Seimas iš esmės pritarė Jungtinių tautų migracijos paktui

Seimas, 73 parlamentarams balsavus už, 21 buvus prieš ir tiek pat susilaikius, priėmė rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitar...

Seimas, 73 parlamentarams balsavus už, 21 buvus prieš ir tiek pat susilaikius, priėmė rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“. 

Ši JTO sutartis skelbia, kad migracija, nepriklausomai nuo priežasties ir tikslo, turi būti įgalinama, saugoma ir skatinama. Sutartis faktiškai paskelbia migraciją esant žmogaus teise, o tuo pačiu visus jai trukdančius valstybių įstatymus – žmogaus teisių pažeidimais. Šia konvencija siekiama iš pagrindų perrašyti tautų apsisprendimo teise ir nacionalinių valstybių suverenumu paremtą tarptautinę pasaulio tvarką. Jungtinės Tautos ir pačios sutarties teksto autoriai neigia, jog sutartimi siekiama paskelbti migraciją žmogaus teise, tačiau būtent tokia yra pamatinė sutarties prielaida.

Sutartis numato 23 tikslus, kurių dauguma įpareigoja šalis sudaryti kuo patogesnes sąlygas tarptautinei migracijai, o migrantams jų atvykimo šalyse užtikrinti tas pačias teises ir viešąsias paslaugas, kaip ir jų piliečiams. Sutartis taip pat įtvirtina multikultūralizmo principus, pagal kuriuos priimančios šalys turi vienodai gerbti savo ir migrantų kultūrines ir socialines normas, papročius, nepriklausomai nuo jų skirtumų ir nesuderinamumo su šalyje galiojančia tvarka. 

Siūlome susipažinti su Seimo priimta rezoliucija, kuri parodo, kaip JTO migracijos sutartį vertina už šią rezoliuciją balsavę Seimo nariai.

Lietuvos Respublikos Seimas,

pripažindamas, kad migracija yra visuotinis reiškinys ir Lietuva bei tarptautinė bendruomenė nuolat susiduria su masinės, nevaldomos ir nelegalios migracijos iššūkiais;

primindamas skaudžią Antrojo Pasaulinio karo ir pokario laikų patirtį, kai neviltyje atsidūrę pavergtų tautų žmonės tik Vakarų valstybių solidarumo dėka galėjo sukurti gyvenimą iš naujo svečiuose kraštuose;

pabrėždamas, kad Jungtinių Tautų valstybių narių bendradarbiavimas yra pagrįstas nacionalinio suvereniteto principais;

primindamas, kad Jungtinių Tautų visuotinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos (toliau – Visuotinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos) patvirtina esminį principą, kad valstybės turi suverenią teisę apsispręsti dėl nacionalinės migracijos politikos ir teisinio šios srities reglamentavimo;

pabrėždamas, kad Visuotiniame susitarime dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos numatoma būtinybė užtikrinti valstybių sienų, bendruomenių ir migrantų saugumą ir kad turi būti efektyviai kovojama su prekyba žmonėmis ir nelegaliu migrantų gabenimu;

pažymėdamas, kad nė viena valstybė negali savarankiškai išspręsti migracijos iššūkių;

suprasdamas būtinybę bendradarbiauti su kitomis valstybėmis sprendžiant migracijos srautų problemas ir kovoti su nereguliarios ir neteisėtos migracijos priežastimis ir  būtinybę priverstinės migracijos problemas spręsti visų pirma ten, kur jos kyla;

primindamas būtinybę reguliuoti migrantų srautus į Europos Sąjungos valstybes nares, efektyviai ir neatidėliojant įgyvendinti Europos Sąjungos išorinių jūros ir sausumos sienų kontrolę;

pabrėždamas, kad migrantai naudodamiesi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, privalo laikytis priimančių šalių įstatymų, gerbti jų tradicijas ir papročius;

