Vytautas Radžvilas. Vienišo kovotojo mintys?

propatria.lt nuotrauka  Rimanto Dagio įrašas apie seksualinių mažumų eitynes akivaizdžiai turi ne tik politinę, bet ir egzistencinę pr...

propatria.lt nuotrauka 
Rimanto Dagio įrašas apie seksualinių mažumų eitynes akivaizdžiai turi ne tik politinę, bet ir egzistencinę prasmę. Jo keliami klausimai iš esmės yra retoriniai, nes atsakymai iš anksto aiškūs. Tačiau kaip tik todėl jie dar labiau išryškina padėties tragizmą.

Tiksliai kalbant, po keleto dienų įvyks ne „gėjų eitynės“, bet LGBT judėjimu vadinamos tarptautinės politinės organizacijos, visam pasauliui siekiančios primesti totalitarinę genderizmo ideologiją, organizuojama akcija. Jos tikslas – skleisti šią neokomunistinę ideologiją ir moraliai bei psichologiškai gniuždyti vis labiau išsigandusią ir palūžtančią Lietuvos visuomenę viešai demonstruojant augančią organizacijos galią ir įtaką.

Todėl atsakymai į R. Dagio klausimus yra akivaizdūs. Jokia totalitarinė ideologija niekada  nesiremia mokslu ir logika. Lygiai taip pat nesunku suprasti, kad paties Briuselio įpareigotai diegti šią ideologiją miesto valdžiai gyventojų nuomonė rūpi tiek pat, kiek ji rūpėjo iš Maskvos nuleistą komunistinę ideologiją skleidusiai ano meto Lietuvos valdžiai. Jeigu toliau nieko nebus daroma, šitokių paradų tik gausės ir jie neišvengiamai taps kasdienybe. Kol kas vyksta tik genderistinės ideologijos šalininkų ir prijaučiančiųjų eitynės. Bet kai ši ideologija galutinai bus įtvirtinta, taps tik laiko klausimu, kada visiems savanoriškai privalomai teks dalyvauti reguliariai organizuojamuose „meilės ir tolerancijos“ paraduose. Tokia visų totalitarinių ideologijų įtvirtinimo logika. Iš pradžių ir komunistų demonstracijos buvo tik menki saujelės aktyvistų ir jiems prijaučiančio gaivalo sambūrėliai. Bet galiausiai virto „Spalio revoliucijos“ ir Gegužės 1-osios, arba „tarptautinio proletariato solidarumo dienos“ demonstracijomis, kai darniomis kolonomis žygiuojantys  piliečiai taip masiškai „pritarė“ išmintingai TSKP ir tarybinės vyriausybės politikai, kad nebereikėjo jokių visuomenės apklausų. Nėra abejonių, kad prievartinis visuomenei nepriimtinos ideologijos primetinėjimas skatina piliečių abejingumą ir priešiškumą valstybei, taigi kelia rimtą grėsmę šalies nacionaliniam saugumui. Bet savaip logiška, kad tai niekam nerūpi, nes tos ideologijos brukėjams Lietuvos valstybė nereikalinga. Jų požiūriu, tautos ir valstybės yra tokios pačios reakcingos atgyvenos kaip ir biologinės lytys, kurias skelbia esant fikcija ir reikalauja panaikinti genderistinė ideologija.

Prievartinis genderizmo ideologijos diegimas šiandien yra tapęs ES diktuojama oficialia Lietuvos valstybės politika. Jai pritaria visos sisteminės šalies politinės partijos. TS-LKD neabejotinai yra viena tvirčiausių šios politikos atramų ir uoliausių jos vykdytojų. Labai simboliška ir iškalbinga, kad partijos, kurios pavadinime yra žodis „krikščionys demokratai“, pirmininko žmonai priklausančios mokyklos yra tapusios genderistinės ideologijos brukimo vaikams pirmeivėmis. Tai gerai žino krikščionimis demokratais save laikantys partijos nariai. 

Akivaizdu, kad aukščiausiu valstybiniu lygmeniu remiamos ir buldozeriu stumiamos neototalitarinės ideologijos plitimui neįmanoma pasipriešinti tokiomis grynai visuomeninėmis akcijomis kaip tariamai alternatyvios šeimų eitynės. Būtina iš esmės keisti valstybės nuostatas ir politiką šiuo gyvybiškai svarbiu klausimu. Tai įstengtų padaryti tik tvirtai pasiryžusi ją keisti politinė jėga.

