Arkivysk. Sigitas Tamkevičius. Senas ir naujas žmogus

Keturioliktojo eilinio metų sekmadienio Mišių skaitinyje girdime apaštalo Pauliaus žodžius: „Juk nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei n...

Keturioliktojo eilinio metų sekmadienio Mišių skaitinyje girdime apaštalo Pauliaus žodžius: „Juk nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet vien tik naujas kūrinys“ (Gal 6,15). Kas yra tas naujas kūrinys, kuriuo tapti apaštalas ragino pirmuosius Kristaus sekėjus?

Tikinčiųjų žmonių adresu dažnai girdime sakomus paniekos žodžius: būk tai, jie yra atsilikę, nepažangūs ir praeities žmonės, o ateitis priklauso einantiems su laiko dvasia. Mūsų nestebino, kai tokias mintis savo laiku žėrė komunizmo kūrėjai, bet panašiai kalbančių netrūksta ir šiandien. Užtenka nepritarti Stambulo konvencijai, partnerystei ar gėjų eitynėms ir tuojau būsi nurašytas į nešiuolaikiškų, nepažangių ir net homofobiškų žmonių kategoriją.

Paanalizuokime, kas yra sena ir nauja Šv. Rašto šviesoje. Apaštalo Pauliaus laiškuose randame daug aiškių pasisakymų, kurie nubrėžia aiškią perskyrą tarp seno ir naujo pasaulio, tarp pagoniško ir krikščioniško mąstymo. Senasis žmogus supranta tik kūno darbus, gi naujas žmogus savo mąstymu ir elgesiu pakyla į dvasinę plotmę.

Laiške galatams šv. Paulius išskaičiuoja senojo žmogaus kūno darbus: „Kūno darbai gerai žinomi – tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašūs dalykai“ (Gal 5,19-21). Skaitai šiuos apaštalo žodžius ir, atrodo, jie parašyti ne kažkada prieš du tūkstančius metų, bet šiandien, ir skirti nūdienos žmonėms, nesugebantiems pakilti virš savojo egoizmo ir kūniškumo.

Apaštalas įspėja krikščionius: „Taigi aš liepiu ir įspėju Viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgiasi pagonys dėl savo proto menkystės. jų protavimas aptemęs, jie svetimi Dievo gyvenimui dėl savo dvasinio aklumo bei širdies suakmenėjimo“ (Ef 4.17-18).

Šv. Paulius labai aiškiai kalba apie būtinumą tapti nauju kūriniu: „Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja“ (2 Kor 5, 17) Kitoje vietoje rašo: „Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais“ (Gal 5,24).

Naujo žmogaus gyvenime aukščiausioje vietoje stovi dvasinės vertybės, todėl apaštalas Paulius nurodo: „Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią“ (Gal 5,25). „Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas“ (Gal 5,22-24). „Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių! “ (Gal 5,9). Apaštalas primygtinai ragina: „Atsinaujinti savo proto dvasinėje gelmėje ir apsivilkti nauju žmogumi, sukurtu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume“ (Ef 4,23-24).

Mums, tikintiesiems nereikia gėdytis dėl to, kokie mes esame, tik reikia budėti, kad mūsų gyvenimas būtų nuosekliai krikščioniškas. Mums nereikia kažką daryti, kad pasaulis mus laikytų savo žvaigždėmis. Mes galime būti patys kukliausi žmonės, dirbti pačius paprasčiausius darbus, tačiau Dievo akivaizdoje stovėti aukščiau už daugelį netikrų žvaigždžių. Štai kad ir palaimintasis Mykolas Giedraitis, gyvenęs prieš 500 metų - jis buvo tik durininkas ir zakristijonas. Tačiau ir šiandien daugybė žmonių pasaulyje prisimena jį todėl, kad su meile visiems tarnavo. Jis buvo tas naujas žmogus, kurio šviesos neužtemdo net šimtmečiai.

Panaši buvo kaunietė Elena Spirgevičiūtė - kukli ateitininkė, kankinės vainiką pelnė ne todėl, kad pakėlė didžiausius kankinimus, kuriuos patirdavo atiduoti žvėrims sudraskyti pirmųjų amžių krikščionys, bet, kad būdama visiškai jaunutė, tvirtai gynė savo skaistumą ir nepabūgo net ginkluoto prievartautojo kulkos.

