Vytautas Vyšniauskas. „MG Baltic“ nusikalstamuose gniaužtuose – TSPMI

propatria.lt nuotr. Žaidimas baigėsi: atėjo laikas pakalbėti apie tikrovę, iš kurios ilgą laiką šaipytasi. Vilniaus universiteto se...

propatria.lt nuotr.
Žaidimas baigėsi: atėjo laikas pakalbėti apie tikrovę, iš kurios ilgą laiką šaipytasi.

Vilniaus universiteto senatas, kurio sudaryta kompetentinga komisija keletą savaičių tyrė VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) skaidrumą, iš esmės pripažino faktą, kad profesorius Vytautas Radžvilas yra persekiojamas dėl pažiūrų. Profesoriaus etatas panaikintas be konkurso, o kaip alternatyva pasiūlytas kitiems asmenims specialiai pritaikytas konkursas, į kurį V. Radžvilas, pasak Senato, objektyviai negalėjo pretenduoti.

Lyg to būtų maža, rektorius balsavo prieš šias išvadas, o Senatui jas priėmus, pareiškė jų sprendimo nepaisysiąs. Tai reiškia, kad prof. Ramūno Vilpišausko aferą patvirtinęs rektorius prof. Artūras Žukauskas už ją prisiima visą atsakomybę. Verta įsidėmėti: VU vadovas remia ir dangsto jei ne politinį persekiojimą dėl pažiūrų, tai mažų mažiausiai – neskaidrius konkursus, taip pat pažeidžia universiteto statutą, taigi ir Lietuvos Respublikos įstatymus, bei atvirai sabotuoja studentų iniciatyvą ir akademinės bendruomenės sprendimus.

Stambias partijas ir institucijas purtant korupciniams skandalams, neskaidri rektoriaus ir TSPMI politika puikiai įsijungia į nusikaltėlių chorą. Prof. Vytautas Daujotis savo straipsnyje LRT išsamiai atskleidė nusikalstamai ir antivalstybiškai veikiančio verslo koncerno „MG Baltic“ ryšius, tarp kurių atsidūrė ir TSPMI. Šio instituto ryšius patyrinėti verta atidžiau.

Vieną po kitos valstybines aferas vykdančio „MG Baltic“ savininkas Darius Mockus, įkūręs verslo interesams tarnaujantį ir progresiniams mokesčiams, taigi ir milžiniškos socialinės atskirties įveikimui, labiausiai Lietuvoje pasipriešinusį Lietuvos laisvosios rinkos institutą (LLRI), praktiškai užvaldė didelę dalį švietimo sistemos. Valstybės saugumo departamento pažymoje nurodyti „MG Baltic“ strateginiai tikslai sutampa su LLRI misijoje užsibrėžtomis veiklos kryptimis.

2009 m. TSPMI direktoriumi tapo ir juo iki šiol yra LLRI statytinis prof. R. Vilpišauskas. 1997-2004 m. jis dirbo LLRI, o 2004-2009 m. – Lietuvos Respublikos Prezidento patarėju, tad 12 metų turėjo galimybę skleisti ir vykdyti šiandien vis labiau į dienos šviesą valstybiniu lygiu lendančius „MG Baltic“ antivalstybinius išteklių užvaldymo, nuosavybės privatizavimo ir turto išgrobstymo interesus atitinkančią ideologiją. Tam iki šiol puikiai pasitarnauja „MG Baltic“ koncernui nuo 2002 m. priklausanti didžiausia televizijų grupė Lietuvoje, valdanti LNK, „Info TV“, BTV, TV1 ir „Liuks!“ kanalus.

R. Vilpišauskui jau kurį laiką būnant TSPMI direktoriumi, šiame institute ekonomiką ėmė dėstyti LLRI prezidentas Žilvinas Šilėnas, kurio kvalifikacija eiti lektoriaus pareigas net formaliu požiūriu kelia daug abejonių. Bet kokia ironija apie kritiką institutui už jo didelę ideologizaciją ir virtimą laisvosios rinkos ir neoliberalių nuostatų propagandine mokykla praranda bet kokią prasmę. Su lig R. Vilpišausko ir jo propaguojamos ideologijos įsigalėjimu prasidėjo ir intensyvus, iki šiol besitęsiantis, prie atomazgos jau artėjantis apie šias problemas niekada netylėjusio prof. V. Radžvilo stūmimas į instituto paraštes.

Neskaidrūs konkursai TSPMI šiame kontekste atrodo kaip lašas jūroje. Tais pačiais 2009 m. vykusi neoliberali, surinkinanti ir verslo interesams aukštąjį mokslą adaptuojanti „krepšelinė“ reforma buvo reikšmingai veikiama ir dalinai inicijuota „MG Baltic“ koncerno. Šalia reformos šalininko R. Vilpišausko, šią reformą itin uoliai vykdė TSPMI doc. Nerija Putinaitė, kuri kartu su R. Vilpišausku 2004-2008 m. dirbo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja, o 2008-2012 m. švietimą reformavo eidama Švietimo ir mokslo viceministrės pareigas šalia „MG Baltic“ statytinio, nusikalstamo Liberalų sąjūdžio į švietimo ir mokslo ministrus paskirto Gintaro Steponavičiaus. Nenuostabu, kad po švietimo sistemą sujaukusios, pagal „MG Baltic“ verslo principus sukurptos aukštojo mokslo reformos N. Putinaitė, baigusi darbą vyriausybėje, perėjo dirbti į R. Vilpišausko valdomą TSPMI, kuriame skleidžia šiame institute puikiai tarpstančias LLRI artimas antitautines ir antivalstybines, neoliberalias, į laisvosios rinkos individualizmą ir bendruomeniškumo paneigimą nukreiptas, taigi ir socialinę atskirtį pateisinančias, ideologines nuostatas.

TSPMI tapo „MG Baltic“ koncerno įtakos įkaitu, dėl kurio per dešimtmetį galbūt neatitaisomą žalą patyrė ištisos studentų laidos ir sąžiningi profesūros atstovai. Neskaidrūs konkursai, akademinės laisvės varžymas ir asmenų persekiojimas TSPMI atrodo visiškai akivaizdūs. Daug kas apie persekiojimą kalbėjusius prof. V.Radžvilą ir jo rėmėjus kaltino paranoja, švaistėsi tikrovės neatitinkančiomis savo interpretacijomis, kurių klaidingumas tampa akivaizdus.

Neatsitiktinai tarp besijuokusių ir V. Radžvilo atvejį bei apskritai jo veiklą ir mintis sukarikatūrinti bandančių žmonių yra ir šiai švietimo reformai pritarę Seimo narys Mantas Adomėnas bei prof. Paulius Subačius. Pastarasis yra LLRI tarybos narys, ištikimas švietimo sistemos pajungimo laisvosios rinkos ir verslo ideologijai šalininkas, asmeniškai reformą rėmęs ir saugojęs kaip švietimo ministro G. Steponavičiaus visuomeninis patarėjas. Tuo tarpu M. Adomėnas jau yra išmestas iš Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos už korupcinius ryšius su „MG Baltic“ koncernu.