Todėl kiekvienam R. Dagio įrašą skaitančiam piliečiui savaime kyla vienintelis klausimas: ar tai nėra tik vienišo kovotojo mintys? Partijai priklausantys krikščionys demokratai yra išsilavinę žmonės ir tikrai supranta, kad atėjus naujam pirmininkui, tariamai konservatyvi ir krikščioniška partija iš pagrindų pasikeitė ir savo vertybinėmis nuostatomis faktiškai virto radikaliai kairuoliška liberalmarksistine partija.

Krikščioniška demokratiška politinė jėga absoliučiai būtina, kad Lietuva išliktų kaip tauta ir valstybė. Todėl tokia jėga tiesiog privalo atsirasti. Ir ji neišvengiamai atsikurs. Ilgai galvoti ir delsti paprasčiausiai nebėra kada.

Tad klausimą, ar R. Dagio įrašas nėra vienišo kovotojo mintys, galima ir reikia performuluoti konkrečiau ir dalykiškiau: kiek TS-LKDP dar esama tikrų – suvokiančių sunkią Lietuvos padėtį ir savo atsakomybę už jos likimą, gebančių aiškiai ir valingai apsispręsti bei ryžtingai veikti – krikščionių demokratų?  

Be abejo, sunku tikėtis, kad šie krikščionys demokratai, jeigu jų iš tiesų esama krikščioniškosios demokratijos idealus išdavusioje ir pardavusioje partijoje, susitars ir nuo jos vienu ypu atsiskirs kaip susitelkusi ir organizuota frakcija. Dėl daugybės priežasčių tai padaryti vargiai įmanoma, nors kartais šitaip nutinka. 

Tokiais atvejais viską lemia asmeninis pavyzdys ir jo užkrečiama jėga, sukelianti „sniego gniūžtės“ efektą. Verta prisiminti, kad LKP iš tikrųjų subyrėjo ne tada, kai suvažiavime nuo jos formaliai ir gana organizuotai atsiskyrė „brazauskininkų“ sparnas. Jos pabaigos pradžia buvo akimirka, kai suvokę savo atsakomybę ir pareigą Lietuvai, drąsiausi ir ryžtingiausi partijos nariai sąmoningai ir valingai apsisprendė tarnauti jai, o ne Maskvos šeimininkams, ir tapo Sąjūdžio steigėjais. Toks asmeninis ir tuo metu vienintelis įmanomas laisvinimasis išjudino visai šaliai būtinas politines permainas ir sparčiai keitė jos veidą. Jokiais kolektyviais pasitarimais ir sprendimais šito pasiekti nebūtų pavykę, nes visų esminių pokyčių versmė yra lemtingomis akimirkomis gebanti ir privalanti laisvai apsispręsti žmogaus dvasia ir sąžinė. 

Prasidės tokie drąsūs ir valingi asmeniniai TS-LKD narių apsisprendimai – genderizmo ideologijos politinės atramos akimirksniu ims byrėti kaip kortų nameliai. Lietuvoje padvelks tikri permainų vėjai. Būtų puiku, jeigu jų nešėjais, naujo moralinio ir politinio atgimimo šaukliais taptų R. Dagys ir kuo gausesnis jo partijos bičiulių būrys. Permainos vyktų lengviau ir sparčiau.

Be abejo, jos neišvengiamos ir vis tiek prasidės – vienaip ar kitaip, greičiau ar vėliau. Juk negalima pasyviai laukti, kol išmuš valanda, kai į mokyklų programas bus visuotinai ir kaip privalomas dalykas įtrauktas buvusio komunistinio auklėjimo pakaitalas – genderistinis auklėjimas. Jeigu nebus pasipriešinta dabar, tai neišvengiamai įvyks. Masiškai įdiegtas toks auklėjimas galutinai ir negrįžtamai pakeistų jaunosios kartos sąmonę, jos pasaulėžiūrą ir vertybes. Tai būtų Lietuvos, kurią šimtmečiais kūrė ir gynė mūsų tauta, dvasinės mirties, o netrukus ir fizinės žūties valanda. Todėl R. Dagio įrašas turėtų kiekvieno patrioto sąžinėje nuskambėti kaip žadinantis ir raginantis pabusti bei kovoti, kol dar ne vėlu, egzistencinio pavojaus varpas. Toliau apgaudinėti save tuščiomis viltimis, kad genderizmo ideologijos plėtra sustos savaime, ir delsti yra neįmanoma. Tad belieka laukti, ar bus, o jei taip – kiek rasis pajėgsiančių išgirsti šio pavojaus varpo skambėjimą.