patvirtindamas, kad pritarimas Visuotiniam susitarimui dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos sudarys galimybę puoselėti visuotinę atsakomybę už migracijos procesus, aktyviai prisidės prie nelegalios migracijos užkardymo ir nepageidautinos migracijos srautų mažinimo; 

atkreipdamas dėmesį į tai, kad pastaruoju metu Jungtinių Tautų valstybėse narėse kyla daug diskusijų dėl Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos svarbos, poveikio atskirų šalių migracijos politikai, šalių suvereniteto šią politiką įgyvendinant, o taip pat migrantų teisinio statuso apibrėžimo ir jo interpretacijos;

konstatuoja, kad Visuotinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos yra globalus susitarimas dėl migracijos traktavimo nuostatų ir nėra teisiškai įpareigojantis dokumentas, nesukuria jokių teisinių pasekmių Lietuvos valstybei migracijos politikos srityje, taip pat nesukuria jokių naujų teisinių kategorijų ir nesiekia sukurti tarptautinės paprotinės teisės nuostatų;

tvirtai laikosi nuomonės, kad valstybės pačios pasirenka, kaip prisidėti prie Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos nuostatų įgyvendinimo;

kviečia Lietuvos Respublikos Vyriausybę detaliai išanalizuoti diskusijos dėl susitarimo eigą bei rezultatus, o pritariant Visuotiniam susitarimui dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos, pateikti vienašalę, o formuojantis bendraminčių grupei – daugiašalę deklaraciją, atitinkančią šioje rezoliucijoje išdėstytas nuostatas;

skatina Lietuvos Respublikos Vyriausybę plėtoti dialogą su visuomene ir Lietuvos Respublikos Seimu dėl tarptautiniu mastu vykstančių diskusijų aktualiais migracijos politikos klausimais.

---

Už pakto priėmimą balsavę Seimo nariai:

Ačienė Vida
Alekna Virgilijus
Anušauskas Arvydas
Armonaitė Aušrinė
Bacvinka Kęstutis
Bakas Vytautas
Baublys Juozas
Baura Antanas
Bernatonis Juozas
Budbergytė Rasa
Burokienė Guoda
Čmilytė-Nielsen Viktorija
Degutienė Irena
Gaidžiūnas Aurimas
Gailius Vitalijus
Gelūnas Arūnas
Gentvilas Eugenijus
Gentvilas Simonas
Haase Irena
Jarutis Jonas
Jovaiša Eugenijus
Jovaiša Sergejus
Juknevičienė Rasa
Juozapaitis Vytautas
Juška Ričardas
Kernagis Vytautas
Kindurys Gintautas
Kirkilas Gediminas
Kreivys Dainius
Kubilienė Asta
Kubilius Andrius
Kupčinskas Andrius
Landsbergis Gabrielius
Liesys Jonas
Masiulis Kęstutis
Matelis Bronislovas
Matulas Antanas
Mažeika Kęstutis
Miliūtė Rūta
Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė
Navickas Andrius
Navickienė Monika
Nevulis Petras
Norkienė Aušrinė
Olekas Juozas
Pavilionis Žygimantas
Popovienė Raminta
Pranckietis Viktoras
Pupinis Edmundas
Rastenis Vytautas
Razma Jurgis
Rimkus Juozas
Sabatauskas Julius
Sinkevičius Rimantas
Sysas Algirdas
Skaistė Gintarė
Skardžius Artūras
Skvernelis Saulius
Smirnovas Kęstutis
Starkevičius Kazys
Strelčiūnas Algis
Šakalienė Dovilė
Šalaševičiūtė Rimantė
Šarknickas Robertas
Šiaulienė Irena
Šimonytė Ingrida
Širinskienė Agnė
Tomilinas Tomas
Valiūnas Petras
Varkalys Jonas
Veryga Aurelijus
Vingrienė Virginija
Zingeris Emanuelis

Susiję

Demokratija ir valdymas 6354423174995197900

Rašyti komentarą

24 komentarai

Kiemsargis rašė...

