Daiva Tamošaitytė. Kokios vapsvos siulpsto valstybės syvus

propatria.lt nuotrauka  www.respublika.lt Prisipažinsiu, net būdama iki kaulo smegenų kaimietė, lig šiol taip ir nežinojau apie ...


propatria.lt nuotrauka 

Prisipažinsiu, net būdama iki kaulo smegenų kaimietė, lig šiol taip ir nežinojau apie kai kuriuos vapsvų elgsenos ypatumus. Net užėjusi vabzdį saldžios vynuogės viduje, nepagalvodavau apie parazitinį jos būdą. Pasirodo, diduma jų rūšių ne tik žudo bites darbininkes, bet ir deda kiaušinėlius į kitų vabzdžių lizdus, kur išsiritusios lervos atlieka savo juodą darbą. Šita galinga metafora rašytoja, filosofė Daiva TAMOŠAITYTĖ įveda mus į savo knygą „Vapsvos efektas“, kurioje svarstoma, kas, kaip ir kodėl naikina mūsų valstybės „kūną“.

- Pastaruoju metu Lietuvos skaitytojas, nepriklausąs „daugumiečių“ (Romualdo Ozolo terminas) kategorijai, sulaukia vis daugiau leidinių, apmąstančių valstybės dabartį bei perspektyvą. Kaip jūs įsitraukėte į šitą veiklą, kaip radosi jūsų knyga?


- Turbūt lemiamą vaidmenį suvaidino dveji metai, kada R.Ozolo kvietimu pradėjau rašyti į „Respubliką“ politinės filosofijos klausimais, buvau Vilniaus forumo steigėja. Visuomeninė veikla buvo labai įvairi, ypač kultūros sferoje. Muzikos, literatūros kritiką rašiau visą laiką, laikydamasi nuostatos, kad mokslininkui dera būti objektyviam ir nesitapatinti su tyrimo objektu. Laisva kritinė mintis, nepaklūstanti įtvirtintai sistemai, visada yra pavojinga ją formuojančiai ideologijai. Jeigu sistema dirba tautai ir valstybei, kiekvienas mąstantis ir sąžiningai dirbantis žmogus yra vertinamas ir palaikomas, - jis nėra priešas, o priešingai, kertinis valstybingumo akmuo.

- Kokia yra „priešas“ ir „ne priešas“ skiriamoji riba?

- Pagrindinė problema, dėl kurios dalis šviesuomenės yra ignoruojama ir jos darbui trukdoma, yra ta, kad šie žmonės angažuoti Lietuvos valstybės savarankiškai raidai. Nors ši kryptis yra garantuota Konstitucijos ir buvo Sąjūdžio tikslas, o atkūrus Nepriklausomybę gyvenome viltimi, kad kuriame demokratiją, netrukus prasidėjo procesai, kada „nematoma ranka“ pradėjo rašyti kitokius scenarijus. Tautinė valstybė ir savarankiškumas tapo neparankūs globalizmui ne vien ekonomine, bet ir kitomis prasmėmis. Kadangi globalistai valdo pasaulio finansus, kuria antivalstybines institucijas ir jas finansuoja, su šia problema susiduria visos valstybės, taip pat JAV (šioje šalyje regime itin įdomius procesus). Iš principo tarptautinių ryšių stiprinimas yra pozityvus veiksnys, bet jis turi vykti lygiavertėmis sąlygomis, dėl kurių reikia konkuruoti ir kovoti nuolat. Nacionaliniai prioritetai ir tarptautinis bendradarbiavimas iš principo nesikerta, bet negatyvius poslinkius istoriškai dažnai nulemia saujelė įtakingų žmonių, kuriems rūpi viską kontroliuoti ir pajungti saviems interesams. Tokie globalūs poslinkiai, kuriuos matome šiandien, nėra grįsti laisvu žmonių apsisprendimu, jie yra formuojami. Lietuvoje panaikinta beveik visa nacionalinė nepriklausoma žiniasklaida, ir tai iškalbingai rodo, jog šalis realios savivaldos neturi.

- Visuomenės veikėjai, nepriklausantys valdančiosios ideologijos klanui, dažniausiai ignoruojami, kartais net persekiojami, retai arba niekada nekviečiami į televizijas pasidalinti savo įžvalgomis. Kokia jūsiškė patirtis šiuo atžvilgiu?

