Bronislovas Burgis. „Sistema žlugdo geriausius“

www.respublika.lt Eidamas 71-uosius metus balandžio 30 d. mirė Kauno technologijų universiteto (KTU) gimnazijos įkūrėjas, pedagogas B...


Eidamas 71-uosius metus balandžio 30 d. mirė Kauno technologijų universiteto (KTU) gimnazijos įkūrėjas, pedagogas Bronislovas Burgis. Apie tai pranešė B. Burgio artimieji. Šių metų vasario mėnesį „Respublikoje“ buvo publikuotas paskutinis B. Burgio interviu su žurnaliste Danute Šepetyte.

Kelia grėsmę tūkstančiams valdininkų

Technologijos mokslų daktaras, buvęs ilgametis KTU gimnazijos vadovas Bronislovas BURGIS, klausiamas apie klampias švietimo problemas, sako, jog tik visiškas kvailys pjauna vištą, kuri deda aukso kiaušinius. Tačiau neabejoja, kad skaidri pedagogų atestacija, galinti atsijoti tinkamus specialistus, keltų pavojų ne tik jiems, bet ir tūkstančiams valdininkų. Todėl sistema ir murkdosi baloje, žlugdydama geriausius ir pataikaudama tinginiams.

- Sakoma, kad mokytojas yra sistemos dalis ir kaip veikia sistema, taip veikia ir jos sraigtelis - mokytojas. Vadinasi, kol sistema sulaukia blogų vertinimų, apie mokytojo prestižo kilstelėjimą apskritai keblu kalbėti?

- Kadaise mokytojai buvo tremiami į Sibirą, nes nesutiko pakeisti savo pažiūrų. Dabar mokytojai tyli kaip pelės po šluota, kai kokie nors niekšeliai arba „supertėveliai“ užpuola jų kolegą, prisitaiko prie atestacijų, kurių metu bet koks menkysta gali ateiti ir tikrinti pamoką, gali priversti prirašyti krūvas beprasmių popierių. Taip, sistema kol kas žlugdo geriausius ir pataikauja tiems, kurie vargais negalais baigė tą universitetą, į kurį geriausieji abiturientai nė žiūrėti nežiūrėjo. Turi būti labai ryškus skirtumas tarp tų, kurie objektyvia, oria ir prasminga atestacija patvirtintų savo aukščiausią kvalifikaciją, ir tų, kurie tik pradėtų eiti pažangos keliu.

- Galbūt mokytojų streikus reikėtų laikyti vienais iš veiksnių, keliančių pagarbą pedagogo luomui?

- Ar tai buvo streikai? Vienas juokas! Kai mane užpuolė tie niekšai, vienas Mokytojas iš Raseinių man paskambino ir pasakė: „Prieškario Lietuvoje iškart būtų buvęs visuotinis mokytojų streikas!“ (B.Burgis turi mintyje skandalingą atvejį, kai jis buvo teisiamas „dėl sistemingo moksleivės bauginimo“ ir galų gale buvo visiškai išteisintas - D.Š.) Mokytojai turi šviesti žmones, kurie vis dar tiki dabartiniais rinkimais (kurie tiki, kad į Seimą galima neišrinkti G.Kirkilo, J.Bernatonio...). Jei valdžia apgauna mokytojus, laužo savo duotus pažadus, streikas turi būti visuotinis ir tęstis tol, kol laimės teisybė. Bet yra tokia bėda: daugybė mokytojų žino, kad, patikrinus jų žinias ir gebėjimus, paaiškėtų, jog jie nėra ir niekada nebus mokytojai... Todėl ir nėra vienybės.

- Mokymosi procese, be abejo, svarbūs visi dalyviai ir jų teisės, tačiau apgailėtina, kai, tarkime, mokytojas, apipiltas fekalijomis, privalo pagarbiai elgtis su jį užpuolusiu chuliganu, nes jis yra mokinys. Kaip pasitarnauja mokytojo prestižui panaši nebaudžiamumo praktika?