Taigi „MG Baltic“ neskaidraus verslo ir antivalstybinės įtakos rankos yra ne tik apglėbusios TSPMI dėl jo vadovo bei kai kurių jo direktoriavimo metais institute atsidūrusių ir tą pačią ideologiją išpažįstančių dėstytojų, tarp kurių N. Putinaitė yra glaudžiai susijusi ir su aplink „Naujojo Židinio-Aidų“ žurnalą besibūriuojančiais intelektualais, kurių rateliui priklauso ir M. Adomėnas bei P. Subačius. Nenuostabu, jog daugumos šio ratelio intelektualų nuostatos sutampa su LLRI programinėmis nuostatomis, tapusiomis ir formaliai 2000 m. įkurto „MG Baltic“ koncerno veiklos pagrindu. Atskiro nagrinėjimo ateityje verta tema, kokie gilesni ryšiai galimai egzistuoja tarp šio žurnalo vienijamų asmenų ir „MG Baltic“ antivalstybinio koncerno.

Matant tokias po su „MG Baltic“ susijusiomis nusikalstamomis struktūromis susispietusias pajėgas, okupavusias didelę švietimo sistemos dalį, sunku tikėtis ko kito nei vien puolimo prieš prof. V. Radžvilą, kada nusprendžiama stoti į viešą ir atvirą kovą prieš pastangas išstumti jį iš TSPMI tiek už koncernui palankių antitautinių ir antivalstybinių nusistatymų kritiką, tiek už nepaliaujamą kalbėjimą apie TSPMI tapimą ideologine mokykla, kurioje, be kai kurių išimčių tarp dėstytojų ir be tam atsparių studentų, iš esmės ugdomi valstybingumo ir tautiškumo pajautos neturintys karjeristai-kosmopolitai, kurie tampa tolimesnei valstybės išvogimo strategijai palankiais „politologais“ – analitikais, dažnai prieš savo pačių žinią tarnaujančiais ideologinei verslo schemai.

Kaip giliai jau trečią dešimtmetį programuojamos ideologinės nuostatos yra persismelkusios jaunų žmonių galvose, akivaizdu jau vien iš to, kad po Vilniaus universiteto rektoriaus sparneliu besišildančios Studentų atstovybės atstovai Senate buvo vieninteliai, kurie balsuodami dėl Senato išvadų dėl TSPMI skaidrumo susilaikė, nors faktai akivaizdūs. 200 studentų kreipėsi su iniciatyva į Senatą, o būtent „studentų atstovai“ tiek ją blokavo tada, tiek dabar sabotavo Senato priimtas išvadas. Atrodo, kad studentai rektoriui ir Studentų atstovybei rūpi mažiausiai. Šioji „atstovybė“, per metus siekianti kelių šimtų tūkstančių eurų apyvartą, universitete tapo vėžiniu dariniu, kuris seniai nebeatstovauja studentų interesams. Laikas pradėti kalbėti ir apie jos studentų iniciatyvas sabotuojančio „atstovavimo“ peržiūrėjimą, jei ne likvidavimą apskritai. Universitetas ne vienam jaunuoliui yra tapęs individualizuotų asmeninių interesų realizavimo erdve, leidžiančia siekti asmeninio karjerizmo naudojantis visuomeninėmis sąlygomis ne pagal paskirtį bei nesirūpinant grąža visuomenei. Tokia veikla nesiskaitant su studentų interesais yra akivaizdi antinuniversitetinė praktika.

Akivaizdu, kad universitetui atėjo laikas apsivalyti nuo neskaidrios ir atvirai nusikalstamos kai kurių koncernų užgaidoms palankių ir atvirai ar nesąmoningai tarnaujančių žmonių veiklos, nuo profesorių persekiojimo, išankstinio studentų nuteikinėjimo ir akademinės laisvės suvaržymo.

Pirmasis šalies universitetas turėtų būti neliečiamas kaip nacionalinė šventenybė, be kurios neįmanomas valstybės išlikimas, tačiau šiandien matome, jog atskirus jo padalinius krečia į „konservatorių“ ir liberalų partijų atvirai nusikalstamą ir antivalstybinę veiklą įsivėlusių asmenų skandalai, kurių epicentre atsidūrę žmonės už savo iš esmės antiuniversitetinius – ir jau vien todėl antivalstybinius – veiksmus privalo sulaukti kuo griežtesnių sankcijų bei veiklos įvertinimo jų padarytos žalos požiūriu. Jų veikla akademijoje – ne tik pražūtinga universiteto ir visos švietimo sistemos ateičiai, bet ir grėsminga nacionaliniam saugumui.

Juoktis – nebėra iš ko.

Susiję

Vytautas Vyšniauskas 8380101002286854096

Rašyti komentarą

73 komentarai

Anonimiškas rašė...

Puikiai parašyta.

Anonimiškas rašė...

Gal ir tiesa, kita tiesa, kur ir kada kokiais laikais nebuvo gniaužtų?, todėl be gniaužtų niekada nebus, ir tik gimęs gniaužia pirštus į save.

Rasa rašė...

Bet turbūt tam ir turime protą, valią, intelektą ir sąmoningumą, kad valdytume savo gyvulinius inkstinktus.



Anonimiškas rašė...

Teisingai Rasa, protas duotas kiekvienam, tik bėda ta, kad jo kiekis ir kokybė labai skirtinga, o kodėl tą protą daugelis naudoja savo egoizmui, atsakymo nėra ir niekada nebus.

Anonimiškas rašė...

Kaip gaila, kad pas mus arba socinterno nariai globalistai, lojalūs Briuseliui, arba tokie kaip autorius neapsiplunksnavę nacionalsocialistai. Visi kairieji... Kolektyvistai, etatistai, statistai. Kur mūsų Reaganai ar Thatcher, kur tikri klasikiniai dešinieji... Beje, Radžvilo atvejis akivaizdus ir visiems objektyviems aiškus, tačiau negerai gaunasi, kai tokie kaip šis autorius nevykusiais bando savo nesuvoktas ideologemas brukti pasiremdamas žinomo ir gerbiamo šio portalo auditorijos akyse asmens vardu. Beje, pats Radžvilas, tikiu, tikrai nėra toks kraštutinis raudonasis kaip jaunasis rašytojas. Tikiu, kažkada ateityje autoriui bus nesmagu...

Eilinis dėstytojas iš gatvės rašė...

Man irgi labai įtartinai atrodo tie komjaunimo komitetai, vadinami studentų atstovybėmis. Ir kai pats studijavau, niekada net arti nebuvau jų (nieko man ten neprireikė), ir dabar matau, kad geriausi studentai paprastai su tuo nieko bendro neturi.

Manau, protingiausia būtų tuos komjaunimo komitetus uždaryti. Geriems studentams jų nereikia visiškai, o tie, kam norisi rengti gėjų paradus ir pan., gali tuos savo norus realizuoti ir ne universitete.

Ir labai įdomu būtų, pavyzdžiui, padaryti studentų apklausą „Ar jums reikia studentų atstovybės?“ Ir pažiūrėti, kaip atsakymai koreliuoja su pažymių vidurkiu :)

Ainis rašė...

