Remigijus Šimkus. „Fake News“ - globalistų projekto dalis

Dažnai televizijoje, radijuje, internete, tenka susidurti su tokiu melagingų naujienų apibūdinimu. Pirmas apie tai, kaip apie problemą, o...

Dažnai televizijoje, radijuje, internete, tenka susidurti su tokiu melagingų naujienų apibūdinimu. Pirmas apie tai, kaip apie problemą, oficialiai pasauliniu mastu prabilo JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Tokiu terminu jis apibūdino CNN, BBC, NBC ir kitas globalistams (tam tikras elito sluoksnis ir jiems tarnaujantys) atstovaujančias medijas, kurios užsiima ne objektyvios informacijos pateikimu, o išgalvotų naujienų, neatitinkančių realybės, sklaida.


Lipdo paklusniai mąstančius 

Būtų pusė bėdos, jei šios privačios medijos neužsiimtų žmonių sąmonės projektavimu. Šios medijos užsiima „modernaus“ pasaulio su viena politine ir finansine valdžia, su viena vartotojiška ideologija, be tautų, kalbų, kultūrų, rasių ir tikėjimo įvairovės, kūrimu. Kitaip sakant, jos padeda kurti vieną „gyvulių ūkį“: pasaulį, kuriame žmonės dirbs, valgys, dauginsis, kalbės viena visiems suprantama kalba, klausysis vienodos muzikos, švęs vienodas šventes, neliks skirtumo tarp vyrų ir moterų, vaikai bus valstybės (tiksliau - kontroliuojančio sluoksnio) nuosavybe, visi „sučipuoti“, suregistruoti, ištisai kontroliuojami IT pagalba ir nuo mažens psichiškai sužaloti ,,fake news“. Jums tai neprimena gerai sutvarkyto gyvulininkystės komplekso? Labiausiai pažengę kurdami „gyvulių ūkį“ yra kinai. Kinija šiuo metu yra kaip bandymų poligonas. Ten jau dabar veikia paskatinimų ir baudų sistema. Kas elgiasi nepriekaištingai - renka pliusus, kas nusižengia - minusus. Nepatenkintiems režimu kreditai brangesni, arba jų visai negauna, socialinės išmokos - mažesnės arba jų visai nėra. Kas klusnus valdžiai ir lojalus, naudojasi visomis galimybėmis. Betrūksta visus „sučipuoti“ kaip kiaules ir globalaus pasaulio modelis bus įgyvendintas.

Medijos, skleidžiančios klaidingas naujienas, vykdo ir kitus tikslus: gimstamumo mažinimo, tautų maišymo rasiniu pagrindu, LGBT ideologijos sklaida, gąsdinimo klimato kaita, abejotinos vertės mokslinių tyrimais, per kuriuos plaunami milijardai.

Labiausiai pastebimas klaidingų naujienų rėmėjas, globalistas, milijardierius Džordžas Sorošas. Jis turi įsteigęs savo vardo fondą „Fake News“ sklaidai. Taip pat yra įsteigęs Atviros visuomenės institutą, net universitetą veikiantį Europoje. Juose daugybė jaunų žmonių klaidinami, ruošiami kurti ne realiai esantį, prigimtinėmis vertybėmis paremtą ir gyvuojantį pasaulį, o išgalvotą, su išgalvotomis žmonių teisėmis, išgalvotomis lytimis, išgalvota šeimos samprata, išgalvotomis vertybėmis, griaunančiomis visų pirma per amžius nusistovėjusią šeimos sanklodą ir sampratą. Baigę tokius „mokslus“, įtikėję absurdais, jauni, aktyvūs žmonės, kaip įtakos agentai, dirba jo ir kitų globalistų idėjų sklaidai. Šių idėjų sklaida vyksta per nevyriausybines organizacijas, įvairius projektus, tam negailima pinigų. Stengiamasi tokius žmones prastumti į politiką, įtakoti įstatymų leidybą. Tik taip gimsta šalyse sveiku protu nesuvokiami įstatymai.

