Benas Ulevičius. Ar pasirašyti peticiją prieš LGBT eitynes?

Remigijaus Ščerbausko nuotrauka  Šiandien kilusi diskusija, ar pasirašyti Krikščioniškosios kultūros instituto platinamą peticiją prieš...

Remigijaus Ščerbausko nuotrauka 
Šiandien kilusi diskusija, ar pasirašyti Krikščioniškosios kultūros instituto platinamą peticiją prieš seksualinių mažumų pasididžiavimo eitynes. Ar krikščioniškas ir atitinka artimo meilės reikalavimus siūlymas drausti eitynes? 

Manau, viskas susipainioja, kai į vieną suplakame sistemas ir žmones. Turime daryti abu dalykus - laiminti ir mylėti konkrečius homoseksualius asmenis, bet priešintis LGBTxxx ideologijai ir apsaugoti nuo jos vaikus. 

Taip pat būtina skirti homoseksualius ir transeksualius piliečius nuo LGBTxxx. Nepainiokime šių dviejų. LGBTxxx gina homoseksualių asmenų teises tiek, kiek sovietinis komunizmas gina vargšus. Kalbėkimės su homoseksualiais asmenimis, netapatinkime jų su LGBTxxx, nebent jie patys su LGBTxxx tapatintųsi. Tapatinti homoseksualius asmenis su LGBTxxx yra tas pats, kas tapatinti visus krikščionis su kuria nors „krikščioniška“ politine partija ir jos programa. 

LGBTxxx yra ideologizuotas kairuoliškas judėjimas. Jis gyvuoja pakankamai ilgai, kad įvertintume jo vaisius. Tik naivuoliai tiki, kad LGBTxxx užteks eitynių centrinėmis miesto gatvėmis. LGBTxxx politikos neišvengiamas rezultatas - bausmės, susidorojimai su kitaip kalbančiais ir manančiais, prievartos ir gąsdinimo mechanizmai, vaikų prievartinis indoktrinavimas, mokslinių ir loginių faktų ignoravimas. Tai opresyvi ir netolerantiška ideologija, kuri nedera su tolerantiškos ir laisvos valstybės vizija. 

Todėl reikėtų sakyti: TAIP diskusijoms ir asmens laisvei gyventi kaip tinkamam (kol vykdomos pilietinės pareigos ir nekeliamas pavojus visuomenei); NE opresyviai ir netolerantiškai ideologijai.

Ar pasirašyti/nepasirašyti peticiją prieš LGBTxxx eitynes? Manau, krikščionis gali rinktis. Kadangi krikščionis kartu yra ir pilietis, pasirinkimą turi grįsti visuomenės gėrio siekimas. Atrodytų, klausimas paprastas - ar leisti kitaip mąstančių eitynes? Kodėl gi ne? Tegul vaikšto kas tik nori su kokiom tik nori vėliavom centrinėmis miesto gatvėmis.

Tačiau toks požiūris trumparegiškas. Matydami, kokie procesai vyksta šalyse, kuriose LGBTxxx eitynės jau seniai tapo įprastu dalyku, klausimą kiekvienas sau turėtume užduoti taip: 

- ar sutinku, kad mūsų valstybėje homofobais ir netolerantiškais atsilikėliais būtų vadinami tie, kurie tiki, jog valstybės teisinė sistema privalo būti pagrįsta objektyviai atpažįstamais biologiniais faktais, o ne subjektyviai jaučiama „socialine lytimi, amžiumi, rase ir rūšimi“?

- ar sutinku, kad mano vaikams mokykloje prievartine tvarka aiškintų, jog kiekvienas gali pasirinkti savo lytį ir verstų žaisti tokį požiūrį ugdančius žaidimus? 

- ar sutinku, kad būtų leidžiama nepilnamečiams rinktis „lyties keitimo“ hormonų terapiją (daugeliu atvejų prilygstančią sterilizacijai)?

- ar sutinku, kad būtų neigiama „gender dysphoria“ (lyties tapatumo sutrikimo) diagnozė ir draudžiama homoseksualiems asmenims rinktis šio sutrikimo pasekmes lengvinančią terapiją?

- ar sutinku, kad, pavadinus asmenį jo biologinę lyti atitinkančiu įvardžiu ar atsisakius vadinti asmenį pagal jo/jos sau prisiimtą LGBTxxx reikalaujamą įvardį, būtų taikomos baudos? 

Jei į šiuos klausimus atsakėte „sutinku“ - peticijos prieš LGBTxxx eitynes nepasirašykite. 

