Vytautas Sinica. Kodėl bijoma Nacionalinio susivienijimo? (pasaka apie neonacius)

Balandžio 14 dieną portale 15min.lt paskelbta niekieno nepasirašyta publikacija , kuria skaitytojams peršamos nepagrįstos sąsajos tarp Na...

Balandžio 14 dieną portale 15min.lt paskelbta niekieno nepasirašyta publikacija, kuria skaitytojams peršamos nepagrįstos sąsajos tarp Nacionalinio susivienijimo narių ir galimų užsienio neonacių. Tokia publikacija ne tik manipuliatyvi, bet ir atskleidžia nemenkas pastangas bet kokia kaina sukurti skandalą apie naujai susikūrusį Nacionalinį susivienijimą. 

„Siejamas“ ir „nesvetimas“ – kaip atsiranda „ryšiai“?

Autentiškame straipsnyje (tekstas po paros pakeistas) apie įtariamą trylikametį neonacių tinklo kūrėją iš Estijos rašoma: „Manoma, kad [sulaikytas] trylikos metų paauglys palaikė ryšius su kraštutinių dešiniųjų Estijos konservatyvios liaudies partijos (EKRE) parlamentaru Ruubenu Kaalepu. Pastarasis nesvetimas ir Lietuvos nacionalistams“. Įvadinėje teksto pastraipoje minima, kad paauglys yra „siejamas“ su politiku. Abstrakčios frazės „siejamas“ ir „nesvetimas“ tobulai pasitelkiamos manipuliacijai ir insinuacijoms. 

Ką konkrečiai reiškia „siejamas“ ar „palaikė ryšius“? Kaip perskaitome toliau tekste, „viename trylikamečio sukurtame forume buvo pastebėta naudojantis pseudonimu „Kert Valter“. Šiuo pseudonimu ne kartą naudojosi EKRE atstovas Estijos parlamente Ruubenas Kaalepas.“ Taigi „palaikė ryšius“, nes jo pseudonimas pastebėtas to vaiko forume. Nei tapatybės identifikavimo, nei kokio fiksuoto judviejų bendravimo, nei pažinties fakto. Estijos parlamentaras tampa „siejamas“ su vaiku, dėl to, kur pastebėtas jo naudotas slapyvardis. Atitinkamai šis parlamentaras tampa „nesvetimas Lietuvos nacionalistams“, nes šiemet dalyvavo jų (mūsų) renginyje minint Vasario 16-ąją Vilniuje. Kadangi pora narių pasidarė ir bendrą nuotrauką, ryšys „akivaizdus“.

Nors pažintis su R. Kaalepu – priešingai nei vaizduojama tekste – įvyko renginio vietoje ir buvo atsitiktinė, o neformali nuotrauka padaryta atsiminimui, jokiu būdu nesiekiame išsiginti šios pažinties ar EKRE partijos apskritai. Akivaizdu, kad jie patys yra šmeižto kampanijos ir  „ryšių“ atradinėjimo aukos. 15min skelbiasi esą oficialiais melagingų naujienų tikrintojais „Facebook“ tinkle, tačiau patys bevardžiuose straipsniuose skleidžia mitus ir sąmokslo teorijas.

Reikia pripažinti, kad balandžio 16 dieną, 9.46 val. (pusantros paros po teksto paskelbimo, taigi „prasisukus“ visam pagrindiniam skaitytojų srautui) tekstas buvo atnaujintas, įvairias formuluotes pakeičiant etiškesnėmis: artimesnėmis tiesai ir ne tokiomis atviromis interpretacijoms. Motyvuojant tuo, kad šiame atsakyme įtrauktos citatos ir jų kritika nebeatitinka aptariamo straipsnio turinio, atsisakyta atsakymą publikuoti 15min.lt. Tačiau konkrečios patikslintos formuluotės nekeičia esminio fakto, kad teksto visuma kuria skaitytojams klaidingą Nacionalinio susivienijimo ir užsienio neonacių ar net teroristų ryšių įspūdį. Žala reputacijai išlieka, kaip ir klausimas dėl tokio teksto intencijų.  