Partijos mulkina žmones

Globalistinei ideologijai Lietuvoje, kaip bebūtų gaila, atstovauja beveik visos parlamentinės partijos. Apgailėtinai atrodo tradicinės partijos, Lietuvą Europos Sąjungoje nubuksavusios į atsilikėlių gretas pagal visus socialinius rodiklius: LSD, LSDDP, TS-LKD, LLS. Pastaroji ir neslepia, kam tarnauja. Jie atvirai remia globalistus ir stambų verslą, nes tam jie ir buvo sukurti. Tad dėl jų viskas savaime aišku, jie elgiasi garbingai. Tačiau kitos minėtos partijos užsiima žmonių klaidinimu ir apgaudinėjimu. Jos politiniame lauke turėtų užimti vietą šalia liberalų, bet ne kairėje ar dešinėje, kaip save pateikia. Daugumos žmonių jie neatstovauja, jie, kaip ir liberalai, atstovauja stambiam kapitalui: tiems, kurie gali sau leisti remti visas įtakingas parlamentines partijas pinigais ar reklama.

Šiuo metu Lietuvos politiniame lauke susiformavo laisva niša nuo kairės iki dešinės. Kuo anksčiau tame laisvame lauke įsitvirtins naujos politinės jėgos, dirbančios ne globalistinei ideologijai ir tikslams, ne stambiam kapitalui, o Lietuvos žmonėms, tuo anksčiau sulauksime ne imitacinių, o tikrų  mokesčių, švietimo, sveikatos apsaugos reformų. Tuo anksčiau ne vargingieji išlaikys valstybę, bet solidariai ir turtingieji prisidės prie valstybės išlaikymo. Tuo anksčiau bus pažabotas „pinigų plovyklų“ tinklas prie visų ministerijų. Tuo anksčiau pradės veikti įstatymai už mokesčių slėpimą, panaikintas „gyvulių ūkis“ mokestinėms lengvatoms. Daugybė problemų yra nesprendžiamos, bet imituojamas jų sprendimas, tam taškant pinigus.

Kitos šalys jau atsibudo

Net į svarbiausias Lietuvos televizijas verslas sukišo bestuburius statytinius, kurie už mano ir jūsų pinigus užsiima globalistinės ideologijos sklaida. Tik todėl neturime minties įvairovės nei televizijoje, nei radijuje. Internete taip pat cenzūra. Tik todėl ten nematote diskusijose žmonių, kritikuojančių globalizacijos pragaištingumą. Tik todėl mes vis girdime, kaip kritiškai mąstantys žmonės pateikiami kaip homofobai, fašistai, rasistai, nacionalistai, kiršintojai, rusofilai. Tik todėl Lietuva nugrimzdo į gūdų modernų sovietmetį, nes visur viskas cenzūruojama. Tik todėl Lietuvos sostinėje nėra Vyčiui vietos. Tačiau žodžio laisvės, laisvos, patriotiškos minties ilgiau užčiauptos išlaikyti neišeis. Lietuva pabus, kaip pabudo paistalais užmigdytas protas ir siela kaimyninėse šalyse, kitose Europos šalyse, JAV. Vengrijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos ir kitų šalių politikams suvokus globalizmo grėsmę, imti taikyti apribojimai tų fondų ir įtakos agentų veiklai. Deja, Lietuvoje yra atvirkščiai. 2017 metais Atviros Lietuvos Fondas paskelbė atnaujinantis savo veiklą.

Sakysite, dramatizuoju, paistau niekus. Deja, būtų gerai, jei dalis globalistų tikslų jau nebūtų įgyvendinta, mums to nė nepajutus. Jau 30 metų kiekvieną dieną mums brukama klaidinanti informacija, daugeliui tapo priimtina. Užaugo visa karta, paveikta melo. Prisidengiant žmonių teisėmis, homofobija, fašizmu, rasizmu, kas dieną mums buvo projektuojama, kad šeima yra bet kas, kas nori gyventi kartu. Jau beveik trečdalis Lietuvos gyventojų mano, kad šeima gali būti ne tik tėtis, mama ir vaikučiai ar vienas iš tėvų su vaikučiais, bet ir du tėčiai bei dvi mamos su vaikučiais... Žinoma, kai projektuoji belytę visuomenę, tai tokia šeima kaip tik! Tūkstančius metų visiems buvo aišku, kas kuria santuoką ir kodėl... Mano šviesios atminties senelis, turėdamas tik trijų klasių išsilavinimą, puikiai žinojo, iš kur atsiranda vaikai, dėl ko žmonės tuokiasi. Viskas ir taip aišku buvo, nes niekas jų neklaidino ir negąsdino homofobija.