- Niekada neslėpiau pažiūrų, nekūriau apsauginių užtvarų, buvau pati sau, todėl ir tebesu lengvas taikinys. Spėju, kad nelegalus stebėjimas ir kita žalinga veikla mano atžvilgiu vyksta visus 30 metų, nuo to momento, kada dar neprasidėjus Nepriklausomybės judesiams, atsisakiau siūlomų aukštų postų sovietmečio ideologinėje sistemoje. Tai sunkiai įrodoma, nes paprastai veikia profesionalai, akivaizdžios tik pasekmės. Visose gyvenimo srityse man daromos kliūtys: pastaraisiais metais buvo trukdžių kandidatuojant į Europos Parlamentą, stojant į Šaulių sąjungą, atkertami uždarbio šaltiniai ir pan. Tai absurdiška, žinant, kad esu lojali valstybei ir visa mano veikla nukreipta jos stiprinimui. Iš to galima daryti prielaidą, kad taip veikia „anų laikų“ struktūros, kurios negali atleisti už laisvo žmogaus poziciją. Tai leistų daryti išvadą, kad kažkoks anonimas nekaltą žmogų gali išstumti „už įstatymo ribų“, strateguoti jo likimą jam nežinant, paversti gyvenimą muilo opera. Tad ir žvelgiu į visa tai kaip į gatvės teatrą.

- Pažiūrėjus į jūsų šeimos istoriją, galima pamanyti, kad tokia dalia tiesiog užprogramuota...

- Visų likimų nesuminėsi, tik visiems jų atstovams būdingas poreikis lavintis ir beribė ištikimybė lietuvybei. Tėvo senelė buvo kilusi iš kunigaikščių, dalyvavusių 1863 metų sukilime, šeima buvo represuota. Dėdė Antanas Tamošaitis buvo prezidento Antano Smetonos teisingumo ministru ir sekretoriumi, kartu su juo pasitraukė į Vakarus. Mamos senelis Antanas Briedis buvo knygnešys, tėvas Stanislovas Paskačimas, Panevėžio miesto teismo sekretorius, - politinis kalinys ir tremtinys. Mano tėvai, Regina ir Pranas Tamošaičiai - iškilūs muzikantai, turėjo išskirtinę galimybę koncertuoti užsienyje, reprezentuoti unikalią lietuvių liaudies kultūrą, tačiau tai iškovojo patys savo triūsu ir talentu - laimėjo tarptautinius konkursus. Tais laikais tik vienetai buvo viešai matomi tokiu lygiu. Tėvai profesoriaudami muzikos akademijoje išugdė daug dirigentų, atlikėjų, sukūrė kamerinės liaudies muzikos žanrą ir iškėlė jį į profesionalų lygmenį („Sutartinė“, medicinos darbuotojų ansamblis „Rūta“ ir kt.). Tėvas buvo ilgametis Dainų šventės vyriausiasis dirigentas, įkūrė eksperimentinį liaudies instrumentų orkestrą. Mano sesuo Dalia, turinti tris aukštuosius, šiuo metu yra karmeličių vienuolyno Vokietijoje priorė. Sūnus Jeronimas puikiai baigė grafikos studijas VDA, kuria nuosavoje studijoje.

- Jūsų eseistinės publicistikos rinkinį „Vapsvos efektas“, fiksuojantį esminius valstybės negalavimus bei jų priežastis, skaitai tarsi ji būtų parašyta šiandien arba, geriausiu atveju, vakar, nors jos atsiradimo datą turėtume nukelti kokiu penkmečiu atgal. Kuo tai paaiškintumėte? Galbūt skaitytojo negebėjimu pamatyti ir įvardinti bekintančius istorinius pavidalus?

- Politiką lemia ne skaitytojas, o vyraujančio diskurso formuotojai. Nuolatos kalbama apie tas pačias problemas, siūlomos išeitys, tačiau dėl dvigubų standartų įsigalėjusi fasadinė kalba neatitinka realybės, kurios vyksmas bei jo kryptys diktuojami ne Lietuvoje. Radikaliai keičiama gyvenamoji aplinka, vertybių samprata. Daugelis su tuo tiesiog nespėja susidoroti.

- Štai filosofo Arvydo Šliogerio 2012 metų mintis, regis, specialiai taikyta pandemijos krizės laikotarpiui: „Lietuva dabar panaši į vandens lašą, nukritusį ant iki baltumo įkaitusios geležies, nors lygiai tą patį galėtume pasakyti beveik apie visas senąsias - nusenusias, suvaikėjusias, praradusias savisaugos instinktą, išlepusias, prabangos ir pertekliaus ištvirkintas - Europos valstybes.“ Galbūt „koronos“ virusas jau bebaigiąs garinti tą vandens lašą?