Vakar „fašistų“, šiandien jau „neonacių“ paieškos Lietuvoje

Tai, kad rengiant publikaciją pasistengta atrasti ir penkiaaukštėmis „sąsajomis“ pagrįsti tarptautinių teroristų ir Nacionalinio susivienijimo ryšius, rodo pastangas visuomenės akyse kurti naująją partiją juodinantį įvaizdį net ir profesinės savigarbos kaina. Tai, kad nepasivarginta paprašyti komentaro iš straipsnyje interpretuojamų asmenų ar paties Nacionalinio susivienijimo, liudija, kad ieškota ne tiesos, o sensacijos. 

Prieš gerą dešimtmetį bandymams diskredituoti ir grėsminti dešiniąją patriotinę politiką buvo pasitelkiama atgaivinta sovietinė „nacionalisto“ etiketė. Tada kiekvienas, kalbantis apie tautos suverenumą, kultūrą, kalbą, istoriją ir panašius dalykus, apskritai, apie lietuvių šeimininkavimą savo valstybėje, buvo apšaukiamas nacionalistu ir to sąlyginai užteko žmonėms pagąsdinti. 

Šiandien situacija gerokai pasikeitusi. Visame Vakarų pasaulyje vykstant tautų pavasariui ir kylant reakcijai į neigiamas globalizmo pasekmes, nacionalizmas kasdienėje sąmonėje vėl tapo normaliu pažiūras nurodančiu žodžiu. Atskirų propagandistų bandymai vaizduoti nacionalizmą kaip neapykantos ideologiją nebedaro įspūdžio. Ir ne be pagrindo. Nacionalizmo studijose visiems gerai žinoma, kad nacionalizmas tėra tautos siekis turėti valstybę ir pačiai save valdyti. Jokių imperinių užmačių ar kitų tautų niekinimo nacionalizmas nenumato, priešingai, visas tautas laiko lygiomis. Tai paaiškinama net istorijos vadovėliuose. Tiek Vasario 16-oji, tiek Sąjūdis, tiek visos laisvės kovos buvo ryškiausios lietuvių tautos nacionalizmo manifestacijos. O žmonės visgi prisimena, kad „buržuazinio nacionalizmo“ baubą išrado sovietai. 

Tokioje situacijoje ieškoma naujo žodyno. Praėjusiais metais Bernardas Gailius, Virgis Valentinavičius, Rimvydas Valatka ir kiti ne visada formaliai partiniai apžvalgininkai lyg šiaudo griebėsi „fašizmo“ sąvokos. Visi, Lietuvoje keliantys suverenumo, tautiškumo ir nacionalinės savigarbos principus, apšaukti fašistais, visuomenė gąsdinta fašizmo sugrįžimu, tokie tekstai skelbti didžiausiuose portaluose, frazės skambėjo respektabiliose laidose. Teko šios etiketės pirmiausiai VU profesoriui Vytautui Radžvilui ir jo bendražygiams. Visuomenė įtikinėta, kad niekas tų tariamai „fašistinių“ idėjų nepalaiko. Bet jeigu nepalaiko, tai kam tiek apie jas dejuoti? Etiketė nesuveikė ir tauta neišsigando. Sprendžiant iš komentarų, greičiau pasijuokė iš fašizmo pasakos autorių. Beje, ir vėl semiančių iš sovietinio žodyno, kai ir Smetonos režimas ir visa nepriklausoma prieškario Lietuva buvo – nepatikėsite – „fašistinė“. Tiesą sakant, iki 1943 metų stalininėje SSRS Kominternas fašistais krikštijo visus, kas nebuvo komunistai, neapeinant nei socialdemokratų. Bet draugo Stalino pamokos nebeveikia. 

