Jonas Kadžionis-Bėda. Ar yra kita valstybė pasaulyje, kuri taip tyčiotųsi iš savo didvyrių?

Seimo kanceliarijos, Olgos Posaškovos nuotr. Jūsų dėmesiui siūlome partizano Jono Kadžionio-Bėdos kalbą, pasakytą Seime kovo 29-ąją, ...

Seimo kanceliarijos, Olgos Posaškovos nuotr.
Jūsų dėmesiui siūlome partizano Jono Kadžionio-Bėdos kalbą, pasakytą Seime kovo 29-ąją, per Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Algirdo Endriukaičio surengtą spaudos konferenciją „Ar Lietuvoje visiems galioja Konstitucijos 25, Baudžiamojo kodekso 170, 170(2), 226 ir 313 straipsniai?“

Kad okupacijos metais buvo niekinami partizanai, tai buvo suprantama – Lietuva buvo okupuota. Ir buvo okupuota ne blogio imperijos, o tiesiog šėtono imperijos. Ir žmonės su partizanais darė neįsivaizduojamus dalykus – tai buvo velnio apsėstų žmonių darbas. Buvo niekinami jie, ant jų šlapinamasi, išrengiami nuogai, ant mergaitės paguldomi vyrai, žodžiu, siautėjo kaip išmanydami.

Bet tai buvo okupacijos metai. Bet štai kas mane domina: nepriklausomoj Lietuvoj buvo sugalvota, kad dar kartą reikia paniekinti partizanus. Ir jau nepriklausomoj Lietuvoj! Ir buvo surastas žmogus – rašytojas, padarytas sandėris ir buvo išleista knyga „Žali“. Kažkas sugalvojo, kad tą knygą reikia dar pakartotinai išleisti. Kažkas sugalvojo ir pasakė komisijai, kad reikia šitą žmogų apdovanoti nacionaline premija.

Žmonės, Lietuvos žmonės, sužinoję šitą reiškinį, sujudo. Rašė eiliniai žmonės, rašė profesoriai, Vytautas Landsbergis… Berods, trylika Lietuvos visuomeninių organizacijų parašė protestą. Ypatingai didelį svorį turi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Ji pati yra dalyvavusi šitose laisvės kovose ir už tai kentėjusi Sibire, lageriuose. Niekas nepadėjo. Iš Seimo tribūnos gyvųjų ir mirusiųjų partizanų vardu buvo kreipiamasi į Prezidentę, kad sustabdytų pasityčiojimą iš žuvusių Lietuvos partizanų. Tai reiškia, kad nebūtų įteikta premija literatūriniam vandalui. Ir viskas kaip žirniai nuo sienos.

Ir šita premija Vasario 16 dieną buvo įteikta. Įteikiant šią premiją buvo tiesiog valstybiniu lygmeniu pasityčiojama iš partizanų kančių ir aukos. Man tai tiesiog yra neįsivaizduojamas dalykas. Ir aš galvoju, ar yra pasaulyje dar kita valstybė, kuri šitaip tyčiotųsi iš savo didvyrių?

Lietuvoje vyksta velnio stebuklai. Išsirinko Lietuva Prezidentą – pirmąjį partijos sekretorių. Saugumo vadovu paskelbia KGB rezervistą. Užsienio reikalų ministras – kitas rezervistas. Tai sakykite, ar įmanoma, kad, pavyzdžiui, Izraelyje gestapo karininkas būtų ministru?! Ne. O Lietuvoje viskas įmanoma!

Tačiau viskas turi pradžią ir pabaigą. Lietuva laisvę gavo per stebuklą. Iš stebuklo galima pasityčiot, galima jo nepripažinti, bet stebuklo niekas negali anuliuoti. Lietuva turi labai šviesią ateitį. Kad ji greičiau ateitų – priklauso nuo mūsų. Mes turime kalbėti tiesą, nevynioti žodžių į vatą. Sakyti taip, kaip yra. Tiesos sakymas yra didelis ginklas. Aš turiu nuojautą (tai ne mano nuopelnas, tai duota iš aukščiau) ir aš jaučiu, kad Lietuvos laukia labai graži ir labai šviesi ateitis. Bet prieš tai kai kas turi stoti prie gėdos stulpo, o kai kas – prie Raudų sienos.