"nėra toks kraštutinis raudonasis kaip jaunasis rašytojas" citata.
Prašyčiau pagrįsti šį tamstos teiginį Vytauto Vyšniausko teksto citatomis. Antraip tamsta liksite apgailėtinu MELAGIU.
Patikslinu, ne tamstos skiedalais ir išvedžiojimais, o Vytauto citatomis, iš kurių matytūsi jo "raudonumas".

Eilinis dėstytojas iš gatvės rašė...

Reaganai ir Thatcher išauga iš dorų ir gabių studentų. Nepaisant tokių niurzgėjimų prieš juos kaip Tamstos :)

Anonimiškas rašė...

Ačiū Vytautai už tiesą. Buvę Vilniaus universiteto studentai niekada netikėjome, kad sulauksime tokio Rektoriaus nuopuolio. Gėda, kad putinaitės, subačiai, vilpišauskai ... iš viso ten dirba. Jauniems studentams daroma nepataisoma žala, skiepijamas globalizmas, kosmopolitizmas, o tautiškai susipratę dėstytojai stumiami arba jau išmesti. Studentų atstovybę susirinko pagal save tie, kurie dabar valdo ir mano, kad yra nebaudžiami. Ateis laikas.

Anonimiškas rašė...

Vyšniukas pažėrė tekstą, bet jokių faktų, įrodančių antraštę taip ir nepateikė. Eilinis nacionalistinis Radžvilo klapčiukas su populistine antrašte.

123 rašė...

Mąstymo neįgalumą, argumentų badą kompensuojate etikečių klijavimu. Koks novatoriškumas.

Pikc rašė...

Vat pravilnai, tavarišč "Anonimiškas 2018-06-20 13:56" - kur tei matyta, kad visokiū buržuaziniū nacianalystū ir kitū leudies priešū balsas girdėtūsi! Uščeupt vysus! Yra tik viena teisibe - Partijos! :D
Bet rimtai - konservatnykai ne tik komuniagų veikimo metodus, bet jau ir žodyną perėmė. Progresas, tskant. :)

Anonimiškas rašė...

Tikrai subačiams, vilpišauskams, putinaitėms ne vieta aukštojo mokslo sistemoje, per daug jie ten prisidirbo, ateina laikas atsakyti.

Anonimiškas rašė...

Vienok vistik smagu žiūrėti, kaip Radžvilo 1990 sulipdytas golemas drasko gabalais ir ryja savo kūrėją. Sukūrei golemą, atidavei jį į nagus boltikams, ir golemas virto frankenšteinu. Nereikėjo prieš Tatą maištaut, pagalius kaišiot, kai vyko LKP-Sąjūdžio dvikova už išlikimą. Reikėjo Tatą paremti, LKP iš valdžios išstumti. Gavai, ko nusipelnęs

Pikc rašė...

Ne, bet rimtai tie konpartijos fanatikai visiškai "nučiuožę". :D
P.S. Tamstelės garbinama konpartija LYGIAI tokiuose pačiuose (jei ne dar glaudesniuose) santykiuose su tais "boltikais", kaip ir liberastai. ;)

Pikc rašė...

P.P.S. "VIENOK (однако) VISTIK smagu žiūrėti". "Patrijotas", škias. :D:D:D

Anonimiškas rašė...

R. Kurlianskis skundžiasi, kad A. Kubiliui vadovaujant Tėvynės Sąjungai, koncernui „nesigavo“ daryti įtakos partijai: „Dėl konservatorių yra abejonės dėl to, kad su senąja vadovybe mums nesigavo“.

Pikc kažinkavičius nenusišnekėk. Vienok jei vistik turi faktų, pagrindžiančių tamstos teiginius, dėk ant stalo.

Jei atskiri nariai bandė parsiduoti, gavo, ko nusipelnę: Adomėnas out, Kasčiūnas užšaldytas.

Pikc rašė...

"„MG Baltic“ viceprezidentas Artūras Listavičius artėjančiuose Seimo rinkimuose sieks parlamentaro mandato Akmenės-Joniškio vienmandatėje apygardoje kartu su Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionimis demokratais(TS-LKD). Tai DELFI patvirtino TS-LKD Joniškio skyriaus pirmininkas Romualdas Franckaitis." (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/mg-baltic-viceprezidentas-alistavicius-sieks-seimo-nario-mandato-su-ts-lkd.d?id=58647545)
O nuopušą Adomėną "iškišo", kad Vnūko, irgi į pasimatymus su ta pačia MG Baltic šutve vaikščiojusio, bet po to "staiga susirgusio amnezija", uodegą pridengtų. ;)

Anonimiškas rašė...

Tuometinis partijos pirmininkas Andrius Kubilius sakosi nematęs grėsmių, kad partijos gretas papildė su alkoholio pramone glaudžiai susijęs žmogus. „Visų pirma, jo tėvas nuo seno (Juozas Listavičius Tėvynės sąjungai priklausė nuo 1993 m. – aut. past.) buvo Tėvynės sąjungos narys, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas ir iš tremtinių. Tai ta prasme šeima mums tikrai buvo garsi. Ir tuo požiūriu mums nebuvo kažkas tokio nežinomo ar nesuprantamo“, - tv3.lt kalbėjo A. Kubilius. Nors tuometinis partijos pirmininkas neatsimena aplinkybių, kaip A. Listavičius atėjo į partiją ir kandidatavo į Seimą, A. Kubilius teigia, jog tąkart partijai verslininkas nepasirodė labai pavojingas, nes „neatrodė, kad „MG Baltic“ gali kažkaip daryti tokias įtakas, kokias dabar pamatėme iš tų visų pažymų“. Paklaustas, ar A. Listavičiaus kandidatavimas į Seimą nebuvo koncerno mėginimas infiltruoti savo žmogų į vieną didžiausių partijų, A. Kubilius nesiėmė to vertinti, tik patikino, kad jų bendravimas nutrūko. „Aš negaliu taip to klausimo vertinti. Mes nejutome kažkokio bandymo A. Listavičiaus, kai jis buvo kandidatu, kad bandytų paveikti mūsų programą. Ir tas jo buvimas su mumis kartu nebuvo ilgalaikis, nepavykus jam laimėti rinkimų taip ir baigėsi visa bendrystė“, - pasakojo A. Kubilius.
tv3.lt

Pikc, pamiršai, kad Paksas, Vagnorius, Margelis, Garbaravičius pateko į valdžią per konservatorius. Ir kur jie dabar? Partija atsikrato susitepusių, o ne dangsto. Nuo išdavikų neapsaugotas niekas, esmė, kaip su jais elgiamasi.

Rasa rašė...

Konservatoriai ir jų jaunesnieji broliai (liberalai) toliau aktyviai gina „lojalius KGB'istus“

http://www.ekspertai.eu/konservatoriai-ir-ju-jaunesnieji-broliai-toliau-aktyviai-ginalojalius-kgb-apos-istus/

Anonimiškas rašė...

VSD AOTD Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2015:

"Rusijai parankūs politiniai visuomeniniai judėjimai
2015 m. suaktyvėjo save „nesistemine opozicija“ vadinančios politinės ir visuomeninės
organizacijos ir judėjimai. ... Didžiausią dėmesį šios organizacijos
skyrė prorusiškos propagandos sklaidai lietuviškame internete. Daugiausia ši informacija platinta
per interneto svetaines „ekspertai.eu“, „ldiena.lt“, „sauksmas.lt“, „revoliucija.org“, „slfrontas.lt“,
„sarmatas.lt“, „versijos.lt“, „laisvaslaikrastis.lt“. ..."

