„Lietuvos tėvų forumas“: 10 klausimų L. Kukuraičiui ir A. Jakavonienei

propatria.lt nuotr. Asociacija „Lietuvos tėvų forumas“ dėl ydingai vykdomos vaiko teisių apsaugos reformos kreipėsi į prezidentę Dalią ...

propatria.lt nuotr.
Asociacija „Lietuvos tėvų forumas“ dėl ydingai vykdomos vaiko teisių apsaugos reformos kreipėsi į prezidentę Dalią Grybauskaitę, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorę Aliną Jakavonienę. Kviečiame skaityti kreipimąsi.

Asociacija „Lietuvos tėvų forumas“ (toliau – Forumas), reiškia savo susirūpinimą ydingai vykdoma vaiko teisių apsaugos reforma, keliama įtampa visuomenėje ir valstybės destabilizacija. Nuo š. m. liepos 1 d. pradėta vykdyti reforma atskleidė ne tik visišką atsakingų valdžios institucijų – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau – VVTAIĮT) – nepasiruošimą planuotiems pokyčiams vaiko teisių apsaugos srityje, bet ir visišką bejėgystę adekvačiai įvertinti prieš reformos pradžią priimtų teisės aktų kokybės ir atitikimo realiems Lietuvos šeimų ir jose augančių vaikų poreikiams.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio patvirtinta „grėsmės lygių“ vertinimo sistema per keletą savo galiojimo mėnesių atsiskleidė kaip absoliučiai neadekvati priemonė, kelianti įtampą ir skaldanti visuomenę, žalojanti tėvų ir vaikų ryšius bei nepagrįstai ardanti jų santykių dinamiką. Siekio perdėtai sugriežtinti vaiko teisių apsaugos srities reguliavimą, perauklėti šeimas paverčiant jas „tobulais robotais“, aplaidaus ir atmestino vaiko teisių apsaugos reformos įgyvendinimo bei arogantiško atsakingų institucijų specialistų elgesio su tėvais pasekmė – ne tik šimtai ar tūkstančiai galimai nepagrįstai iš tėvų paimtų arba nuo tėvų (nors ir trumpam) atskirtų vaikų, bet ir pakirstas piliečių pasitikėjimas valstybės institucijų – ypač SADM ir VVTAIĮT, o kartais ir Policijos – sugebėjimu tinkamai atlikti savo funkcijas.

Šiandien Lietuvos šeimos gyvena baimėje ir nežinioje. Jos yra sukrėstos šokiruojančios statistikos – ypač tos, kuri kalba apie vaikų paėmimą iš tėvų, nors vis dažniau SADM ir VVTAIĮT viešai skelbiamoje informacijoje nutylima statistika apie vaikų atskyrimą iš taip vadinamos „nesaugios aplinkos“. Minėtų atvejų SADM ir VVTAIĮT net neįvardina „vaikų paėmimu“ – kai vaikas keletą dienų praleidžia atskirai nuo tėvų, nežinioje, kol VVTAIĮT nustatinėja vadinamąjį grėsmės lygį. Nors oficialiai tai neįvardijama „vaikų paėmimu“, tačiau ši psichinė ir fizinė patirtis traumuoja ir tėvus, ir jų vaikus, dažnai suardo šeimas, sukelia visišką teisinį bei psichologinį netikrumą, ir daugeliu atvejų yra traktuotina kaip valdžios institucijų piktnaudžiavimas įstatymo viršenybės bei proporcingo teisinio poveikio priemonių taikymo principu.

