Vytautas Radžvilas. Po susidorojimų: atidavus Sukilimą, nebereiks ir Genocido centro

Tai, ką pasakė prof. Rakutis ar V. Valiušaitis, dabar jau visai nesvarbu. Reikia, kad būtų kuo skubiau adekvačiai suvokti ir įsisąmoninti to...

Tai, ką pasakė prof. Rakutis ar V. Valiušaitis, dabar jau visai nesvarbu. Reikia, kad būtų kuo skubiau adekvačiai suvokti ir įsisąmoninti to, kas įvyko juos likviduojant, padariniai. 

Visiškai nesusimąstoma, ką apskritai reiškia tai, kad tapo tokie svarbūs D. Stancikas ir V. Valiušaitis bei jų atlikti tyrinėjimai. Sąmoningai atsiribokime nuo jų mokslinės vertės, nes esmė  glūdi kitur: jie kaltinami, esą nėra tos srities profesionalai. Bet ką tai reiškia? Ogi tai, kad daugybę istorikų kasmet parengiančioje Lietuvos valstybėje neįmanoma rasti net minimalaus skaičius tos valstybės interesus norinčių ir nebijančių ginti Istorijos fakultetuose studijavusių istorikų, todėl tai yra priversti daryti formalūs mėgėjai. t. y. žmonės, atėję iš kitų sričių.

Nėra abejonės, kad Dalius Stancikas ir Vidmantas Valiušaitis savo įtaką ir autoritetą dideliu, jei ne lemiamu mastu įgijo dėl parodytos pilietinės drąsos ir paprasčiausios ištikimybės valstybei. Todėl, kad ir kokie būtų jų tyrimų trūkumai, skundas prieš juos visuomenėje bus suvoktas kaip sugrįžusio sovietmečio recidyvas, kai bailiai ir konformistai panašiai susidorodavo su savo kolegomis – iš dalies dėl profesinio pavydo, bet dar labiau todėl, kad išnyktų fonas, kuriame ypač krisdavo į akis jų kolaboravimas ir padlaižiavimas šeimininkams. 

Tačiau nuolatinis priminimas, kad Stancikas ir Valiušaitis ne istorikai, turi ir grynai politinę potekstę. Pastangos juos diskvalifikuoti yra mėginimas išstumti už akademinės istorikų bendruomenės ribų ir jų darbus traktuoti kaip menkavertę profanų ir šarlatanų rašliavą. Perkelti juos į Gedgaudo ir Statkutės de Rasales lygą. „Iš LGGRTC išmesti diletantai ir nemokšos”, – tokia, jei pasiseks šio plano autoriams, bus nuolatos klijuojama etiketė. O tada jau „tikrieji” istorikai prabils dar drąsiau. 

Apskritai stebint kaip tyli istorikų bendruomenė kyla asociacijos su Povilaičiu ir Skuču, kurie buvo atiduoti sovietams reikalaujant, guodžiantis, kad juos „teis savi”...

Keli ir kurie iš 17 istorikų skundo autorių jau prilaiko namuose Rusijos trikolorą ir apsirūpinę Putino portretais, kad atėjus valandai X turėtų po ranka? Tai nebeturi jokios reikšmės. Aišku viena -- tai žingsnelis link tos dienos, kai Centras rašys pažymas, kad metas statyti paminklus Abai Kovneriui, Faniai Brancovskajai, J. Vitui ar G. Zimanui. Tiesiog įdomu, ką sąžiningesni Centro darbuotojai darys, kai bus paskelbta, jog K. Škirpa ir J. Noreika – kuo tikriausi naciai? Kai jiems patiems teks dėti parašus po tokia išvada?

Daugelio Lietuvos istorikų bėda ta, kad jie vis nori rašyti „nepolitizuotą”, tariamai objektyvią istoriją, tarsi nesuprasdami, kad visi mokslai tarnauja praktiniams tikslams. Idėjinė kova dėl Sukilimo interpretacijos ir vertinimo – ne intelektualinės pratybos, o labai praktinis klausimas. 

Norint ką nors užpulti paprastai rūpinamasi išsaugoti veidą surandant kilnius agresijos motyvus. Jeigu per Škirpos ir Vėtros, o gal ir Brazaičio pripažinimą naciais visas Sukilimas virs Hitlerio pakalikų ginkluotu maištu, tai bus neatšaukiama. Net jeigu pasikeitus laikams toks pripažinimas būtų anuliuotas. 

Bizantijos diplomatijos ir politikos tradiciją paveldėjusi imperija tuo ir skiriasi nuo artojėlių ir dainorėlių tautos vos prieš šimtmetį sukurtos valstybės, kad ji supranta tokių žaidimų reikšmę ir kainą. 

Ne veltui Gorbačiovas tūžmingai keikiamas už Molotovo-Ribentropo slaptųjų protokolų pripažinimą. Žvelgiant iš Rusijos perspektyvos, tai buvo siaubinga klaida ir valstybės išdavystė. Be to pripažinimo Kovo 11-osios Akto statusas ir svoris būtų buvę visai kitokie. Kur kas menkesni. 

Rusijos triumfo perrašant istoriją akimirka tad kaip niekada arti. Išgavę tai, ko reikia dėl Škirpos, Vėtros ir Sukilimo, jie ištriūbys visam pasauliui: matote, litovcai patys pripažino, kad yra prigimtinių nacistų ir žydšaudžių tautelė, o Rusijos šventa pareiga – išgydyti ją nuo to genetinio defekto. Po to atšaukinėk neatšaukinėjęs – tai bus kova su vėjo malūnais. 