Tai paktas neišverstas į mūsų kalbą? Ir tie puspročiai ,net neskaite, balsavo už ? KODĖL?

Pikc rašė...

Jei kam įdomu - šitą nesąmonę pateikusi fauna:
Juozas Bernatonis
Linas Linkevičius
Aušrinė Armonaitė
Rūta Miliūtė
Valerijus Simulik
Egidijus Vareikis
Gediminas Kirkilas
Viktorija Čmilytė-Nielsen

Pikc rašė...

Nes "Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!"
NIEKAS nepasikeitė - išskyrus nebent tai, kad dabar "ukazai" ateina ne iš Maskvos, o iš Briuselio. O grindų skudurai po "ukazčikų" kojomis - LYGIAI tokie patys.

Anonimiškas rašė...

Visų Lietuvos išdavikų sąrašas. JAV Maroko ,,paktą''atmetė ir apskritai spjovė į tą JT ,,tarybą'', Izraelis atmetė, mūsų kaimynai latviai, lenkai ir estai atmetė. Trūksta žodžių dėl valdžios priešiškumo lietuvių tautai Ar ne laikas išbandyti prancūzišką receptą?

1Chingishan rašė...

Aišku kad šita sutartis bus atkeista- o tie kas pasirašė bus teisiami.

Anonimiškas rašė...

Sveikas protas nugalėjo populistines baimes.

Anonimiškas rašė...

"Respublikos" komentaruose yra, kas ir kaip balsavo.
---
Jei tas protas būtų sveikas, tai dirbtų tautai, o ne prieš ją. Mūsų proto pusfabrikačiai mėgsta vadintis "sveiku protu".

Anonimiškas rašė...

Šitie balsavo už:
1 Ačienė Vida LVŽSF +
2 Alekna Virgilijus LSF +
3 Anušauskas Arvydas TS-LKDF +
4 Armonaitė Aušrinė MG +
5 Bacvinka Kęstutis LVŽSF +
6 Bakas Vytautas LVŽSF +
7 Baublys Juozas LSF +
8 Baura Antanas LVŽSF +
9 Bernatonis Juozas LSDDF +
10 Budbergytė Rasa LSDPF +
11 Burokienė Guoda LVŽSF +
12 Čmilytė-Nielsen Viktorija LSF +
13 Degutienė Irena TS-LKDF +
14 Gaidžiūnas Aurimas LVŽSF +
15 Gailius Vitalijus LSF +
16 Gelūnas Arūnas LSF +
17 Gentvilas Eugenijus LSF +
18 Gentvilas Simonas LSF +
19 Haase Irena TS-LKDF +
20 Jarutis Jonas LVŽSF +
21 Jovaiša Eugenijus LVŽSF +
22 Jovaiša Sergejus TS-LKDF +
23 Juknevičienė Rasa TS-LKDF +
24 Juozapaitis Vytautas TS-LKDF +
25 Juška Ričardas LSF +
26. Kernagis Vytautas TS-LKDF +
27. Kindurys Gintautas LVŽSF +
28. Kirkilas Gediminas LSDDF +
29. Kreivys Dainius TS-LKDF +
30. Kubilienė Asta LVŽSF +
31. Kubilius Andrius TS-LKDF +
32. Kupčinskas Andrius TS-LKDF +
33. Landsbergis Gabrielius TS-LKDF +
34. Liesys Jonas LSF +
35. Masiulis Kęstutis TS-LKDF +
36. Matelis Bronislovas MG +
37. Matulas Antanas TS-LKDF +
38. Mažeika Kęstutis LVŽSF +
39. Miliūtė Rūta LVŽSF +
40. Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė TS-LKDF +
41. Navickas Andrius TS-LKDF +
42. Navickienė Monika TS-LKDF +
43. Nevulis Petras LVŽSF +
44. Norkienė Aušrinė LVŽSF +
45. Olekas Juozas LSDPF +
46. Pavilionis Žygimantas TS-LKDF +
47. Popovienė Raminta LSDPF +
48. Pranckietis Viktoras +
49. Pupinis Edmundas TS-LKDF +
50. Rastenis Vytautas LVŽSF
51 Razma Jurgis TS-LKDF +
52 Rimkus Juozas LVŽSF +
53 Sabatauskas Julius LSDPF +
54 Sinkevičius Rimantas LSDDF +
55 Sysas Algirdas LSDPF +
56 Skaistė Gintarė TS-LKDF +
57 Skardžius Artūras LSDDF +
58 Skvernelis Saulius LVŽSF +
59 Smirnovas Kęstutis LVŽSF +
60 Starkevičius Kazys TS-LKDF +
61 Strelčiūnas Algis TS-LKDF +
62 Šakalienė Dovilė LSDPF +
63 Šalaševičiūtė Rimantė LSDDF +
64 Šarknickas Robertas LVŽSF
65 Šiaulienė Irena LSDDF
66 Šimonytė Ingrida TS-LKDF
67 Širinskienė Agnė LVŽSF
68 Tomilinas Tomas LVŽSF
69 Valiūnas Petras LVŽSF
70 Varkalys Jonas LSF
71 Veryga Aurelijus LVŽSF
72 Vingrienė Virginija LVŽSF
73 Zingeris Emanuelis TS-LKDF