Šį pavasarį 15min.lt žengė dar toliau ir pradėjo iš labai toli, nuo kažin kokių diskusijų forumų, vynioti neonacių Lietuvoje teoriją. Ką apskritai reiškia „neonacių“ burtažodis, iki šiol neaišku, nors ir jį naudojo jau sovietai. Bet teorija vystoma – rimtais veidais analizuojamos nepilnamečių diskusijos, „žurnalistiniai tyrimai“ mėgina identifikuoti studentus ar moksleivius, besislepiančius po išsigalvotais slapyvardžiais. Kaip pamatėme paskutiniame straipsnyje, galiausiai visa tai bandoma susieti ir su Nacionaliniu susivienijimu – pirmąja politine jėga, kuri (oponentai nepripažįsta, bet gerai supranta) iš tiesų gali tapti realiais antiglobalistinių ir demokratinių pažiūrų atstovais Lietuvos politikoje. 

Kam tokios pastangos?

Kaip bežiūrėsime, Nacionalinis susivienijimas yra vienintelė partija, kalbanti apie sistemines Lietuvos politikos problemas ir ne kosmetinius jos patobulinimus, o esmines permainas demokratijos, suverenumo, teisingumo ir nacionalinės savigarbos link. Taip pat suprantanti, kad jokie reikšmingi „pataisymai“ negalimi paliekant veikti esamą oligarchinę (stambiosios žiniasklaidos, verslo ir partijų suaugimo prasme) sistemą. Kol gyvuos, ji niekada neleis keisti šeimos, kalbos, gamtos apsaugos, migracijos ar bet kurios kitos jums rūpimos srities politikos. Ne vienas idealistinių tikslų vedinas politikas tą patyrė savo kailiu. Tačiau nė viena politinė jėga to nepripažįsta. 

Jau steigiamajame suvažiavime Nacionalinis susivienijimas paskelbė tris rezoliucijas, kurių nė vienos neįmanoma įsivaizduoti kitos partijos vardu. Pirmąja reikalaujama atšaukti globalios Lietuvos strategiją „Lietuva 2030“, kuri tik skatina emigraciją ir tautos išnykimą. Vietoje jos reikalaujama priimti naują strateginį dokumentą, kurio tikslas būtų lietuvių tautos išlikimas savo nepriklausomoje valstybėje. Kita rezoliucija buvo reikalaujama reformuoti LRT, įtvirtinti žodžio laisvės, nešališkumo ir objektyvumo principus, atsisakyti faktinės savicenzūros ir „teisingų“ pašnekovų atrankos LRT eteryje. Galiausiai trečioje rezoliucija kvietė „užtikrinti visos turimos patikimos informacijos apie prisipažinusius ir neprisipažinusius KGB bendradarbius paviešinimą“ bei „sukurti proporcingumo ir protingumo principus atitinkantį Komunistų partijos ir sovietinių saugumo struktūrų pareigūnų liustracijos modelį, parengti ir priimti jį atitinkančius įstatymus.“ Ir čia jau ne tik žodžiai. Politikoje žodis tampa veiksmu ir įpareigoja. Niekas kitas kelti tokių klausimų ir prisiimti tokių įsipareigojimų iš tolo nedrįsta. 

Kai ką Lietuvoje išgąsdino Nacionalinio susivienijimo šūkis „Pakelk galvą, lietuvi!”. Jau tekę sakyti, kad pats tokio šūkio kuklinimasis liudija, kad turime gilią nacionalinės savigarbos problemą. Valstybės vertai politinei tautai nėra nieko natūralesnio už norą būti savo valstybės šeimininkais. Šūkis primena, kad tokiais šeimininkais nesame, o valstybingumas ir demokratija ne vienu aspektu taip ir liko fasadiniai. Mintis apie fasadinį valstybingumą daug ką piktina, bet ir kviečia susimąstyti, padėjus į šalį emocijas. 