Gyventi nauju žmogumi pagal Kristaus mintį ir širdį nėra lengva, nes toks gyvenimas neatskiriamas nuo kryžiaus slėpinio. Todėl apaštalas Paulius ir sako: „Bet aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui“ (Gal 6,14).

Susiję

Sigitas Tamkevičius 1706534164433322594

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-07-07 08:57

  Ar privaloma apsispjaustyti tikintiesiems, nes čia minimas tas reikalas?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Gal 6,15:
   "Nes Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet naujas kūrinys". T.p. žr. 1 Kor 7,19; Rom 2,25-29 ir kitur.

   Arkivyskupo pamokslas šį kartą puikus, ypač naudingas dabartinio krikščionių ir pagonių ginčo fone.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-07-07 14:49

   Lk 2,21 Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti vaikelį, Jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas nurodė dar prieš Jo pradėjimą įsčiose. Iš 12,48 Jei ateivis apsistotų pas tave ir norėtų švęsti Paschą, tai visi jo vyrai privalo būti apipjaustyti. Tuo atveju leidžiama jam švęsti Paschą, ir jis bus tarsi vietinis šalies gyventojas. Bet niekam neapipjaustytam neleistina jos valgyti.
   Afrikoje apipjausto dar ir mergaites. Baisu.

   Panaikinti
 2. Ale "suktas" tas Tamystos straipsnis. Tris katrus perskaičiau ir vis tas pats - šviečiasi mintis, kad turime pripažinti visus pider, gender, viską, kas reiškia NAUJA, viską priimti, nes apaštalas liepė, o šiandien papa liepia. Propatrija, čia jūs "pašpasijot", nukosėdami kokią pastraipą? Ar kaip čia?
  Spirgevičūtė, Giedraitis buvo tie "naujieji žmonės"...
  ... Šiandien bloga diena, rytoj gal man prasišvies kitaip ;)

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-07-07 21:14

  Žiauru taip prievarta žaloti vyrų lytinius organus, tų vyrų net neatsiklausus: kai berniukas visai mažas, pvz., juk jis to gal visai nenori ir nenorės. Taip ir visi tie krikštijimai, murdymai į vandenį, šlakstymai net nepaklausus žmogaus, ar to is nori, nepalaukus, kol jis suaugs, subręs. Ir nejuokinga, ir juokinga. Kaip pažvelgsi.

  AtsakytiPanaikinti
 4. nu va-krikscioniskiausias,drasiausias(nes si kart 15 min neides itariu sio straipsnio,nors visad imaisydavo Gerb. arkivyskupo pamastymus i savo siukslyna,taip setoniskai gudraudama ,zongliruodama gerio ir blogio savokomis,cia krikscionys,cia LGBT ir visi mums mieli ir brangus,ypac kartu)-sikart jauciasi paprastumas ,ismintis,tvirtumaspamastymuose,paraginimuose.Dvasines stiprybes autoriui.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-07-08 12:29

  Ačiū Ganytojui už straipsnį.
  Straipsnio pavadinimas ra unikalus, ir reikia suruošti plačią diskusiją, kuri transliuotų TV.
  Įšitą diskusiją reikia paviesti Delfi direktorių V.Benokraitį ir vyr. redaktorę D.Vnarauskienę, 15min portalo vadovą R.Šaučikovą, LRT vadovę Budrienę.
  Ar jums, gerb. skaitytojai ir komentatoriai neatrodo keista, kad mes iki šiol viešumoje nematome šių vadovaujančių žmonių nei jokioje viešoje diskusijoje, nei jokiuose kituose viešuose renginiuose?.. - neįprasta ir netgi nesuvokiama, kad mes nežinome šių žmonių nuomonės Lietuvai gyvybiškai svarbiais klausimais.
  Tokioje diskusijoje galėtų dalyvauti ir Katalikų Bažnyčios atstovai, ir ProPatria atstovai - žodžiu, jau seniai laikas pamatyti racionalią ir dalykišką diskusiją visuomenė turi teisę ir privalo žinoti tokiose pareigos dirbančių žmonių nuomonę, o pastarieji yra atskaitingi visuomenei ir privalo savo nuomonę pasakyti. Lietuvos piliečiai turi Konstitucijos garantuojamą teisę žinoti, kas vyksta valstybėje.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-08 12:37

   „Lietuvos piliečiai turi Konstitucijos garantuojamą teisę žinoti, kas vyksta valstybėje.“ - kur Konstitucijoje parašyta, kad būtent bažnyčia turi informuoti visuomenę, kad ji yra atskaitinga visuomenei?