Susiję

Vytautas Radžvilas 9015766934791755747

Rašyti komentarą

24 komentarai

Skaitytojas rašė...

Regis, dar taip neseniai buvo laikai, kai konservai dėl didelės dorybės buvo pravardžiuojami talibais, o dabar še tai tau, virto liberastais. Kodėl visą laiką tie kraštutinumai? Kur tas sveikas protas prapuolė?

Pikc Kažinkavičius rašė...

Už sveiką protą šiais laikais tik nukentėti gali - o štai už "ideologiškai teisingą" marazmą ne tik pinigai, bet ir karjera "kvepia". ;)

Anonimiškas rašė...

Dalykas paaiškinamas, kur buvo sveikas protas atsirado pinigų ir valdžios troškimas, o tai veikia labai aktyviai, Mamonos amžius tuo ir yra pavojingas.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Birželio 8 d. Sereikiškių parkas rašė...

BIRŽELIO 8 d., 12 val. šeimos su vaikais kviečiamos pasivaikščioti Sereikiškių parke, taip atkreipiant dėmesį į tradicines šeimas, kurias saugo Lietuvos Konstitucija. Tai ne mitingas.

Anonimiškas rašė...

Puikus sumanyma, tokiai akcijai reikalingas pavadinimas, ji turi būti gausesnė, organizuota visoje Lietuvoje ir turi vykti kiek anksčiau už iškrypėlių susibėgimus.

Anonimiškas rašė...

Vadinamųjų krikdemų situacija dar labiau paaštrės, kai bus aprendžiama, ar Šimonytė veda TS sąrašą, ar bendrą TS-Liberalų-Armonaitės sąrašą kaip bendro "judėjimo". Nenustebčiau, jei koks Navickas sukurtų kažkokį "liberalkrikdemų darinį" kaip Šimonytės judėjimo padalinį.

Anonimiškas rašė...

Radžvilas kaip SS. Labai jam būtų patogu gyventi ww2

Anonimiškas rašė...

Kaži, ar tėvams dar rūpi savi vaikai ir jų ateitis? O gal jau ir jie nori sekspamokėlių vaikams darželyje? Miegokit toliau, anemiški nepilietiški užguiti Lietuvos piliečiai. Už jus pagalvos Centras. JEV tai (net ne neo)komunistų valdžia plius visos Europos islamizacija ir seksualizacija.

Anonimiškas rašė...

Kai nėra argumentų, tada ištrauki SS, nacius ir panašius baubus, ir jau automatiškai, savaime esi teisus angelėlis su raudonais sparnais. Sena raudonos faunos taktika ir seniai demaskuota.

Anonimiškas rašė...

Kaip tik Radžvilo poziciją ES klausimu galima apibūdinti kaip "nuosaikią bei centristinę", jei gretintume su Le Pen radikaliu antieuropietiškumu ir chunveibiniškai aklu, nekritišku ES šlovinimu, pasiryžimui nacionalinės valstybės išdavystei iki pat JEV sukūrimo.

Tas pats tinka pozicijai šeimos ir "gender" klausimu - kvietimas nedaryti nesąmonių nėra joks radikalizmas. Radikalai yra visokie visuomenės transformuotojai ir "Baltic Pride" stūmikai.

Anonimiškas rašė...

Nėra jokių „tradicinių šeimų“. Yra tiesiog šeima, viena šeima, vienintelė šeima. Tai vyras, moteris ir jų vaikai. Teigdami, kad yra „tradicinės šeimos“, tuo pačiu pripažįstate, kad galimos ir kažkokios kitokios šeimos. Bet tai yra visiškai neįmanoma. Gamtos dar niekas nenugalėjo ir nenugalės.

Anonimiškas rašė...

Kas ta SS? Tai nacių ir komunistų neišardoma draugystė prieš karą?

Anonimiškas rašė...

Neprisimenu jų „didelės dorybės“, neprisimenu visiškai, kada ir kur ta dorybė buvo. Kur būtų galima pasiskaityti apie tas dorybes ir prisiminti?