- Lietuva yra nuostabaus grožio miškų ir gėlų vandenų šalis, - ji niekur neišnyks, neišgaruos. Klausimas kitas: ar lietuviai išliks titulinė tauta su sava kalba ir kultūra, ar kaip geografinė teritorija istoriškai ištirps didesnėse sąjungose. Karantinas sukūrė siurrealistinę tikrovę, kurioje išties vyksta radikalūs pokyčiai. Mus pasiekiančios naujienos pripildytos nesuvokiamos grėmės ir netikėtų tragiškų įvykių. Procesus, vykstančius Lietuvoje ir pasaulyje, suvokiu kaip naujos rūšies besąlygišką kovą už būvį, kurioje neprisitaikęs individas tiesiog pasmerktas sunykti dėl naujos sanklodos. Lūžta įprastos sampratos, futuristinės vizijos įgauna pagreitį ir galimybę realizuotis.

- Kaip manote, ar „koronos“ virusas, su kuriuo valstybės kaunasi kiekviena atskirai ir kuris kiekvienos ekonomikai gresia nuosmukiu, yra grėsmių nacionaliniam saugumui papildinys?

- Vadinamoji pandemija yra tik viena iš daugelio grėsmių, tačiau ji atskleidė globalaus reiškinių sąryšio mastą. NATO ir gynybiniai ryšiai su JAV yra pirminės svarbos, juos būtina stiprinti atsižvelgiant ne į kurios nors partijos, o bendrus valstybinius interesus.

- Viename rinkinio straipsnyje teigiate nuo Nepriklausomybės atgavimo pradžios ją lydinčią grėsmę: „baisiausiu ir lemtingu smūgiu atgimstančiai Lietuvos valstybei reikėtų laikyti neįvykusią liustraciją, KGB agentų įslaptinimą 75 metams, o, matyt, ir visam laikui“. Ar ji vis dar aktuali?

- Savo požiūrį išdėsčiau knygoje „Vapsvos efektas“. Pateikiau filosofines logines prielaidas remiantis tam tikrų sovietmečio ideologemų ir naratyvų tąsa, kurių neturėtų būti. Vapsvos efektas - tai visuomenės, kuri neįžvelgia ir nemato grėsmių savo egzistencijai, vaizdinys. Atrodytų, kvaila apie tai kalbėti tuo laiku, kai nepriklausomoje valstybėje išaugo visa karta. Bet ji išauginta atokiai nuo lietuvybės ir yra parengta globalistinėms transformacijoms. Ir jeigu neatsiras atsvaros, po 2030 metų istorinę Lietuvą bus galima pamiršti, - ji tiesiog išnyks. Ir man filosofiškai būtų gaila ne vien iš Dievo malonės išlikusios senovinės baltų genties, bet ir pasaulio, kuris praras langą į ją, nes Lietuvos istorijos ir tradicinės kultūros paveldas, nepaisant didelių nukraujavimų, klastočių ir nutylėjimų, vis dar išlaikęs tokias gaires, kurios eschatologiniu požiūriu yra amžinos.

- Ten pat išreikštam norui sužinoti „kas sustabdė istorinio teisingumo vykdymą“, t.y., kas pasistengė, kad būtų įslaptinti KGB agentai, pritartų diduma skaitytojų, žinančių, kad kolektyvinę atsakomybę prisiėmė Seimas. Apskritai, ką manote apie kolektyvinę atsakomybę?

- Kolektyvinė atsakomybė yra neegzistuojantis fantomas, bet patogus, kai reikia sukurti svarios kaltės simuliakrą. Visada sprendimus priima konkretūs realią valdžią turintys žmonės. Jie ir turėtų prisiimti atsakomybę. Atsakomybės negali prisiimti okupuota valstybė už okupanto veiksmus.

- Tad kieno rankose šiandien tūzai, galintys nulemti Lietuvos likimą popandeminiu laikotarpiu?