Ir savo šitą pasisakymą aš noriu užbaigti optimistiškai. Aš tiesiog jaučiu, kad taip bus, bet dėl laiko, kada tai įvyks – čia, žinoma, priklauso nuo Lietuvos žmonių.

Šitie paskutinių dienų poelgiai rodo, kaip giliai užvaldyta Lietuva. Apie nepriklausomą Lietuvą kalbėti dar labai anksti.

Lietuva dar okupuota,
Blogio srutom apsemta, 
Gelia širdį, temdo protą,
Ar jau viskas prarasta?! 
Tyčiojas iš švento kraujo 
Išrinktieji ir „Žali“.
Pranašaute pranašauja 
Gėdos stulpus netoli.
O toliau – jau Raudų siena,
Dar toliau – aušros spalva.
Ir, galiausiai, triumfo dieną
Kils iš karsto Lietuva.

Tikrai taip bus. Kad ji greičiau ateitų –  priklauso nuo mūsų. Sakykime tiesą, tiesoje gyvenkime, tiesą ginkime. Tai vienintelis ginklas išsivaduoti ir išbristi iš okupacinių raistų ir sutemų. Ačiū.

* * *

Visą Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Algirdo Endriukaičio surengtą spaudos konferenciją „Ar Lietuvoje visiems galioja Konstitucijos 25, Baudžiamojo kodekso 170, 170(2), 226 ir 313 straipsniai?“ klausykite ČIA.

Susiję

Jonas Kadžionis 7418667131714612707

Rašyti komentarą

33 komentarai

Anonimiškas rašė...

Ne nėra. Lietuva čia užima garbingiausią I vietą. Ačiū tau Mariuk ir visiems, kurie tave "veda" teisingu keliu, remia ir gina. Kaip jūs visi nustebsit, kai sužinosit, kad kiekvienam yra atsiskaitymo laikas... O gal kas nors gyvens su Saule?

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

"Nieko nera paslepta, kas nebus atidengta"

Anonimiškas rašė...

Vienas gan nemažas Gudowskio veikalas apie Lietuvos istoriją buvo labai palankiai sutiktas Kremliaus istorikų ir - kaip teko girdėti iš jų pasisakymų - iki šiol Rytuose leidžiamas nemažais tiražais. Tai irgi ne atsitiktinai.

Unknown rašė...

Kas tos "visokios valatkos"?

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
supratingas rašė...

Visokia Valatka March 11 at 10:34 PM: ·

"Koks nelaimingas ir nuskriaustas fiziškai turi būti žmogus, kad 29-ais laisvės metais žygiuotų pagrindine laisvos Lietuvos gatve ir ūbautų kaip koks zombis "Lietuva - lietuviams!"

Vienuoliai pranciškonai turi gerų socialinės ir priklausomybių reabilitacijos programų. Gal galėtų padėti gelbėti šitas paklydusias sielas?"

Unknown rašė...

Aš pažįstu Vytį Valatką, arche.lt vyr. redaktorių, man jis sudarė kultūringo, išmanančio menus ir dvasinius dalykus, išsilavinusio žmogaus įspūdį. Jo jokiu būdu negalėčiau įtraukti į "visokių valatkų" būrį. Kitų Valatkų neteko pažinti.

Kaskis rašė...

Klausykite, garbūs ir nelabai, protinguoliai ir kiti pamokslautojai:kada liausitės klaidžioję po praėjusų laikų šešėlius ir imsitės normalios mastysenos? Nėra kas veikti?Lietuva gyvena Gerovėje ir Demokratijoje? Šis klausimas yra kur kas menkesnis nei miško kovotojų temos? Taigi žinote kokia prieštaringa atsiliepimų istorija kalbant apie pokario pasipriešinimus? Buvo visko.. Jums to reikia?Ar reikia Lietuvai? Palikite ramybėje išėjusius, nulenkite galvas už didvyrius ir VISKAS. Laikas Lietuvai dabar gyventi, gerbiamieji.

Anonimiškas rašė...

Ar arsimenat, kaip Valatka drėbė Patackui ,,eik tu, fašiste" ir gavo nuo Patacko į akinius? Tai buvo jau senokai, bet Valatka aišku, kaip Valatka supranta žodį ,,fašizmą".

