Česlovas Iškauskas. Stribizmas: už ką M. Ivaškevičiui skiriama nacionalinė premija?

alkas.lt nuotr. iskauskas.lt Prisipažinsiu: šiaip jau filosofo Vytauto Radžvilo rašinius sunkiai įkandu, jo pozicija kartais atrodo...

alkas.lt nuotr.

Prisipažinsiu: šiaip jau filosofo Vytauto Radžvilo rašinius sunkiai įkandu, jo pozicija kartais atrodo pernelyg radikali ir prasilenkia su tikrove, būna kažkokia utopinė, idealistinė. Bet socialiniuose tinkluose išplitęs jo straipsnis „Stribo šmėkla“, kaip teigia viena veidaknygės bičiulė, tiesiog supurtė…

„Šmėkla klaidžioja po Lietuvą. Stribo šmėkla“, – rašo autorius. Papildyčiau: ir po Europą. Tai geriau atitinka Karlo Markso ir Fridricho Engelso perfrazuotus žodžius iš garsiojo „Komunistų partijos manifesto“. Žurnalistas Vytautas Matulevičius dar 2011 m. lapkritį rašė, kad vis dažniau  Vakarų miestų gatvėse net pasirodė milžiniškos demonstrantų minios su raudonomis vėliavomis ir K. Markso portretais rankose. Kairuoliškos idėjos, pagrįstos marksistinėmis-lenininėmis internacionalizmo idėjomis, patobulintos „visuotinio gėrio“ teorijomis, skinasi kelią. Vasarą nustebau, kai pagrindinėje Drezdeno aikštėje stovi medaliais apsikarstęs, kažką šūkaujantis vyriškis ir mojuoja raudona vėliava su penkiakampe žvaigžde. Policininkai ramiai pėdina pro šalį…

Pas mus šito vaizdelio kol kas nepamatysi. Mitingai taikūs, nesikartoja 2009 m. sausio Simo langų daužymas… Socialistas ir „frontininkas“ Algirdas Paleckis pritilo, „jedinstvenininkai“ ir visokie radikalai, matyt, laukia savo valandos, o Seimas tik 2017 m. birželį LKP pripažino nusikalstama organizacija. Bet buvę stribai kelia galvas. Ir čia V. Radžvilas įžvalgus: „net ir įsikūnijusi į „postmodernų“ pavidalą, stribo šmėkla tebėra ta pati ir gyva šmėkla“.

Turimas galvoje Nacionalinės kultūros ir meno premijų komisijos sprendimas nacionalinę premiją skirti rašytojui, dramaturgui ir šiaip veikėjui Mariui Ivaškevičiui. Jaunimui jis pristatomas kaip „talentingiausias nepriklausomybės laiko debiutantas“, postmodernizmo šalininkas, visoje Rytų erdvėje garsus teatralas, su Mindaugu Karbauskiu Maskvoje pastatęs spektaklį „Kantas“ ir t.t. 2016-aisiais Molėtuose organizavo lietuviškosios žydų istorijos atminimo eitynes, o Rusijoje besisukinėjantis menininkas, ko gero, persismelkia dar ir prokremliškomis idėjomis… Pavyzdžiui, laki jo mintis: pernelyg sudievintas Lietuvos partizanų judėjimas paverčia šią temą tabu…

Vadinkime tai savotiška nuomonių raiška. Jų reiškėjų randame vis daugiau: tūlas Titovas, kažkoks Subotinas, dar būrelis iš bendrijos „Būkime vieningi“ ar „Anarchistai“. M. Ivaškevičius paleidžia kitą šmėklą: jo kūriniuose „Žali“, „Madagaskaras“ idealizuojami stribai ir paniekinamai, pamišėliais vaizduojami nepriklausomybės kovų lyderiai.