„Pakelk galvą, lietuvi!” reiškia valstybės ir savigarbos susigrąžinimą: 
- Pilietinį – nes turime atgauti pilietinę savigarbą ir pasijusti valstybės šeimininkais, kurių nevaiko biurokratai, nemulkina politikai ir žiniasklaida, kurie neturi stebėti nuolatinio valstybės turto švaistymo beprasmybėms ir kurie jaučiasi iš tiesų galintys visi kartu kaip tauta lemti Lietuvos likimą; 
- Ekonominį – nes šalyje, kurioje milžiniškas atotrūkis tarp sukuriamos vertės ir gaunamų atlyginimų, būtini teisingesni mokesčiai ir algos, skaidresnės verslo sąlygos, gyvulių ūkio panaikinimas; 
- Tautinį nes turime teisę ir net pareigą didžiuotis savo kultūra, istorija, kalba, gamta, paveldu, juos puoselėjame ir perduodame ateities kartoms, suprantame, kad ugdymas yra svarbiausias to įrankis ir norime kad valstybė visapusiškai tarnautų šiam išlikimo tikslui. Atmetame bet kokius bandymus prisidengiant „atvirumu“ versti Lietuvą visų ir kartu niekieno valstybe, kurioje lietuvius keistų masinė imigracija. 
- Pagaliau tai reiškia žmogiškąją savigarbą ir dvasinį pakilimą nuo kasdienybės rūpesčių, aukštesnių tautą telkiančių ir žmogų realizuojančių tikslų paieškas. Didžiuojamės lietuvių pasaulėžiūra ir vertybiniais principais, laikome juos pavyzdžiu ir norime puoselėti, todėl nesileisime perauklėjami, tildomi politiniu korektiškumu ir nedalyvausime sovietiškuose bandymuose Lietuvoje kurti perauklėtą Naująjį Žmogų. 

Civilizuotas Vakarų pasaulis du su puse tūkstančius metų žino, kad gera valstybė ugdo piliečių dorybes, gerbia jų prigimtį, užtikrina jų saugumą ir orias gyvenimo sąlygas. Su Lietuvoje skleidžiamos ideologinės propagandos ir leftistų „privalomos laisvės“ projektais tai absoliučiai nesuderinama. 

Įkūrėme šią partiją matydami, kad Lietuva 30 metų eina priešingu keliu: atsisako savitumo, savigarbos, vertybinių normų ir piliečių valdžios idealo. Šie idealai kelti Sąjūdžio, tačiau greitai nutildyti ir galutinai sutrypti per 1992 metų antisąjūdinę kontrrevoliuciją. Kai Nacionalinio susivienijimo pirmininkas prof. Radžvilas kalba apie „sąjūdinę partiją“, jis neturi iliuzijų apie šimtatūkstantinius mitingus, tokią pat gausią narystę ir visos tautos susivienijimą. Sąjūdinė partija reiškia, kad jos atstovai yra besąlygiškai atskaitingi tiems, ką atstovauja, o savo tikslu kelia visapusišką valstybės atnaujinimą ir susigrąžinimą į piliečių rankas. Viešą gyvenimo Mele atsisakymą Tiesos naudai. 

Neabejoju, kad yra žmonių, kuriems ta mintis nesuprantama ir kelianti šypseną. Tačiau daug kam ji jau suprantama ir dar daug kas ją supras, matydamas vis ryškesnius kontrastus tarp propagandos apie klestinčią Lietuvą ir fakto, kad esame greičiausiai nykstanti pasaulio valstybė. Melas išvargina, kad ir kaip saldžiai maskuojamas. „Globalios Lietuvos 2030“ strategija buvo tautos susinaikinimo strategija. Niekas jos pernelyg negina, tačiau ir niekas nedrįsta atšaukti. Taip tyliai reiškiamas pritarimas šiam susinaikinimo keliui. Nacionalinio susivienijimo programa yra viešas iššūkis „globalios Lietuvos“ košmarui.

Todėl tiems, kam globalistinis kelias patrauklus ir savas ar bent naudingas, tiems, kas investavo į savo padėtį „globalioje Lietuvoje“ pastangų, laiko ir rankų paspaudimų, pagaliau tiems, kas buvo išauklėti abejingumo valstybei dvasia sovietmečiu ar sovietinių kadrų rankomis jau nepriklausomoje Lietuvoje – visiems jiems Nacionalinis susivienijimas yra vertas pastangų ištepti ir diskredituoti. Vertas vadinti „fašistais“, o rytoj gal jau ir „naciais“. Gal kas nors patikės. Nieko tokio. Dėl tikro Lietuvos atsinaujinimo verta sutikti melą pakelta galva. 


