Remigijus Šimkus. Nacionalinis susivienijimas: ką jungia ir ko siekia?

D augeliui žmonių gali pasirodyti, kad įkurta tik dar viena partija grupelei žmonių pasipelnyti. Galiu skaitytojus užtikrinti, kad Nacion...

Daugeliui žmonių gali pasirodyti, kad įkurta tik dar viena partija grupelei žmonių pasipelnyti. Galiu skaitytojus užtikrinti, kad Nacionalinis susivienijimas neturi nieko bendro su verslininkų projektais: LSDDP, LSDP, Darbo partija, Tvarka ir teisingumu, LLS, TS-LKD ir kitomis partijomis, atvirai aptarnaujančiomis stambaus verslo magnatus. 

Partijos aptarnauja ,,stambųjį elitą“

Nacionalinį susivienijimą įkūrė žmonės idealistai tik todėl, kad Lietuvos valdantieji yra kurti ir akli daugumos Lietuvos žmonių poreikiams, kad partijos yra neįgalios iš pagrindų keisti esamą padėtį, kuri tarnauja iš „ubagų“ pralobusiai mažumai. Tie mano žodžiai gali pasirodyti kaip revoliuciniai, bet turint omenyje, kad lietuviai yra labiausiai pasaulyje nykstanti tauta, aptakiai kalbėti nėra prasmės. Taip, mums nepadės kosmetinės, dėl akių daromos reformos. Nes, kaip nauji rinkimai, taip nauji arba seni liokajai, aptarnaujantys ,,elitą‘‘. Laiko keisti situacijai lieka vis mažiau. Jei per ateinančius rinkimus į Seimą nepateks patriotiškų žmonių, suprantančių geopolitinės situacijos sudėtingumą, Lietuvos vietą besikeičiančiame pasaulyje, viskas toliau vyks pagal scenarijų, surašytą Lietuvai už jos ribų. Lietuva turės spręsti egzistencinius klausimus: išlikti kaip valstybė ar būti eilinį kartą kažkieno provincija ar gubernija.

Lietuvos valdantieji atvirai demonstruoja, kad jiems nerūpi lietuvių tauta. Lietuvos strategijoje iki 2030 metų išdrįsta nepaminėti lietuvių tautos kaip svarbiausios Lietuvos piliečių grandies, apjungiančios gyventojus ateities šalies kūrimui. Jie mato Lietuvą be tautinio pagrindo, mato namo statybą be pamato. Tai neišvengiamai prives prie mano paminėtų liūdnų pasekmių. Sąmoningai užmirštama, kad Lietuvos Valstybę atkūrė lietuvių tauta. Kad be vienos iš seniausių tautų pasaulyje, su seniausia pasaulyje indoeuropiečių kalba ir kultūra, tai tik eilinė teritorija, kažkieno gyvenama...

Ar ta strategija rašyta žmonių, mylinčių savo tėvynę? Ką reiškia tikslai padaryti Lietuvą globalesnę, pagal kažkokį globalistų, tautų naikintojų įvestą koeficientą, kurį jie numato pakelti nuo mistinių 75 procentų ir 25 vietos ES, o iki kiek procentų nerašo, bet pagal planą 2030 metais turėtume užimti ne mažesnę nei 10 vietą, tik kažkodėl pajamų perskirstyme iš 25 vietos planuoja pakilti tik į 15, bet ne į dešimtą ar 5 vietas. Matyt, galvoja, kad ir iki 2030 metų mokesčių rinkti nereikia, planuoja, kad vienam turtingesniam teks ne septyni „ubagai“, kaip dabar, o šeši ! Tai tikrai kilnus siekis! Kaip jie sieks to globalizavimo, galima nesunkiai spėti: iš Lietuvos kuo daugiau išvykstančių lietuvių ir kuo daugiau atvykstančių imigrantų iš kitų šalių. Su pinigais panašiai: kuo daugiau savo kapitalo išvežti į neapmokestintas zonas ir kuo mažiau mokėti mokesčių į Lietuvos biudžetą....