- Yra toks anglų posakis: „Follow the money“ (Sek paskui pinigus). Taigi tūzai yra finansinius srautus valdančių žmonių rankose. Lietuvos likimas yra neatsiejamas nuo viso pasaulio ateities. Tačiau yra kitas svarbus aspektas, beveik neprieinamas viešajam diskursui: tai ypač sudėtingos technologijos, naudojamos kibernetiniame kare duomenų rinkimui ir apdorojimui, žvalgybai ir panašiai veiklai. Iš tiesų žmonija yra kryžkelėje, nes turės apsispręsti, ar palaikys laisvą žmogaus apsisprendimą natūraliai vystytis, ar pritars transhumanistiniams projektams, vis daugiau svertų perduodant biorobotams (hibridams), nanotechnologijoms ir dirbtiniam intelektui. Lazeriai, skaitmeninis žmogaus smegenų biometrikos skenavimas ir klonavimas ir daugybė kitų išradimų gali tarnauti žmonių gydymui ir gerovei, o gali būti už atomą daug galingesnis ginklas. Nuotolinio valdymo tiesioginiai energetiniai ginklai yra sukurti, o jų veikimo tikslumas ir galimybės yra neišmatuojamos. Gyvi organizmai ir daiktai jau dabar gali būti bent iš dalies valdomi kompiuteriu. Taigi gyvensime visai kitokiame pasaulyje, kuriame viską lems skaitmeninių galių tūzai.

Kalbino Danutė Šepetytė


Susiję

Įžvalgos 3445594484981693737

Rašyti komentarą

42 komentarai

ale, rašė...

Perskaičius: "Tautinė valstybė ir savarankiškumas tapo neparankūs globalizmui ne vien ekonomine, bet ir kitomis prasmėmis. Kadangi globalistai valdo pasaulio finansus, kuria antivalstybines institucijas ir jas finansuoja, su šia problema susiduria visos valstybės, taip pat JAV " pamaniau, kad Propatrija, o ir NS, atgavo blaivų protą. Tačiau suklydau. Čia pat pareikalauta iš autorės duoklės globalistinei finansinei kepurei: "NATO ir gynybiniai ryšiai su JAV yra pirminės svarbos, juos būtina stiprinti..."

Povilas Jankunas rašė...

Suprantu autores pasididziavima savo kilme,suprantu jos tikejima “kraujo linija “ , bet nevisai vietoje sitame straipsnyje tai isvardyti.Kvepia tokiu pasididziuojanciu miestietiskumu/ar slektisku pasididziavimu/

Sėlis rašė...

Pailsėk.

Anonimiškas rašė...

„atsisakiau siūlomų aukštų postų sovietmečio ideologinėje sistemoje“ - ne kiekvienas tokius pasiūlymus tada gavo, tiesa? Kaip čia taip, kodėl būtent tamstai siūlė „aukštus postus sovietmečio idelologinėje sistemoje"?

Daiva rašė...

Sveiki, tai ne duoklė globalistams, o žvilgsnis į ateitį tikintis, kad šie ryšiai stiprės nacionaliniu pagrindu, darant dvišales sutartis, ir panašiai, pagerinus pačių JAV ir NATO politinę būklę, nes visada yra ką gerinti.

Daiva rašė...

tai tik atsakymas į klausimą.

Daiva rašė...

Siūlė todėl, kad labai gerai mokiausi, inicijavau muzikos renginius, leidau pianistų sienlaikraštį ir kitaip dalyvavau grynai meninėje viuomeninėje veikloje, 24 metų jau dėsčiau muzikos akademijoje fortepijoną ir muzikos kritiką. Ir nesiūlė, o įsakė. daugiau rašyti čia ne vieta.

Anonimiškas rašė...

Ačiū, beveik supratau. Fortepijonas - nuostabu! Muzikos kritika, labai bendrai kalbant, keistas reikalas (kaip ir visos kitų meno rūšių kritikos).

ale, rašė...

Tikėjimas, žinoma, gerai. Tačiau gerai tik tuo atveju, jei tas tikėjimas turi pagrindą, jog tai yra įmanoma. Dabar gi, uzurpavę VISŲ pasaulinių pinigų emisijos funkciją, tos savo išskirtinės padėties globalistai geruoju neatsisakys. Jiems prarasti "išrinktųjų" padėtį, tas pats, kas būtų mirtis. Todėl atstatant nacionalinių valstybių suverinitetus, kas be savarankiškos savų pinigų politikos nėra įmanoma, globalistai su savimi į anapilį nusineš didžiąją dalį ekonominių pajėgumų, ir suprantama, kad JAV lygiai taip pat, kaip jau anksčiau TSRS, žlugs. Kokia prasmė laikytis išvien su besąlygišku mirtininku, kaip jie gali pasiteisinti? Todėl tikėjimas JAV, tėra tik agonijos pratęsimas, ne kas kita.

Anonimiškas rašė...