Na tikrai patikimais šaltiniais remiatės, ponia.

Anonimiškas rašė...

Vytautas Vyšniauskas, Vytautas Sinica turbūt didžiuojasi, kad jų straipsnius apie konservatorius nuolat perspausdina VSD pažymose minimas Kremliaus ruporas baltnews.lt.

Литовский политолог Витаутас Синица (Vytautas Sinica) заявил, что лидер консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис (Gabrielius Landsbergis) ведёт себя как советский чиновник, исповедующий принципы коммунистического тоталитаризма, сообщает политобозерватель BALTNEWS.lt.

"Konservatoriai" – antivalstybininkai? Juknevičienė ir Kubilius – Lietuvos išdavikai?Apie tai portale "Pro Patria" samprotauja jaunas Lietuvos politologas ir publicistas Vytautas Vyšniauskas. BALTNEWS.lt.

Gal metas pripažinti, kad geriausi Kremliaus draugai yra naudingi Propatrijos idiotai?

Anonimiškas rašė...

O štai ir pats profesorius, pats naudingiausias Kremliaus patriotas:

Профессор Витаутас Раджвилас (Vytautas Radžvilas), политолог и философ правых взглядов, заявил о тяжёлом положении в Литве, которое может исправить только сам литовский народ, организовав волну многотысячных протестов и митингов. Об сообщает политобозреватель BALTNEWS.lt.
По словам философа, Европейский союз (ЕС) может развалиться, о чём свидетельствует недальновидная политика его руководства. Он утверждает, что Литве необходимо подготовиться к возможному развалу сообщества, так как это может привести к тяжелейшим последствиям для социально-экономической и политической ситуации в Литве.

Rasa rašė...

Tai ar nufilmuotas seimo posėdis tau nėra patikimas šaltinis? Tai kas vyskta seime, tau nėra patikimas šaltinis? tai ką kalba Juknevičienė, Lansbergis, Anušauskas ir kt. nėra patikimas šaltinis??? :)

Be to juk konpartijos nuomonė visada yra pati pati teisingiausia ir reikia ją kuo plačiau viešinti, kad viuomenė su ja susipažintų:)




Rasa rašė...

tai argi nebūtų galima analogiškai paklausti to paties?

Tai turbūt konpartija didžiuojasi, kad jų kalbas seime dėl KGBistų viešina kremliaus ruporas ekspertai.eu, kuris minimas VSD pažymoje?

Gal metas prisipažinti, kad geriausi kremliaus draugai yra naudingi konpartijos idiotai?

Pikc rašė...

"Anonimiškas 2018-06-20 18:33" komentaro reziumė: "če nesiskaito!!! (nes nu taigi Kubilius taip sakė - o jis tai jau nemeluos!)" :D
Rasa, NIEKO jūs tam veikėjui neįrodysite. Jis gi įtikėjęs Šv. Konpartija (vienintele gynėja nuo rusū) ir dar labiau Šv. (gal net Švč.) Partijos Vadais. Bet kokia Konpartijai nepalanki info yra, be jokio abejaus, rusū agentū išmislas. :)

Rasa rašė...

o tai jeigu rusai ką nors apie grybauskaitę atspausdina, tai reiškia, kad ji yra naudingiausia kremliaus patriotė??

Gal baikit čia tas savo pasakas su rusais. Gerau išviešinkit kgbistus, ko taip visi į kelnes pridėjot? Neįtikėtina, didžiausi Kgbistų gynėjai ir užtarėjai - konpartija su liberalais:)

Pikc rašė...

Ten rusū agentū montažas! O jei ne, tai gudrus Partijos strategū ėjimas leudies priešams suklaidint - tiesiok jūs vysi tokiū augštumū nesat pasiekę, todel nesuprantat, vat!

Ainis rašė...

> Anonimiškas 2018-06-20 19:39 & 2018-06-20 19:45

Pirma. Jūs stengiaties ir visom išgalėm ginate kocervatorius iš "krūmų' (anonimiškas). Nežinau, tai gėda, nepilnavertiškumas, nesugebėjimas pasirašyti slapyvardžiu, ar tamsta esate elementarus bailys. Jūsų mes nepažystame, bet kadangi jūs čia "atstovaujate" koncervatoriams tai jūsų demonstruotos keistos savybės projektuojasi jūsų partijai.

Antra. Jūsų minties vingis toks. Jei Sinica pakritikavo Gabrieliuką ir apie tai parašė baltnews.lt vadinasi propatrija - naudingi idiotai. Jei baltnews perspausdino Radžvilo kritiką ES - jis kremliaus patrijotas. Dabar DĖMESIO: Tas tiklapis parašė apie Lietuvos armijos karines pratybas Kardo kirtis 2018 http://baltnews.lt./video/20180607/1018131537.html Sekant jūsų "logika" ir jūsų leksika visi kas organizavo ir vykdė mūsų ir mūsų sąjunginikų karines pratybas yra "kremliui naudingi idiotai". Nes apie tai parašė Baltnews. Ir net be neigiamo aspekto, kas kelia įtarimą kad tos pratybos"turbūt" labai naudingos maskvai... ane

Trečia. Apie baltnews.lt Jūs reklamuojate vatnikų tinklapį. JŪS. Ir jūsų dėka ten aš pirmą kartą apsilankiau. Būčiau "anūku' meščiau tamstą iš partijos kaip musę iš šaltibarčių. Nes tamstos "gynyba" tampa kompromatu partijai.

Rasa rašė...

Piksai, o jūs pažiūrėjote visą transliaciją iš seimo?? pažiūrėkite tikrai nenusivilsite:) ten ši konpartija visame gražume už Kgbistus. Neįtikėtina

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2D1wKkoQoSc


Pikc rašė...

Cha, GERAS čia, smagiai fanatikui jo paties skuduru dėjote! :D
O šiaip - kaip ir sakiau, nupušusiam fanatikui NIEKO neįrodysite.
Beje, šitai faunai, kaip ir jų "proto broliams" vatnykams-koloradikams sunku turėtų būti: vieni visur esančių "pasaulinio žydū sąmokslo agentū" apsuptyje gyvena, kiti - lygiai taip pat visur esančių "rusū agentū" apsuptyje. Nieko nuostabaus, kad abiems grupėms, tokioje baisioje nuolatinėje grėsmėje gyvenant, ilgainiui "stogas nuvažiuoja". :D

Anonimiškas rašė...