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-07-08 14:28

   Anonimiškas 12.37, ne taip supratote - turima omeny, kad save didžiausiais vadinančių portalų ir valstybinio TV bei radijo vadovai - būtent jie pirmiausia yra atskaitingi Lietuvos visuomenei, ir labai keista, kad iki šiol Lietuvos visuomenė nematė visų kartu vienoje vietoje kalbančių viešai.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-07-08 14:33

   Atskaitingi visuomenei? Kiek visuomenei parodė sąskaitų, autorinių sutarčių, kaip panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai? Mano nuomone, jie atskaitingi tik vienai polytinei srovei. Ir niekam daugiau.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-07-08 18:37

   Būtent kokiai?
   Kaip manote, kaip atrodys tokia vieša diskusija? - Benokraitis, Šaučikovas ir Budrienė vienoje pusėje, o ProPatria ir RKB atstovai - kitoje?

   Panaikinti
  5. Kokia dar čia diskusija galętų būti su spec. užduotis vykdančiais statytiniais? Jie juk parsidavę. Nebūtinai bapkes jie yra gavę iš savo šefų. Jie už prastumimą į jiems niekaip nepriklausančius postus privalo atidirbinėti.

   Panaikinti
 6. Senas ir naujas... žmogus. Apie ką mes kalbame? Argi įmanomas dalykas, kad uzurpavę įtaką visuomenei (įteisinę masių mulkinimo politiką) egoistai, imtų ir pradėtų kalbėtis su visuomene kaip lygūs su lygiais? Tas senas(gal tiksliau būtų sakyti - elementarus sukčius?) žmogėnas visomis išgalėmis stengsis išsaugoti klasta "įteisintas" sau privilegijas. Tuščia su jais bandyti tartis, tuščia jiems įrodinėti ir tikėtis iš jų supratingumo. Jie puikiausiai viską supranta, bet jie nebegali prisipažinti sukčiaujantys ar sukčiavę. Juk jiems atrodo, kad tas prilygtų jų mirčiai. Todėl pasirinkę klastos kelią žūt būt stengsis savo klastą pristatinėti kaip pastangas tarnauti teisingumui. Ir ta "tarnystė teisingumui" bus ne kas kita, kaip tik galabijimas visais įmanomais būdais matančiųjų, kur gi ta jų "teisybė" veda.
  Deja, deja, bandyti atsakyti jiems tuo pačiu - beprasmiška. Visų sukčių išgalabyti nėra galimybės. Todėl neverta net pradėti užsiiminėti grubia prievarta. Kur kas efektyviau būtų šviesti visuomenę, kad įgautų gebėjimą klastą atpažinti, kokia tik forma ji bebūtų pateikinėjama. Svarbu nepabūgti "teisiniu" pagrindu sukčių vykdomo teroro, jokiu būdu neatsakyti fiziniu teroru į sukčių terorą "teisinį". Tik tiesos atskleidinėjimas ir sukčių pinklių demaskavimas tegali išlikti nepažeidžiami ir nepakaltinami. Kitaip, "teisinėmis" priemonėmis sukčiai užmušinės tiesą bylojančius. - Juk jie dabar uzurpavę valdžią, kol jų rankose "teisė", prieš juos veikti įmanoma tik ytin atsargiai, tiesiog išmintingai. Tam neišvengiamai teks/tų atsisveikinti su "nepriklausomų" informavimo priemonių iliuzija. Tokiu nėra ir būti negali. Kai tauta/valstybė patiki, jog gali nekontroliuoti žiniasklaidos, ja manipuliuoti ima sukčiai - sukčių klanai.
  Laikas atsikratyti iliuzijų! Valstybę valdyti derėtų patikėti patriotams, o ne vien tik vaidinantiems patriotus svetimų statytiniams.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-08 18:39

   čia tu, Stasiuk, iš tiesos.lt?

   Panaikinti
 7. Aš, aš. Tik aš ne
  Stasiukas...

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item