Jei į šiuos klausimus atsakėte „nesutinku“ - peticiją pasirašykite. Nes LGBTxxx - ne vien eitynės. Tai visas paketas taktikų ir metodų, kurių įsigalėjimas neišvengiamai ves prie minėtų situacijų ir problemų. 

P.S. nemanau, kad viešojoje erdvėje turėtume argumentuoti religiniais argumentais. Jų nereikia ir jie ne vietoje. Tai pilietinis požiūris su loginiais, gamtamoksliniais ir faktiniais argumentais. Esame laisvi tikėti, kuo norime. Kartu esame atsakingi kurti bendrąjį gėrį atitinkančias visuomenines taisykles ir įstatymus.


Susiję

Šeimos politika 2851363954827457650

Rašyti komentarą

30 komentarų

Anonimiškas rašė...

Atsakymas taip, kas vadovaujasi amžinomis vertybėmis, o LGBT, tai toks pat reiškinys, kaip buvo Leninas, o jo gerbėjai rašė:,,Atėjo genijai ir vėl išnyksta atėjo Leninas visiems laikams'', kur dabar Leninas?, daugiausiai Maskvos mauzoliejuje, kitur jau krenta, taip bus ir su LGBT, kol kas pagal dėsnius tik amžini procesai išlieka.

Unknown rašė...

Kabina makaronus ant abiejų ausų! Čia tokia pat "nemiška" tuščiakalbė, papilanti šūsnis neva "kietų" "moksliškų" argumentų, bet iš tiesų įvelianti žmogų į tuščią ir nevaisingą diskusiją ir laiminti dėmesio savo mėšlinam dalykui: "Todėl reikėtų sakyti: TAIP diskusijoms ir asmens laisvei gyventi kaip tinkamam (kol vykdomos pilietinės pareigos ir nekeliamas pavojus visuomenei); NE opresyviai ir netolerantiškai ideologijai." Vien pagalvokite apie pasakymą "laisvei gyventi kaip tinkamam" - ką reiškia jų "laisvė" gyventi kaip tinkamam"?.. Neturiu laiko svarstyti šitų nesąmonių.

Anonimiškas rašė...

Aš pasirašiau peticiją. Kviečiu, pasirašyk ir tu.

Anonimiškas rašė...

Ir aš pasirašiau.

Anonimiškas rašė...

Atkreipkit dėmesį, kad visi šitie Ulevičiai, Viluckai ir į juos panašūs baisiai bijo paminėti Konservatorių lyderio žmonos nuosavuose vaikų darželiuose rengiamas pamokėles apie dviejų (trijų, keturių, ...) princų analinę meilę, apie vaikiškos masturbacijos naudą, apie prezervatyvų movimą ant bananų, strapon'ų, butt-plug'ų ir apie aiškinimą, jog lyties organai nėra susiję su tavo lytimi... Tokie dalykai vyksta, o visi šitie rašytojai apsimeta, kad jų nemato. Abejingumas, konformizmas ar samoningas, tikslinis promiskuitetinės lanzbergių politikos palaikymas?

Unknown rašė...

Bet kaip B. Ulevičius nuskriejo žemyn po "Dieviškųjų rytų"! Mes visi juos tada skaitėme ir laikėme tai reikšminga atasvara prieš modernistinę liturgijos reformą. Paskui dar išėjo "Dieviškasis žaidimas", bet jis nebetraukė - nebebuvo dvasios. O dabar nučiuožė iki pederastų gynimo, prisidengdamas "bendrąjį gėrį atitinkančiomis visuomeninėmis taisyklėmis"! Negana to, pareiškia, jog viešoji erdvė netinka religiniams argumentams (!?). Slėpkite, tikintieji, savo religiją ir nedrįskite viešai reikšti religinio požiūrio, vertindami iškrypimus, kuriais bjaurisi Dievas ir kuriuos smerkia visas Šv. Raštas!

Anonimiškas rašė...

Peticiją pasirašysiu, bet turiu abejonę, ar, mūsų pasirašyti, peticijos lankstinukai pasieks Jūsų būstinę. Mes juos patikėsim Lietuvos paštui ir kas gali garantuoti, kad jie nebus sunaikinami, juk tai paprasti neregistruoti laiškai.Žinant mūsų valdžios nuostatas, tokie veiksmai labai tikėtini.

Cato rašė...

Visiškai nesvarbu, pasirašysite peticiją ar ne. Eitynės vis tiek įvyks. Metas susitaikyti.

Anonimiškas rašė...

Gyvuliškui instinktui sakau -NE...

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Cato, tavo užsispyręs atkaklumas primena vieną klasikinį siužetą.