- Blogio toleruoti negalima - nei dieną, nei valandą! Negalima atsitraukti prieš jokius „autoritetus“, negalima paklusti pseudoedukologams. Žinoma, keikti, mušti moksleivių negalima, bet leisti, kad jie tave keiktų, muštų - absurdas! Mokykla, policija, teismai turi labai aiškiai žinoti, kaip neleisti, kad moksleivių įžūlumas, agresija būtų nebaudžiami. Tačiau visada reikia prisiminti, kad jie yra vaikai.

- Šiandien daug šnekama apie nacionalinį Vyriausybės inspiruotą partijų susitarimą dėl švietimo. Būtumėt linkęs jam pritarti?

- Priminkite man, kuris jau čia susitarimas? Tai ką, tautinės mokyklos jau nekursime? O dabar jau mokytojai nestreikuos ir jų profsąjunga bus viena? Ir mokytojo profesija taps prestižine jau vien dėl to susitarimo? Švietimui reikia ne susitarimų, švietimui reikia konkrečių veiksmų ir konkrečių rezultatų - čia ir dabar. Nesvarbu, kas valdžioje. Nesvarbu, kad rinkimų metai.

- Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva buvo įtvirtintos mokyklų vadovų kadencijos, dėl ko net puikiai dirbantys direktoriai buvo nušalinti nuo pareigų. Kokios naudos davė šis naujadaras?

- Niekas nepjauna vištų, kurios deda auksinius kiaušinius. Keisti gerą vadovą blogesniu gali tik labai kvailas viršininkas. Perkelti vadovą iš vienos mokyklos į kitą irgi yra visiška nesąmonė: perkeliamasis baigiamuoju laikotarpiu dirbs blogai ir pradėdamas darbą naujoje vietoje dirbs blogai. Todėl dabar ir trūksta mokyklų vadovų: kas tau eis ten, kur bus pastumdėlis? Kodėl buvo tokia iniciatyva? Todėl, kad yra didelė problema: nėra teisingos, objektyvios, nekorumpuotos vadovų darbo įvertinimo sistemos. Todėl „stogą“ turintys (dažniausiai giminystės, „švogerizmo“ ryšiais ar kyšiais jį susikūrusieji) mokyklų direktoriai blogai dirbti gali dešimtmečius. Mokytojai kenčia. Neapsikentusieji reikalauja įvesti vadovų kadencijas. Kodėl nereikalauja teisingos atestacijos? Todėl, kad bijo teisingos atestacijos ir mokytojams, - tai grėsmė šimtams, gal net tūkstančiams mokytojų. Maža to, teisinga atestacija yra grėsmė tūkstančiams valdininkų.

- Kaip vertinate kitur (pvz., Suomijoje) nusižiūrėtų švietimo aspektų diegimą į lietuvišką realybę? Apskritai, ar įmanu, neturint visumos vizijos, pakeičiant vieną kitą detalę, tikėtis gero rezultato?

- Du mano anūkėliai mokosi Stokholmo centre. Kokia puiki mokykla! Kokios dirbtuvės, užklasinė veikla, sportas, bet... tėvų susirinkimuose niekas negirdi, kad vienus vaikus girtų, o kitus peiktų. Bendra nuostata - visi turi mokytis vienodai, nereikia skatinti lyderių ar bausti atsiliekančiųjų. Ar mums tai priimtina? Manau, kad ne, nes aš pastebiu savo anūkėlių gabumus ir norėčiau, kad jie būtų skatinami. Bet Švedija yra Švedija: maksimali tolerancija, vengimas didžiuotis turtais, prabanga. Pasimokyti iš Suomijos, Švedijos, net Kinijos, Korėjos ar Japonijos galima, bet kopijuoti nieko nereikia. Lietuva gi nenukopijavo nei tų šalių istorijos, nei tenykščių žmonių gyvenimo būdo. Lietuvoje turi būti lietuviškas švietimas, kuriuo domėtųsi, kuriuo gėrėtųsi kitos šalys.

