„Pro Patria“ pareiškimas dėl cenzūros LRT ir liberalaus jaunimo kontrmitingo

Korupcijos skandaluose skendinčios liberalų partijos jaunimas paskelbė rengiantis kontrmitingą prie Lietuvos radijo ir televizijos pastat...

Korupcijos skandaluose skendinčios liberalų partijos jaunimas paskelbė rengiantis kontrmitingą prie Lietuvos radijo ir televizijos pastato. Kontrmitingu žadama oponuoti, pasak liberalaus jaunimo, „Pro Patria“ sambūrio organizuojamam protestui prieš LRT įsivyravusią „neteisingų“ nuomonių cenzūrą. 

Pagal geriausias sovietmečio komjaunimo ir kitų režimo ideologinę kontrolę palaikiusių organizacijų tradicijas Lietuvos liberalus jaunimas apsimeta nematantis, kad „Pro Patria“ nėra nei vienintelis, nei pagrindinis protesto organizatorius. Priešingai, esame kukliausi jo dalyviai. Tai, ką liberalus jaunimas vadina „Pro Patria“ mitingu, iš tiesų yra organizuojama visų pirma Tautos forumo ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo. Patogu ir tikslinga nutylėti, kad prieš vienos nuomonės įsivyravimą visuomenėje pasisakyti kviečia būtent tie patys žmonės, kurie prieš 30 metų pakvietė tautą kovoti ir su viena teisinga nuomone tuometėje Juozo Kuolelio vadovautoje valstybinėje televizijoje. Vertybiškai nuoseklu ir tapę įprasta, kad liberalus jaunimas vietoje to, kad kurtų pozityvias akcijas, stoja piestu prieš Lietuvai laisvę iškovojusio Sąjūdžio kūrėjų iniciatyvas. Tą darydami, jaunieji liberalai propagandiškai nutyli šią priešpriešą.

Liberalų kontrmitingo organizatoriai taip pat sąmoningai dezinformuoja ir klaidina visuomenę iš sovietmečio pažįstamu stiliumi nutylėdami tikruosius protesto mitingo tikslus – nutylimi ne tik jame keliami reikalavimai, bet ir formuojamas įvaizdis, kad mitingas palaiko valdančiųjų partijų pasiūlytas LRT valdymo pataisas. Būtent taip okupuotos Lietuvos Komunistų partijos CK, komsomolo ir KGB vadovybė elgdavosi Sąjūdžio rengiamų akcijų išvakarėsė, mėgindamos jas sužlugdyti aba diskredituoti. 

„Pro Patria“ sambūris niekada nėra išreiškęs paramos valdančiųjų siūlomoms LRT valdymo struktūros reformoms, priešingai, siūlomas pataisas laiko netikslingomis. Mitingo organizatoriai kviečia ieškoti valdymo modelio, kuris užtikrintų kuo didesnį visuomenės, o ne politinių valdžios institucijų įsitraukimą į LRT valdymą ir valdymo organų sudarymą. 

„Pro Patria“ nesistebi, kad partinio jaunimo aktyvistai nepalaiko tokių siūlymų ir aktyviai stoja ginti LRT šiuo metu esamą tvarką. LRT televizijos programose dėsningai tildomos būtent tautiškos, konservatyvios, prieš globalizmą, leftizmą ir politinį korektiškumą pasisakančios nuomonės – taigi viskas, prieš ką ir pasisako liberalais save nepagrįstai vadinantis jaunimas. Atitinkamai LRT programose klesti būtent liberalų sau priskiriamos vertybės. Natūralu ir suprantama, nors ir neteisinga, ginti tokią sau palankią situaciją. Lygiai taip pat galimai labiausiai korumpuotos šalies partijos – Lietuvos liberalų sąjūdžio – jaunimui artimas ir todėl neprobleminis gali atrodyti ir Seimo komisijos atskleistas dešimtmetį vykęs neskaidrus valstybės lėšų naudojimas LRT vykdytuose pirkimuose. Tik tuo galima paaiškinti, kodėl Lietuvos liberalus jaunimas niekada nei viešai pasmerkė, nei protestavo prieš LRT valdant A. Siaurusevičių vykusį švaistymą. 

Pastarojo dešimtmečio LRT svarbiausių televizijos programų turinį „Pro Patria“ sambūris laiko esant šališku, nutylinčiu politiškai nekorektiškas, tautinę valstybę ir tradicinės moralės normas atstovaujančias nuomones, o atskirų laidų vedėjų ginamos pozicijos silpnina visuomenės valstybinę savimonę ir atsparumą priešiškų šalių keliamoms informacinėms grėsmėms. 

LRT įstatymo 4 straipsnio 1 dalis skelbia, kad „LRT radijo ir televizijos programose turi būti užtikrinta temų ir žanrų įvairovė, programos turi būti skirtos įvairiems visuomenės sluoksniams, įvairaus amžiaus, įvairių tautybių ir įvairių įsitikinimų žmonėms. LRT radijo ir televizijos programose neleidžiama įsivyrauti vienašališkoms politinėms pažiūroms; LRT informacinėse programose, komentaruose pateikiama informacija turi būti pagrįsta, atspindėti įvairias politines pažiūras, o nuomonės ir faktinės žinios – autorizuotos, patikrintos ir išsamios.“ Viename įstatymo straipsnyje net tris kartus pabrėžtinai kartojama būtinybė užtikrinti, kad neįsivyrautų vienos pažiūros ir įsitikinimai, priešingai, programos turi būti skirtos įvairių įsitikinimų žmonėms. Tai privalo būti užtikrinta. 

Nelaikome naujosios LRT vadovės atsakinga už šią situaciją ir vis dar tikimės iš jos bei jos komandos esmingų permainų, sprendžiant šią objektyviai nepriimtiną, su demokratija ir žodžio laisve nesuderinamą situaciją. Kviečiame spalio 22 dieną 12 valandą atvykti į mitingą prie LRT būstinės Konarskio g. 49 ir kartu pareikalauti permainų, kurios leistų pagaliau iš tiesų realizuoti žodžio laisvę Lietuvoje. Visoms pozityvioms permainoms reikalingas visuomenės spaudimas ir palaikymas. 


Susiję

Įžvalgos 1720348703040848335
item