Molotovo-Ribentropo pakto pripažinimas buvo triuškinantis smūgis SSRS idėjinėje-politinėje plotmėje, jo reikšmė sužlugdant imperiją turbūt net deramai neįvertinta. Taigi galima tik įsivaizduoti, kas lauktų Lietuvos atidavus grobio laukiantiems šakalams Sukilimą.

Abejotina, ar po to LGGRTC išliktų, nes jo veikla taptų beprasmiška. Nebent būtų pertvarkytas į Kovos su nacionalsocializmu ir fašizmu Lietuvoje tyrimų centrą.Susiję

Vytautas Radžvilas 2676475007701869347

Rašyti komentarą

14 komentarų

Anonimiškas rašė...

Įdomiausia, kad kreipimąsi, kurio pasekmė buvo Valiušaičio atsistatydinimas, pirmu numeriu pasirašė Arūnas Bubnys. Kiek pamenu, į seimą jis ėjo kartu su Radžvilu. Tad spėju, kad ten buvo stipri nepolitinė komponentė. Kažkokie asmeniškumai arba mokslininkų baimė, kad jiems ims vadovauti nemokslininkai.

Pikc Kažinkavičius rašė...

"Aišku viena -- tai žingsnelis link tos dienos, kai Centras rašys pažymas, kad metas statyti paminklus Abai Kovneriui, Faniai Brancovskajai, J. Vitui ar G. Zimanui." - na, oradžia jau yra - pvz. https://alkas.lt/wp-content/uploads/2019/01/Kovneris.jpg ir http://www.tiesos.lt/images/made/images/image_galleries/prezidente-iteikia-apdovanojima-Fania-Jocheles%E2%80%93Brancovskajai-youtube-com_385_324.jpg

Pikc Kažinkavičius rašė...

Tik kad V. Valiušaitis ten dirbo tik puse etato ir neturėjo jokių vadovaujančių pareigų, kiek žinau.

Anonimiškas rašė...

Gerb.Profesoriau, Jūs verčiau archyvuose pasidarbuokit, paanalizuokit šaltinius apie herojus, o po tik užssimkit filosofavimu, kuris turi remtis į empirikos suvokimą.

anonimas rašė...

Gerbiamas V. Radžvilai jus abejojate savo partijos nario gerbiamo A Bubnio kompetenciją?

Anonimiškas rašė...

Teisingai pastebėta, jeigu būtų kiek savo kolegos darbus panagrinėjęs, būtų parengęs objektyvesnį straispį.

Anonimiškas rašė...

Quote: "paanalizuokit šaltinius apie herojus"...
Kas čia per terminas "herojus"??? Tokius terminus panašiuose kontekstuose vartoja tik balalaikos ir kokošniko genties atstovai. Akivaizdu, kad vata detected.

Kaunietis rašė...

Kas per publican pradejo CIA rinktis? Delfio ereliai at apmokami?

Kaunietis rašė...

Kas per publika cia pradejo rinktis?Delfio ereliai ar apmokami?

Anonimiškas rašė...

Yra štai A. Bubnio straipsnis (mokslinis) internete http://genocid.lt/Leidyba/12/bubnys.htm

Iš to straipsnio visiškai aišku, kodėl jis deda parašą pirmu numeriu, kad Valiušaitis būtų pašalintas. Bet čia dar liūdniau, kad jis yra Nacionalinio susisivienijimo narys.

Citatos:

"Nacistinis „žydų klausimo sprendimas“ priklausė nuo vokiečių saugumo policijos ir SD, tačiau efektyviai ir greitai šį klausimą „išspręsti“ buvo neįmanoma be lietuvių administracijos (pirmiausia policijos ir vadinamųjų partizanų (baltaraiščių)) pagalbos"

"Remiantis turimais archyviniais duomenimis galima teigti, jog ne visose K. Jägerio raporte išvardytose vietovėse (ypač provincijoje) dalyvavo TDA policijos bataliono kareiviai. Galima spėti, jog nemažoje dalyje Lietuvos vietovių žydai buvo išžudyti vietos policijos ir „partizanų“ būrių, nedalyvaujant Hamanno skrajojančiam būriui."

Dronas rašė...

Apmokami.

Hm rašė...

Va čia geriausia citata:

„Daugelio Lietuvos istorikų bėda ta, kad jie vis nori rašyti „nepolitizuotą”, tariamai objektyvią istoriją, tarsi nesuprasdami, kad visi mokslai tarnauja praktiniams tikslams.“

Teisybė, istorikų tarpe labai dažnas toks naivumas, kuris tampa nebe šventas ir nekaltas („sancta simplicitas“), o šaliai kenksmingas ir jos priešams naudingas.

O štai blogiausia citata:

„artojėlių ir dainorėlių tautos vos prieš šimtmetį sukurtos valstybės“

Atkurtos, ne sukurtos, profesoriau. Sukūrė ją, bent jau pasak Konstitucijos, karalius Mindaugas.

Unknown rašė...

Priešlaikiniai LR Seimo rinkimai !
Nedelsiant !!!

Unknown rašė...

Pirmas žingsnis.
Priešlaikiniai LR Seimo rinkimai !
Nedelsiant !!!

item