Mindaugas Buika. Gyvybės ir šeimos gynimas Jungtinėse Tautose

Publikuota „XXI amžiuje“, priede „Pro vita“ Prezidento Donaldo Trampo pareiškimas Dabar, kai agresyvios sekuliarizacijos ir mir...


Publikuota „XXI amžiuje“, priede „Pro vita“

Prezidento Donaldo Trampo pareiškimas

Dabar, kai agresyvios sekuliarizacijos ir mirties kultūros plėtroje stengiamasi primesti ideologines nuostatas, kad kėsinimasis į žmogaus gyvybės sakralumą nuo jos prasidėjimo momento motinos įsčiose yra tariama teisė, labai svarbu, kad aukščiausiu valstybiniu lygiu būtų priešinamasi tokiai blogio tendencijai. Pažymėtina, kad prezidento Donaldo Trampo (Donald Trump) vadovaujama galingiausios pasaulio valstybės, Jungtinių Amerikos Valstijų, vyriausybė dabar užima aiškią lyderio poziciją ir negimusio kūdikio gyvybės gynimo srityje. Prezidentas D. Trampas nuo pat savo kadencijos pradžios subūręs veiklią Baltųjų Rūmų komandą, aktyviai darbuojasi, kad būtų atstatyta pagarba gyvybei ir šeimai kaip fundamentali vertybė ne tik vidaus valstybinėje politikoje, bet ir tarptautiniuose santykiuose. Tą jis patvirtino ir plačiai nuskambėjusioje prieš radikalųjį globalizmą nukreiptoje kalboje, sakytoje praėjusioje Jungtinių Tautų Organizacijos generalinėje asamblėjoje, kurioje buvo paliestos ir gyvybės gynimo problemos. Kalbėdamas rugsėjo 24 dieną Niujorke iš centrinės JT tribūnos, prezidentas D. Trampas pripažino, kad šios organizacijos projektuose vis dažniau stengiamasi primesti „globalinę teisę į abortą“, negimusio kūdikio žudymą jo motinos įsčiose, ir kad tai būtų galima daryti visų mokesčių mokėtojų, netgi tam nepritariančių, lėšomis per visą nėštumo laikotarpį net iki pat gimimo. „Globaliniams biurokratams visiškai nesvarbu, kad tai yra išpuolis prieš suverenių tautų siekius apginti dar negimusių kūdikių gyvybes, – sakė prezidentas D. Trampas. – Betgi mes Amerikoje, kaip ir daugelis kitų tautų, tikime, kad kiekvienas pradėtas kūdikis, gimęs ir dar negimęs, yra sakrali Dievo dovana, kurią būtina svetingai priimti“.

Teisė į abortą neegzistuoja

Dieną prieš šią kalbą, rugsėjo 23-ąją, Jungtinių Valstijų sveikatos apsaugos ministras Aleksas Azaras (Alex Azar), savo šalies ir dvidešimties panašių nuostatų valstybių vardu padarė protestuojantį pareiškimą dėl Jungtinių Tautų Organizacijoje rengiamų dokumentų visuotinei sveikatos priežiūrai, kuriuose bandoma įterpti sampratą apie „teisę į seksualinę ir reprodukcinę sveikatą“, tokiu būdu patvirtinant visuotinį prieinamumą aborto darymui. Ministrui A. Azarui kalboje pabrėžiant, kad „nėra jokios tarptautinės teisės į abortą“, todėl minėta samprata negali būti naudojama sveikatos apsaugą liečiančiuose projektuose, šalia jo buvo Lenkijos užsienio reikalų ministras Jacekas Čaputovičius (Jacek Czaputovicz), Brazilijos sveikatos apsaugos ministras Luisas Enrikė Mandeta (Luiz Henrique Mandetta) ir kiti aukšti pareigūnai iš tą kreipimąsi pasirašiusių dvidešimties šalių. Šioje partnerystėje ginant gyvybę nuo prasidėjimo sveikatos apsaugoje ir šeimoje, kartu su Jungtinėmis Valstijomis, pritarimo parašais patvirtino kitais atžvilgiais gana skirtingos Europos valstybės – Rusija, Baltarusija, Lenkija ir Vengrija; Afrikos šalys – Nigerija, Kongo Demokratinė respublika, Kongas, Uganda, Malis, Sudanas, Libija; Lotynų Amerikos valstybės – Brazilija, Gvatemala, Haitis; arabų šalys – Egiptas, Irakas, Saudo Arabija, Jungtinių Arabų Emyratai, Jemenas ir Bahreinas. Visos šios šalys atstovauja daugiau kaip 1,3 milijardo pasaulio gyventojų, o tikėjimo atžvilgiu – krikščionybės ir islamo religijas.