Paskutiniu metu visuomenėje dažnai paskleidžiama tikrovės neatitinkanti informacija su melagingais „statistiniais“ duomenimis bei įvairiomis interpretacijomis. Siekdami tikrojo objektyvumo bei atsižvelgdami ne tik į Forumo narių, bet ir į visų Lietuvos tėvų bei jų vaikų geriausius interesus ir teisę gauti išsamius už vaiko teisių apsaugos sistemos reformą atsakingų valstybinių institucijų paaiškinimus dėl vaiko teisių apsaugos srities tinkamo funkcionavimo, prašome pagal kompetenciją atsakyti į šiuos mums rūpimus klausimus:

1. Kiek vaikų 2015, 2016, 2017 ir 2018 metais buvo teismo sprendimu paimta iš tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą? 2018 m. statistiką prašome išskaidyti pagal paėmimų skaičių nuo sausio 1 d. iki liepos 1 d. ir nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d.

2. Kiek iš 2015, 2016, 2017 ir 2018 metais paimtų ir vėliau įvaikintų vaikų yra įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių ir kiek užsienio valstybių piliečių? Prašome nurodyti užsienio valstybių piliečių pilietybes ir įvaikintų vaikų skaičių.

3. Kiek vaikų nuo š. m. liepos 1 d. iki š. m. gruodžio 1 d., VVTAIĮT specialistų sprendimu, buvo paimta iš vadinamosios „nesaugios aplinkos“ – tai atvejai kurie oficialiai netraktuojami kaip „vaikų paėmimas“ ?

4. Kaip pasiskirstė nuo š. m. liepos 1 d. iki š. m. gruodžio 1 d. iš tėvų paimtų (viso – įtraukiant ir laikinąjį atskyrimą nuo „nesaugios aplinkos“) vaikų skaičius pagal tolesnius veiksmus su jais: kiek iš jų globojami ir kiek yra įvaikinti Lietuvoje, kiek gyvena užsienyje ar kitur (globos namuose, šeimynose ir t.t.), kiek paimtų vaikų buvo grąžinta tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą? Kiek iš nuo š. m. liepos 1 d. iki š. m. gruodžio 1 d. iš „nesaugios gyvenamosios ar neutralios aplinkos“ paimtų vaikų buvo laikinai apgyvendinti ligoninėse ir koks yra kiekvieno tokio atvejo apgyvendinimo pagrindas ir kokia trukmė ?

5. Kiek valstybės biudžeto lėšų nuo š. m. liepos 1 d. iki š. m. gruodžio 1 d. buvo panaudota iš „nesaugios aplinkos“ bei nuo tėvų atskirtų vaikų apgyvendinimui pas globėjus, teisminiams vaiko paėmimo iš atstovų pagal įstatymą procesams? Kiek ir už ką valstybė ir savivaldybės moka vaikų globėjams už vieno vaiko globą bei išlaikymą per mėnesį? Jei sumos skiriasi priklausomai nuo regiono – prašome pateikti pagal savivaldybių sąrašą.

6. Kaip vertinate dvejopų VVTAIĮT funkcijų – atstovavimo vaikui sprendžiant vaiko paėmimo iš šeimos klausimą, bei atsakomybę už jo įvaikinimą ir jo organizavimą – suderinamumą, turint omenyje, kad šios funkcijos iš esmės a priori sukelia interesų konfliktą tarpusavyje?

7. Nurodykite, kokie konkretūs kvalifikaciniai reikalavimai yra keliami vaiko teisių apsaugos specialistams. Pagal kokias neuniversitetinio/universitetinio išsilavinimo programas yra rengiami su vaikais dirbantys vaiko teisių apsaugos specialistai? Kiek programoje valandų skiriama vaiko psichologijos, vaiko amžiaus tarpsnių psichologijos, kūdikių emocinės elgsenos ir psichinės sveikatos, šeimos psichologijos, traumų psichologijos, vaiko, netenkančio tėvų globos psichologijos, krizių psichologijos dalykams? Kur yra ir kur galima susipažinti su vaiko teisių apsaugos specialistų rengimo programa?