„Skaityti M. Ivaškevičiaus romaną „Žali“ be intelektualinio kartėlio ir moralinio pasibjaurėjimo gali tik visiškas mankurtas. Išsaugojusiam nors kruopelę istorinės atminties ir turinčiam bent krislelį sąžinės ir tautinės bei valstybinės savigarbos žmogui šį knyga yra spjūvis į veidą“, – rūsčiai pastebi V. Radžvilas. Jį iškart persmelkia mintis, kad „enkavedistinė ir stribiška dvasia tebėra gyva“. Mentalinėje erdvėje kartojamas partizanų kūnų, numestų miestelių aikštėse, išniekinimas. Stribo šmėkla – tokia liaudiška, paprasta, sava –  tampa lietuvių tautos savastimi, ji kiek juokinga, iš jos galima pakikenti, bet per ją prasismelkia gili neapykanta Lietuvai ir aklas, šakališkas tarnavimas okupantui.

Ką tik baigiau lėtai skaityti „Aš esu Vanagas“. Per tragišką partizanų vado gyvenimą atsiskleidžia visa pokario suirutė ir tautinės prievartos aplinka. Joje lyg virusas veisėsi išdavikų, mankurtų, budelių sluoksnis, galop pakirtęs pokario pasipriešinimą. Ar ne tuo džiaugiasi M. Ivaškevičius?

Kitas klausimas: ar komisijos nariai susipažinę su jo kūryba? Su jo patyčiomis tragiškai Lietuvos istorijai? Su menininko siunčiama žinia visiems kūrėjams: prisidengdami postmodernizmu galite neapkęsti Lietuvos, šlovinti okupantą ir reanimuoti stribizmą?

Taip, atsiranda nauja sąvoka – stribizmas. Tai komunizmo šmėklos atmaina, kai tautinis atgimimas niekinamas, mindomas auliniais „istrebiteliaus“ batais, o nepriklausomybė yra tokia nekenčiama sistema, kuria reikia naikinti „žaliųjų žmogeliukų“, informacinio ar kitomis moderniojo karo priemonėmis. Čia tinka ir šiuolaikiniai M. Ivaškevičiaus stribai.

Susiję

Įžvalgos 7156310729210579316

Rašyti komentarą

19 komentarų

Skaitytojas rašė...

Teisingas straipsnis. Bet vis dėlto tam žmogui tą premiją skyrė savi Lietuvos „intelektualai“. Va ten kažkas papuvę.

Unknown rašė...

Savo laiku tauya atmetė tokį "atgimimą" . Moraliai sveikos ir doros tautos sprendimas. Ir jeigu Iškauskui klaidžioja stribo šmėkla ar stribizmas vaidenasi, tai fašizmo ideologija per jos dalyvių garbinimus kelią LT gana sėkmingai. Fašizmo skiriamasis bruožas isteriškas antikomunizmas, ką Iškauskas savo gyvu pavyzdžiu patvirtina.

Pikc rašė...

O štai ir V. Radžvilo bei Č. Iškausko straipsnių "herojų" padavė. :)
P.S. Visokie vatnykai/koloradai niekada nebuvo, nėra ir nebus tauta.

Pikc rašė...

Būtų įdomu sužinoti, kuo, Č. Iškausko nuomonė, pasireiškia tas V. Radžvilo pozicijos "radikalumas" ir kas ten "prasilenkia su tikrove". ;)

linalk rašė...

vaizdas, kad tamsta nesupratai, ką skaitei.jei išvis skaitei..Net vaikai supranta, kad Ivaškevičiaus romanai kažkokie nelabai...

Anonimiškas rašė...

Radžvilas juk pasisakė, kad šūkis "Lietuva - lietuviams" yra labai puikus. Tik radikalas gali taip nurašyti Lietuvos istoriją ir tautas, kurios prisidėjo prie Lietuvos puoselėjimo.

Pikc rašė...

Tik visiškas nuopuša gali taip nusišnekėti - įskaitant ir pezėjimą apie "tautas, kurios prisidėjo prie Lietuvos puoselėjimo". ;)

Anonimiškas rašė...

