Benas Volodzka. Atgimimo aikštė Klaipėdos visuomenės akiratyje

Viešosios erdvės skirtos ne privačių ar grupinių savivaldybių administratorių politinių, ūkinių interesų tenkinimui, o viešajam interesui...

Viešosios erdvės skirtos ne privačių ar grupinių savivaldybių administratorių politinių, ūkinių interesų tenkinimui, o viešajam interesui bei visuomenės poreikiams. Suinteresuotos visuomenės įsitraukimas ir įtraukimas yra būtina sąlyga siekiant skaidrių, kokybiškų sprendinių. Tai sunkiai įsisąmoninama tiesa valdyti, bet ne tarnauti įpratusiems savivaldybių administratoriams ir politikams. Lietuvos uostamiestyje ignoruojanti suinteresuotą visuomenę valdymo tradicija tęsiama nuo sovietmečio. Skiriasi tik pasikartojančio užkeikimo ritmu kartojami pateisinimo motyvai: pramonės ir uosto plėtra, verslo ir kelių infrastruktūros skatinimas... Šią blogą tradiciją vaizdžiai atspindi skubotas požeminių garažų ir tai pridengiančio keisto disko formos objekto įrengimo Atgimimo aikštėje projekto „stūmimas“.

Griaunant senuosius pastatus suformuota centrinė uostamiesčio aikštė sovietmečiu įgijo ideologinį krūvį. Čia pastatyti svarbiausi šios sistemos simboliai, o vėliau vyko didžiausi pasipriešinimo jai judesiai. Todėl po 1990 m. miesto valdytojui Atgimimo aikštės perspektyva tapo sunkiai įkandamu Gordijo mazgu. Erdvė kurta valdžios kontroliuojamiems veiksmams nebetiko atvirai visuomenei, o pavadinimo pakeitimas šios problemos nesprendė. Klaipėdiečiai yra neabejingi ir susirūpinę centrinės miesto aikštės ateitimi. Tą akivaizdžiai patvirtino jų įsitraukimas 2015 m. į diskusijų ciklą šia tema, parengti suderinti siūlymai. Tačiau Klaipėdos miesto savivaldybės administracija sumaniai manipuliuodama sugebėjo ignoruoti suinteresuotą visuomenę ir nuo tiesioginių sprendimų priėmimo nušalinti renkamus politikus.

Demokratija turėtų būti svarbiausias visuomenės ir miesto valdžios prioritetas. Viešųjų erdvių problemos privalo būti sprendžiamos įsiklausant ir išgirstant suinteresuotos visuomenės balsus. Klaipėdos miesto savivaldybės nesiskaitymas diagnozuoja lėtinę uostamiesčio ligą ir priklausomybę nuo neaiškių grupinių interesų. Klaipėdos miesto savivaldybės praktika „užmerkti akis“ ir „įgyvendinti bet kokia kaina“, kuria uždaro neaiškius grupinius interesus aptarnaujančio klano reputaciją. 2018 m. gegužės 31 dieną organizuotame pikete viešai informuota apie vykstančias manipuliacijas Atgimimo aikštėje. Miestiečių surinkti parašai nepaskatino Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko atsakomybės. Jų surinkta nemažai ir yra pasirašiusiųjų miesto tarybos atstovų. Uostamiesčio valdžios žmones tenkina neskaidrus Atgimimo aikštės sutvarkymo projektas, kuriame bus sunaikintas visas kultūrinis požeminis sluoksnis, užkertamas kelias galimybėms atkurti vaizdingą tarpukario kvartalą, įrengiamas abejotinos vertės objektas „Dangaus atspindys“, požeminiai garažai privačiam viešbučiui ir svarbiausia – išvaistomi mokesčių mokėtojų išrinkti bendram gėriui skirti pinigai. Iki šiol Klaipėdos miesto savivaldybė nepateikė visų atsakymų ir dėl šio projekto skaidrumo. 

Todėl pasitelkus nevyriausybines organizacijas suburta visuomeninė ,,Klaipėdiečių komisija viešosioms erdvėms“. Atskiroms aktualijoms nagrinėti numatoma galimybė papildomai pasitelkti pavienius ekspertus, bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovus. Komisija nagrinės įvairius Klaipėdos miesto viešųjų erdvių aspektus. Tarp jų sieks persvarstyti Atgimimo aikštės projektą ir miesto savivaldybę rengti naują konkursą suderintą su miestiečių, suinteresuotos visuomenės pateiktais siūlymais ir  istorine aplinka. Tam ketinama aiškintis visų projekto procedūrų skaidrumą, suderinamumą su LR  ir ES teisės aktų normomis. 

Komisija atkreipia dėmesį į 2015 m. suinteresuotos visuomenės parengtus siūlymus. Tai pat, į poreikį atlikti archeologinius tyrimus visoje aikštėje. Kadangi įrengiant požeminę aikštelę gali būti sunaikinti prieškarinio kvartalo fragmentai ar kt. vertingi radiniai, užkirsta galimybė atkurti senąjį užstatymą – persvarstyti požeminių garažų būtinybę šioje vietoje. Komisija dar kartą primena Biržos rūmų atstatymo galimybę, kuri formuotų pietinę aikštės ribą. Pabrėžia, kad suinteresuota visuomenė nurodė Atgimimo aikštės dangą projektuoti patogią susisekimui bei veiklai be abejotinos vertės akcento ,,Dangaus atspindys“ ir pažymėti joje buv. Biržos gatvelę. Vietoje minėto akcento surengti atvirą, skaidrų architektūrinį konkursą Tautos atgimimo idėjai įprasminti įtraukiant bendruomenę ir suinteresuotą visuomenę.  

Susiję

Įžvalgos 678782867863932375

Rašyti komentarą

emo-but-icon

item