Pikc rašė...

"Sveikas protas nugalėjo populistines baimes." - Pareiškė atstovas faunos, neturinčios net menkiausio supratimo, kas tas sveikas protas (ar protas apskritai) yra. :)

Pikc rašė...

Sklinda gandai, kad šalia to pakto ketinama pasirašyti dar ir "pabėgėliū" paktą: https://nyadagbladet.se/utrikes/okand-flyktingpakt-vantas-antagas-samtidigt-som-fns-migrationspakt-i-nasta-manad/?fbclid=IwAR3qPPIRc0uLxioPUJDXORKiW_SOabhUJesKVw8fjxZ9Kd3Y1E85E18r8ww. Kiek suprantu, šitą: https://www.unhcr.org/5b3295167
Dar vienas įdomus momentas: dar 2010 m. eurosajūzo politbiuras paskaičiavo, kiek kuri šalis migrantų pajėgi priimti: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/pdf/final_report_relocation_of_refugees_en.pdf. Nuo 107 p. ("Simulation data") yra gana įdomių lentelių (pvz. 9 ir 12).

Anonimiškas rašė...

Jie net neįsivaizduoja, kad sukūrus sąlygas tokiam masiniam savo Tautos naikinimui, apsirėdžius baltomis pirštinytėmis, teks atsakyti kaip bet kuriam naikintojui ir atsiskaitant už padarytus žingsnius pasiaiškinimas, kuriuo jie raminasi dabar, bus niekinis...Koks baisus dalykas ta politika.

Audrius rašė...

Ačiū už nuorodas, baisokos lentelės :((
O mūsų seimūnai tikri liurbiai. Ir visose partijose. Baisu kokie begalviai. Abejoju ar jie aplamai skaito, ką pasirašo, kam pritaria? Greičiausiai net nesigilina.

Unknown rašė...

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-32567&fbclid=IwAR1-NDZCymGwRK98lYwPO6EVRFN5sQLEiwcVCMuJDspyMeWpiXRTxGP7DxQ

Unknown rašė...

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-32567&fbclid=IwAR1-NDZCymGwRK98lYwPO6EVRFN5sQLEiwcVCMuJDspyMeWpiXRTxGP7DxQ

ale, rašė...