Susiję

Vytautas Sinica 3574141342066984907

Rašyti komentarą

 1. Sveiki. Kaip prisidėti prie jūsų?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-04-27 13:05

   Sveiki, https://susivienijimas.lt/prisijunk/
   Arba skambinkite, tikrai manau priims į komandą, jei bent minimaliai praeisit atranką. :) Kiek girdėjau bet kokių jie neima.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2020-04-27 12:38

  Viskas teisingai aprašyta, išskyrus tai, kad "Nacionalinis susivienijimas yra vienintelė partija, kalbanti apie sistemines Lietuvos politikos problemas". Tikrai vienintelė? Negražu gi meluoti....

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tikrai taip - yra ir kitų partijų, kuriems rūpi tikri Lietuvos reikalai ir bėdos. Kad to "nemato" šis susivienijimas, mane trikdo. kas tai - noras vieniems eiti į valdžią? "Mes geriausi"? Bet tai jau daug kartų buvo. Jei ,net esant "minusinėje" politikos vietoje, negebama susitarti su kitais , panašiais į save. kiek galimybių, kad tai bus po rinkimų?

   Panaikinti
  2. Kokios kitos partijos? Jozaičio? Tauteniekų? Tikrai jie “panašūs”?

   Panaikinti
  3. Dar yra tokia Puteikio parcija. Vadas galvon kontūzytas, bet už tai patriotas baisingas ir Lietuvos bėdomis labai rūpinasi.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2020-04-29 11:35

   klausyk, "nekontūzytas", Puteikis bent realiai darbais padeda į bėdą pakliuvusiems žmonėms. Jei bent kiek orietuojiesi tikrovėje, supranti, apie ką kalbu.

   Panaikinti
 3. Laikas perimti viska i savo rankas

  AtsakytiPanaikinti
 4. Patarimas nuo Lietuvio2020-04-27 13:03

  Sinica elgiesi priešingai, nei reikia.
  Puola su nesąmonėm 15min, o tu paimi jų nesąmoningus žodžius ir sau įkiši į lūpas. Nes dabar teisintis pradedi, tarsi parodydamas, kad kaltinimas pagrįstas.
  Išvis tas nesąmones reik stipriai atsišaudyti, o ne kaip bailiam berniukui į kiekvieną nesąmonę bėgti teisintis.
  Tas pats ir su Radžvilu, įsikandes kažkokias baimes ir jau labai dažnai šneka "patriotas = idiotas". Pats įveda šitą terminą į visuomenę, tarsi normą, tarsi naudingą.
  Darykit tai ką reikia, eikit savo keliu, įveskite tokius terminus, kurie naudingi
  ..
  Lietuviai pagaliau pakelkit galvas išdidžiai!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tai kas čia per patarimas ? Kažkokių kliedesių rinkinys. Dasigyvenom, kad nesveiki bando patarinėti.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2020-04-27 22:50

  Galima pasižiūrėti ir tai: https://www.youtube.com/watch?v=UFWE2jl5mwA

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2020-04-27 23:04

  Visi ,,sisteminiai'' pamiršo, kad jie - daugiausia lietuviai.
  Tiesa, iš kieno rankos dalis jų minta - čia kita tema, bet ši ideologinė ir jų pačių sąmoningai nutylima (greičiausiai - Maitinančio Užvaizdo įsakymu) niša tapo bendruoju visų ,,sisteminių'' vardikliu - ir kas gi iš ,,sisteminių'' prieš Seimo rinkimus sakys, kad jie - lietuviai?
  Kaip manote? - ar ,,sisteminiai'' - nors kokie jie ten ,,sisteminiai, po šimts pypkių, sakykime taip, kaip yra iš tikrųjų: neokomunistai, neokomjaunuoliai ir neospaliukai!!. - prieš Seimo rinkimus išdrįs pavadinti save LIETUVIAIS?

  AtsakytiPanaikinti
 7. To buko straipsnelio autorė gali būti tokia pusprotė Adelė Meškinytė.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-04-28 01:50

   Iš jos veido panašu į tai.
   Gali būti ir ,,kolektyvinis opusas'' - ten viskas taip padrika, taip negrabiai surankiota iš visokių pakampių, kad greičiausiai vargo ne vienas ir ne du, kol šį sužabaliojo.