- Kaip jūs pats suprantate mokyklos tinklo optimizavimą? Kame priežastis, kad mūsų švietimo sistema nesugeba pakelti ugdymo kokybės?

- Reikia dviejų dalykų: mokykla turi būti savarankiška ir mokykla negali paklusti dviem ponams: vietiniams ir centriniams. Kapitalizmas už lango, o mokyklos dirba socializme, jas moko, stumdo ir tampo visi, kas netingi. Yra blogai, visi tai matome. O kas už tai nubaustas? Juk trisdešimt metų ne Maskva mums diktuoja sąlygas! Laikas pripažinti, kad vietinės valdžios interesai vienokie, centrinės valdžios - kitokie, mokslo siekiančių šeimų interesai visiškai nesutampa su atestatų ir diplomų siekiančių šeimų interesais. Laikas pripažinti, kad visi tie, kurie „vairavo“ švietimą, turi pasitraukti ir atiduoti vairą tiems, kurie prisiima atsakomybę už rezultatus.

- Kai kurie tėvai laikosi nuostatos, kad mokykla turi garantuoti akademinius rezultatus, bet vertybiniai orientyrai - ne jos reikalas. Kas juos turėtų diegti, jei manote, kad jie būtini?

- Kas diegė vertybinius orientyrus tiems, kurie dabar valdžioje? Niekas nediegė, mes tai kasdien matome. O juk mokslus jie (ne visi) yra baigę? Tiesa, ar pastebėjote, kad tik vienas kitas politikas, verslininkas, valdininkas retkarčiais kaip argumentą pasako, kad mokėsi gerai? Kiti slepia, kad mokėsi blogai! Žmogus, kurio akademiniai rezultatai geri, o vertybinių, moralinių orientyrų nėra, panašus į robotą: gali būti naudingas, bet gali būti žiaurus, niekšingas, pavojingas.

- Jums, matematikui, turbūt malonu dėl valstybinio matematikos egzamino, tačiau ar ne daugiau išloštume kaip Tauta, valstybine pavertę Lietuvos istorijos discipliną?

- Oi, ne, valstybinį matematikos egzaminą (VBE) vertinu labai blogai! Jo sudarytojai pataikauja nemokšoms (iškreipia atranką į aukštąsias mokyklas), bet skriaudžia geriausius. Kokia gali būti motyvacija gerai mokytis, jei nė vienas (!) abiturientas neišsprendžia visų VBE uždavinių? Panašu, kad užduočių sudarytojai patys niekada nesiekė ir nepasiekė aukščiausių rezultatų. Lietuvos istorijos valstybinio egzamino šiuo metu rengti jokiu būdu negalima! Jūs pastebėjote, kiek kartų ir kaip jau perrašyta trisdešimties pastarųjų metų istorija? Kurios partijos šalininkai kurtų užduotis? Kaip abiturientai turėtų veidmainiauti, kad būtent jiems įtiktų? Jau gana to, kad lietuvių literatūros moksleiviai mokomi ne pagal tai, kokia ta literatūra, o pagal tai, kaip dabartiniams politikams tinka jos autoriai...

- Galbūt mokytojams turėtume ironiškai tarti „dėkui“, kad Nepriklausomybės karta taip aktyviai „balsuoja kojomis“ (turiu galvoje emigraciją)?