-> ale 21.32

O kiek ploto užima etninė tavo Rusija? - atmeskime Kareliją, Komių resp., Čiuvašiją, Buriatiją, Jakutiją ir t.t. - kas lieka?
Tavo konglomeratas laikopsi tik Vakarų malonės, t.y. dolerio ir Vakarų technnės produkcijos dėka - kažin kas ji būtų be vokiškų mašinų ir staklių, japoniškų miško ir kelių transporto priemonių bei amerikietiškos šachtų įrangos? - Vakarai bent tvirtai laikosi ant technokratinės minties pagrindo, o kažin ant ko laikosi tavo ,,nebesąlygiškas nemirtininkas''? - ant švediškos degtinės ir ant lietuviškos dešros? Turėdami vienas derlingiausių žemių pasaulyje, jūs net grūdus importuojate iš Kanados ir Argentinos, daržoves ir vaisius - iš Indijos, o mėsos produktus - iš Ukrainos ir Kinijos - ir kiek šitai tęsis? Kažin ką jūs darytumėte beBaltarusijos kolūkių?

Anonimiškas rašė...

-> Uknown 18.21

Pritariu
ir šiaip reikia pasiryžimo ir , matyt, tam tikrų prigimtinių savybių šitaip viską viešai išsakyti apie savo giminaičius ir šeimą

Anonimiškas rašė...

Volteras, pavadinęs fortepijoną puodmušių instrumentu, kiek apsiriko, bet vardais, pavardėmis ir šiandienėmis pareigomis (beje, prie dabartinės prorusiškos Maskvos ,,trąšomis'' penimo Karbauskio valdžios) galėčiu išvardinti tuos, kuriems TADA buvo rašomi labai geri pažymiai ir kurie tuomet priminė Lietuvos karikatūristo Kęstučio Šiaulyčio personažus, kuomet mokytoja mokinių klasei sako: ,,Vaikučiai, kurių tėveliai turi namą, automobilį ar bent sodą, dirba prekyboje ir medicinoje - pakelia rankutes. Visi kiti į kampą!...''
Galima būtų įvardinti tą kadrinį KGBistą, kuris - bent jau pasak gandų - vienam labai nuspelniusiam partijos patriarchui kažkada davė rinkimams 100 000 Lt, o jo sūnus daužė galvą savo bendraklasiui - dėl to KGBistas turėjo šioių tokių rūpesčių, bet tik šiokių tokių, kadangi to mokinio, kuriam buvo sudaužyta galva, giminės gyveno Vakaruose.

Anonimiškas rašė...

Niekas nenorite rašyti trylikto komentaro? - gerai, parašysiu aš, jeigu jau esate tokie prietaringi.
Čia jau reikėti sakyti ne ,,vapsvos'', o dielės, arba dar tiksliau - erkės, nes toks pasibaisėtinas valstybės turtų grobstymas vyko ir prieš 1940-ųjų okupaciją.

x rašė...

Aha. Ims JAV taip paprastai ir žlugs. Ten gyvena kone visi turtingiausi planetos žmonės, jie mat sėdės ir žiūrės kaip žlunga jų valstybė (o kartu ir jų kapitalas). Kažkur kapitalas persiskirstys iš vienų kišenių į kitas, bet tai vyksta visada. Žlugti tikrai niekas čia nežlugs, rankenėlių reguliavimui turi jie pakankamai, kad tai neįvyktų.

ale, rašė...

Na, ne visi gi sutinka būti melžiamomis karvėmis, kaip kad čia tamsta x's, demonstruoji tokį pasiryžimą amžinai likti vergu. Juk vis daugiau žmonių, tautų suvokia, kad ta jav kaščėjiška "galybė" laikosi vien tik ant žaliai perdažomos makulatūros platinamos visiems SKOLINANT, lyg tai būtų savo prakaitu uždirbti tikri pinigai. Yra skirtumas, kada "skolinasi" pati jav ir kada skolinasi visi kiti. Kai tik tą supras kritinė masė "besiskolinančiųjų" tada ir įvyks, kas vergams atrodo neįmanoma.

Anonimiškas rašė...

Reikia grąžinti į BK str. dėl Tėvynės išdavimo ir priesaikos laužymo.
Kiek šių dienų politikų laikosi duotos priesaikos dirbti Tėvynės (ar šalies) labui? Ar tokių dar yra?
ES "vierchai" meilė Tėvynei, nacionalinių valstybių interesus jau laiko nusikalstamais, baustinais. Ir niekam nieko. Tik pavieniai politikai Briuselyje grumiasi už savo šalių interesus. O "vierchai" tokius doroja po vieną.

Aloyzas Bruneris rašė...