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2020-04-28 10:04

  Nieko blogo būt pavadintam neonaciu, jeigu mus vienija viena nacija.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2020-04-28 13:18

  Tai vienintelis kairiųjų partijų koziris - "mes geri, dešinieji - naciai". Kitokių argumentų opozicijai jie ir neturi, o valdyti žūt būt nori. Kuo mažiau šansų, tuo aršiau rėkia "naciai, fašistai!" Šita praktika paimta iš Vakarų, konkrečiai Vokietijos. Niekur kitur valdančios partijos savo oponentų taip aršiai nevadina "naciais".
  Europiečiai, saugokitės Vokietijos. Iš ten sklinda ir politinis, ir moralinis dumblas, ir Europos islamizacija. Pagal juos visa Europa yra vieni naciai.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2020-04-28 17:54

  Komunistai negali gąsdinti komunistais. Tai kuo dar jie gąsdins? Naciais. Kas ne komunistas, tas nacis. Va ir bijokit.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Pro Patria pažiūros beveik idealiai sutampa su Kremliaus pažiūrom (išskyrus tik poziciją Ukrainos/Sakartvelo atžvilgiu), o Europos dergimo srity net patį Prigožiną lenkia - tad nieko keisto kad pelno rekomendaciją iš Kremliaus portalo. Po tos istorijos su estu tuoj ir iš nacių portalų rekomendacijas gaus :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kognityvinis disonansas nekamuoja? 🙂

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2020-04-29 12:28

   Išsiplauk galvą

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. Gerb. Kremliaus numylėtiniai, nedrabstykit baltų putų ant klaviatūrų :)

   Panaikinti
  5. x-ujaus komentarai puikus psichologinės projekcijos pavyzdys. 😄 Atrėplioja, purslais taškosi, bet liepia kitiems neputoti. 😄 O dar ta begalinė meilė karbakrauskiui ir puleriui...

   Panaikinti
 12. Jei tik su Nacionaliniu susivienijimu galėtų ir išlikti taip, kaip čia Lietuvos forumo ir Propatrijos gerbėjai skelbia, niekas nieko prieš neturėtų. Problema tūno tame, kad pergyvenusių Antrąjį pasailinį karą dar gyva atmintis ir žodis "nacionalinis" neatskiriamai sausijęs su NacionalSocializmo kryžiaus žygiaos. Tiesa, jaunimas grėsmingąjį NacionalSocializmo faktorių priima tik kaip epopėją, neva, neturinčią realais pagrindo. Tačiau tas tik padidina tikimybę, jog neišmokta tragiška praeities pamoka gali pasikartoti, pasekėjams net neplaniojant tokios tendencijos. Požymiai to akivaizdūs. Visi, kurie tik besąlygiškai nepritaria tam, apšaukiami vatnikais, komuniagom - vienžo - vertais paniekos, pasmerkomo, ir kadangi tas niekaip negali nieko pakeisti, perspektyvoj neišvengiamai išvirs į krematoriumus, dujų kameras, kas pirmtakų plačiai buvo pritaikyta žydų atžvilgiu.
  Brangieji, kam jims tas toks pavadinimas? Begindami jo "nekaltumą" nuo kaltinimų jūs neturėsite kitos išeities, kaip tik LYGIAVERČIU veikimui ATOVEIKIU patvirtinti, kad tokie ir esate/tokiais tapsite/. Štai to ir bijoma!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kaip neapšauksi vatniku ir komuniaga, jei toks IR ESI?

   Panaikinti
  2. Saugiausia pozicija būtų šilumvežio ar kremtoriumo operatorius. Veikla sunki ir prasminga, o ir nuo meta-problemų toli.