Donžuanas ir jo tarnas Leporelas, grįždami iš eilinio nuotykio, eina per kapines ir prieina Komandoro, kurį, ginant savo dukterį, dvikovoje nužudė Donžuanas, kapą. Donžuanas tyčiodamasis kviečia akmeninę statulą vakarienės - ir statula staiga linkteli galva, šitaip išreikšdama savo sutikimą. Persigandę Donžuanas ir Leporelas parbėga namo.

Donžuanas ir Leporelas ruošiasi vakarieniauti, ir pasigirsta sunkūs žingsniai, nuo kurių dreba žemė - atsidaro durys ir įžengia Komandoras.

Komandoras žengia link Donžuano: ,,Tu kvietei mane - aš atėjau. Man nereikia žemiško maisto. Aš sutikau su tavo pasiūlymu - dabar tu turi sutikti su manuoju. Ar tu eisi su manimi?'' Leporelas mėgina Donžuaną atkalbėti, tačiau išpuikęs ir pasipūtęs Donžuanas atkerta: ,,Taip!'' Komandoras įsako: ,,Duok ranką žodžio patvirtinimui.'' Leporelas bando sulaikyti Donžuaną, bet šis visiškai pameta protą, paduoda ranką Komandorui ir surinka: ,,Ach! Koks ledinis šaltis!'' Komandoras įsako: ,,Repens-toi! C'est la derniere chance! Repens-toi, fellon! (,,Atsiversk! Dabar tai tavo paskutinis momentas! Atsiversk, niekše!'') Tačiau Donžuanas išlieka užkietėjęs savo nuodėmėse ir kartoja: ,,Non, viein, imbecile!'' (,,Ne! Šalin, kvaily!'') - Komandoras tris kartus liepia Donžuanui atsiversti ir mesti nedorą kelią, Donžuanas tris kartus atsako ,,Non! Non! Non!'' (,,Ne!'') - ir tada Komandoras nutrenkia Donžuaną į pragarą.

Štai tau linkas - pažiūrėk pats: https://www.youtube.com/watch?v=7cb1QmTkOAI

Unknown rašė...

Gejams iskrypeliams ne zmones sukurti pagal vyro moters desnius pasaulyje. Taip mus Viespats sukure:).

Anonimiškas rašė...

O, idomumo dėlei: Sorošas ,,užrišo'' Turkijoje: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46347975

1Chingishan rašė...

net jeigu šiemet ir įvyks (kol dar sėdi lesbė Daukanto aikštėje ir meras pedofilinis berniukas) tai bus paskutinis iškrypelių paradas šitoje valstybėje.

Anonimiškas rašė...

Man gėda būti kataliku ir matyti kaip žmonės tikėjimą naudoją blogiui skleisti. Jūs šventesni už patį Jėzų. Jei Mesijas dabar nužengtų matyt raudotų pamatęs tokius tikinčiuosius, pilnus paniekos, matyt pats ant kryžiaus pasikartų..

Velnio advokatas rašė...

O taip, tikrai. Juk visi žino, kad Jėzus dabar nužengęs susikištų bananą sau į užpakalį ir išsiviepęs žygiuotų sodomitų parade.

Galvok ką šneki, tu nemąstantis pseudo-katalike. Liaukis garbinti liberalių klierikų sukurtą hipiško Kristaus įvaizdį ir grįžk prie tikrojo jo mokymo - griežto, taip, tačiau teisingo.

Pikc rašė...

Aha, homunist-katalikas, škias. Toks, kuriam iškrypėliška propaganda yra gėris, o štai priešinimasis jai (ir - taip, krikščioniškų vertybių gynimas) - blogis. Kur jau čia "katalikiškiau" gali būti? :D

tanas rašė...

Kažkada vasarą Propatrijoj perskaičiau ir išsisaugojau. Kaip suprantu iš tarpukario, kai jokių lgbxxx niekas net nesapnavo:
A.Maceina
2. Tolerancija ir neutralumas

Mums liepiama būti tolerantingiems. Taigi turime žinoti, kas yra ta tolerancija ir kokia turi ji būti. Tolerancija paprastai žmonės vadina svetimos nuomonės gerbimą. Sutikime su tuo. Bet kuo būdu turėtų tas gerbimas pasireikšti? Gerbimas nėra tylėjimas. Gerbimas turi būti veiksmas. Gerbimas turi būti kova su negerbimu. O negerbimas paaiški tuomet, kai nemokama skirti priešo asmens nuo jo idėjų ir, užuot puolus priešo idėjas, puolama patį asmenį. Tai yra negerbimas ir netolerancija. Kas to išvengia, kas moka garbingais ginklais kovoti su idėjomis neliesdamas asmenų, tas yra tolerantingas. Daugiau iš jo reikalauti negalima.