Anonimiškas rašė...

Atsiprašau už klaidas, tegul saito adminas panaikina 00.47 komentarą. Turėjo būti taip:
Ar atsimenate, kaip Valatka drėbė Patackui: ,,...eik tu, fašiste" - ir gavo nuo Patacko į savo komunistišką snxxį? Tai buvo senokai, bet yra išlikę netgi to epizodo fotografijos. Ir per tiek laiko - praėjo jau ne viena dešimtis metų - Valatka žodį ,,fašizmas" supranta lygiai taip pat. Anot jų atamano - ,,buvusiųjų nebūna".

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Unknown rašė...

Kuris Valatka?

Unknown rašė...

Kai šitaip be jokios atodairos į visas puses drabstomasi "jūs utėlės, degeneratai, vatnikai, visokie atmatos ir valatkos", negana to, kai tvirtinama, kad tie, kurie buvo ištremti ir kentėjo lageriuose, yra apsimetėliai ir melagiai arba danosčikai, tuomet imi galvoti, kad tas, kuris šitaip darkosi, turėtų būti psižymėjęs patriotas, pats buvęs tremtas arba kentėjęs kančias Lietuvoje, buvęs pasipriešinimo okupacijai konkrečiais darbais didvyris. Įdomu, Pikc, kokius didžius darbus nuveikei Lietuvos labui, kad tavo klaviatūra nuolatos taip kaista nuo pasipiktinimo, smerkimo, keiksmų ir paniekos? Ir ne vien tavo, yra čia tokių megapatriotų ir daugiau, tokių "Tėvynės mylėtojų", kad net bloga darosi. Norisi nuo jų bėgti kuo toliau arba tapti kokiu paskutiniu vatnikėliu, pritarti ivaškevičiams, tapti rusu ir pan., žodžiu, reaguoti kaip nors antiveidmainiškai.

supratingas rašė...

Ar tamsta iš pušies iškritusi/iškritęs ar šiaip laikote, kad yra labai gudru visiškai kvailai/kvailam dėtis?

supratingas rašė...

Tai bėkit vieną kartą, kiek tą patį kartot galit? O gal tas noras ne toks didelis kaip bandote parodyti? :D

Anonimiškas rašė...

O ką jau tu tokio nuveikei, Unknown? Ir kas čia tie ,,megapatriotai'', anot tavęs? Pagaliau ko taip siunta vatiniai ir liberastai? - atrtodėl, kad kiti iškart juos įžvelgia?
Pagaliau, Unknown, iš kur tu žinai, su kuo iš tikrųjų kalbiesi? O jeigu tuo pačiu pseudonimu naudojasi ne vienas, o keletas žmonių? Tavo mėginimai apklausti yra tokie naivūs ir nevykę, pagaliau ką tu pats siūlai konstruktyvaus? Manote, niekas nesupranta, kas iš tiesų yra toks Unknown, Ale, Nemo? - jau vien jų pseudonimai aiškiai pasako, kas jie tokie iš tikrųjų.
Pagaliau jūs puikiai matote, kadnegalite įveikti Pikc diskusijoje - ir jūsų draskymasis iš pasiutimo yra neeilinė atrakcija, ypač kai pametę savivtvardą pradedate pilti savo gimtąjį žodyną - rusicizmus ir kitą panašią smulkių šnipelių ir skundikų leksiką.
Sakai - ,,norisi nuo jų bėgti'' - tai ir bėk, ko čia atsivelki į šitą tinklalapį?
Niekas tavęs su Nemo ir Ale čia pririštų nelaiko, dinkit visi trys iš čia ir nereikės zaunyti, bet dingti iš čia tai jūs negalite, nes ,,otstupat nekuda, sa vami - Moskva'' - argi ne taip?
Mes galime jums sakyti ką norime ir vadinti jus kuo tik norime - ir Unknown, Ale, Nemo visvien čia ateis ir čia bus, nes jie privalo vykdyti ,,zadanijas'', jie savo šeimininkus pažįsta puikiai ir dreba prieš juos iš baimės - ir mes tai puikiai žinome.

Anonimiškas rašė...