O nekyla klausimas dėl baltnews.lt spausdinamų straipsnių selektyvumo? Jei Kremliaus tikslas yra įrodyti, kad Lietuva yra kanciervų užvaldyta failed state byrančioje Europos Sąjungoje, tai jie perspausdina viską, kas jiems paranku. Šiuo atveju tai jūsų žodžiai, mielieji vytautai. Yra kuo didžiuotis, nes pučiate į tą pačią dūdą, kaip ir Kremlius. "Naudingas idiotas yra viešasis asmuo, kuriuo pasinaudojama propagandos tikslais, jam pačiam to nesuvokiant" (Wiki) Jei ketinate gudragalviškai atsikirsti, kad tai kanciervai yra naudingi idiotai, tai atsakykit, kodėl pvz NATO bendradarbiauja su R. Juknevičiene, kuri išrinkta NATO Parlamentinės Asamblėjos prezidente? Dėl to, kad pasitiki. Pasitiki dėl to, kad naivūs? Ne, tai jūs naivūs. Nes jūsų tekstai atrodo tarsi paimti iš kokio sputniknews.lt. - žodis žodin. Darykit išvadas, kam jūs iš tikrųjų pasitarnaujat.

Anonimiškas rašė...

Nu tikrai, jokių rusų aplinkui nė kvapo, tik pro shatria tautiškai kvepia, gal ta proga pamažinam kariuomenę?

Anonimiškas rašė...

Valstybė davė pažadą neviešinti mainais į lojalumą, kas neaišku? Dar mažai išviešintų skripalių? Norit ir pas mus masinio "novičioko" baliaus?

Gluosnis rašė...

Deja naudingiems idiotams is propatria nieko neirodysit.
Idomu prisimint, kaip cia buvo palankiai "nusvieciama" prancuzu naudinga deja ne idiote Le Pen,

Pikc rašė...

"Logika" pagal Konpartijos paranojinius šyzikus: jei subjektas A pridarė nesąmonių, subjektas B išdrįso apie tai prabilti, o priešiški kanalai šitą info "pasigavo", kaltas NE tas, kuris nesąmones darė, bet tas, kuris apie jas kalbėjo. Iš pirmo žvilgsnio, tai visiška idiotizmas (šiaip jau, taip ir yra) - bet tai LABAI PATOGUS idiotizmas: šita pozicija reiškia, kad gali daryti BET KĄ - ir niekas negali kritikuoti, nes "priešas išgirs" ("vrag ne dremlet!"). Tiesiog IDEALI priedanga visokio plauko nusikaltėliams. Prisiminkime, kad Konpartija - toli gražu ne pirmieji: bet kokia jų "idėjinių brolių" Kompartijos (irgi Vienintelės ir Neklystančios) kritika taip pat buvo vienareikšmiškai traktuojama kaip "tarnavimas priešo interesams". Verčiančios susimąstyti sąsajos, ne? Beje, punktas apie susimąstymą Konpartijos fanatikams netaikomas - ir dėl paprastos priežasties: jie NEMĄSTO - jie "ŽINO". ;)
Juknevičienės pavyzdys - keistokas, kadangi jos pirmtakas P. Ali postą prarado NE dėl to, kad neteko NATO pasitikėjimo, o dėl to, kad jo neperrinko į ITALIJOS nacionalinį parlamentą. Šitai gi poniutei, kuri yra viena iš "amžinųjų (nes "sąrašinių") seimūnų", tai bent jau kol kas negresia. ;) Na, o jos "prametimas" reikštų NE nepasitikėjimą ja asmeniškai, bet nepasitikėjimą valstybės-NATO narės kompetencija - taigi, ir jos laikymas rodo ne pasitikėjimą ja asmeniškai, bet pasitikėjimą ją delegavusios valstybės sprendimu. Beje, reiktų nepamiršti dabartinio ideologinio konteksto, tad aiškinti moterėlės favoritizavimą vyriškoje kompanijoje išimtinai jos kompetencija ar patikimumu būtų drąsoka. ;)

Rasa rašė...

O tu nepagalvoji apie kitą variantą, kad tų rusų kvapo tikrai yra ir dar ne bet kokio, o su KGb kvapeliu, bet kažkodėl tavo parcija paniškai bijo jų paviešinimo?
Kaip tau atrodo kodėl? Nepaviešinti Kgbistai juk gali būti šantažuojami ir dirbti rusų naudai:)

Rasa rašė...

o dėl kariuomenės pamažinimo, tai jau ne vieną kartą buvo aptarta, kad konpartija visuomet mažina finansavimą kariuomenei, berods ir straipsnis su skaičiais propatrijoj buvo - ai tiesa, vargšeli, tu nei skaičiuoti, nei protauti nemoki tik aklai tikėti ką tau parcija pasakė:)

Anonimiškas rašė...

Nuo kada kagėbistai lojalūs Lietvai? Ar žinai bent vieną? Įvardink.

Pikc rašė...

Kodėl gi? Net labai įtikėtina. Bijau, kad kartojuosi - bet bent jau dalis tų KGBistų sėdi "šiltose" vietose, o turint apie juos "kompromatą" galima jais manipuliuoti, kaip tik nori. Išviešinimas tokios manipuliacijos galimybes visiškai panaikintų. Prisiminkime, kad "viršūnėlėse" standartinis "politikos darymas" yra per kompromatus, VSD ir kitų tarnybų, užsiimančių ne valstybės saugumu, o dalyvavimu valdžios dalybų intrigose, pažymas, purvasklaidos kampanijas ir pan. metodus. Tokiomis sąlygomis neišviešintas KGBistas yra tiesiog aukso vertės. Be abejo, galimas ir dar vienas variantas - kaip sako, "kas galėtų paneigti", kad išviešinimo Konpartija tiesiog BIJO (turbūt nesunku nuspėti, dėl ko). O dar jeigu pagalvosime apie šitos "rusai puola" isteriją keliančios šutvės vykdomą tai pačiai rasiejai naudingą (o Lietuvos valstybei kenksmingą) politiką (beje, įskaitant ir minėtą isteriją bei "rusū agentū" maniją)... Kaip sako, "minčių kyla įvairių"... ;)

Rasa rašė...

valstybė davė pažadą 25 metams, kurie praėjo ir kokios problemos, be to pažadą davė seimo nariai, net nepasitarę ir neapklausę visuomenės, kaip jau buvo minėta - užsislaptino patys save ir savo draugelius.

Estija viską išviešino ir gyvena daug geriau už mus, todėl kad neturi tokios parcijos, kuri neleidžia išvietinti Kgbistų.

Anonimiškas rašė...

Pamąstymui, Piksas ir Rasa traukia chorą,,,kremlius geras jis nepuola'',, jei pas konservatorius veikiančiu yra, tai ar gali nebūt Propatrijoje?

Pikc rašė...

Jargau, KĄ tas psichas vartoja??? :D
Ne, rimtai, tie konservatnykai - kažkokie zombiai. Na, NEGALI sveikos psichikos žmogus TAIP nusišnekėti. Dar suprasčiau vienetinį atvejį - maža, kokių psichinių ligonių būna? Bet ten pas juos šita būklė greičiau taisyklė, negu išimtis. Ne, ne Konpartijos Politbiure - ana fauna LABAI gerai žino, ką daro, skleisdami savo demagogiją - kalbu apie elektoratą. KUO jie skiriasi nuo savo koloradinių "dvasios brolių" (pvz. https://www.youtube.com/watch?v=BoigBBKbGtY&t=0m48s)?
P.S. Kai besmegeniai fanatikai pradeda postringauti apie "pamąstymą"... :D

Rasa rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Rasa rašė...

melagis tu esi 23:38, juk aš rašiau, kad rusai puola (t.y gali šantažuoti) ir todėl reikia būtinai išviešinti buvusius KGBistus.
Bet priminsiu tau dar ir tai, kas Šventajame Rašte parašyta:
Mt 10,28 Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare.