Tai reiškia, kad Lietuvoje ne tik gyvos, bet ir klesti jėgos - nuodyti ir gluminti tautos dvasią. Nebūtų tokios komisijos, kuri, žinoma, turi "stogą", ir ivaškevičiai rašytų bei veiktų kitaip, nes premijos tai norisi...

Pikc rašė...

Čia "etatinių vatnykų" faunos atstovė - ji purkštauja jau vien dėl to, kad apie okupantus nepalankiai atsiliepta. Ir, be abejo, visi, kas ne raudonieji utėlės - fošystaj. ;)

Anonimiškas rašė...

Net neabejoju, kad pasitaikius progai Radžvilas ir Pikc pirmieji sušaudytų kitataučius.

Sėlis rašė...

Kokios tos kitos tautos prisidėjo prie Lietuvos puoselėjimo, kloune tu? :D Kiekviena buvo už savo valstybę, tik lietuviai už savą Lietuvą ėjo. Neteko girdėti apie polonizaciją, germanizaciją ir rusifikaciją? Žydai visada buvo atskira respublika, po I-ojo pasaulinio karo už savo subines kovojo, o ne už Nepriklausomybę, o per II-ąjį ir po jo kolaboravo su okupantais. Tai kokios tautos be lietuvių puoselėjo Lietuvą? Vieno ar dviejų individų neskaitome.

Pikc rašė...

Neišaiškinsite Jūs tam padarėliui nieko - nei kad jau Lietuvos Respublikos Konstitucijoje labai aiškiai pasakyta, jog Lietuva yra tautinė valstybė (t.y. sukurta lietuvių ir lietuviams), nei kad atskirų kitataučių dalyvavimas Lietuvos Respublikos kūrime ir puoselėjime niekaip nereiškia ištisų kitų tautų dalyvavimo. Tegul gyvena savo liguistuose paranojiškuose kliedesiuose apie kitataučius (šiaip jau, beje, pirmiausiai - liberastus, o tik paskui - kitataučius ;)) su "šmaiseriais" šaudyti einančius Pikc ir Radžvilą (beje, ne tik: čia gi visi fošystaj - žr. "Ruta Tuomaite" komentarą). :D

Anonimiškas rašė...

Tikrai šaudytų, ir dar Sėlis prisidėtų.

Pikc rašė...

Siūlyčiau pasižiūrėti, ar kartais koks fošystas su šautuvu už durų nestovi. Ir dar spintoje bei po lova reiktų patikrinti - tie fošystaj klastingi. Ir JOKIU BŪDU negalima gesinti šviesų bute, nes fošystaj veikia tamsoje ir labai gerai maskuojasi.

Anonimiškas rašė...

Iš kur tokia neapykanta kitataučiams? Ar bijot, kad arijų kraują praskies?

Pikc rašė...

Atsargiai - fošystas už nugaros! BĖK!!! :D

Unknown rašė...

nACIONALINĘ PREMIJĄ TURI SKIRTI NACIJA LABAI ATSAKINGAI SUSIPAŽINUSI SU DARBAIS ,AUTORIAIS IR PAN.n nUO KADA "STIKLAINIAI" lIETUVOS NACIONALINĖ ARCHITEKTŪRA? tA KELIŲ ASMENŲ VADINAMA KOMISIJA TEISINGAI VERTINTI,MANO NUOMONE,YRA NEĮGALI,DEJA...

Anonimiškas rašė...

Be priešų negalime gyventi. Senas propagandistas sovietinė padugnė kibo į genialųjų M. Ivaškevičių. Nu nu.

Pikc rašė...

Čia, tikiuosi, sarkazmas? Antra vertus, yra ypatų, kuriems savo išmatas stiklainiuose pardavinėjantis psichas yra genijus, tad nenustebčiau, jeigu ir čia vienas tokių atvejų būtų. ;)

item