   Panaikinti
 13. Anonimiškas2020-04-29 19:42

  Už ką galima ir tikrai reikia griebti 15kap - už nuolatinį Lenkijos šmeižimą.
  Nepaisant epizodinių klausimų, Lenkija yra svarbiausai Lietuvos gynybos ir ekonomikos partnerė, nėra abejonių, kad karinės agresijos iš Rytų atveju Lenkija neleistų okupuoti nei Vilniaus, nei visos Lietuvos.
  Lygiai traip 15kap reikėtų teisti ir už nuolatinį Vengrijos, Čekijos, Slovakijos, Italijos, Austrijos ir JAV šmeižimą - ypač JAV,nes JAV yra NATO, o tuo pačiu - ir mūsų saugumo pagrindas.
  Todėl 15kaip, nuolat skalydami prieš Lenkiją, ypač kenkia geriems Lietuvos ir Lenkijos santykiams, o kritiniu atveju 15kap neabejotinai taptų Lietuvos, Lenkijos ir apskritai NATO priešų fortpostu, kurį būtina eliminuoti jau dabar.

  AtsakytiPanaikinti
 14. Anonimiškas2020-04-29 20:04

  Puikus pavyzdys, kai leftistai galimai yra Kremliui naudingi idiotai. Bet realesnis kitas variantas - tai tiesiog šeštoji kolona. Natūralus puolimas prieš visus, kas nepriklauso Paryžiaus-Berlyno-Maskvos ašiai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. >> Anonimiškas 2020-04-29 20:042020-04-29 20:36

   "idiotai" reiškia, kad nesuvoki, ką pliauški; "Puikus" - kad jauti, jog mėšlas pats esi; "galimai yra Kremliui naudingi" - kad naudos Kremliui neįžvelgi jokios, kad šūdą mali automatiškai pritardamas madingai tendencijai; "šeštoji kolona", nes pats esi penktoji, žinoma, ne Kremliaus, nes tas šiais laikais neapsimoka. "Ašiai", nes neturi loginio mąstymo nė pagrindų, nesupranti kad ašių trikampių nebūna. - Esi primityvus gyvūnas instinktyviai paklūstantis dėsniams - kiekvienu momentu veikiančiai vis kitokiai jėgai. Gerai pagalvojęs, galėtum išdidžiai pasivadinti vėtrungės etalonu.

   Panaikinti
  2. Ultrakrikscionis2020-04-29 21:10

   Oho. Rimtas najiezdas.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2020-04-30 01:43

   Tikras malonumas matyti, kaip Anonimiškas2020-04-29 20:36 pratrūko draskytis dėl Anonimiško 2020-29-20:04 komentaro.
   O kodėl jis taip pratrūko? - todėl, kad Anonimiškas 2020-04-29 20:04 pasakė tiesą.
   Atrodo, ir Lietuvoje pagaliau pradedama suprasti, kad Kremliaus agentūra išnaudoja kaip tik idiotus, ir ne vien tik juos - tai tuščiagarbės, iniciatyvios, bet toliau savo nosies nematančios vidutinybės, priklausomybių turintys elementai, ir, aišku, ,,kieti vyrukai".
   Iki šiol Lietuvoje mažai kas supranta, kad Kremliaus agentūra bandė Lietuvoje suformuoti banditų kontroliuojamus arealus.
   Kam įdomu, pastudijuokite Lietuvos kriminalistikos chronologiją ir pamatysite, kad visos dabar Lietuvoje esančiosa apskritys turėjo ir tebeturi aktyviuskriminalinius elemntus, kurie susieti su Rusijos kriminaliniu ir ne tik kriminaliniu pasauliu - savaime aišku, kad Kremliaus žinybos išnudojoa savo agentus Rusijos kriminaliniame pasaulyje veiklai prieš Lietuvą - Lietuvoss kriminaliniams elementams Kremliaus žinybos leidžia pelnyti daug pinigų Rusijoje.
   Antonovas Šialiuose, Tuzovas Panevėžyje - argi dar kas nors gali būti neaišku?
   Kaip manote, ko Tauragės ,,žvaigždė'' Pukelis-Švinius nuolat važinėja į Rusiją? - o juk Vilniaus meras Šemšius, intensyviai naikinantis liettuvybę Vilniuje, taip pat yra iš Tauragės.
   Marijampolės aferistas Buzas - kalbama, kad dabartinis Marijampolės meras viso labo yra Buzo statytinis - taigi Buzas irgi nuolat važinėja į Rusiją ,,medžioti''; šis aferistas iš nežinia kur gauna pinigų ir baigia supirkti visas Marijampolės įmones.
   Pažiūrėkite, kaip žlugdomas Rozovos apkaltos procesas Seime.
   Kremlius asocialiais elementais ir idiotais naudojasi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje - kaip manote, kieno pinigais įsteigtas laikraštpalaikis ,,Tiesa'' Londono ir apskritai visos UK lietuviams?
   Apskaičiavimas paprastas: Kremlius numatė, kad ,,Tiesa'' gerai informnuotiems ir greitai esmę perprantantiems anglams asocijuojasi su sovietine ,,Pravda'' - apeliuojama, kad lietuviai, Jungtinėje Karalystėje toleruojantys ir netgi skaitantys ,,Tiesą'', atrodys kaip Kremliaus agentai anglų akyse.
   Vakarų tarnyboms reikėtų susivienyti ir netikėtai vienu metu kaip reikiant pakratyti visus įtartinus, bet vis tik pakankamai pinigų turinčius - iš kur tokie ištekliai?! - elementus, ir galite neabejoti, kad paaiškėtų daug įdomių dalykų, ką rodo ir neseniai Čekijos institutų įvykdyta operacija.
   Net Pikc, anksčiau ignoravęs psichologijos reikšmę, pradeda suprasti, kad Kremliaus žinybos susikoncentruoja į konkretų asmenį ir pirmiausia į jo nekintamas psichologines savybes - o tada jau sudaroma veiksmų programa vieno ar kito asmens adresu.