8. Kiek VVTAIĮT buvo atlikta vidaus tarnybinių patikrinimų ar tyrimų dėl VVTAIĮT specialistų darbo ir funkcijų netinkamo atlikimo atitinkamai 2015, 2016, 2017 ir 2018 metais ? 2018 metų statistiką prašome išskaidyti pagal tyrimų skaičių nuo š. m. sausio 1 d. iki liepos 1 d. ir nuo iki š. m. liepos 1 d. iki gruodžio 1 d.

9. Ar buvo/yra atliekamas vaiko psichinės sveikatos monitoringas ir įvertinimas prieš ir po jo atskyrimo nuo tėvų ar grąžinus vaiką į šeimą. Jei taip, prašome pateikti atliktų tyrimų atitinkamai 2015, 2016, 2017 ir 2018 metais rezultatus. Taip pat prašome pateikti detalią vaiko psichinės sveikatos stebėsenos tvarką. Jei ne, tai kodėl tai nevykdoma ?

10. Kiek vaikų buvo paimta iš šeimų atitinkamai 2015, 2016, 2017 ir 2018 metais. pagal skundus ar trečiųjų asmenų pranešimus? Kiek buvo atlikta tyrimų dėl šių skundų pagrįstumo? Ar buvo ir kiek atlikta tyrimų nustatant skundo pateikėjo motyvaciją ar psichinę būklę?

Pagarbiai
Asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“
Pirmininkas Darius Trečiakauskas

Susiję

Šeimos politika 4997542593902511874

Rašyti komentarą

7 komentarai

Anonimiškas rašė...

Ar gali tie klausyti kitos muzikos, jei jiems mieliausias piniginis džiazas, arba grojant kitai muzikai jiems užsidaro ausys.

Anonimiškas rašė...

kodėl nenurodyta iki kada atsakyti? N.Sadūnaitei atsakymas jau beveik metai vėluoja, tai šiuo atveju atsakymas gali tęstis iki šv. nigdo.

šiaurės Lietuva rašė...

Reikia prancūziško varianto. Kitaip niekas čia į tuos klausimus neatsakys.Turi būti ATŠAUKTAS šis norvegiškas vaikų grobimo įstatymas. Ir iš seimo išmėžti šakalienės ,Majausko tipo lietuvos išdavikus

Pikc rašė...

Tai kad ten tų mėžtinų - gyvas velnias... Ko gero, lengviau būtų nemėžtinus išvardinti. :)

Anonimiškas rašė...

ir tai vadinasi valstybės parlamentas ..... O tempore, o mores, anot Cicerono... kai klausausi, kaip jie bando šnekėti - pykite nepykite, bet paprasčiausia dora kaimo močiutė turi daugiau proto (jau nė nekalbu apie sąžinę) nei tokie parlamentarai.
Kalbant rimtai - tokie nevykėliai yra nepotizmo pasekmė, o kalbant dar rimčiau - labai trūksta žmonių, teisingai vertinančių žmonių prigimtines savybes.

Anonimiškas rašė...

"Ko gero, lengviau būtų nemėžtinus išvardinti"-sako Pikc ir aš su Juo sutinku...Tą bernavernetišką įstatymą reikia tik atšaukti, bet jį pasirašė tai dauguma Seimo narių. Kaip taip atsitiko, kad Tautai aišku, o jiems niekaip neaišku, kad tas įstatymas ------TAI ABSURDIŠKAS BLOGIS ?

Anonimiškas rašė...

Ko norėti iš bukagalvių parsidavėlių, neturinčių nei sąžinės, nei proto. Ir ko verti tokie ,,seimo nariai'', kurie pasirašo vaikų grobimo ,,įstatymą'', pagaliau - ko vertas šitokių nenaudėlių parašas?
Tai yra viso labo represijas prieš vaikus įtvirtinantis fomralumas.
Koks gi čia ,,seimas''? - už juos nebuvo balsuota, jie nėra lietuvių tautos atstovai, o pralindo į sotų gyvenimą tik per partinius sąrašus.

item