Nacionalinis susivienijimas skelbia steigiamąjį suvažiavimą

Gruodžio mėnesį pradėtas telkti Nacionalinis susivienijimas planuoja steigiamąjį suvažiavimą pirmą kovo šeštadienį, kovo 7 dieną. Suvažia...

Gruodžio mėnesį pradėtas telkti Nacionalinis susivienijimas planuoja steigiamąjį suvažiavimą pirmą kovo šeštadienį, kovo 7 dieną. Suvažiavime bus tvirtinami kuriamos politinės organizacijos įstatai ir pavadinimas,  Nacionalinio susivienijimo bendrijos programa, renkami jos valdymo organai. 

Iniciatorių teigimu, steigiamo sąjūdinio tipo politinio sambūrio strateginis tikslas – pakeisti tautos ir valstybės egzistencinę krizę sukėlusios ir Lietuvą išnykimo keliu link vedančios ligšiolinės raidos kryptį. Ši krizė yra egzistencinė, nes trečią kartą per mažiau nei per du šimtmečius – XIX a., XX a. antroje pusėje ir šiuo metu vėl – Lietuva eina išnykimo keliu.

„Įvairios pasaulio organizacijos jau skelbia, kad esame greičiausiai pasaulyje nykstanti tauta. Tai labiausiai paliečia jaunus ir darbščius, taigi keisti situaciją ir kurti geresnę Lietuvą galinčius žmones. Kartu tai vyksta taikos ir sąlyginės gerovės fone. Mūsų problemų priežastys gilesnės. Tai mentaliteto ir mirusios valstybinės sąmonės atspindys. Neatsitiktinai esame vienintelė šalis, oficialioje valstybės ilgalaikės raidos vizijoje („Globali Lietuva“) užsibrėžę tikslą išsivaikščioti pasaulyje. Šio mentaliteto negali pakeisti siauros reformos, paramos šeimoms politika ar panašios priemonės. Lietuvai būtinas esminis valstybės vykdomos politikos kryptį ir tikslus lemiančios  nacionalinės savimonės atsinaujinimas“, - skelbia organizatoriai. 

Steigėjų teigimu, pagrindinė Lietuvos problema yra ta, kad prieš penkiolika metų įgyvendinusi tikslą tapti transatlantinės bendrijos nare, bet po to pradėjusi vadovaujatis tautos ir valstybės išnykimą numatančia ,,globalios Lietuvos“ ideologija, šalis neįstengia formuluoti ir išsikelti jokių naujų ambicingų ir prasmingų ilgalaikių strateginių tikslų. Šalį valdžiusios politinės jėgos nesugeba mąstyti tautos ir valstybės interesų kategorijomis Pasauliui stovint prie didelių geopolitinių permainų slenksčio ir irstant tarptautinei saugumo tvarkai neturinti ateities vizijos Lietuvos valstybė vis labiau primena nežinia kokia kryptimi audrų nešamą laivą., todėl nesvarsto tokių klausimų ir niekaip negalėtų inicijuoti jų sprendimo. Tokioje situacijoje esanti būtina nauja politinė jėga. 

„Kalbėti apie tokio masto problemas nėra populiaru, tai daug ką gąsdina. Tačiau blaiviai ir kritiškai vertindami dabartinę Lietuvos padėtį   nematome jokio pagrindo pasiduoti nevilčiai. Priešingai, tikime, kad Lietuva – visada kilusi sunkiausiomis akimirkomis – dar turi užtektinai jėgų susitelkti ir išspręsti savo problemas. Tam tereikia valingos ir neabejingos piliečių dalies pasiryžimo. Ilgai ėjome link šio momento ir esame jam pasiruošę komandos, kompetencijų  ir kitais atžvilgiais. Mūsų tikslas – pažvelgti į Lietuvos padėtį ir ateities perspektyvas pasaulyje šviežiu ir viltingu žvilgsniu ir pasiūlyti piliečiams tokias šalies raidos gaires, kurios duotų  Lietuvai tolesnius ilgaamžės kelionės istorijoje orientyrus, atkurtų pasitikėjimo savimi jausmą ir leistų tautai susigrąžinti savo gyvenimo ir likimo kontrolę į savo rankas.  Jei Teisingumo ministerija nekurs dirbtinių kliūčių ir  nesutrukdys laiku įsisteigti, neabejotinai išklibinsime ligšiolinį politinį gyvenimą ir įpročius Lietuvoje. Turime pakelti galvas, drąsiai pasitikti iššūkius ir juos įveikti“, - teigiama kvietime. 