Negalima tylėti ir leisti visokioms idėjoms netrukdomai plisti. Ne! Tai bus ne tolerancija, tik ištižimas. Reikia pastoti kelią klaidingoms pažiūroms, reikia pasipriešinti idėjoms, nesutinkančioms su mūsų principais, bet visa tai reikia daryti atskirai nuo konkrečių asmenų. Negalima nekęsti žmogaus dėl to, kad jo pažiūros kitokios negu mano. Bet galima kovoti su jo pažiūromis - ir net reikia kovoti, jeigu jos griauna mūsų pasaulėžiūrą. Štai kur yra tolerancijos esmė. Gerbti asmenis, kovoti su priešingomis idėjomis! Visos kitos mums peršamos „tolerancijos" yra tik noras mus užmigdyti.

glorija rašė...

Įdomiausia tai, kad Vilkas&co pats niekur nagų nekiša. Šurmuliui kelti siunčia savo kekšiukus ir stebi, kas bus, kaip reaguos visuomenė. Kai kakučio garas nueina, tada, karakulį užsidėjęs, išlenda. Bružalė... dabar ulevičius... laukiam naujo pasirodymo. Po kiek laiko sigutis nosį iškiš ir taip visi paeilui... Ulevičiau, kuo pederastas su vėliava skiriasi nuo pederasto "be"? Medaus statinė su užrašu nuo "be"užrašo? Nu, blyn, nieko nebesupratu, kokia čia dar tryda užėjo. Melstis, ulevičiau, eik. Bus bent šiokia tokia nauda :)

Unknown rašė...

Straipsnis vertas viešinimo bet kokiame tarptautiniame forume: puiki logika, aiškus asmens ir politinių siekių skyrimas, pastarųjų represyvaus pobūdžio išaiškinimas. AČIŪ DR. BENUI ULEVIČIUI!

Pikc rašė...

"Ulevičiau, kuo pederastas su vėliava skiriasi nuo pederasto "be"?" - tuo, kuo klinikinė patologija skiriasi nuo ideologijos. ;)

Pikc rašė...

Kiek suprantu, Maceina rašo iš krikščioniškų pozicijų ("smerkime nuodėmę, mylėkime nusidėjėlį"). Aš žiūriu kiek kitaip: Maceinos požiūrį galima taikyti, kol vyksta ginčai teoriniame lygmenyje - bet kai tik asmuo pradeda bandyti tas savo idėjas įgyvendinti, jis su jomis "suauga", ir jau tada jų atskirti nelabai yra kaip. Pavyzdžiui, kol koks nors pusprotis svaičioja apie komunizmo tobulybę - jis tiesiog pusprotis, bet kai tik bolševikai nusprendė tą marazmą įgyvendinti, jie automatiškai tapo nusikaltėliais, ir jokios tolerancijos (juolab pagarbos) jie nenusipelno. Lygiai tas pats ir su dabartiniais homunistiniais neobolševikais.

glorija rašė...

Nu, blyn, dar viens durnius atsirado...

Unknown rašė...

Štai kaip reikia laižyti kiaušingalviams užpakalius. Mokykitės!

glorija rašė...

Pritariu, ulevičius, visos pseudokatalikų bažnyčios draugas. Ura, bog s nami!

Anonimiškas rašė...

Aš pasirašiau peticiją, aš už prigimtines žmonių teises ir laisves.

Anonimiškas rašė...

Nu teip, gerai paaiškino, krūtai taip, kodėl radus mėšlo gabalą nereikia jo imti. Gerai pasistengė. Bet negražu katalikui slėpti savo krikščioniškumą ir sakyti, kad religija čia visai nesvarbi. Mat taip galima išvengti neišvengiamos kovos ir mėginti sudaryti taiką su abejomis fronto pusėmis. Labai neskaniai... Savo postringavimais Benas pasakė, kad Monika Parčiauskienė be reikalo stengėsi rašydama tai, ką parašė, taip išsiduodamas, jog dvasingumu ir kompetencija likęs toli jos pralenktas. Būtų labai smagu paskaityti pvz. L. Šopausko analizę - kaip jis mato Ulevičiaus rašinėlį.

godada rašė...

Jei anksčiau abejojau, ar pasirašyti peticiją, tai perskaičiusi B.Ulevičiaus argumentus, apsisprendžiau - pasirašysiu.

Pikc rašė...

Tas momentas, kai pacientai pradeda diagnozes rašyti... ;)

item