   Panaikinti
 15. Atsakymai
  1. Čia pilna versija, kur matosi, DĖL KO tas "progresyvistas" pratrūko apie "terorizavimą" ir "gąsdinimą": https://www.youtube.com/watch?v=DQ5QWclTfac

   Panaikinti
 16. Smailytė >> Aninimiškas 2020-04-30 01:432020-04-30 09:25

  Anonime 2020-04-30 01:43, Jūs tikras Šarlokas Chomsas! Žaviuosi Jumis, nes taip meistriškai sugebėjote "demaskuoti".., berniuką iš kaimo sušūkusį: "Karalius nuogas". Nors ir priešas man esate, nes ir mane - kuklią bufetininkę - impičmento laikais "demoskavote" esant slapyųjų priešų ryšio mazgu, lenkiu prieš Jūsų talentą savo seniai neplaunamą galvą.

  AtsakytiPanaikinti
 17. Anonimiškas2020-05-01 09:05

  Politiniai reikalai ES pajudės į gera (reformuota laisvų valstybių sąjunga) tada, kai kas nors aiškiai ir atvirai pasakys - Vokietija pasuko komunistiniu keliu, stumdama ten ir visą ES. Berlyne sėdi komunistai, kas dar iš štazi laikų, kas jau nauja karta. Bet - komunistai. Ir kol jie fiureriaus, tol Europa slinks pragaran ir dar islamiškan pragaran.
  Bet kas išdrįs? Tas, kas neparduoda savo Tėvynės už nuvertėjusius medinius eurus.

  AtsakytiPanaikinti
 18. Atsirado daug pilstymo iš tuščio į kiaura, neva, tereikia nedorėlius niekadėjus leistinomis(!?) demokratinėmis priemonėmis aplenkti ir laimėti rinkimus, ir jau visa kita išsispręs savaime... - MUMS paėmus valdžią. Brangieji, "laimėjus" rinkimus, galią turinčios jėgos niekur nedingsta. Ir jei tokia nelaimė atsitiks, kad gausite formalią valdžią, tas dar nereiškia, kad nustos veikti realią galią turinčios jėgos. Jei šito nesuprantate, jums dar per anksti pretenduoti į sąmone pasižymintį lygį. Be viso to - juokingai atrodote. - Kas gi ant nežinios stato. Todėl jūs dar neturite šansų. Neužtenka reikšti panieką. Nuo to niekas nepasikeičia. Būtina rasti kompromisą su realią galią turinčiais. O isteriškas pyktis - ne panacėja.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item