Arimantas Raškinis. Šiuose rinkimuose pagaliau yra krikščioniškas vertybes atstovaujantis pasirinkimas

Pasirašykime už Vytauto Radžvilo dalyvavimą Europos Parlamento rinkimuose! Kodėl? Demokratija yra dorybingų visuomenių savivaldos būd...

Pasirašykime už Vytauto Radžvilo dalyvavimą Europos Parlamento rinkimuose! Kodėl?

Demokratija yra dorybingų visuomenių savivaldos būdas. Jei visuomenėje įsivyrauja moralinę tvarką pamynusių individų dauguma, tai, neilgai trukus, demokratiniu keliu valdžia atitenka visokiems hitlerizmams, socializmams ar dar kokioms nors globalinio valdymo siekiančioms priespaudos valdžioms.

Dievą tikintieji tai supranta kaip istorijos vyksmą valdančio dvasinio Dėsnio veikimą: tautų gerbūvį ir likimus lemia nuodėmių didumo ir atsiteisimo už jas tarpusavio santykis tautoje; tautos ištikimybė prigimtinei Dievo nustatytai gyvenimo tvarkai, ar priešinimasis tai tvarkai ir jos laužymas.

Apie tai Senajame Testamente byloja žydų tautos istorinės patirtys, skaudūs moraliai iškrypusių tautų ir valstybių likimai, o mus įtikinamiausiai mokina mūsų pačių Tėvynės pamokos.

Mes, tikintieji žinome, kad laisvę Lietuva atgavo ne dėl kažkaip atsitiktinai laimingai susiklosčiusių aplinkybių, o dėl to, kad Istorijos Viešpats surašė mums laisvės scenarijų, ir, kad prie to scenarijaus atsiradimo esmingai prisidėjo mūsų tremtinių, jų šeimų ir partizanų auka ir nuolatinis tikinčiųjų maldos darbas.

Mums, dabar tos dovanotos laisvės scenarijaus scenoje gyvenantiems, mums paskirtų vaidmenų užduotis vykdantiems, tenka didžiulė atsakomybė savo laisvos valios pasirinkimais visų pirma rūpintis dorovinės tvarkos palaikymu valstybėje, nes tolimesnį Lietuvos ir tautos būvį pirmiausiai nulems dominuojanti mūsuose pasirinkimo kryptis – už Dievo tvarką, ar prieš Dievo tvarką. O čia rimčiausią indėlį įneša įvairiausios Lietuvos žmonių išrinktos valdžios ir mūsų įtaka kad būtų išrinkta morali valdžia.

Dabartiniai laikai ypatingi grėsmingi Lietuvos moraliniai griūčiai. Jeigu sovietmečiu Antikristo tarnai dorovę griovė fiziškai naikindami bažnyčias, dvasininkiją, persekiodami ir diskriminuodami tikinčiuosius, auklėjimo priemonėmis mulkindami vaikus ir jaunimą, tai dabar vakarietiškų Antikristo „vertybių“ diegėjai naudoja žymiai veiksmingesnes, klastingesnes ir taip pat, iš esmės, prievartines priemones. Pagal naująją taktiką yra nusitaikyta pirmiausiai sužaloti nesubrendusių vaikų sielas, dar nekaltus ir nesusivokiančius vaikelius padaryti visokių iškrypimų nudėmės vergais. O tada toks žmogus jau pats, savo noru be jokių agitacijų ir prievartų imasi ir vykdo tolimesnį savo ir kitų moralinės destrukcijos darbą. Tai, iš tikrųjų, šėtoniškos užmačios.

Visose Europos valstybėse krikščioniškos jėgos jungiasi į politinius judėjimus, kad bendromis pastangomis apgintų savo vaikelių sielas ir bendrą Europos krikščionišką paveldą. Tam atsirado svarbi palanki galimybė – netrukus, gegužės 26 d. vykstantys rinkimai į Europos Parlamentą. Būtų nedovanotina ir mums šia galimybe nepasinaudoti.