Steigėjai – žinomi mokslo, meno, kultūros žmonės

Kaip jau minėjau, nacionalinį susivienijimą įsteigė Lietuvos patriotai, amžiną atilsį Romualdo Ozolo bendražygiai, bendraminčiai ir jaunoji, išsilavinusi, kritiškai mąstanti mūsų tautos dalis. Jos įkvėpėjais tapo profesorius Vytautas Radžvilas, profesorė Rasa Čepaitienė, kompozitorius Faustas Latėnas, filosofas Kęstutis Dubnikas, Arūnas Svitojus, Jūratė Sofija Laučiūtė, na, ir žinoma, doktorantas Vytautas Sinica. Suprantama, yra ir daugybė kitų iškilių žmonių, kuriems globali Lietuva - neegzistuoja!

Trys svarbios rezoliucijos

Nacionalinio susivienijimo suvažiavimo metu buvo priimtos trys rezoliucijos. Jos yra svarbiausių darbų kelrodės.

Pirma - dėl žodžio laisvės, o tiksliau - dėl LRT pertvarkos. Mūsų visuomeninį transliuotoją nusavino įtakingų žmonių grupuotės. Jos už mūsų visų sumokamus pinigus skleidžia melagingą propogandą, idealizuodamos globalizmą, genderizmą, homoseksualizmą. LRT laidos tendencingai nušviečia istorinius įvykius, priešina Lietuvoje gyvenančias mažumas su lietuviais, bandant juos pateikti kaip nacionalistus, populistus, sąmokslininkus, marginalus. Užsiima Lietuvą išsivaikščioti skatinančia emigracine ideologija, tendencingai pateikiant emigrantus kaip aukso puodo laimėtojus. 

Deja, nėra laidų, objektyviai parodančių emigracijos blogąsias puses. Tendencingai pateikiami pasaulyje vykstantys politiniai įvykiai. Vertinimai, įžvalgos labai paviršutiniški, nėra priežasčių ir pasekmių analizės. Visiškai nėra prognozavimo, ko mūsų piliečiai gali tikėtis artimoje ir tolimesnėje perspektyvoje. Žurnalistai LRT elgiasi kaip prokurorai. Susidaro įspūdis, kad jie dirba pagal kažkieno nematomą planą, patys labiau panašūs ne į žiniassklaidos, o į specialiųjų tarnybų darbuotojus. Kviečiami tik globalistinės doktrinos besilaikantys politologai. Nėra jiems oponuojančių, kitaip matančių vykstančius procesus. Tokios šalys kaip Vengrija, Lenkija pateikiamos kaip nevykėlių valdomos. Bet juk taip nėra! Jų vadovai turi savigarbos, nekeleklupsčiauja prieš globalistų pinigus. Tai - sektinas pavyzdys!

Antra rezoliucija - dėl globalistinės ideologijos. Remiantis Lietuvą naikinančia ideologija, 2012 metų gegužės 15 dieną Seime patvirtinta Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030’’. Paradoksas, bet po ja pasirašė Irena Degutienė (TS-LKD). Bet juk tai Lietuvos išlietuvinimo planas. Ir dar sakoma, kad nėra velnių, apsėdančių žmonių sielas. Kaip kitaip galima paaiškinti tai, kas vyksta Lietuvoje: didžiausi Lietuvos patriotai (bent jau save tokiais laikantys) balsavo už Lietuvos išlietuvinimą! Kas darosi Marijos žemėje?... 

Mes negauname objektyvios informacijos, kiek globalizacija mums padarė žalos. Pateiksiu tik keletą apytikslių skaičių: iš Lietuvos po nepriklausomybės atstatymo išvyko ne mažiau kaip 700 tūkst. darbingų gyventojų. Visų jų užauginimas mums kainavo 35 mlrd. eurų. Jų mokymas mokykloje, aukštosiose mokyklose -- 27 mlrd., socialinė parama, gydymas-10 mlrd eurų. Išvykę iš Lietuvos ir mokantys svetur mokesčius, bet ne Tėvynėje, pačiais kukliausiais skaičiavimas nesumokėjo į biudžetą Lietuvoje mokesčių apie 40 mlrd. eurų. O kur dar jų likusių tėvų pensijos, gydymas. Kas paskaičiuos nuostolius dėl skyrybų, nelaimingų paliktų vaikų, negimusių vaikų? O kur dar nuostoliai dėl Ignalinos AE uždarymo? Juk elektra iš karto brango dvigubai! O kur dar neparduota elektra eksportui? 2002 metais pardavėme užsienio rinkai elektros 6,8TWh . Dabar 74 procentų energijos perkame. Iš viso minimaliai dėl Ignalinos atominės uždarymo netekome 20 mlrd. eurų. Lėkdami strimgalviais į ES, netekome apie 130 mlrd. Pažiūrėkime kiek iš ES gavome: apytiksliai apie 50 mlrd., skaičiuojant su pinigais, kuriuos parveža emigravę lietuviai. Skaičiuokime kaip norime, bet minusas balanse žiaurus! Jo nepadengs jokios galimybės laisvai judėti po pasaulį, jokios atėjusios investicijos, net valstybės saugumo sumetimai, nes mes jau buvome NATO nariai, kai stojome į ES.