--> Anonimiškas
2020-05-17 22:59

Įdomūs klausimai, į kurious joks save gerbiantis vatnikas atsakymo niekada neieškos. Nors apie gyvenimo dėsnius ir jiems vieniems težinomos tiesos apologetika užsiiminės nuo sutemų iki aušros.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Kur čia "pliusą" paspausti? :)

Pikc Kažinkavičius rašė...

Beje, autorei pagarba už kalbą - tas "siulpsto" yra labai gražus ir vaizdingas žodis. Jau buvau jį pamiršęs - ačiū už priminimą. :)

ale, rašė...

Aloyzai, o tai kaip čia - iš kur tas įdomumas svetimu kiemu rūpintis? Ir ką ten tie vatnikai per naktis išdarinėja, iš kue jau tamsta taip gerai žinote? ... Gerai bet tas, kad prisipažįstate, jog garbingų žmonių nekenčiate. Ar tik ne dėl to juos vatnikais ir pravardžiuojate? - Negražu!

Anonimiškas rašė...

--> 15.47

,,...o tai kaip čia - iš kur tas įdomumas svetimu kiemu rūpintis?'' - o tai ką tu čia veiki? - važiuok skaityti arabiškų įrašų amnt jūsų karių šalmų ir kardų. Ypač įdomios tos monetos, kurių vienoje pusėje įrašyta ,,Dmitrijus Donietis'', o kitoje - jau arabiškais rašmenimis - ,,Chanas Tochtamyšas'' - matai, Donietis ir Tochtamyšas - vienas ir tas pats asmuo.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Žiauriai čia. :D :D :D

ale, rašė...

Anonimiškas 2020-05-19 16:23 " - o tai ką tu čia veiki?"

- Matyt, tamsta esi atsibastęs iš kažkur. Aš tai žinau, kad esu lietuvis. Tuo tarpu tamsta, net nepasivarginęs sužinoti, kas yra kas, visus nepataikaujančius tavo ponui, pravardžiuoji nepagarbiai, o ir dar kažkur, tipo į Sibirą, iškomandiruoti neatsikytum. Aišku, tuos falšyvus sidabrinius pats ir atsinešei, dabar rodai čia visiems, nesuprasdamas, jog jie apie tavo išdavykišką padermę liudija.

Sėlis rašė...

Kažkaip labai sunku patikėti, kad “ruskij mir” mylintis tipelis gali būti lietuviu. Greičiau rusiško tipo globalistu-internacionalistu. Joks sveiko proto, tikras lietuvis tiesiog NEGALI mylėti mordoristano už visas skriaudas, kurias patyrė iš rytų. NEGALI. Negali taip “spragt” ir išnykti visos patirtos kančios, atmintis, istorija, krauju sulieta žemė. Tik idiotas nežino istorijos ir idioto pagalba ta istorija ima kartotis.

Aloyzas Bruneris rašė...

Draugas Ale, turėkite gi jumoro biškį. Aš negalėjau praleisti progos matant ant delno pateiktą tiesiog archetipiškai mistinį pan-slavizmo religijos atributą. Argumentas šis neatremiamas, Anonimiškas 22:59 tikras šaunuolis.

Anonimiškas rašė...

-> Pikc 16.54

Turiu ir dar šiek tiek atsargai, jeigu prireiks.
Jų pačių istorikiai - beje, tai kaip tik yra toji klasikinė, objektyvi inteligentija ir mokslo žymūnai, kurie rėmė mus kelyje į Laisvę - neginčijamai įrodė, kad jeigu ne Algirdo sūnaus parama, šiandien išvis jokios Maskvos ir būti nebūtų, nes Venjaminovą-Mamajų pinigais dosniai rėmė genujiečiai.

ale, rašė...

Sėlis 2020-05-19 18:47 : "Kažkaip labai sunku patikėti, kad “ruskij mir” mylintis tipelis gali būti lietuviu."

