Vytautas Radžvilas. Laiškas bendražygiams dėl NS programos

Mindaugo Šernos nuotrauka  Nacionalinio susivienijimo programa – kelio iš intelektualinio ir politinio sąstingio gairės Jūsų dėmesi...

Mindaugo Šernos nuotrauka 
Nacionalinio susivienijimo programa – kelio iš intelektualinio ir politinio sąstingio gairės

Jūsų dėmesiui siunčiame steigiamos Nacionalinio susivienijimo partijos programos projektą. Programa parengta atsižvelgiant į tai, kad Lietuva gyvena prasidėjusios ir tolydžio stiprėjančios tarptautinės ir vidaus krizės sąlygomis. Padėtis šalyje vis labiau primena 1986-1988 m. vyravusį sąstingį. Šiuo vėlyvojo sovietmečio laikotarpiu gilėjo sisteminė SSRS krizė, kuriai įveikti buvo paskelbta M. Gorbačiovo ,,pertvarka“. To meto Lietuvos valdžia elgėsi taip, lyg nieko nevyktų, ir stengėsi gyventi po senovei. Oficialioji propaganda toliau šlovino LSSR laimėjimus kuriant komunizmą. Kartu buvo slopinamas augantis visuomenės nepasitenkinimas visose gyvenimo srityse įsivyravusiu sąstingiu ir valdžios nesugebėjimu spręsti susikaupusių problemų. Ideologinė ir politinė kova su tariamais „atgimstančio buržuazinio nacionalizmo“ baubais tapo svarbiausiu visais atžvilgiais degradavusio represyvaus režimo uždaviniu. Ji buvo grindžiama konkrečia principine ideologine schema. Šį sąstingį nutraukė tik Sąjūdžio atsiradimas.

Šiandien Lietuva gyvena panašaus masto ir pobūdžio – sisteminės ir struktūrinės – krizės išvakarėse. Tai yra dvejopa – išorės ir vidaus – krizė. Išorės krizė pasireiškia tuo, kad irsta globali geopolitinė pasaulio tvarka ir tarptautinio saugumo architektūra. Stiprėjančios įtampos ir augantys nesutarimai tarp euroatlantinės bendrijos šalių, Brexitas, „centristinės“ partinės sistemos byrėjimas įtakingiausiose ES šalyse (Italijoje, Vokietijoje), visoje ES vykstantis tautinis ir valstybinis budimas ir besiplečianti kova prieš globalistinių ES viršūnių vykdomą Europos naikinimą, stiprėjanti ekonominė konkurencinė kova tarp ES šalių ir neišvengiamos aršios grumtynės dėl ES mažėjančio biudžeto perskirstymo – tai tik keli gilėjančios krizės požymiai, stebinančiai primenantys kadaise žlungančios SSRS nueitą kelią.

Tačiau Lietuvos sisteminės partijos, kaip ir anuometinė LSSR valdančioji nomenklatūra, į šiuos pavojaus ženklus ir kylančius iššūkius stengiasi nekreipti dėmesio. Tai atsispindi visų partijų retorikoje ir programose – kartojamos nuvalkiotos ir seniai nuo tikrovės atitrūkusios ideologinės klišės apie neišvengiamą „integracijos į Vakarus“ sėkmę ir neįstengiama pasiūlyti jokių naujų ir konstruktyvių, adekvačių susidariusiai padėčiai, iniciatyvų ir idėjų. Kaip ir jos sovietiniai pirmtakai, šių dienų partinė nomenklatūra rūpinasi tik tuo, kaip bet kuria kaina išsaugoti savo valdžią ir jos teikiamas privilegijas. Šiuo atžvilgiu plačiai nuskambėjusi stumbro sumedžiojimo istorija yra didžiai simbolinis įvykis, itin išraiškingai atskleidžiantis nomenklatūrinės valdymo sistemos degradaciją ir supuvimą. Šių dienų Lietuvos nomenklatūros privilegijos pasirodo esančios net didesnės, negu jos sovietinių pirmtakų: įtakingų politikų, valdininkų ir verslininkų būreliai veikia kaip tikroji šalies valdžia, savo nuožiūra priiminėjanti visuomenei ir valstybei svarbius sprendimus.