Jų tikslas – vartotojiška visuomenė

Kad kuo labiau išmaišytų tautas ir rases, mums buvo meluojama, kad visi žmonės vienodi, kad skiriasi tik spalva, kad tautos gali integruotis be didelių problemų. Buvo slepiama, kad skirtingų tautų, rasių, kultūrų žmonės labai skiriasi socialiniu išsivystymu, labai skiriasi kultūriškai. Kad tokius žmones, su tokiais skirtumais apgyvendinus vienoje erdvėje, neišvengiamai kils labai didelės problemos. Melo vaisiai jau raškomi: Europos miestuose susiformavo skirtingos kultūros žmonių getai, nenorintys integruotis ir gyvenantys pagal savus įstatymus. Kitaip sakant, atsirado valstybės valstybėse, kaip uždelsto veikimo bombos, bet kada galinčios tas šalis išsprogdinti iš vidaus. Ačiū Dievui, Lietuvai tiesiogiai tokios grėsmės dar nėra. Tačiau visai netoli mūsų Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, gyvena milijonai tokių žmonių, taip ir laukiančių progos perauklėti vietinius gyventojus pagal savo taisykles ir tradicijas.

Melas, kad vien materialinė gerovė - laimės šaltinis. Kad karjera ir pinigai, malonumai yra svarbiausia gyvenime. Tai suprojektuota ir pasauliui brukama vartotojiškos visuomenės ideologija, paremta kuo didesniu vartojimu, išnaudojimu, pelnų siekiu. Jei tai suteiktų laimės, visi turtuoliai būtų laimingi. Deja, kaip rodo statistika, pasaulis pilnas nelaimingų turtuolių ir laimingų vargšų. Paradoksas, bet 95 procentai laimėjusių loterijose tampa nelaimingi, o neretai ir gyvenimą, pasibaigus pinigams, užbaigia. Materialinės gerovės ideologija brukama visais įmanomais būdais, kad žmonės gyventų egoistišką, savanaudišką gyvenimą. Kad nekurtų šeimų, negimdytų vaikų.

Daugelyje globalistams pasidavusių pasaulio šalių švietimo sistema nuo mažų dienų formuoja iškreiptų vertybių skalę: tiek žmogaus prigimties, tiek šeimos, moralės, seksualumo ir kitais klausimais. Pirmi žingsniai padaryti ir Lietuvos mokyklose: atsisakyta privalomo patriotinio auklėjimo. Taip ugdomi pasaulio, bet ne Lietuvos žmonės. Neatsitiktinai daugiau kaip pusė abiturientų teigia, jog išvyks į kitas šalis mokytis, gyventi. Bandomas prastumti mums visiškai nepriimtinas seksualinis auklėjimas mažamečiams. Pikčiausia, kad tai stumia politikierių artimieji, vietoj to, kad vaikus saugotų nuo žalingos informacijos. To melo vaisiai tragiški: gimstamumas globalistų paveiktose šalyse smuko iki tragiško 1,3 - 1,6 vaiko vienai moteriai, kai būtinas populiacijai išlaikyti - 2,1. Europos Sąjungoje gimstamumas didžiausias Airijoje - 1,94, Lietuvoje - tarp 1,6-1,7, kas metai svyruojantis. Štai ir rezultatas. Globalistai to ir siekia: vietoje negimusių vietinių gyventojų, privežti imigrantų! Mums to reikia?

Visa žmogaus laimė - pirmiausia šeimoje. Nėra artimo žmogaus, vaikų, tėvų, senelių, nėra nieko vertingo! Pinigai, karjera, pripažinimas - gerai, jei padeda žmogui save realizuoti ir gyventi šeimoje be depresavimo. Visa laimė smulkmenose…Paradoksas, bet laimingiausi žmonės gyvena ne tik Singapūre, Skandinavijos šalyse, bet ir Kosta Rikoje, Butane. Nelaimingiausi gyvena ten, kur nėra socialinio teisingumo, pagarbos žmogui, kur didelė materialinė nelygybė, kur viskas matuojama pinigais, kur dvasinė ubagystė. Kitaip sakant, butaforinėse, fasadinėse valstybėse. Ar ne tokioje šalyje mes gyvename? Ar ne todėl Lietuva pagal laimės indeksą yra tarp 40 ir 50 vietos?