Supratingas 12.19, čia specialiai paklausta - ,,kuris valatka?'' - atseit, įvardink su vardu, pavarde, pareigomis ir galbūt darbo vieta, o aš viską užsirašysiu ir po kiek laiko tau priminsiu - va ką tu sakei tada ir tada, va!! - tokie yra raudonų bildukų klausinėjimo būdai.
Unknown puikiai žino, ir kaip Valatka gavo nuo Patacko į dūdą už savo viauksėjimus, taip pat puikiausiai žino, kada ir kur tai įvyko.
Jie visada apsimeta, kad ko nors nežino ar nesupranta ir specialiai perklausia tam, kad pašnekovas pakartotų - tai ir renkamos informacijos patikrinimas, ir dar savotiška pažeminimo forma, nes kartais, kai pašnekovas pakartoja, homsorginiai bildukai - tais atvejais, kau jaučiasi fiziškai stipresni - po antro pakartojimo jie staiga išsišiepia iki ausų ir pradeda žvengti: ,,Ko čia kartoji kaip užsuktas, taigi girdėjau!'' - ooo, tai tik vienas iš jų niekšiškų viražų.

Unknown rašė...

Ne, jūs tikrai ligoniai. Ir leksikonas specifinis: "raudoni" ar "homsorginiai bildukai", "informacijos patikrinimas", "aš viską užsirašysiu", "niekšiški viražai" ir šiaip liguistai tikslios detalės ir paveikslai. Tokiu pat stiliumi šis anonimas rašė, kaip jam tarnauja rusai ir kokie jie "neverti žmogaus vardo". Tai kartais ne paranoja?

Galite netikėti (tiksliau, jūs negalite patikėti), kad aš tikrai nežinau jūsų suminėtų įvykių, nes lietuviškų tinklapių iš esmės neskaitau, tik šį ir dar vieną kitą. Įsivaizduokite, kad yra tokių žmonių.

Unknown rašė...

"iš kur tu žinai, su kuo iš tikrųjų kalbiesi?" - padorūs ir tikrai daug iškentėję Lietuvos labui žmonės TAIP nerašo. O jūs (kokie keli; Pikc kartais parašo tikrai taiklių minčių, bet kartais irgi tiesiog papildo jūsų eiles) šį portalą pavertėte vienu iš garsiausių Lietuvoje veidmainiško patriotizmo pavyzdžių. Dėka jūsų komentarų Lietuva kaip VERTYBĖ, dėl kurios tikrai verta aukotis, vis labiau menkinama.
O toliau ką ten parašei ("dinkit visi trys iš čia ir nereikės zaunyti, bet dingti iš čia tai jūs negalite, nes ,,otstupat nekuda, sa vami - Moskva'') - apie tai skaityk mano 15.11 rašytą komentarą.

supratingas rašė...

Unknown: "Ne, jūs tikrai ligoniai."

Taigi ir sako jums - nykstate atgal pas "sveikuosius" į "duchovną sortyrą" iš kurio nusileidote ir problema išspręsta :D

Unknown rašė...

Kartais bukaprotiškumas suteikia tam tikrą pramogą:). Įsivaizduokite, žmogus skaito jūsų komentarą ir jam net kvapą gniaužia nuo nusišnekėjimo. Ir tai savotiškai linksmina.
O šiaip aš ateinu čia paskaityti religinių straipsnių. Jeigu jūs nepatrauktumėte dėmesio, neparašyčiau nė menkiausios pastabėlės. Kai jau norėsiu, tuomet ir išeisiu. Beje, o kodėl neišeinate jūs? Aš juk irgi galėčiau jus, kaip tam tikrą nepageidaujamą elementą, varyti iš čia. Jūs gal nusipirkote komentavimo erdvę?

Sėlis rašė...