Nacionalinis susivienijimas sieks panaikinti globalistinę ideologiją. Sieks perrašyti Lietuvos strategiją, kurioje svarbiausias uždavinys bus išsaugoti Lietuvą lietuvišką, gyvenančią darnoje su kitomis tautomis. Sieks, kad Lietuva būtų NATO ir ES narė. Sieks, kad Lietuva su ES sudarytų naują sutartį, sugrąžinant Lietuvos įstatymų viršenybę (dabar Lisabonos sutarties punktai yra auksčiau Lietuvos konstitucijos, mums privalomi vykdyti! ES Teisingumo teismo sprendimai mums privalomi vykdyti!). Mums niekas nesakė, kad įstodami į ES prarasime savo suverenitetą. Lisabonos sutartis pasirašyta be jokio išaiškinimo ir pristatymo žmonėms, skubos tvarka. Mes sakome: mes sugrąžinsime Lietuvai suverenitetą ir niekas mums nenurodinės, kas yra tėtis, mama, šeima! 

Trečia labai svarbi rezoliucija - dėl KGB bendradarbių išviešinimo. Lietuva liko vienintelė to nepadarius iš buvusių sovietinių respublikų, įstojusių į ES. Buvusių KGB darbuotojų nebūna. Jie arba dirba, kas priklauso, arba mirę. Žmonės turi žinoti, kas labai stengėsi, kad čia gyvenantiems gyvenimas būtų nemielas. Kad kuo daugiau būtų neteisybės, nepasitenkinimo. Kuo mažiau lietuviškumo, tikėjimo ir pasitikėjimo savo valstybe, jos institucijomis. Tik tada, paruošus dirvą, galima sėti okupacijos sėklą. Žymiai patikimiau yra tai padaryti, užimant svarbius postus, prakišant į valdžią autoritetą turinčius asmenis. Tuos, kurie sugebės manipuliuodami patriotiniais jausmais, žmones užmigdyti ir kvailinti. Sustačius savus žmones, kur reikia, darbas padarytas. Nei kraujo praliejimo, nei sugriovimų, o okupacija -- įvykusi. Žmonės sveikins nugalėtojus….Nieko neprimena?..Klausiate, kas tie okupantai? Atsakymą rasite pasižiūrėję oficialius ir neoficialius turtuolių sąrašus (yra turtuolių ir sąžiningai užsidirbusių) Kas okupuoti? Dirbantys nuo ryto iki vakaro ir nieko neturintys. Dabar gyvename valstybėje, kuri yra verslo tarnaitė. Verslas - pirmoje vietoje. Turi būti atvirksčiai: kas gerai Lietuvai, tas gerai verslui. Valstybei verslas tik viena iš sudėtinių jos ūkio dalių. Tik tiek.

NS padarys viską, kad šliaužiančios, modernios okupacijos Lietuvoje neturėtų darbo. Klaidas ištaisysime ir niekam neleisime jų kartoti.


Susiję

Remigijus Šimkus 20911217888648766

Rašyti komentarą

4 komentarai

x rašė...

Vardina partijas kurios aptarnauja verslo projektus, o partijos kurios savinininkas pats savaime yra žemės ir trąšų verslo projektas, net nepamini?
Tik sustiprina įtarimus tiems, kas galvoja kad NS tai tik akių dūmimas ir Naisių oligarchą aptarnaujanti dukterinė įmonė.

Anonimiškas rašė...

Kiti verslo-politikos partiniai sindikatai labai nepatenkinti, kad karbauskinis projektas irgi prasimušė prie lovio. Gaunasi sambrūzdis perteklinis. Beje, būtent čia, tame pertekliuje ir slypi pagrindinė priežastis, kodėl Anūkui neleido sudaryti koalicijos su Karbauskiu.

Anonimiškas rašė...

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35381&p_k=1&p_a=31&p_asm_id=79173

Anonimiškas rašė...

Visada gera daryti is idejos. Vardan tos Lietuvos!

item