- Labai puiku, kad lietuvaičiai važiuoja į prestižinius pasaulio universitetus! Nieko tokio, jei ne vienas ir lieka kitose šalyse. Tai ne ta emigracija, į kurią mes žiūrime su gailesčiu ir nuoskauda. Mes juk turime džiaugtis, kad esame pasaulio žmonės, laisvi keliauti, laisvi pasirinkti. Mano gimnazistai dirba ir Silicio slėnyje, ir Britanijos bankuose, ir Šveicarijos klinikose. Tai puiku! Ar Domantas Sabonis yra nuostolis Lietuvai? Blogiau yra štai kas - Lietuvoje pralobę politikai, verslininkai visai nebesirūpina švietimu, nes žino, kad savo vaikus išsiųs studijuoti ten, kur už didelius pinigus viskas nuperkama. Ta tendencija, kad jau nuo mažų dienų suplanuojamas gyvenimas, „per bankus“ sukuria milžinišką takoskyrą tarp turtingų ir neturtingų.

- Kokį tikslą kėlėte sau kaip KTU gimnazijos vadovas, kokį žmogų norėjote išleisti į gyvenimą?

- Tai lengva matyti iš to, ką per ketvirtį amžiaus parengėme. Mano gvardija yra pasaulio pažiba ir mano sielai atgaiva! Gyvenau su savo moksleiviais palaimoje, nes mačiau, žinojau, kad jais visą likusį gyvenimą galėsiu gėrėtis. Mokytojai, mokyklų vadovai nieko daugiau ir neturi daryti, tik stebėti, kad parengia tuos, kuriais gali gėrėtis visi žmonės. Žinoma, yra išimčių, to neišvengsi. Ne vien mokykla, bet ir šeima išugdo arba „sugadina“ žmogų... 1989-aisiais, kai įsteigėme KPI Eksperimentinę vidurinę mokyklą, kurią po metų pavadinau gimnazija, tikrai nemaniau, kad trisdešimties metų nepakaks švietimui Lietuvoje suklestėti. Bet jis nesuklestėjo... Nes valdžia išgyveno ne tokį virsmą, kokio visi tikėjomės. Bet palaukite dar, palaukite! Tuoj švietimu pasirūpins užaugę mano pirmųjų laidų gvardiečiai!

- Žvelgiu į jus kaip į žmogų, turintį neįkainojamos pedagogo ir vadovo patirties. Ji, kaip ir kitos geriausių mūsų mokytojų patirtys, galėtų pasitarnauti švietimo sistemai, jau tiek laiko besimurkdančiai toje pačioje (knieti sakyti: nekompetencijos) baloje. Kaip jūsų gebėjimai išnaudojami „Vardan tos...“?

- Baigęs daugiau kaip pusšimtį metų trukusią tarnybą švietime ir iš Kauno pervažiavęs gyventi į Vilnių, ėmiausi siūlytis įvairiausioms švietimo institucijoms. Mano amžiaus žmonės žino, kad dirbti vien seneliu nėra pati geriausia dalia. Siūliausi švietimo ministrei, viceministrui, dabartiniam ministrui, siūliausi universitetui, kelioms mokykloms, švietimo centrams, Nacionaliniam egzaminų centrui ir kt. Deja... Gal jie visi bijojo konkurencijos? Gal jie bijojo to, kuris nepabūgo teismų? Neleidžia pro duris - reikia lipti pro langą. Mano vaikai padovanojo man labdaros ir paramos fondą, geri žmonės jį kasmet papildo, todėl galiu vieną po kito rengti konkursus moksleiviams ir mokėti solidžias premijas. Retkarčiais tolimesnių miestų (kurių neužmato centrinių cerberių akis) mokytojai pakviečia surengti seminarą jiems ar jų moksleiviams. O, kaip aš mėgstu seminarus moksleiviams! Leidyklos užsakymu per penkerius metus parašiau net tris matematikos knygas vyresniųjų klasių moksleiviams. Dvi bus išspausdintos šiemet.