Matote, braaaliukai, Propatria, o ir NS skelbiasi, jog vadovaujasi krikščioniškomis vertybėmis. Man tos vertybės artimos. Labai keista, kad čia dzidziuliais patriotais dedatės, o krikščioniškomis vertybėmis nenorite vadovautis. Argi nežinote, kad Kristus mokė, jog reikia mylėti ir priešus, t.y., net ir su jais elgtis pagarbiai – nebūti tokiais pat niekalais, kaip kad anie yra/buvo. Kaip gi nesuprantate, kad meilė, tai ne mėgavimasis artimo teikiamais malonumais, kad mylėti kitą reiškia daryti kitam malonius darbus. – Meilė yra Pareiga! Jūs gi tik žydų archajiškas „tiesas“ išpažinti tesugebate, ir elgiatės paraidžiui pagal principą: „Akis už akį; dantis už dantį“. O ir jūsų „meilė“ tik artimui - tėra vien vertelgiški mainai: mėgaujatės vien tais, kurie jus myli, t.y., pakenčiate tik tuos, kurie jums gera daro. Nesusimąstote, kad jei jūs pirmiau meilės darbus darytumėte kitiems, tai ir jie jums priešais nebūtų, - juk tada „mylėtų“ jus, kaip dabar jūs „mylite“ jums malones teikiančius.
Pasakysiu dar daugiau. Senasis Testamentas parašytas šakų kalba. Tas reiškia, kad buitiško gyvenimo priemonėmis/palyginimais išreikštos dvasinės tiesos. Posakis „Akis už akį; dantis už dantį“ pagal pirmapradę Įstatymo įdėją reiškė pamokymą, kad reikia nusišypsoti pirmiau, o už tai ir tau bus atsakyta tuo pačiu geranoriškumu. Argi negirdėjote:

Jn1.
15 Jonas apie jį liudija ir šaukia:
„Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau;
tas, kuris paskui mane ateis,
pirmiau už mane yra buvęs,
nes jis už mane pirmesnis“.
16 Tikrai, iš jo pilnatvės
visi mes esame gavę
malonę po malonės.

Ir tik vėliau ST/Toros tekstų pamokymus imta reikalauti paraidžiui vykdyti, ką Kristus išreiškia puolusio angelo įvaizdžiu ir palyginimu, kur Liuciferis – šio pasaulio kunigaikštis - atsisako misijos teikti pasauliui Šviesą. Juk grąžinti žmonėms Šv. Įstatymo esmę ir buvo tikrasis Jėzaus Kristaus (Misijos) tikslas.


Ultrakrikscionis rašė...

Accounto pamaina pasikeite, nes atejo sventrastininkas dabar

Sėlis rašė...

😃 Įdomu, ar rasiejoje yra tokių pat pamokslaujančių apie meilę priešui? Ar tik priešingoje barikadų pusėję randasi tokie dundukai? 😃

ale, rašė...

Sėlis2020-05-20 06:54 : "Įdomu, ar rasiejoje yra tokių pat pamokslaujančių apie meilę priešui" - Įdomu, ar dar kažkur yra tokių "patriotų", kurie per savo neišmanymą darytų tik tai, kas kenkia savai Tėvynei?

Ultrakrikscionis rašė...

Jojo, is visu cia tai Tevynei Selis labiausiai kenkia

Anonimiškas rašė...

Komentatorius ,,Ale'' yra agentas, norintis ,kad per porą valandų rusiški BTRai suvažiuotų į Vilnių ,kaip sausio 13.

Anonimiškas rašė...

Jį reikia užblokuoti. Keista, kaip proPatria administratoriai nemato, kas yra kas.

ale, rašė...

Matote, broliukai, jūs pykstate ant priešų. Bet juk pykstate, kad tie nemyli mūsų. Lygiai taip pat už tą patį ir tie priešai(?) pyksta ant mūsų, kad mes nemylime jų... Taigi, kad baigtųsi tie abipusiai pykčiai beprasmiai, kažkurie pirmi turi liautis pyktinęsi, pradėti rodyti geranoriškumo pavyzdį. Argi būtina laukti kol anie susipras ir liausis pyktį demonstravę bei panieką reiškę tam, kad tą meilės žestą mes pamatę liautumės ant jų pyktį lieję? Ir jei pakankama sąlyga yra, kad bent viena pusė pradėtų elgtis pagarbiai, tai gal imkime ir parodykime pavyzdį. Juk mūsų tikslas ne,kad jiems būtų atkeršyta, o kad su mumis elgtis nedersmai jiems praeitų noras. Tai už ką gi mane blokuoti siūlote. Jei neatsiprašysite, tai būtent jus blokuoti derėtų, kaip
kurstattį amžiną neapykantą.

Sėlis rašė...

Atsiprašyti ir iniciatyvą susitaikymui privalo rodyti agresorius, o ne auka. Kur matyta, pavyzdžiui, jog išprievartauta mergina atsiprašinės prievartautojo. Lietuviai jau kelis amžius nuo rusų pusės tik kančias patyrė. Ne lietuviai rusus okupavo. O kadangi ruskiai visas skriaudas neigia, okupacijas neigia, perrašinėja istoriją, mūsų partizanus vadina banditais, tai susitaikymo būti negali. Pailsėk, ale. Nieko nepasieksi čia.

ale, rašė...