Tai reiškia, kad daug labiau bijoti reikia piktųjų dvasių, o ne rusų.
O velnias slepiasi po korupcijomis, nes ten vyrauja jo vertybės - godumas ir nesąžiningumas, po neapykantos propagavimu, po įvairių baimių eskalavimu ir pan., be to jis bijo šviesos, nes jo visi darbai tamsūs, t.y jis bijo paviešinimo, aiškumo, skaidrumo. Pamąstyk apie tai:)

ale, rašė...

Nors jūs ką, bet jaučiu, kad TSPMI ir ne tik TSPMI, yra ne tik „MG Baltic“ gniaužtuose. „MG Baltic“ tėra tik vienos svetimos (svetimos ne mums) rankos, kuriomis gniaužomas ir visas pasaulis. „MG Baltic“ pacukus galime susodinti, galime ir savo valdžios šestiorkes („MG Baltic“ užverbuotus politikus) susodinti, bet tas esmės nepakeis, kol paikai dievagosimės, kad mūsų tautos didvyriai jokių pretenzijų visos žmonijos priešams neturėjo ir turėti negalėjo... - Juk taip elgdamiesi, tuoj pat turėsime reikalą su vietoj šių pacukų ir šių šestiorkių jau išstatytomis kitomis šestiorkėmis draugaujančiomis su kitais pacūkais._Žinoma, tas dalykas nėra akivaizdus, bet kaip ir "Visi keliai turi vesti į Bažnyčią..." (kitaip - kam gi tie keliai?), taip ir čia - visi faktai rodo, kad yra tas velnias, kuriam knieti visą pasaulį turėti po savom kanopom... Kristus juk mokė, kada piktžoles geriausia atskirti nuo grudų. Štai ir darykime taip; dabar tas laikas.

Henrikas Miuleris rašė...

O Mockus su Kurlianskiu ar kartais ne žydiškos kilmės?

Anonimiškas rašė...

Vytautas Landsbergis
Honours and awards
Honours
National honours
Lithuania: Former Grand Master Grand Cross with Collar of the Order of Vytautas the Great[9][10][11]
Lithuania: Former Grand Master Grand Cross of the Order of the Cross of Vytis[12]
Lithuania: Former Grand Master Grand Cross of the Order of Grand Duke Gediminas[9]
Foreign honours
Estonia: Grand Cross with Collar of the Order of the Cross of Terra Mariana[9]
France: Grand Officer of the Order of the Legion of Honour[9]
France: Grand Cross of the Order of La Pléiade[9]
Germany
Saxony: Recipient of the Saxon Constitutional Medal[9]
Greece: Grand Cross of the Grand Cross of Order of Honour[9]
Latvia: Grand Officer of the Order of the Three Stars[9]
Luxembourg: Recipient of the European Medal of Merit[9]
Malta: Honorary Knight Grand Cross of Obedience of the Sovereign Military Order of Malta[9][13]
Norway: Knight Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit[9]
Poland: Grand Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland[9]
Romania Romanian Royal Family: Extra Knight Grand Cross of the Order of the Crown[14]
Awards
Foreign Awards
European People's Party: Recipient of the Robert Schuman Medal[9]
France: Foundation du Futur Award[9][15]
Germany Hermann Ehlers Prize[9][15]
Italy: Vibo Valentia Testimony Prize[9]
Norway: Norwegian People's Peace Prize[9][15]
Philippines: Gusi Peace Prize
Spain: Ramon Llull International Prize[9]
UNESCO: Recipient of the Medal for Contribution in Democracy and the Fight for Human Rights[9]
United States: Recipient of the Presidents Truman-Reagan Medal of Freedom of the Victims of Communism Memorial Foundation[9][16]
United Kingdom: International Freedom Foundation Award[9]
Honorary doctorates
Landsbergis has received honorary doctorates from the following institutions:

Loyola University, Chicago, 1991
Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 1992
Weber State University, Ogden, Utah, 1992
Yale University, New Haven, Connecticut, 1992
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 1998
University of Law, Lithuania, 2000
Helsinki University, Finland, 2000
Cardiff University, Wales, 2000
Sorbonne, France, 2001
Art Academy, Lithuania, 2003

Anonimiškas rašė...

Витаутас Раджвилас

Академик АН Литвы: литовская полиэлита – это худшее, что есть в стране
Академик, философ Витаутас Раджвилас (Vytautas Radžvilas) считает, что современная политическая элита Литвы не только ничего из себя не представляет ценного, но работает вопреки интересам литовского народа, рассказывает сегодня, 8 мая, политический обозреватель BALTNEWS.lt.

Anonimiškas rašė...

Gal būt, bet tas neturi/neturėtų didesnės reikšmės. Jų tėra vos 0,2 procento, todėl jų metodas veikti svetimomis rankomis, patiems išsiliekant šešėlyje. O tam pasirinkimui "žaliavos" yra visi septyni milijardai.

Anonimiškas rašė...

Turit kažką prieš žydus kaip tautybę? Kuo Emanuelis Zingeris neįtinka? Dirba Lietuvos ir viso NATO interesams.

Anonimiškas rašė...

Oi nene, zydai musu, kvailu goju, tikriausi draugai ir tvirciausi partneriai.

nemo rašė...

Šiaip vienas iš paskutinių konkursų, ką tik paskelbtas laimėtojas: "Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro "Agila", Nidoje, Taikos g. 4 rekonstrukcija; Rangovas: UAB "IRDAIVA" ... (vertė: 7.010.328 Eur)"

Ką nors esate girdėję apie IRDAIVĄ? Pažiūrėkite, kas direktorius, pagūglinkite pavardes, aplinkybes ir t.t. Pavyzdžiui, "Teismas turės iš naujo nagrinėti Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) prašymą skirti sankcijas Širvintų valdžiai už netinkamai organizuotą 6,85 mln. eurų vertės sporto komplekso statybos rangovo konkursą, kurį laimėjo Vilniaus statybų bendrovė „Irdaiva“.

Į teismą Viešųjų Ppirkimų Tarnyba kreipėsi po to, kai 2017 metų balandį savivaldybei rekomendavo nutraukti sutartį su „Irdaiva“, tačiau tuo pat metu jis (sporto centras) buvo pradėtas statyti".

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/teismas-spres-del-sankciju-uz-konkursa-kuri-laimejo-irdaiva.d?id=77159893
"

Ir ką, galvojate dėl 7 milijonų eurų nebūta neformalių pokalbių, pasitarimų, bandymų nustumti konkurentus? :)

Juokingos man tos šnekos apie tai, kaip MG Baltic "užvaldė valstybę", nes laimėjo ten ar ten projektą naudodamasi neoficialius svertus, kad gautų vieną ar kitą milijoninį projektą.

Yra dešimt kitų tokių pat firmų, kurios tuos svertus naudoja. tai ką, devynios iš jų "valstybės neužvaldo"?