Tai kaip tamsta Unknown apibrėžtų “patriotizmo” sąvoką? Atseit, “laisvas puoselėti” savo “retrogradišką” kalbą, tradicijas, istoriją, bet šiukštu nedrįsk stoti piestu prieš “progresyvizmą”, nes jau būsi nebe patriotas, o “megapatriotas” ar koks nors dar “ultra-dešinysis-radikalas”? Anot vatufkių ir liberastų, tikri patriotai taip pat turi kolektyviškai prisiimti visą kaltę už keletos niekšų padarytus blogus darbus, nuleisti galvas bei nuolankiai mokėti kompensacijas, nedrįsti atsikalbinėti, nes antraip tapsi “megapatriotu”. Taip pat tikras patriotas negali turėti jokių didvyrių, nes anie galbūt ir blogų darbų darė (blogas darbas gali būti net ir ištartas nepolitkorektiškas žodis), o jei nedarė, tai progresyvistai sugalvos! Todėl nemėgink net cyptelėti, kai progresyvistai dergia tavo didvyrius, vatai antrame plane džiūgaujant ir fekalais taškantis, nes vėlgi - “megapatriotu” apkaltins! Pala, o kodėl mums turi rūpėti nusmurgusių dvasios ubagų kosmopolitų bei jų brolių koloradinių totor-mongoliškų mišrūnų pamokslai ir nuomonė?! Maukit jūs visi į Peru, išgamos! Pradės čia visokie mankurtai patriotizmo jausmo niekad neturėję ir nesuprantantys postringauti apie patriotizmą. :DDDDD

Unknown rašė...

Gerai, nebesikišu. Nemėgstu ilgai nešiotis akmens užanty. Rašykite, kaip tik jums šauna į galvą. Bet šįkart iš principo negalėjau nutylėti dėl Vyčio Valatkos - mano akyse jis padorus žmogus, o jūsų papasakotos istorijos tikrai nežinau. Ir jei dergsite padorius žmones, tikrai netylėsiu.

supratingas rašė...

Unknown: "Kartais bukaprotiškumas suteikia tam tikrą pramogą:). Įsivaizduokite, žmogus skaito jūsų komentarą ir jam net kvapą gniaužia nuo nusišnekėjimo."

Mėginu ir pirma ateinanti į galvą mintis - žmogui reikia kreiptis arba į nervų gydytoją, arba į psichiatrą arba tikrintis dėl astmos. Beje, jūs čia apie save?

Niekas jūsų iš čia nevaro, galite savo nesąmones rašinėti kiek tinkama, tiesiog galėtumėte labiau vertinti žmnonių gerą valią padėti jums apsispręsti, ko pati niekaip nesugebate padaryti ir dar verkšlenate garsiai kaip maža "nuskriausta" mergaitė. Pradžioje skundžiatės, kad norisi bėgti, po keliolikos minučių jau sau prieštaraujate - "kai jau norėsiu, tuomet ir išeisiu". Dar po to sukate kalbą suvis idiotiška linkme, klausdama kodėl kažkas kitas neišeina tarsi dar kažkas be jūsų čia būtų verkšlenęs.

Anonimiškas rašė...

Supratingas, geriau be vatinių ir liberastų, tegul dingsta iš čia negrįžtamai.

Anonimiškas rašė...

Dink iš čia, skųskis kam nori - papų portalui, dvokiančiam nuo raudonšiknių, Briuselio alkoholikui ar neūžaugai plikiui.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
ale, rašė...

Žemai lenkiu savo žilą galvą prieš Lietuvos didvyrius. Ramybė Jiems. Noriu ir jums visiems palinkėti ramybės. Myliu jus visus tokius, kokie esate.

supratingas rašė...

Pikc: "Jeigu neklystu, šita "unknown" dar yra žinoma kaip "jota" - rasiejos "dūchovnų skriepū" priputusi koloradė-vatnykė iš tos pačios šutvės, kaip ir "marksistinė katalikė" "ale"."

Manau neklystate, nes ir čia "Unknown" kartais pasirašinėjo "jota". Be to, šita madam kartais karštai "padraugaudavo" su tokiu Palmaičiu kuris ją mėgino demaskuoti esant dėstytoja iš VDU ir "jota", beje, to nepaneigė (bent jau aš tuomet nemačiau paneigimo). Taigi, tai žinodamas aš ponios Uknown čia paklausiau ar ji nėra dėstytoja ir nors ji atsakė neigiamai,nesu tikras ar ji buvo sąžininga, nes jau ne kartą yra pagauta išsisukinėjant ir gudraujant.

O va leiskite paklausti iš kur jūs žinote, kad tavarišč "ale" yra ji? Klausiu iš smalsumo, nes aš "ale" visuomet laikiau labiau vyru :)

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Kurių velnių karaliauja snonimai!? Bailiai?

item