Kuriozas ne tame, už ką šį kartą pasisakė seimo dauguma. Kuriozas tame, kad "išrinktieji" išvis net nebando kalbėtis su tauta. Iš to peršasi išvada, kad tai svetimų interesų grupių statytiniai.., ir jau nesvarbu, ar jie buvo tokie ir prieš išrenkant(?) juos, ar kiekvieną kart perkamas kiekvienas prieš balsavimą konkrečiu klausimu.

Anonimiškas rašė...

Jei atmintis neapgauna, tai teikė Seimo nariai:

Žygimantas Pavilionis
Juozas Bernatonis
Agnė Širinskienė
Andrius Kubilius
Emanuelis Zingeris (pasirašė 2018-12-04)

Anonimiškas rašė...

Estai irgi taip pat, kaip avelės priėmė. Nesiklaidinkite.

Pikc rašė...

Ne visai taip - jų parlamentas kaip ir pritarė, bet rašytis į Marakešą niekas nevažiuos, kiek žinau: https://news.postimees.ee/6464658/estonia-not-to-send-representatives-to-marrakesh
Bet, aišku, dėl to, kad balsuojant "viršų paėmė" besmegenės avys, tikrai nepasiginčysi. :)

Anonimiškas rašė...

Šitą Maroko ,,sutartį'' bus sugalvoję tikrai ne pačios JT - tik pažiūrėkite, kokie ten veikėjai nei vienas iš jų nesumanytų tokio teisinio viražo.
Šitos ,,sutarties'' kūrėjai reičiausiai kol kas dar nežinomi. O tie 73 Seimo nariai net nepagalvoja, kad tokia sutartis faktiškai legalizuoja ,,žaliuosius žmogeliukus'' - sutartyje niekur nėra pasakyta, kad ,,pabėgėliai'' privalo būti beginkliai.

Anonimiškas rašė...

Tiesa, pritarimas Maroko ,,sutarčiai'' Seime greičiausiai turi vieną aiškią priežastį: eurokomunistai, tokiem kaip Junckeris ir CO, kurie greičiausiai gerai įsidėjo į kišenę iš Sorošo (Maroko projektas gali būti Sorošo sumanyta akcija) už ,,migracijos sutartį'', galėjo pagrasinti Lietuvai, kad jei nepasirašys Maroko ,,sutarties'', bus suspenduotas pinigų kyrimas Lietuvai. Dabartinai eurokomunistai mano: ,,Ką jie te, durneliai, iš kur jiems žinoti, kad mes už Baltijos valstybes gausime pigesnių dujų ir naftos, ir kad jų valdžioms mokama Gazpromo pinigais, o jie, šiokie, tokie ir anokie mano, kad tai ES parama!... cha cha cha...''
Kalbant rimęiau - kokia laimė, kad Maroko ,,sutartį'' kategoriškaI atmeta mūsų sąjungininkai. Dabar apie tuos 73 Seimo narius, kurie balsavo už Maroko ,,sutartį'', galima sakyti, kad valstybės parlamente jie įvykdė mūsų sąjungininkams ir kaimynams priešišką ir nedraaugišką akciją, galinčią rimtai pakenkti Lietuvos saugumui.

Pikc rašė...

Panašu, kad buvo du projektai: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3838c472f25011e89d4ad92e8434e309 (šitą aš žiūrėjau) ir https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/49edbb50f6f411e8b5e8d681eb86525b (už šitą balsavo).

Anonimiškas rašė...

Sarasas nusikalteliu kuri gerai bus tureti kai sitie nusikalteliai sedes teisiamuju suole.

Anonimiškas rašė...

Šis seimas pasižymi bukaprotiškumu, jei vadinamą vaiko nemušimo įstatymą priėmė,dar kažkodėl vadinamo matuko reforma, kuri neturi loginio ryšio su priimta nesamonę, įstatymą priėmė, išgazdinti smurto siaubu, ir balsavo kaip begalviai, tai JT paktą priėmė klūpėdami, ir drebėdami.

Unknown rašė...

gaila kad tiek seimo nariu taip nekencia savo tautos kuri juos seria

item