Nemanau, kad koncentravimasis į vieną pavadinimą mums iš tiesų padės sukurti kažką geresnio. Kitos devynios įmonės šiuometu ploja rankomis ir jau dalijasi dešimtosios įmonės išmetimu iš konkursų sriubos. Va tai demokratija ir valstybės atgavimas.


Anonimiškas rašė...

Keiskit pavadinimą. Galėtų būti - Antisemitų lizdas "Pro shatria": Valstybę bando kurti naudingi idiotai, bet nesigauna :)

Anonimiškas rašė...

Nuokvaka, yra skirtumas kad tos devynios kiseneje partiju nelaiko ar ne ?

Anonimiškas rašė...

Vajezus, dar dienas kovotojas uz zydu teises atsirado.

Anonimiškas rašė...

VSD: įstatymas dėl KGB agentų labai pakenktų Lietuvos saugumui

Prisipažinusių buvusių KGB bendradarbių paviešinimas sukeltų didelę grėsmę Lietuvos saugumui ir atvertų kelia Rusijos šantažui, perspėja Valstybės saugumo departamentas. (delfi)

Prakeikti kanciervai užvaldė VSD! MG Baltic užvaldė kanciervus! Reiškias, MG Baltic užvaldė VSD! VSD užvaldė Lietuvą! Reiškias, kanciervai užvaldė Lietuvą! Витаутас Раджвилас: Литва медленно угасает! (newsbalt.ru)
Kubyyylius!!!

Anonimiškas rašė...

Už laisvę ir Lietuvos valstybės atkūrimą 1918–1923 metų Nepriklausomybės kovose ryžtingai kovojo ne tik patys lietuviai, bet ir kitos etninės grupės, tarp kurių buvo apie 3 tūkst. žydų tautybės žmonių. Tikėdami ramaus gyvenimo ir tradicinių vertybių idėja, žydai įstojo į Lietuvos kariuomenę, iš kurių dalis už drąsą kovojant prieš bolševikus ir kitus Lietuvos priešus buvo apdovanoti Vyčio kryžiumi.
(Lietuvos žinios)

ale, rašė...

Būtent, nemo, tam ir reikalinga, tam ir tinkama "demokratija", prie kurios nėra ir būti negali nacionalinio intereso jokio pastovaus sergėtojo ir prižiūrėtojo. Būtent todėl "demokratija", kaip panacėja, ir eksportuojama raketų bei bombonešių pagalba į visus kraštus, kur gausu dar neiššvaistytų gamtinių resursų. O Lietuva tai čia tik branduolinių atliekų kapinynui bei nato metalo laužo laikinam sąvartynui tinkamas regionas...
Pažvelgus globaliau, visos vietinės ir pasaulinės aferos kaip ant delno pasimato. O tai kapstomės vien tik "konkrečiai", t.y., toliau savo nosies nepažiūrėdami, nepagalvodami, kam viso to pidarizmo reikia ir kas čia tą visą vandenį muičia.

Anonimiškas rašė...

Ale, jei pasakėte A, sakykite ir B: Amerika - blogis, Nato - Blogis, ES - blogis, Vakaraų demokratija - blogis, belieka kreiptis į VVP, kad išvaduotų nuo demokratijos? Esat Kremliui naudinga "patriotė".

Pikc rašė...

Ne, rimtai: https://www.youtube.com/watch?v=h3ra9SUpHyQ&list=PLuC0mZiHfo7E3euWvBGBDmnc5AcdxNjlu&index=146

P.S. Primityvi loginė užduotėlė sveiko proto nepraradusiems (konservatnykams neskaityti):
Asmuo A buvo KGB agentas, ir tai viešai žinoma.
Asmuo B buvo KGB agentas, ir tai nuo visuomenės slepiama.
Kurį asmenį pasirinktumėte šantažo objektu? ;)

nemo rašė...

Nuokvaka, pagūglink,sakau, kas direktorius. Kas Širvintų merė. Ką rėmė Irdaiva per rinkimus. Šiaip VSD ataskaitoje figūruoja ir šitas vardas. Tik va, Mg baltic viską užvaldė, o Irdaiva nieko?

Tokios analizės juoką kelia ir tiek.

ale, rašė...

Anonimiškas... 15:10, Jūs esate visų blogiausias/protingumo prasme/.., nes nesuvokiate, kad Amerika, NATO, ES... ir visame tame - pati "demokratija" yra blogis tiek, kiek visa tai užvaldyta interesų grupių. Kremlius, jokia ne išimtis. Ten tų pačių interesų parazitų ne mažiau, nei pačiame NATO, ar Baltuose(?) rūmuose. Vienintelis skirtumas, kad Kremlius dar bando iš tų parazitų vaduotis. Tuo Kremlius ir tėra pats pats blogiausias, kad šakojasi prieš tuos globaliai veikiančius "demokratus"-parazitus. Ir jau seniai nėra jokių savarankiškų nei komunistų, nei liberalų, nei konservatorių, nei... krikščionių.., kurių tarpe nebūtų užverbuotų ar infiltruotų globalistų agentų-parsidavėlių. Tarp kitko, ir Propatria, ne išimtis... - Čia tamsta vienas iš jų pastumdėlių triniesi, ir tikėtina, net nesuvokdamas, kad "pili vandenį ant jų malūno rato".

Pikc rašė...

Šiuo atveju "nemo" nėra jau toks neteisus - naivu būtų galvoti, kad tas MG Baltic buvo vieninteliai blogiečiai Lietuvoje. Galbūt rimčiausi (ar vieni rimčiausių), nes "kišeninę" partiją turėjo ir dar "virveles" į kitas partijas - bet negi rimtai manote, kad kitos oligarchinės grupės neužsiima tuo pačiu? Rimtai tikite, kad "sutvarkius" tuos MGB ir "nuėmus" kelis "atpirkimo ožius" iš politikų tarpo, problema bus išspręsta? Jau net šiuo konkrečiu atveju matome paradoksus: su MGB šulais reikalų turėjęs Adomėnas išspiriamas laukan, o ta proga nuo bačkos apie etiką kalbas rėžia... su ta pačia MGB šutve į pasimatymus vaikščiojęs Anūkas. Ir apskritai, turbūt niekas negalvoja, kad visuomenė žino, kas iš tikrųjų vyksta - visuomenė mato tiek, kiek jai PARODO. O štai KAS ir kokiais MOTYVAIS vadovaudamasis nusprendžią KĄ, KIEK ir KAIP parodyti - klausimai, mano galva, įdomūs.

nemo rašė...

Kaip vis dėlto blogai, kai žmonės nei puslapio politikos istorijos ir teorijos neskaitė.

Ir priešpriešina "interesų grupes" su demokratija. Mulki, demokratija nėra ir niekada nebuvo ideologinių, politinių ar ekonominių grupių išnaikinimui. Tačiau KOORDINAVIMUI. Tačiau tam, kad apsieitume be vienokio ar kitokio putino valdžios istorijoje, kuris visur sukiška - į parlamentą, į teismus, į vyriausybę tik savo interesų grupės žmones.