Anonimiškas rašė...

Visi atsakymai kol kas yra medicinos vadovėliuose. Tereikia juo atsiversti. Pvz., kad išeinamoji anga yra skirta išmatų ir dujų pašalinimui. Kad gimdo tik moterys, ir nuo vyrų (ne nuo šventų dvasių - po poilsio be savo vyro kurortuose taip daugelis žmonų mėgina pasiteisinti).

nemo rašė...

Galima pasiūlyti ir priešingai: Radžvilui ir kitiems stoti būriu į konservatorius ir stiprinti krikdemišką sparną, neprarandant įdirbio ir įgyjant prieigą į jau sukurtą struktūrą. Dalyvaukit partijos pirmininko rinkimuose, laimėsite gal.

Kai rašė apie įvairių tautininkų forumų kūrimasį, tai čia jau silpninimas ir skaldymas. O štai Dagys jau esą turėtų sukurti vos ne naują partiją, ir tai joks skaldymas, bet "išsivadavimas", tarsi tų komunistų, kurie tapo sąjūdiečiais.

Ar tikrai šitoks lygybės ženklas tarp LTSR komunistų partijos ir konservatorių-krikdemų partijos yra prasmingas ir teisingas? Ne, nei struktūra, nei kontekstu, nei personalijomis. Gėda rimtam vyrui taip rašyti. Arba nustok tokiu pretenduoti ir pasisakyk, kad esi propagandistas, kurio darbas yra kurti nesąmoningas metaforas savo oponentų ir konkurentų menkinimui.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Tiesiai-šviesiai ir teisingai.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

nemui: ar viskas gerai? perkaitimas? visada nešiokite šiaudinę kepurę nuo saulės ir gerkite daug vandens, galima ir iš krano, nors abejoju, kad tai padės nors vos vos vos susigaudyti politikoje

Iseivis rašė...

Geras straipsnis pagalvojimui. Stebint ziniasklaida, tai, susidaro toks ispudis, kad Dagys yra vienintelis, kuris isliko istikimas krikscioniskai moralei: netyli, priestarauja, balsuoja pries libarastu uzmacias. Bet ka kiti "krikscionys demokratai" galvoja, kad ju partijos vardas..."desiniuju" pavadinimas yra panaudojamas zmonems apgaudineti, prastumiant savo liberastinius istatymus,itvirtinant savo liberastine pasauleziura??? Jusu vardu yra diskredituojamos visos "desiniosios" jegos --- neliko Lietuvoje partijos, kuri atstovautu tautiniskai, kriksciniskai, konservatyviai nusiteikusio lietuvio. Valstieciu partija siandien paminetus kriterijus atitinka labiausiai

Anonimiškas rašė...

Ne tik kad neliko tautiškai, krikščioniškai, konservatyviai nusiteikusių rinkėjų atstovaujančios partijos. Yra dar gerokai blogiau. Jei tik nebūtų - atsirastų. TS-LKD faktinis tikslas yra tokios partijos neatsiradimas ir tolesnis minėtų piliečių kvailinimas.

nemo rašė...

Kai liberastai tautininkus ir patriotus lygina su 20 amžiaus pradžios nacionalistinėmis autokratijomis, iš kurių pats bjauriausias buvo fašizmas, tai jūs visi putojatės. Kai kas nors jūsų pasisakymus už šeima prilygina Putinui (= jūs visi putinistai, jo nupirkti arba jam dirbantys nemokamai, vakarų ir demokratijos priešai ir panašūs briedai), tai jūs putojatės.

Turėkite garbės ir padorumo patys apsieiti be tokių supaprastinti ir bukų etikečių konkurentams ir oponentams. Nes, viena, JOKIA partija Lietuvoje nėra ir negali būti kaip LTSR komunistų partija, nes paprasčiausiai geopolitinės ir vidinės struktūrinės sąlygos yra kitos. Baltarusijoje yra, o Lietuvoje nėra.

Antra, VISOMS partijoms galioja "sociologiniai" vidinių sparnų, lyderių konkurencijos, mentaliteto poslinkiai. Kol proPatria yra maža, ji gali būti kompaktiška. Jei taps partija ar judėjimu su tūkstančiais narių visoje nacionalinėje teritorijoje, joje taip pat prasidės trintis tarp griežtesnių ir švelnesnių pozicijų vienokiu ar kitokiu klausimu.