Reprodukcinės sveikatos apgaulė

JAV ir sąjungininkų gyvybės gynimo pareiškime pabrėžtas įsitikinimas, kad ypatingas rūpinimasis visų žmonių, lyčių ir amžiaus grupių gyventojų – vyrų, moterų, kūdikių, jaunų žmonių ir senelių – sveikata, gerina visos bendruomenės gerovę ir kad šeima, kaip „pamatinė visuomenės institucija“, pelno didžiausios paramos. Plėtojant visuotinę ir visiems prieinamą sveikatos apsaugą, prioritetinis dėmesys turi būti skiriamas tiems, kurie yra didžiausios rizikos situacijose ir priklauso labiausiai pažeidžiamųjų grupei, tarp jų ir dar negimę kūdikiai. Be to, siekiant prasmingos ir sparčios pažangos sveikatos apsaugos srityje, visos valstybės turi susitelkti į tuos dalykus, kurie vienija, o ne skaldo tarptautinę bendriją požiūryje į kritiškai svarbius gyvybės gynimui klausimus. „Todėl mes neremiame naudojimą dviprasmiškų sąvokų ir išsireiškimų, tokių kaip seksualinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės Jungtinių Tautų dokumentuose, kadangi jos gali sumenkinti kritinį šeimos vaidmenį ir skatinti prieštaringas praktikas, tokias kaip abortai, aplinkybėse, kurių atžvilgiu nėra tarptautinio konsensuso ir kurios gali būti klaidingai interpretuojamos“, teigiama JAV sveikatos apsaugos ministro A. Azaro perskaitytame pareiškime. Gyvybės gynėjai remia šį atsiliepimą į tarptautinėje plotmėje bandomas primesti radikalaus feminizmo bei genderizmo ideologijų neomarksistines nuostatas, kuriomis dėl vadinamosios „pažangos“, stengiamasi, kad valstybės savo įstatymuose panaikintų visus suvaržymus negimusių kūdikių žudymui, vardan išsigalvotos moterų „teisės“ į abortą, neva įtvirtinančios lyčių lygybę. Tokiu būdu suabsoliutinant „reprodukcinę sveikatą“ (dažniausiai tai nieko bendro neturi su tikrąja sveikata, nes atsisakymo gimdyti priežastys būna socialinės), paneigiamas gyvybės sakralumas, šeimos vaidmuo ir atsakomybė bei kiekvienos suverenios šalies teisė įgyvendinti savarankišką sveikatos apsaugos politiką jai būdingame nacionaliniame kontekste.

Šventojo Sosto nusistatymas

Kaip žinia, valstybių, ginančių teisę nacionaliniais įstatymais užtikrinti, kad būtų išsaugota pradėta negimusių kūdikių gyvybė, ypač Afrikoje atžvilgiu, dažnai vykdomas tarptautinis Europos Sąjungos lyderių šantažas, popiežiaus Pranciškaus įvardintas kaip naujoji „ideologinė kolonizacija“. Tokiu būdu finansinės ir ekonominės paramos suteikimas neturtingoms šalims priklauso nuo to, kaip jos vykdo „šeimos planavimą“ įteisinant abortą, plėtojant kontracepciją ir panašias Bažnyčios mokymui prieštaraujančias praktikas. Todėl Jungtinių Valstijų ir palaikančių valstybių pareiškimui dėl gyvybės gynimo faktiškai pritarė ir Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino (Pietro Parolin) vadovauta Šventojo Sosto delegacija. JT generalinėje asamblėjoje savo atskirame kreipimesi ji patvirtino, kad teisė į sveikatos apsaugą priklauso „visiems asmenims visuose jų gyvenimo etapuose nuo prasidėjimo iki natūralios mirties“. Kita vertus, daugiausia Europos Sąjungos (išskyrus jai priklausančias Lenkiją ir Vengriją) vadovaujama 54 valstybių koalicija padarė pareiškimą, pabrėžiantį, jog „seksualinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės yra integrali visuotinės sveikatos priežiūros dalis“, todėl baigiamojoje deklaracijoje šios prieštaringos nuorodos išliko. Vis dėlto precedento neturinčios prezidento D. Trampo vadovaujamos JAV administracijos ir valstybių sąjungininkų pastangos ginant gyvybę pasipriešinti agresyvioms globalistų užmačioms savaip interpretuoti visuotinės sveikatos apsaugos nuostatas, kuriant naujas su prigimtimi ir morale nieko bendro neturinčias „teises“, pelno, didelio dėmesio ir pritarimo. Galiausiai konkrečiose pastangose pagal nusistovėjusią tradiciją vadovaujamasi tik tais Jungtinių Tautų deklaratyviais dokumentais, kurie yra priimami visų šalių narių vieningo konsensuso pagrindu, o vadinamieji reprodukciniai klausimai tokio susitarimo neturi ir nėra privalomi. 

Seksualinio švietimo problemos

Pažymėtina, kad JAV ir dvidešimties valstybių pareiškime teisingai kritikuojamos tarptautinės sekuliaristų pastangos skleisti su dorove ir sveikata prasilenkiančio vadinamojo „visapusiško seksualinio švietimo“ medžiagą. Dažnai tokiu būdu šis „švietimas“ įvairiose Europos šalyse pradedamas jau darželiuose, kai, nepaisant šeimų vaidmens ir atsakomybės, mažamečiai berniukai ir mergaitės supažindinami su įvairias seksualumo bruožais, kurie skatina iškrypimus, masturbaciją, ankstyvą lytinį gyvenimą, o ne skaistumą ir susivaldymą bei prasmingą rengimąsi santuokai. Todėl pareiškimo autorių įsitikinimu remtinas tik toks seksualinis švietimas, kuris pripažįsta pirmaeilį ir savo vaikus saugojantį šeimos vaidmenį tokiame auklėjime ir neapeina jaunus žmones žalojančio seksualinio elgesio pavojų. Kartu nurodoma, jog sveikatos apsaugos klausimuose ginant gyvybę ir šeimą yra svarbūs sveikos motinystės, AIDS prevencijos, smurto prieš moteris vengimo klausimai, siekiant, kad aukščiausi sveikatingumo standartai būtų prieinami visiems žmonėms per visą jų gyvenimą. Dedant šias pastangas būtina branginti kiekvieno asmens, ypač silpniausio ir pažeidžiamiausio, orumą, šeimos tvirtumą ir gerovę bei tam reikalingas tarptautinis solidarumas plataus konsensuso siekyje.Susiję

Šeimos politika 4636464336959101600
item