Mulki, demokratija yra UŽ interesų grupes, nes kokia čia demokratija, jei aš matau, kad mano interesai sutampa su tavo ir mes negalime sudaryti asociacijos, kad jų siektume kartu? (arba išrinktume savo interesų ATSTOVĄ parlamente)

Yra visiška kvailystė aiškinti, kad interesų grupės yra "antidemokratinės", nes be jų demokratijos paprasčiausiai nebūtų. Turėtume vienintelę interesų grupę, ale Šiaurės Korėjos liaudies komunistų partija ir jos šlovingasis sekretorius Kim. Na, ar lietuvišką Karbaušenką.

Problema nėra interesų grupių egzistavimas. Problema yra subalansuotos taisyklės, koordinavimas ir valstybės ryžtas priversti tų taisyklių laikytis. O kad paskui kiekvienas - tautininkai, kosmopolitai, katalikai, versliniknkai, gėjai, socdemai ir konservatoriai - taisykles perrašyti svao perspektyvoje: čia nėra "prieš" demokratiją. Būtent TAME YRA demokratija.

Pikc rašė...

"Už laisvę ir Lietuvos valstybės atkūrimą 1918–1923 metų Nepriklausomybės kovose ryžtingai kovojo ne tik patys lietuviai, bet ir kitos etninės grupės" yra iš esmės klaidinga formuluotė, nes kovojo NE "etninės grupės", o atskiri tų etninių grupių atstovai. Lietuviai kaip tauta užsibrėžė tikslą atkurti savo valstybę - NĖ VIENA etninė grupė tokio paties tikslo nedeklaravo. Prisidėti prie lietuvių buvo grynai ASMENINĖ iniciatyva. Pagarba tiems žmonėms - bet tik jiems, o ne visoms etninėms grupėms, iš kurių jie kilo.

Anonimiškas rašė...

Anonimiškas 2018-06-21 10:52 : "Turit kažką prieš žydus kaip tautybę? Kuo Emanuelis Zingeris neįtinka? Dirba Lietuvos ir viso NATO interesams."

- Emanueli, nusiramink. Niekas šaudyti žydų dabar nesiruošia. Jūs tik kaip sukčiai būsite paviešinti, - nu taip jau pakrypo reikalai, kad pati savaime išlenda ta yla iš maišo. Nu.., nedažiūrėjote kažko iki galo.

Iš kur aš tą žinau? - Labai paprasta. Niekas kitas, apart paties Emanuelio, negali žinoti, kieno labui veikia Emanuelis. Jei jau Jūs taip užtikrintai sakote, kieno labui dirba Emanuelis.., tai Jūs ir esate Emanuelis. Kitaip būti tiesiog negali - niekas kitas to žinoti negali. Ir dar kas tame yra įdomaus. Žydai visada sako beveik atvirkščiai. Reiškia, Jūs kaip tikras žydas pasakėte pusę tiesos, o pusę pamelavote. Taigi, įtarčiau, kad ir toliau tvirtinsite, jog Lietuvos labui dirbate, tai jau tikrai. O žinote, aš tuo tikiu.., tik šį kartą - žydiškai.

ale, rašė...

nemo, čia juk tamsta akivaizdžiai supainiojai tam tikrų visuomenės sluoksnių/grupių natūralius interesus (teisėtą jų atstovavimą ir pristatymą) su slapta veikiančiomis interesų grupėmis ne įstatymais leidžiamais metodais siekiančiomis naudos.

Pikc rašė...

"Vienintelis skirtumas, kad Kremlius dar bando iš tų parazitų vaduotis. Tuo Kremlius ir tėra pats pats blogiausias, kad šakojasi prieš tuos globaliai veikiančius "demokratus"-parazitus." - na, štai ir paaiškėjo TIKROJI rasiejos reputacijos priežastis. :) O dabar belieka laukti, kol Kremlius išsivaduos - o jau paskui ir mus ateis vaduoti. Laukiam-nesulaukiam. :)
Na, o "nemo", prieš šūkaujant "mulki", reiktų atidžiau perskaityti, ką ten oponentas parašė, nes taip ir apsikvailinti galima. ;) "Ale", kantriai laukianti(s), kol mus rasieja iš pasaulinio žydų sąmokslo išvaduos, specializuojasi nusišnekėjimuose, bet vis dėlto kritikuoti reikia tai, ką ji(s) SAKĖ, o ne kas PASIRODĖ. Šiuo gi atveju labai aiškiai, atviru tekstu su demokratija buvo priešinamas tų "interesų grupių" UŽVALDYMAS, o ne EGZISTAVIMAS, tad "nemo" iš esmės pritaikė standartinę "šiaudinę baidyklę" - sumalė į miltus NE oponento, bet SAVO sukonstruotą ir oponentui priskirtą teiginį. Nesportiška taip - juolab, kad "ale" pasisakymuose "maltinų" teiginių ir taip - nors vežimu vežk. ;)
P.S. Dėl "Karbaušenkos" - manyti, kad Lietuvos "politikos padangėje" Karbauskis "orus diriguoja", kaip Gudijoje - Lukašenka, yra, švelniai tariant, naivu. ;)

Pikc rašė...

Smarkiai stiprėja įtarimas, kad šitas nupušęs konservatnykas - štai šita veikėja po "persikvalifikavimo": https://www.youtube.com/watch?v=4csdMNbApiY
Kitaip sunku paaiškinti tokį mentalitetų tapatumą. :)

ale, rašė...

Pikčius: "Ale", kantriai laukianti(s), kol mus rasieja iš pasaulinio žydų sąmokslo išvaduos, specializuojasi nusišnekėjimuose, bet vis dėlto kritikuoti reikia tai, ką ji(s) SAKĖ, o ne kas PASIRODĖ."

- Pikčiau, tamstai įsigylinti į Toros, Talmudo, Zohar... subtilybes, ryškiai piar dauk raidžiū. Tamstai kur kas paprasčiau daužyti šiaudynes baidykles, neva, tu tik vienas gali išgelbėti Lietuvą (ką ten Lietuvą - visą pasaulį) na rūsū akupacyas.

nemo rašė...

Ai vis tiek smagu pasiardyti ir pasisklaidyti. GYvenime, kaip nežinau ar gerai netikite, nė ždožio nedrįstu ištarti:)

Anonimiškas rašė...

Teko klausytis gerb.prof.V.Radžvilo minčių apie padėtį Lietuvoje.Tai aukšto intelekto žmogus,puikiai nusimanantis politikoje,pramatantis lobistų,įvairių organizacijų manipuliacijas tikslu siekti naudos tik sau,net paminant valstybės interesus,nekalbant apie pavienių asmenų interesus.Turintis savo nuomonę.Buvau maloniai nustebinta,kad yra tokių žmonių,kuriems rūpi Lietuva,jos,kaip valstybės išlikimas ir suklestėjimas,visų mūsų gerovė.Aš irgi manau,kad VU rektorius prof.A.Žukauskas ir VU Taryba turėtų atsistatydinti,o studentų atstovų organizacija panaikinta.Universitetuose reikalingi aukštos moralės,kompetetingi dėstytojai.Jaunoji karta bus tokia,kokią išugdysime.Mauglis užaugęs tarp gyvūnų,žmogumi taip ir netapo.Kur žiūri ir ką veikia Švietimo ir mokslo ministerija ir net mūsų rinktas seimas,jei taip savivaliaujama VU universitete?Kaip galima stumti iš universiteto tokius dėstytojus?

item