Sėli, argi aš sakiau, kad mes turime atsiprašinėti? Pagarbus elgesys su kitais nėra žeminimasis. Tai ir savigarbos reikalas. Turėjau omeny, kad nepagrįstai blokuoti mane siūlantis anonimas galėtų ir atsiprašyti, žinoma, jei supras, ką siūlau.

supratingas rašė...

Drauge Ale, jūsų besikartojanti "gyvenkime draugiškai" sapalionė man labai primena Gandį, kuris viename laiške protino žydus, esą Hitleris taip blogai su jais elgiasi dėl to, kad žydai per mažai jį myli.
Mano nuomone po Sėlio 18:18 atsakymo, prie kurio nėra ką ypatingo pridurti, galėtumėte ir patylėti. Žinoma, jei turėtumėte bent lašelį savigarbos.


x rašė...

Tik va viena smulkmenelė. Kas nuspręs, ar žmogus tėvynę išdavė ar ne. Kažkoks "teisingas" ponas iš Naisių, kaip kadais toks Freisler iš jųjų Volksgericht?

x rašė...

Ale, sakai dėl prasiskolinimo kaltas žalis popiergalis ir piktavalis dėdė Semas? O ar jis tas paskolas per jėga įbruko? Kodėl estams neįbruka? Gal tiesiog todėl kad jie nėra katalikai ir neturi to plikašiknio bajoro mandražo?
Kas Lietuvos (ateities kartų) vardu ima 6,3mlrd paskolą besidangstydami virusu? Gal kapitalistas dėdė Semas? Ar žemės ir rusiškų trąšų magnatas, kuris tais pinigais prieš rinkimus papirkinės savo runkelius? Beje, paskola net ne žaliais popieriukais , o melsvais, europiniais.

ale, rašė...

supratingas 2020-05-20 23:29 : " Mano nuomone po Sėlio 18:18 atsakymo, prie kurio nėra ką ypatingo pridurti, galėtumėte ir patylėti."

- Berniukai, jūs nesuprantate, kad pakeisti jau nebeįmanoma to, kas jau yra įvykę. Nesuvokiate, kad prasmė rūpintis ateitimi yra didesnė, - kad vėl kažkas negero neasitiktų. Todėl: ne "nėra ką... pridurti", o "nėra prie ko" durti - prie to Sėlio ir kitų panašių į jį kumščiais tuščio maskatavimosi. Vaizduojate, kad kovojate prieš, neva, istorijos klastojimą su intencija, neva, tas kažkaip galėtų sutrukdyti/priversti jūsų įsivaizduojamiems priešams priešais būti ir daryti, ką darė jau seniai mirę, bet jūsų vis dar tapatinami su dabar gyvenančiais, ir deja, mažai ką bendro turinčiais su tais niekadėjais seniai numirėliais. Kaip pamišėliai bendote įtikinti visus, kad šitaip su chimerom kariaudami, privalomai visų turite būti gerbiami ir dar dydvyriais laikomi. Maža to, jūs tikitės pagarbos iš tų, kuriuos beatodairiškai ir besąlygiškai niekinate, vatnikais visokiais pravardžiuojate. Nu, tikri saliamonai. Darote priešingai nei tai, už ką žmonės gerbti galėtų. Koliojatės kaip mužikai, o vaidinate kažkokius tai ypatingai dvasingus patriotus. Nesuvokiate, ką reiškia, laikytis etiketo. Jūs gi net nežinote, kad plūdimasis, žiūrėjimas į kitus iš aukšto, tiesmukiška kritika - prie gero neveda, kad tik kursto priešpriešą. Todėl ir elgesys jūsų mužikiškas, visa tokia veikla tuščia ir bergždžia. Beviltiški esate. Smirdėkite sau toliau vieni. Galite nebeatsakinėti man, nebeatversiu aš jūsų fanaberiško puslapio daugiau niekada.

Šį kartą parašiau jūsų stiliumi. Manau, taip jums bus aiškiau. Ir eikit po velnių.

Ultrakrikscionis rašė...

Is kiek sporinam kad meluoja kad daugiau cia neateis? Daugiau negersiu, bet maziau irgi.

Anonimiškas rašė...

,,....kad pakeisti jau nebeįmanoma to, kas jau yra įvykę.'' - tai ko čia landžioji? Susivynioji ir čiuožk

item