Kalbino Danutė Šeputytė


Susiję

Ugdymo politika 7141263210468697446

Rašyti komentarą

 1. "Mano gimnazistai dirba ir Silicio slėnyje, ir Britanijos bankuose, ir Šveicarijos klinikose. Tai puiku! Ar Domantas Sabonis yra nuostolis Lietuvai?" - šiaip tai ne, ne puiku, nes MŪSŲ tautos atstovų protai (ar sportininkai) dirba SVETIMOMS tautoms. ir taip - tai YRA nuostolis Lietuvai. DIDŽIULIS nuostolis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. tiesą sakant kur „dirba“ bonkės dzvonkės pikulės ar saboniai tąi visiškai nesvarbu. ir tikrai jokio realaus nuostolio Lietuvai. Tačiau ar kalti mokytojai, dėstytojai, kad dalis geriausių pasirenka emigraciją? ar gali gabus save gerbiantis jaunas žmogus žiūrėti kaip tyčiodamiesi valdžiagyviai jam moka išmaldą. Ir ką veikti gabiam jaunimui Lietuvoje, kur „mokslo“ „prioritetus“ nustato dargiai, avuliai ar panašūs pcs bei jai prilygstančių „aukštųjų“ kursų absolventai, tapę visų galų „eGZpertais“?

   Panaikinti
  2. Čia ne apie "elytinias gviazdočkas", bet apie REALIŲ gabumų turinčius žmones kalba - ir jų emigracija YRA nuostolis.

   Panaikinti
  3. na, aš kalbu apie tai, kad bandoma dėl jų emigracijos kaltinti pedagogus ir sakau, kad tai nėra labai sąžininga. Kaip ir nėra sąžininga reikalauti, kad tie realių gabumų turintys žmonės neemigruotų. Aišku, tai yra nuostoliai, niekas dėl to nesiginčija. ir ne bet kokie, o tautos egzistencijai grasantys nuostoliai

   Panaikinti
  4. Dėl tų punktų nesiginčiju - tiesiog nepritariu nuomonei, kad yra puiku, kai talentingi žmonės emigruoja ir kad tai nėra nuostolis valstybei.

   Panaikinti
 2. Liūdna žinia, nors ir žinojom, kad jis serga. Lai ilsis Amžinybėje. Žmogus pralenkė savo laikmetį ir nebuvo įvertintas dabartinėje Runkelistano SSR, bet kažkada ateis naujos kartos, ir jo darbai, ir įžvalgos bus prisiminti. Man pačiam liks garbė, kad 2 semestrus buvau jo studentas.

  Toks straipsnis žinoma neapseis be neaiškių substancijų užvartojusio runkelnacio "komentaro". B.Burgiui netiesiogiai prikišama, kad jo ugdytiniai įsidarbinę geriausiose pasaulio darbovietėse ale dirba SVETIMOMS tautoms ir tai ale nuostolis, net gi didžiulis nuostolis. Kartais komentuotojai nuslūgus psichotropinių medžiagų ar tamsaus bambalinio veikimui pastebi kokių marazmų prirašė, bet dėl šio (pataloginio) atvejo nebūčiau toks tikras.

  Runkelnacio proto žybsnis: sportininkai žaidžiantys užsienio klube pasirodo irgi dirba svetimoms tautoms ir irgi yra didžiulis nuostolis :) Pagal "patriotus" Sabonis turėtų žaisti Pakruojo "Melioratoriuj" ir kas mėn. nusižeminęs eiti pas poną direktorių (koks nors AMB chebros kokmuniaga) prašyti, kad pervestų jo vėluojančią 420€/mėn algą. Tai būtų patriotiška ir be nuostolio Lietuvai. Apie ekonominę to reikalo pusę ir "nuostolių nešėjų" užsieny uždirbtą kapitalą nesiplėsiu, nes vidutinis runkelnacis vis tiek tik apie pašalpas išmano.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Taip ir nemačiau jokio protingo argumento, kodėl yra naudinga valstybei auginti bei ugdyti žmones kosmopolitine dvasia tam, jog šie savo talentu praturtintų kitas šalis. Eilinė x-ujaus tryda, nieko naujo.