Lietuvoje mes turime šiuose rinkimuose krikščioniškas vertybes atstovaujančią politinę grupę. Tai Visuomeninis rinkimų komitetas „Vytautas Radžvilas: Susigrąžinkime valstybę“.

Profesorių Vytautą Radžvilą pažįstu dar nuo Sąjūdžio priešaušrio, kai jis drauge su bendraminčiais važinėjo po Lietuvą, burdamas ir steigdamas doroviniam atgimimui Lietuvoje angažuotas visuomeninio judėjimo „Ethos“ draugijos kuopeles. Kiek man teko stebėti, tautiniai ir doroviniai mūsų valstybės idealai per visą mūsų nepriklausomybės laikotarpį buvo ir liko svarbiausia jo visuomeninio veikimo ašis.

Todėl labai nuosekliai ir šių Europos Parlamento rinkimų programoje „Apginkime Europą! sugrąžinkime valstybę!“ (http://www.radzvilas2019.lt/p/priedas-nr.html) skaitome, kad V. Radžvilas sieks, bendradarbiaudamas su kitų Europos valstybių bendraminčiais, grąžinti Europos Sąjungą prie jos kūrėjų idėjinių ištakų: Europa – tautinių valstybių bendrija, kuriama ant antikinio ir krikščioniško paveldo pamatų, be gręsiančio pavojaus, kad bus dirbtinai sunaikintas lietuviškas tautinis tapatumas, kalba ir kultūra, kad iš Lietuvos beliks ištautinta ir nukrikščioninta Eurosojūzo Rytų provincija, prie ko, iš esmės, veda dabartinės Europos Sąjungos biurokratinės struktūros ir bet kokį valstybinį orumą praradusios, vergiškai joms pataikaujančios mūsų lietuviškos valdžiukės.

O 10000 parašų turi būti surinkta jau iki balandžio 11 d.

Todėl, gerbiami „XXI amžiaus“ laikraščio skaitytojai, aš, kaip vienas iš šio laikraščio sumanytojų ir steigėjų kreipiuosi į Jus, Jūsų pažįstamus ir bendraminčius ir į visus, kurie supranta mūsų laikus ištikusios dvasinės kovos vyksmą ir svarbą, paremkite savo parašais Vytauto Radžvilo dalyvavimą Europos Parlamento rinkimuose. Tegul ir Lietuva prisideda prie bendros Europos tautų kovos už mūsų vaikų sielas ir kad mūsų tauta, kalba ir kultūra nebūtų nutrintos nuo žemės paviršiaus.


Susiję

Vytautas Radžvilas 7894496143075707618

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-04-01 03:20

  Ačiū Dievui, kad dauguma Europoje (ir ne tik) teisingai supranta, kame yra išsigelbėjimas.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2019-04-01 08:26

  "Jeigu sovietmečiu Antikristo tarnai dorovę griovė fiziškai naikindami bažnyčias, dvasininkiją, persekiodami ir diskriminuodami tikinčiuosius, auklėjimo priemonėmis mulkindami vaikus ir jaunimą, tai dabar vakarietiškų Antikristo „vertybių“ diegėjai naudoja žymiai veiksmingesnes, klastingesnes ir taip pat, iš esmės, prievartines priemones. Pagal naująją taktiką yra nusitaikyta pirmiausiai sužaloti nesubrendusių vaikų sielas, dar nekaltus ir nesusivokiančius vaikelius padaryti visokių iškrypimų nudėmės vergais."----------kaip nepaprastai išmintingi autoriaus žodžiai.......ir šitą ištobulintą antikristinės dvasios klastą, manau, supranta kiekvienas tikintis Dievu, doras žmogus.......todėl siūlymas rinkti į valdžią visose pakopose krikščioniškai mąstančius žmones yra tiesiog butinybė....... kito kelio juk neturime, jei nenorime būti nelabojo praryti.......

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-04-01 21:02

  1 Tes 5,18 Už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item