Bet kokie mėginimai sudemokratinti šalies valdymą sumažinant, pavyzdžiui, Seimo rinkimų kartelę, yra griežtai slopinami. Tokie siūlymai demagogiškai ir melagingai traktuojami kaip pavojus šalies partinės ir politinės sistemos stabilumui, nors, kaip rodo profesionalus ir dalykiškas jų vertinimas, aukščiausių valstybės pareigūnų ir populiarių „dvaro politologų“ skleistos baimės ir gąsdinimai buvo laužti iš piršto ir neturėjo jokio objektyvaus pagrindo.

Taip pat vis labiau aiškėja, o iš tikrųjų tapo akivaizdu, kad per trisdešimt metų Lietuvoje nepavyko sukurti tikro – kvalifikuoto, tarnaujančio visuomenės ir valstybės interesams – politikos mokslo. Nors esama pavienių kvalifikuotų ir sąžiningų politikos tyrinėtojų, Lietuvos politikos „mokslas“ iš esmės tapo valdančiajai nomenklatūrai palenktu ir jos siaurus ir egoistiškus interesus aptarnaujančios primityvios ir melagingos ideologinės propagandos įrankiu. Vienas svarbiausių šiai propaganda keliamų uždavinių yra iš sovietmečio perimtas reikalavimas slopinti ir griauti bundančią Lietuvos nacionalinę sąmonę. Tuo neleidžia abejoti tipiški beveik pažodžiui sovietinės propagandos klišes kartojantys tokios propagandos pavyzdžiai.

Intelektualinis nuosmukis ir politinis sąstingis privertė parengti ir pasiūlyti visuomenei principinę, visapusiškai pagrįstą ir įtikinamą alternatyvą į geopolitinę ir egzistencinę aklavietę Lietuvą stumiančiai ligšiolinei raidos krypčiai. Tikrosios šalį ištikusios krizės idėjinės ištakos ir pagrindinė jos priežastis yra ideologinė „globalios Lietuvos“ vizija. Parengta Nacionalinio susivienijimo programa buvo kuriama ir pirmiausia turi būti suvokiama bei vertinama kaip esminė intelektualinė ir politinė alternatyva šiai ideologinei vizijai, per paskutiniuosius dešimt metų tapusiai oficialia tautos ir valstybės „savanoriško“ susinaikinimo doktrina.

Perskaičius programos projektą turėtų tapti aiškiau, kodėl sisteminė žiniasklaida, noriai ir plačiai nušvietusi tik ką atsiradusių dviejų naujų partijų – A. Juozaičio „Kartų solidarumo sąjungos – Santalkos Lietuvai“  ir R. Dagio „Krikščionių sąjungos“  – steigimąsi, pabūgo paskelbti net trumpą informacinį pranešimą apie kovo 7 dieną įvyksiantį NS steigiamąjį suvažiavimą.

Belieka priminti, kad informacinė besikuriančio Sąjūdžio blokada 1988 m. truko net kelis mėnesius. Ją įveikė patys Lietuvos žmonės, savanoriškai skleidę žinią apie Sąjūdžio atsiradimą ir jo keliamus tikslus. Maloniai prašome pagelbėti ir NS kuo plačiau skleidžiant žinias apie artėjantį steigiamąjį suvažiavimą ir mūsų programą.


Susiję

Vytautas Radžvilas 1764181776456582640

Rašyti komentarą

 1. Vis dėlto, siūlyčiau įsiklausyti į kai kurių komentatorių nuomonę ir paskelbti kelis tos programos variantus, nes nemenka dalis žmonių tikrai ilgų tekstų skaityti nejaus noro - o štai konkretūs punktai "blogai tas - darysime taip" su nuorodomis į, tarkim, internetinį puslapį su variantais "santrauka" ir "pilnas" tekstas" tikrai padėtų. O jei dar paveiksliukai ir video su iliustruotais paaiškinimais... Čia rimtai - gana nemaža dalis visuomenės (ypač jaunimas) būtent iki tokios stadijos nuvaryti. Tad ir veikti reikia atitinkamai - pradinukų aukštojo mokslo programomis nelabai sužavėsi - net jeigu būtent jos ir lemia viską (prisiminkim, kad neobolševikinė Vakarų okupacija prasidėjo būtent nuo aukštojo mokslo užkrėtimo). ;)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-02-22 11:51