Susiję

Nacionalinis susivienijimas 457588291813110972

Rašyti komentarą

6 komentarai

Anonimiškas rašė...

NS, kaip NacionalSocialistai... Galvokite dar!

kest turbo rašė...

nesąmonė -ne Globalios Lietuvos strategija (tai ne ideologija, o pasipinigavimo projektėlis ir URM "paukščiukas") yra didžiausia Lietuvos problema, o besmegenių gaujos ir jų kontroliuojama bei visus mulkinanti purvasklaida

Unknown rašė...

Tai pagal šitą anoniminį proto bokštą iš vardų sąrašo reikia išbraukti adolfus, josifus, vladimirus, pranciškus, benitus ir panašius tikrinius vardus? Tai gal geriau tegul šitas anoniminis proto genius savo "kairiesiems" primena, kad taip jiems alergiją keliantis žodis-santrauka NACIAI ir yra nacionaliniai socialistai. Ir tegul papasakoja,kiek milijonų aukų sunaikino viso pasaulio apsišaukėliškų socialistų ir kitų izmų režimai. Gal reikia kalkuliatoriaus? Persianonizavęs anonimas sulygino pirštą su peniu... ir ieško savojo G taško

Anonimiškas rašė...

Na Vytis teisingai,pagal istorinę tradiciją, pavaizduotas. Pagarba.

psichologas rašė...

Tekste: "pasiūlyti piliečiams tokias šalies raidos gaires, kurios duotų Lietuvai tolesnius ilgaamžės kelionės istorijoje orientyrus, atkurtų pasitikėjimo savimi jausmą...".
O ar tikrai daugumai Lietuvos piliečių reikia ilgaamžių orientyrų ir stipraus tautinio pasitikėjimo? Yra dalis, kuriems to reikia kaip oro, bet kita didesnė pusė nori būti tik "sotūs laimingi ir šiltai aprengti", nesvarbu kieno ir nesvarbu kur, bet svarbu, kad šalia gyvenantis kaimynas turėtų mažiau negu aš. Šiandieninis Lietuvos čiuožimas į bedugnę, atskleidė pagrindinį mūsų tautos destrukcinį bruožą - išbujojusį gobšumą, fizinį ir psichinį egoizmą, parsidavėliškumą ir nesusikalbėjimą nei gyvulių ūkyje, nei politikos koridoriuose. Viso to priežastis - paniška pasąmoninė išlikimo baimė. Pasigilinus į praeitį, matome, kad šios negatyvios kolektyvinės pasąmonės savybės visais istorinių krizių laikais iš vidaus naikindavo mūsų tautą ir griaudavo valstybę. Tauta atsistaydavo kaimo dėka, bet šiandien kaimo nebėra... Tačiau šiandien turime nemažai dar sveikos inteligentijos, kuri turi įveikti šitą egzistencinę baimę ir išsivalyti nuo savimeilės bei arogancijos visuose lygmenyse tam, kad paskui galėtų "eiti į kaimus, viensėdžius, bažnytkaimius ir miestelius" ir laisvinti tautą nuo tų pačių ydų. Išvada: Lietuvos išsivaikščiojio, skurdo ir nykimo priežastis - psichologinė.

Anonimiškas rašė...

Kad Lietuvos išsivaikščiojimas, skurdas ir nykimas turi psichologines priežastis - pastebėjote teisingai, tačiau priežastis nurodėte neteisingai.

item