EŽTT: Norvegija pažeidė žmogaus teises byloje dėl vaiko teisių

laisvavisuomene.lt Tai gali būti atokvėpiu daugeliui Norvegijos vaikų ir jų tėvų. Vienai šeimai – tai tikrų tikriausias palengvėjimas...


Tai gali būti atokvėpiu daugeliui Norvegijos vaikų ir jų tėvų. Vienai šeimai – tai tikrų tikriausias palengvėjimas.

Norvegijos žiniasklaida praneša, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas rugsėjo 6 d. nusprendė, jog Norvegija pažeidė žmogaus teises byloje, susijusioje su vaiko gerove ir teisėmis. Didžiosios Teismo kolegijos teisėjų sprendimu, Norvegija pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį, skambantį taip:

Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą 

1. Kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas.

2. Valstybės institucijos neturi teisės apriboti naudojimosi šiomis teisėmis, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus ir kai tai būtina demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo, visuomenės apsaugos ar šalies ekonominės gerovės interesams siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, taip pat būtina žmonių sveikatai ar moralei arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms apsaugoti.

Teismo sprendimas teigia:

104. … nors Teismas sutinka, kad nacionalinių valdžios įstaigų sprendimai buvo priimti remiantis tuo, kas, įstaigų nuomone, atitiko geriausius vaiko interesus, ir nors Teismas atsižvelgia į tai, kad viešosios valdžios požiūris į kišimosi į vaiko priežiūrą tinkamumą Konvenciją pasirašiusiose šalyse yra skirtingas (žr. 95 p.), Teismas mano, kad šioje byloje atliekant procesinius veiksmus buvo nepakankamai įvertintos galimos ilgalaikės neigiamos pasekmės, susijusios su tuo, kad vaikas praras ryšius su motina, bei pozityvi valstybės pareiga sudaryti šeimai sąlygas susitikti per trumpiausią protingą terminą.

105. Remdamasis tuo, kas pasakyta anksčiau, Teismas daro išvadą, kad buvo pažeistas Konvencijos 8 straipsnis.

Primename, kad byla yra susijusi su Norvegijos pilietės B. Jansen skundu dėl draudimo jai matytis su dukra, kuri gyvena globėjų šeimoje. Mergaitė gimė 2011 metais. Po to, kai jos tėvas moterį su dukra išvarė iš namų, 2012 m. Norvegijos vaiko gerovės tarnyba priėmė sprendimą mergaitę perkelti į globos namus. Argumentuojant tuo, kad vaikas gali būti pagrobtas, mamai su dukra leista matytis 1 valandą per savaitę prižiūrint pareigūnui. Netrukus tarnyba priėmė sprendimą dėl pilnos mergaitės globos. Pagal jį B. Jansen ir mergaitės tėvui su dukra matytis leista keturis kartus per metus po 1 valandą. Nei vienas iš tėvų nežinojo, kur jų dukra gyvena.

Tėvai tokį tarnybos nutarimą apskundė teismui, tačiau šis nusprendė, kad visiškas kontakto su tėvais neturėjimas atitiks geriausius vaiko interesus. Nors teismo sprendimas apskųstas apeliacine tvarka, 2014 m. Aukščiausiasis Teismas perdavė bylą nagrinėti žemesnės instancijos teismui, kuris 2015 m. balandį priėmė tokį patį sprendimą, neleidžiantį tėvams susitikti su dukra. 2015 m. vasarą B. Jansen neleista dar kartą teikti apeliacijos Aukščiausiajam Teismui.

Parengta pagal: stepup4childrenrights.com.

Susiję

Šeimos politika 6319026176858597971

Rašyti komentarą

11 komentarų

Anonimiškas rašė...

Tai dabar jau "komunistiskai homofilinis" teismas propatrijos buduliams bus vienai minutei geras?

1 rašė...

>Anonimiškas 2018-09-10 18:12
jei Pro Patria triniesi ir komentarus rašinėji pats esi budulis. Suprantu, kad nesupranti, bet suprask - tavo komentaras tai kompromatas tavo intelektualinei impotencijai.

Pikc rašė...

Nesupras tas padarėlis komentaro niekaip. :)

Anonimiškas rašė...

Kad būtent tokie padarėliai mėgina laimę čia, ProPatria - vertas dėmesio faktas.

Pikc rašė...

Nebūtinai - jie gi ligoniai, o mazochizmas - vienas iš daugelio jiems būdingų psichikos sutrikimų. ;)

Anonimiškas rašė...

Na, ir kokią gi visa ta paspylusi tryda turi reikšmę faktui, kad buvęs komuniaginis ir visoks ten kitoks budulių pamėgtais apibūdinimais arba užkeikimais apdovanotas teismas minutei tapo geras? Net rašinėti į žinutės temą nebėra kaip? Cha...

Anonimiškas rašė...

Buduliams pasaulis nebūna sudėtingas. Primityvui reikia primityvaus. Juoda balta. Blogas geras. Lengva, malonu ir silpnos galvelės neapsunkina.

Anonimiškas rašė...

joo,bet kažin ar tas sprendimas kaip nors paveiks Norvegiją. Pasišluostys juo užpakalį,kaip jau ne sykį darė ir toliau tęs vaikų biznį.O mūsų kukuraičiai,šakalienės, paulikės ir toliau sems "gerąją patirtį" iš Norvegijos (arba kviesis norvegus į Lietuvą,kad tie rieškučiom pažertų tos patirties,jau skambančios per visą svietą).

Pikc rašė...

Tas momentas, kai liberastiniai "dviejų neuronų savininkai" nusprendžia pasidalinti savo "yžvalgomis"... Nagi, padarėli, papasakok dar ką nors. :D :D :D

Pikc rašė...

Gana tikėtinas scenarijus - vis dėlto, pagrobtų vaikų biznio nešamos naudos moraliniai (ir ne tik - pvz. http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/nutyletas-barnevernet-skandalas-kaip-krizes-zenklas) iškrypėliai nebus linkę lengvai atsisakyti.
Na, o Tamstos paminėti "mūsų" parsidavę atmatos, panašu, ruošia pigaus eksporto rinką.

1 rašė...

>2018-09-11 06:50 & >2018-09-11 06:53
Gerai aiškinsime ant pirštų. Yra "komuniaginis" ir visoks ten teismas. Yra Norvegijos vaikų atiminėjimo tarnyba, kuri dirba tokio Bulgakovo šarikovo irgi "komuniaginiu" metodu - atimti vaikus iš tėvų ir visiems padalyti ... O Lietuvoje yra visokios tarnybos, ir "liberalių" pažiūrų visuomenės dalis, kuri išgirdusi "Barnevernet" patiria orgazmą, kuris regresuoja į žalią pavydą Norvegijai.
Straipsnis apie tai, kad "komuniaginiai" Barnevernet veiklos metodai peržengia komuniagines "poniatkes" ir tai konstatuoja tas "kumuniaginis" ir visoks ten teismas. O Lietuvos "buduliai" tiesiog stovi šalia, šypsosi rūko ir stebi kaip "komuniagos" mėtosi šūdais.
Dabar Anonimiškas perskaitykite savo komentarus, jie net nepataiko į straipsnio turinį. Jeigu tai ne intelektualinė impotencija tai kas tai yra?

item