   .....iki tokios stadijos nuvaryti...'' - ne, Pikc, ne taip. Vien abstrakti informacija neatrodo pakankamai įtikinamai, o video ir paveiksliukai, kaip tu sakai, irgi reikalkingi. Ir ,,nuvarymas'' čiaa niekuo dėtas pirmiauia todėl, kad yra objektyvūs žmogaus psichofizinio suvokimo dėsningumai, kurie vekia taip pat tiksliai, kaip ir visi kiti fizikos ir chemijos dėsniai.
   Didelė Lietuvos blogybių dalis kyla toddėl, kad Lietuvos priešai yra nepalyginamai geriau parinktki (remiantis jų nekintamomis prgimtinėmis savybėmis) ir apmokyti ne tik iškart įvertinti informaciją ir kitokią mūsų pateikiamą medžiagą, bet ir iškafrt atpažinti žmones, kurie geba kurti ir modeliuoti įtikinamą viešąją informaciją. O tokius žmones ke tuomet stengiasi arba patraukti į savo pusę, arba pasinaudoti jų priklausomybėmis - jeigu tokių yra, o jei neveikia nei viena, nei kita - palikti be pragyvenimo šaltinio ir apskritai stumti į socialines paraštes.
   Tenka pripažinti, kad Lietuvos politikai ir strategai iki šiol nesugeba teisingai įvertiniti psichologijos dėsningumų svarbos valstybės gyvenime - užtat šia blogybe aktyviai naudojasi mūsų priešai, kurie bemat sureaguoja į visas viešosios informacijos naujoves, taip pat į bet kokius momentus, liečiančius jų strategiją, daugiausia pagrįsta psichologija.

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  3. Tai sakot Lietuvai priešus parinko, apmokė ir infiltravo (idomu kas visa tai padarė)? Dabar jie kitus verbuoja? O jūs paklauskite studentų, kuriuos apsauginis išmetė laukan iš Mažvydo bibliotekos (garbiems ponams bus neestetiška jeigu jie viduje valgys) ir kurie lauke ant suoliuko, priešais valstybės vairininkų langus, kerta atsineštus sausus sumuštinius. Tai vat jūs jų paklauskit, kas jų baubas, priešas, ar jiems įdomios Rad́žvilo draugų paklodės, ar jiems rūpi ideologijos ir ar juos verbuoja mistiniai "gerai kažkieno paruošti" liberalai.

   Panaikinti
  4. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2020-02-23 15:30

   Ne, pikčiau, šį kartą visai nesutinku. Iš didelio noro oponuoti nė nepastebi kad čia visai ne apie "pažeistas teises", o apie Radžvilo ir pan. judėjimus ir kad jie įdomūs tik patiems tų judėjimų kūrėjams.

   Panaikinti
  6. seniai sakiau kad pro patrijoj belike vieni durniai. sitiems jau ir studentai bolsevikai.

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2020-02-23 18:08

   joo,Pikcas teisus,reikia paprastesnio varianto.Žmonės dabar mėgsta greitmaistį.Galime piktintis ar nesipiktinti,bet taip yra.

   Panaikinti
  8. aha 2020-02-23 16:39

   Mėgsta liberastų fauna prikergti kokį šūdą kolektyviškai ant visos grupės, tai lietuviai žydšaudžiai, tai studentai bolševikai. Gi kalba yra apie konkrečius veikėjus. Yra studentų ir patriotiškų, yra ir kosmopolitų, yra ir tikrų šiknių, nieko nemąstančių bolševikų, o jaunystė čia ne kažkokia indulgencija, kad nebūtų galima sakyti, kaip yra.

   Panaikinti
  9. Būtent. Faktas, kad yra visokių. Čia gi buvo kalbama tik apie konkretų komentare paminėtą atvejį ir konkretų požiūrį - bet kaip mat atsirado veikėjų, puolančių į kvailas generalizacijas ("sitiems jau ir studentai bolsevikai").
   Antra vertus, esu linkęs laikytis savo nuomonės apie bendrą žmonių primityvinimo tendenciją - ir kad neomarksistinė ideologija tam turi nemažai įtakos (nors ir nėra vienintelis veiksnys). Dėl to, bijau, daugės žmonių, kuriems ilgesnis, negu pastraipos apimties tekstas jau bus "piar dauk raidžiū", kurių "nuomonė" bus atkartojimas to, ką per "teliką" išgirdo, o bet kokie klausimai, kurie nebus tiesiogiai susiję su jų norais ir kaprizais, bus neįdomūs. Labai tikiuosi, kad klystu - ateitis parodys.