   Panaikinti
  2. Tai papasakok Saboniukui ar jo tėvui, kad jie kosmopolitai ar užsiima tryda.
   Ir Lietuvos "valstybė" šiaip jau nieko nei ugdo, nei augina (tik bedarbius, pašalpinius ir kalėjimų kamščius). Tiesiog susirenka mokesčius ir išvagia, pvz. koks nors išverstaakis mentas-premjeras sau keliuka išsiasfaltuoja.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. Kad jau matėm tokius galvos perkirtėjus 1933iais, rudom pižamom lakstė. Paskui Niurnberge pilkom. Gal tu tikrai į kokį dr. Ilekhojie ar dr. Ajajų kreipkis, gal ne be reikalo jie būtent čia taip aktyviai reklamuojasi?

   Panaikinti
  5. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2020-05-03 11:46

   Sely, tavo agresija ryskiai ne tuo adresu. Ne veidrodzius dauzyk o tuos kurie ta vaizda 30 metu kure.

   Panaikinti
 3. Gyvenimas yra paslaptis su daugybe klausimų, į kuriuos reikia atsakyti. Su kokia bėda jūs susiduriate žemėje?
  Ar jūsų vyras ar žmona paliko jūsų gyvenimą neturėdami jokio gero paaiškinimo, dėl kurio jūs galite sumišti ir norite, kad jie grįžtų į savo gyvenimą? Daktaras Ajajus yra tinkamas žmogus šiam darbui, jis yra galingas rašybos rašytojas, kurį palaimino protėviai ir kurį dievai priėmė kaip jų kandiklį žemėje. . Aš ir mano vyras buvome išsiskyrę 9 mėnesius be bendravimo, tačiau, pasak dr. Ajayi, jis grįžo ir mes vėl esame viena laiminga šeima. Kreipkitės į dr. Ajayi rašytoją, jei susiduriate su bet kokiomis gyvenimo problemomis ir jums reikia greito sprendimo. „Viber“ arba „Whatsup“: +2347084887094 arba el. Paštas: [email protected]

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2020-05-01 12:12

  Tokių kaip saboniai - vienetai. Ir nematau jokių argumentų kodėl jų pavyzdį reikia visur kaišioti. Kodėl kaip pavyzdio neparodžius kitus beveik milijoną išvykusių. Ką, tarp jų nėra žmonių galėjusių būti naudingais Lietuvai. Ir nereikia čia baksnoti į lietuviškus darbdavius su jų siūlomais lietuviškais atlyginimais - lietuviški atlyginimai mokami lietuviškiems avinams. Jei savo žemėje jau 30 metų nesame šeimininkai - kas kaltas? Iš kur atsiranda tokie individualizuoti kosmopolitiniai lietuviški avinai? Ogi iš lietuviškų mokyklų...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Iš lietuviškų KOSMOPOLITINIŲ mokyklų, kuriose joks patriotiškumas neugdomas.

   Panaikinti
  2. Po 30 metų turime tokią valstybę kokios verti, iš kurios juokiasi net tie keli sirų "karo pabėgėliai" nes jie net savo griuvėsiais virtusioje tėvynėje daugiau užsidirbdavo.

   Kaltinti mokyklas patriotiškumo neugdymu gali tik visai glušas arba koks runkelnacis. Juolab dauguma mokyklų ugdo. Tik nesupratę kaip patriotiškumu apmokėti lietuviškas sąskaitas kurios nepadarytų gėdos net šveicarams, abiturientai po paskutinio skambučio vis tiek perkasi bilietus į lėktuvą.
   Jei žmonės gerai mokėsi, natūralu, kad supranta jog Lietuva jau išsidalinta ir "svetimi" čia nelaukiami. Kam jiems visą gyvenimą "patriotiškai" murkdytis skurde ir paleisti į pasaulį dar porą avulio mockaus ir co. baudžiauninkų? Pasaulis didelis, ras savo vietą ten, kur bus vertinami.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2020-05-01 21:36

