Andrejaus Gaidamavičiaus. Atskiroji nuomonė dėl plynų kirtimų mažinimo valstybiniuose miškuose

Šiandien darbo grupė, pateikė savo pasiūlymus aplinkos ministrui dėl plynų kirtimų mažinimo valstybiniuose miškuose. Aš šiems pasiūlymams...

Šiandien darbo grupė, pateikė savo pasiūlymus aplinkos ministrui dėl plynų kirtimų mažinimo valstybiniuose miškuose. Aš šiems pasiūlymams nepritariau ir pateikiau savo atskirąją nuomonę:

1. Siūlau įtvirtinti principinę nuostatą, kad regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose nebūtų ūkinių miškų, kuriuose leidžiama daryti plynes, nes tokie kirtimai pridarė jau pakankamai žalos šioms saugomoms teritorijoms. 

Darbo grupė siūlo tik sumažinti plynų kirtimų plotą regioninių parkų ūkiniuose miškuose nuo 8 ha iki 3 ha. Be to, darbo grupė siūlo leisti gretimai kirsti 3 ha, kai iškirstame plote medeliai paauga tik iki vieno metro aukščio. Vadinasi, per keletą metų tos trijų hektarų plynės susilies į didesnes ir Labanore bus tas pats plynų kirtimų vaizdas, kaip ir dabar.

2. Siūlau nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose kertant pušynus atvejiniais kirtimais palikti nekirstas sėklines pušis (apie 60–80 medžių hektare). Nes dabar tos sėklinės pušys iškertamos po 7 metų ir susidaro tas pats plyno kirtimo vaizdas kaip ir po plynų kirtimų. 

Darbo grupė šio pasiūlymo nepriėmė. Be to, darbo grupė siūlo leisti iki 5 ha ploto atvejinius kirtimus net draustiniuose (III miško grupėje). Vadinasi kraštovaizdžio ir hidrografiniuose draustiniuose, kurie dažniausiai įkurti prie gražiausių ežerų ir upių, ir toliau po atvejinių kirtimų, bus kuriamos plynės iki 5 ha ploto.

3. Didžioji dalis regioninių ir nacionalinių parkų kartu yra ir europinės svarbos saugomos teritorijos (NATURA 2000). O kadangi jos yra europinės svarbos, tai turi būti laikomasi ES reikalavimo atlikti poveikio aplinkai įvertinimo procedūras prieš atliekant bet kokią ūkinę veiklą (taip pat ir kirtimus). Kadangi tokios procedūros Lietuvoje iki šiol nebuvo atliekamos, vadinasi, šiuo metu vykdomi kirtimai NATURA 2000 teritorijose yra neteisėti, ir siūlau tokią neteisėtą veiklą nutraukti. 

Darbo grupė sugriežtina apsaugą tik mažesnėje dalyje NATURA 2000 teritorijų, kuriose saugomi tam tikri miško tipai, bet paukščių apsaugai svarbios teritorijos toliau lieka be apsaugos nuo plynų kirtimų. Tarp tokių įsteigtų europinės svarbos paukščių apsaugai svarbių teritorijų – ir visa Labanoro giria. 

Advokatas Saulius Dambrauskas jau pradėjo teisinį procesą dėl grupinio ieškinio prieš valstybę, kuriuo bus siekiama sustabdyti šią nelegalią veiklą NATURA 2000 teritorijose. Grupinis ieškinys reiškia, kad prie ieškinio paprastu pareiškimu galės prisidėti bet kuris Lietuvos pilietis – kad ir visa Lietuva.

4. Siūlau visuose miškuose nevykdyti miško kirtimo darbų paukščių perėjimo metu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. 

Darbo grupė šį apribojimą siūlo įvesti tik saugomose teritorijose. Bet paukštis nežino, kuris miškas yra saugoma teritorija. Taigi ir toliau vykdant miško kirtimo darbus bus kertami medžiai su lizdais ir paukščių jaunikliais.

Čia tik maža dalis mano pateiktų pasiūlymų, kurie Aplinkos ministrui pateikti kaip atskiroji nuomonė. Iliuzija, kad darbo grupė išdrįs pasiūlyti nebedaryti naujų plynių saugomose teritorijose, išsisklaidė jau po antrojo posėdžio (iš viso jų buvo 4), kadangi gamtininkų-miškininkų balansas išsikraipė, kai į darbo grupę buvo priimama vis naujų valdininkų ir miškininkų. Iš 19 grupės narių 11 yra valdininkai, 3 gamtininkai ir 5 miškininkystės srities mokslininkai. Savo nepritarimą darbo grupės pasiūlymams šiandien aiškinsiu per LRT radiją (13:20), LRT televiziją (15:30, 20:30), TV3 žinias (18:30).

Susiję

Įžvalgos 6009681172985332463

Rašyti komentarą

  1. Anonimiškas2018-10-19 21:53

    Mielasis p. ministras yra tikras, kad per visą girią vos 6 pušelės nekaltai krito... Gal su tokia silpna ar klaidinančia rega reiktų kito darbo pasiieškoti? O apie tai, kad VISOJE Lietuvoje novolitovcai savo garbės reikalu laiko būtent draustiniuose, būtent saugomose teritorijose savo pilis statyti, iškirsdami ir sunaikindami ten ir natūralų reljefą, ir paklotę, jei reikia, ir upelio vagą pakeisdami, ir uostą bei asfalto kelius įsirengdami (žodžiu, ūkiškai vyrukai susitvarko) ponas ministras išmintingai nutylėjo... Juk, jei šį kartą niekas neužsiminė, tai ar jam daugiau už kitus rūpi? :(

    AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item