   Panaikinti
  10. Bet tiek to - ištryniau tą komentarą.

   Panaikinti
  11. Už tai kad studentai neįperka pietų net bibliotekų valgyklose juos išvadino bolševikais? Net nėra ką komentuoti.

   Panaikinti
  12. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  13. Anonimiškas2020-02-23 22:19

   dar vienas vatinių skiriamasis bruožas - jie iškart reaguoja į temą apie psichologiją. Liberastai irgi reaguoja, bet liberastai praplūsta chaotiškai, o vatiniai - sistemingai.
   Nieko nuostabaus - jų visa veikla pagrįsta pirmiausia būtent psichologija, jie to išmokyti ir jiems taip įsakyta.

   Panaikinti
  14. "Už tai kad studentai neįperka pietų net bibliotekų valgyklose juos išvadino bolševikais? Net nėra ką komentuoti." - tiek neadekvati interpretacija, kad net nėra ką komentuoti. :)

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2020-02-22 13:21

  Nu, ir sovietiniai vadukai labai norėjo išsaugoti stabilumą.Ir Briuselius dabar nori stabilumo, kurgi ne, šilčiau, kaip dabar ten visi sėdi, nerasi niekur. Tik kokį liurbį pakritikuok, reiškia, išjudini stabilumą. Stagnacija ir "stabilumas" - ant jų laikosi stabili nomenklatūra su stabilia Sistema su stabiliais propagandistais. Ginkdie, nelieskit jų stabilumo!

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2020-02-22 13:24

  Žinokit, bus tokių, kam užklius sutrumpinimas NS, ir sugebės prikergti visas savo fantazijas ta tema.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jei idiotai norės prikergti visas savo fantazijas, tai kergs nepriklausomai nuo to, koks sutrumpinimas. Reikia gi pagąsdinti dundukus apie nacistų, fašistų grėsmes, rasistų sąmokslus, elektros uždraudimą ir grįžimą prie balanos gadynės. Kaip kitaip bandys atitraukti žmones nuo šios partijos palaikymo, jei ne melu, šmeižtu bei patyčiomis?

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2020-02-22 18:38

  Nenorim vaikų, gimusių be lyties. Norim žmonių, norim protingų politikų, norim laisvai mylėti savo kraštą, nerizikuodami būti išvadinti "naciais", nenorim jokios, JOKIOS ideologijos. Tegu valdo įstatymas, o ne ideologija. Visi turi teisę turėti savo pažiūras, o politikai turi būti neutralūs. Jie tam ir turi visas privilegijas, kad visą savo laiką skirtų valstybės valdymui, palaikydami tvarką ir pusiausvyrą, kad nei viena ideologija nedominuotų ir nei viena visuomenės grupė nebūtų išstumtą į užribį, kaip yra dabar: kairieji geri, nekairieji blogi.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2020-02-24 13:22

  Mane labiausiai domina ištrinti komentarai, įtariu, kad būta nepolitkorekt :)
  Gerb. Redakcija,
  kur man kreiptis, noriu paskųsti antieuropietišką elementą, savo kaimyną, kuris pasakoja antieuropietiškus anekdotus. Ir dar jo vaikams nuo pat gimimo jau nustatytos lytys - mergaitė rengiama ružavai, o berniukas mėlynai. Tai neatitinka laiko dvasios ir destruktyviai veikia visuomenę, t.y. mane. Kur mes nueisim, jei nepaklusim naujovėms!

  AtsakytiPanaikinti
 6. Atsiverskime seimo sąrašą ir susidėliokime sau,kas ko verti tame sąraše ir kur aš įrašyčiau savo pavardę. Kokias pažiūras aš deklaruoju ir kieno nuomonė man svarbi. Autoritetas turi prognozuoti savo viziją šalies valdyme ir tik būdamas daugumoje tu turėsi svorį. Nori būti stiprus junkis , ir deklaruok savo gyvenime vertybes kurios traukia rinkėjus

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item