  X-iukas pateikė tipišką glabalistinį-kosmopolitinį požiūrį,deja.Jeigu gabiausias ir kūrybingiausias jaunimas palieka Lietuvą,tai kas sukurs geresnį ir pelningesnį gyvenimą gimtajame krašte,o saboniukams mokės ženkliai daugiau negu 420eurų/mėn.?Liberalmarksistinė pasaulėžiūra gali sukurti tik vergo Lietuvą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. >>21:36 O ne pagalvojai kad sėkmingas valstybes kuria ne pasaulėžiūros, o kryptingas darbas? Tas pirmiausiai galioja tautos išrinktiesiems ir jų paskirtiems pareigūnams. Juk būtent jie (o ne pasilikę vergaut už minimumą) ir sprendžia ar Lietuva bus valstybe, ar parodija.

   Panaikinti
 6. Citata: „...kai, tarkime, mokytojas, apipiltas fekalijomis, privalo pagarbiai elgtis su jį užpuolusiu chuliganu, nes jis yra mokinys.“
  - Blogio toleruoti negalima - nei dieną, nei valandą! Negalima atsitraukti prieš jokius „autoritetus“, negalima paklusti pseudoedukologams. Žinoma, keikti, mušti moksleivių negalima, bet leisti, kad jie tave keiktų, muštų - absurdas! Mokykla, policija, teismai turi labai aiškiai žinoti, kaip neleisti, kad moksleivių įžūlumas, agresija būtų nebaudžiami“. Citatos pabaiga.

  Visų pirma, ne atskiroms žmonių grupėms turi būti rašomi įstatymai. Pasakymas, kad „keikti, mušti moksleivių negalima“, yra iš principo neteisingas ir ydingas. Tas juk reiškia, jog visus kitus žmones ir keikti, ir mušti galima. - Tą juk ir turime praktiškai. Juk vien todėl tas pacūkas ir gali sau leisi tyčiotis iš mokytojo ir ne tik iš mokytojo. Valstybinė politika yra absurdiška, nes žmonės padaryti bejėgiais prieš išpuikusį ir pasikėlusį kriminalą, papirkinėjanti įstatymų leidėjus.
  Šitaip besielgiantis pacūkas pats yra tokios valstybinės politikos auka, todėl kaltė krinta pačiai valstybei, kad įstatymus leidžia garantuojančius nusikalstamam pasauliui nebaudžiamumą. Valstybės prerogatyva yra užtikrinti piliečiams normalų gyvenimą. Ir jei kam neužtenka parašymo „negalima“, prieš tuos valstybė PRIVALO naudoti ir fizinę jėgą.
  Taigi, pacūkas yra pacūkas todėl, kad jo tinkamai neauklėja tėvai. Ir tik jei valstybė liautųsi būti priklausoma nuo į puikybę pasinešusių pacūkų tėvų: viarslynykū, bei kitokį parazitinį gyvenimą praktikuojančių pa(si)teptųjų, pradėtų leisti įstatymus ne ginančius vien nusikalstamą pasaulį bei jo „teises“ ir laisvę, tai tada galėtų ir besąlygiškai privalėtų imtis priemonių, kad tokių pacūkų VISA šeima būtų izoliuota nuo normalų gyvenimo būdą praktikuojančių.
  Istorija mena praktiką, kada būdavo specialūs miestai į kuriuos ištremdavo žmogžudžius ir kitokias nepataisomas padugnes, be teisės kada nors grįžti į visuomenę.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2020-05-02 11:30

  Teisingas pastebėjimas, reikia dar patikslinti, ,,Blogio sistema žlugdo", ir labiausiai ta kuri nori viešpatauti ir kuo ilgiau išsilaikyti.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item