijos siautėjimą Lietuvoje..Ar kas nors girdėjote, gal skaitėte, Arvydo Anušausko mintis apie holokausto industrijos vykdomą lietuvių tautos istorinės atminties naikinimą? Gal Arvydas Anušauskas , gyvenantis LR Seime ne vieną dešimtmetį, Seimo narys, yra bent kartą pasisakęs apie Birželio 23 sukilimo aukų ir didvyrių pagerbimą? Birželio 23 sukilimo nutylėjimo politika - Arvydo Anušausko kaukės esmė.

arvydas rašė...

Istorijėlių apie prof. Adą Jakubauską kūrėjas ir "perrašytojas","nusipelnęs istorikas" Arvydas Anušauskas iš esmės yra tas pats Vinco Kudirkos personažas - "prisitaikęs, kinkas drebinantis dėl posto ir algos "inteligentas"..Šis valdžiukės gerai apmokamas "istorikas" tik pagilino istorinės atminties krizę Lietuvoje, aktyviai palaikydamas nutylėjimu ,holakausto industrijos siautėjimą Lietuvoje..Ar kas nors girdėjote, gal skaitėte, Arvydo Anušausko mintis apie holokausto industrijos vykdomą lietuvių tautos istorinės atminties naikinimą? Gal Arvydas Anušauskas , gyvenantis LR Seime ne vieną dešimtmetį, Seimo narys, yra bent kartą pasisakęs apie Birželio 23 sukilimo aukų ir didvyrių pagerbimą? Birželio 23 sukilimo nutylėjimo politika - Arvydo Anušausko kaukės esmė

Pikc Kažinkavičius rašė...

Gerbiamasis, Jūs čia teisingai viską rašote - bet juk JŪSŲ "dėka" šita šutvė yra valdžioje ir gali dergtis. Ir per kitus rinkimus Jūs VĖL už juos balsuosite - o paskui VĖL piktinsitės. :)

zivile rašė...

Visiškai (su liūdesiu) pritariu: "Arvydas Anušauskas iš esmės yra tas pats Vinco Kudirkos personažas - "prisitaikęs, kinkas drebinantis dėl posto ir algos "inteligentas" Kaip ir A. Bubnys. Todėl jį ir pasistengta įsodinti direktorium...

Unknown rašė...

Įvardinkit autorių: Bruveris...

Pikc Kažinkavičius rašė...

Aha, pamiršau - ačiū!

item