Kviečiu susiburti

Mielieji, štai todėl Lietuvoje kuriasi naujos patriotinės politinės jėgos. Kad praskleistų melo šydą, atvertų akis naujiems horizontams. Yra sakoma, kad tai, kas po nosimi, mažiausiai matoma. Taip, mes suprantame, kad kažkas čia ne taip, bet kas? Sunku suprasti, kai visi, kurie turi kalbėti tiesą, meluoja išsijuosę. Vieni - iš kvailumo, kiti - nes taip patogiau, treti - nesuvokdami, kad gali būti kitaip, nes jie užaugo mele. Visus, kuriems ne tas pats, kokia dabar Lietuva, kokia ji atiteks musų vaikams, anūkams, proanūkiams, kviečiu jungtis prie Nacionalinio susivienijimo! Lietuvoje, dėkui Dievui, dar yra neparsidavusių, garbingų žmonių: prof. Vytautas Radžvilas, doktorantas Vytautas Sinica, prof. Rasa Čepaitienė, doc. Kęstutis Dubnikas, dr. Arūnas Svitojus ir kiti.

Pakelk galvą lietuvi!Susiję

Remigijus Šimkus 7509852564040235419

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2020-02-05 18:28

  Svarbių naujienų, tokių, kaip teroristiniai išpuoliai, nutylėjimas - irgi globalistų projekto dalis.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Pilnai sutinku.Baisiausiai yra tai,kad Luetuvoje nera nei vienos pagrindines medios-kuri imtusi ginti konservatyvias vertybes.Gyventojams idiegtas bukas abejingumas,sakyciau abuojumas.Atvykus/as gyvenu JAV/vos ne visi nesusigaudo esminiuose politinio gyvenimo klausimuose.Sukis ai jie visi tokie ypac populiarus.Pagrindiniu mediu suformuota nuomone apie asmeni,politini judejima/negiama/labai gretai isisamonima.Labai retas kuris bando analizuoti faktais/gal ne visai taip kaip sako/Sakyciau tikrai labai ir labai pribrendo nors vienai politnei jegai bandyti apsviesti tauta,imtis atsvaros liberalglobalistiems siekiams .Stiprybes jums/manyciau liberalblobalistu puolimas bus totalus.Juodinimo,smeizto,teisminiu ieskiniu,zeminimo ir panasiu.Stiprybes jums dar karta

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2020-02-05 22:31

  Nepaprastai teisingos mintys. Ir drąsios.Dar pridurčiau:globalizmas----tai ne žmogaus rankų darbas,tai- nelabojo per bedievį žmogų...Pati didžiausia šiuolaikinio žmogaus problema-nusisukimas nuo Dievo...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-02-06 09:31

   Kur buvus, kur nebuvus ir pigmėjus su savo dievais apsireiškė!

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2020-02-06 00:36

  D. Trumpui apkaltos nebus, JAV Senatas išteisino D. Trumpą dėl abejų kaltinimų.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2020-02-06 18:23

  Teisingas logiškas straipsnis, seka tokia, maža nelaimė maža ir yra, bėgantiems į globalizmą, gali ateiti globalinė nelaimė, arba glabalinė apokalipsė, tai beveik aksioma.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Niekų paistymas būtų labai švelniai pasakyta, Šimkau... Beje, Atviros Lietuvos fondo finansuotos, nemaža dalis - ir išverstos knygos (tik maža sąrašo dalelė): Biblijos enciklopedija; Pasaulio religijos; Heslewood, Juliet. Vakarų Europos tapybos istorija; Butkus, Alvydas. Latviai; Gombrich,Ernst Hans. Meno istorija; Spence, Keith. Muzika; Heslewood, Juliet. Vakarų Europos skulptūros istorija; Martindale, Andrew. Gotikos menas; Augustinas, Aurelijus. Pokalbiai su savimi; Hėrakleitas. Fragmentai; Hume, David. Žmogaus proto tyrinėjimas; Kierkegaard, Søren. Baimė ir drebėjimas; Platonas. Sokrato apologija; Kant, Immanuel. Politiniai traktatai; Spinoza, Benedictus. Etika; Bažnyčios Tėvai.Antologija,..... Tie, kurie mąstot, spręskit patys ar vien blogį Lietuvai atnešė Sorošo pinigai...

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2020-02-09 22:15

  Galioja patarlė gal ir daug gero atnešė, bet geram medui pagadinti užtenka lašo deguto.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item