Pakanka įsivaizduoti, kad Ražvilas ir Juozaitis vis tik kažkaip būtų sugebėję susijungti į vieną judėjimą. Akivaizdu, kad netrukus būtų kilę daug vidinių trinčių. Trumpai tariant, Radžvilas šiame straipsnyje pavartojo tą patį š...., nuo kurio ProPatria ne kartą pati atsimušinėjo.

Bet ir šiaip, net nežinau kaip pasakyt, tačiau šiandien jauni žmonės apie kažką galvoja ir veikia visai dėl kitų priežasčių, nei tai, ką Radžvilas čia vadina komunizmu, marksizmu ar dar kažkuo.

Iš savo patirties manau, kad jaunuoliai ar didelė jų dalis remia gėjus ne dėl to, kad "marksistai" ar "liberalai", o paprasčiausiai dėlto, kad buvo kokiame dideliame mieste, gerai pabaliavojo ir smagiai pasibuvo su gėjuojančiais jaunuoliais, kas visiškai nereiškia minčių apie seksualinius kontaktus su jais, ir tada sako - na va, savo akimis pamačiau, visai nieko žmogeliai, tad kodėl tikrai jiems neduoti, ko prašo?

Tokie jaunuoliai nesuvokia skirtumo, tarp individualios homoseksualios tendencijos ir visuomenės institucijų homoseksualualizavimo ideologijos. Nesuvokia skirtumo tarp savo empatijos ir socialinių institutų funkcijos, nesuvokia skirtumo tarp asmens laisvės visuomenės kontekste ir be šito konteksto.

Jei tokie jaunuoliai perskaitys Radžvilo analize apie juos kaip "kairuoliškus liberalmarksistus", jie tik pečiais trūkstels "ką tas senis nusikalba". Ir taip, nusikalba. Jis gal teisingai rekonstruoja prielaidas, bet jo retorika besiremianti praėjuso amžiaus kategorijomis dabartiniams jaunuoliams NEREIŠKIA NIEKO. Nei patrauks, nei pakeis, nei įtikins. Reikia kažko kitko.

Dėlto ir sakau, kad koks Radžvilas turi trauktis iš tautininkų smaigalio ir užimti garbingą išmintingo patarėjo/analitiko poziciją, kategoriškai savęs neprimesdamas. Jo vietoje reikia kažko, kas šnekėtų kitomis kategorijomis, kitomis metaforomis, palyginimais. Radžvilui į politiką reikėjo eiti prieš 15 metų, tada buvo jo laikas.

Anonimiškas rašė...

Nemo, as girdziu, ka jus sakote. Taip zmones susitinka, bedrauja, neturi problemu, o jeigu problemu yra jas sprendzia, bet.... autorius raso apie tarptautini proletariato judejima.... apie sukius visu saliu proletarai vienykites! Ir "pergale priklauso proletariatui" Siu dienu proletariatas atrodo siek tiek kitaip, deja, ideologija, ju veikimo pobudis ir tikslai lieka tas pats: kontrole ziniasklaidos, dominavimas, savo vertybiu iskelimas. Jaunimas to nemato, nesupranta.... Todel gerai, kad profesorius kalba. Gal gerai, kad tokie paradai vyksta --- gal kada nors DAeis. Ir belieka tiketis, kad, kai daeis, nebus per velu. ~~~ Ir dar negalima ingnoruoti mados poveikio, "zvaigzdeliu" pavyzdzio, baimes netekti darbo....---- visa tai sukuria puikias salygas naujoms ideoologijoms kilti.

Anonimiškas rašė...

Nemo, poslinkiai partijose yra ir visi jas suprantame, bet vistiek bendrapartiecius turetu jungti bendros pagrindines vertybes. Kai krikscionis demokratas del savo priklausomumo partijai balsuoja uz Simonyte, kuri pasisako uz embrionu naikinima, pardavinejima, vienalyciu santuokas, narkotiku legalizavima, tai....yra visiskas nesusipratimas. Budamas saziningas toks kriksiconis turi issot is krikscioniu partijos ir stoti i liberalu partija. Viskas paprasta. O dabar visi TS-KDS partija isvirto liberastais, globalistais, bet mojuoja "desiniuju" veliava ir dalina kitoms partijoms "kairiuju" etiketes. Manau, kad, pagaliau zmones tai pamatys ir atitinkamai ivertins.

item