Marcinas Rzegockis. Katalikų kardinolas: „Mes visi skolingi Karlui Marxui“

y-news.lt Kardinolas Reinhardas Marxas davė interviu vokiečių sekmadieniniam laikraščiui Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ; kardi...

y-news.lt

Kardinolas Reinhardas Marxas davė interviu vokiečių sekmadieniniam laikraščiui Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung; kardinolas buvo kalbinamas bendrapavardžio filosofo Karlo Marxo 200-ojo gimtadienio proga; filosofas laikomas mokslinio socializmo teorijos tėvu ir visame pasaulyje suklestėjusių komunistinių režimų įkvėpėju. Minėtame interviu kardinolas, kuris pats yra progresyvios Romos katalikų bažnyčios minties šalininkas, apie marksizmo kūrėją kalba labai pagarbiai.

„Mes visi skolingi Karlui Marxui“, – sakė jis. – „Be Karlo Marxo nebūtų socialinio katalikų bažnyčios mokymo.“ Pasak kardinolo, Karlas Marxas parodė, jog žmogaus teisės taip ir liks iki galo nerealizuotos be materialinės žmonių gerovės; jis gyrė Marxą už tai, kad šis skyrė dėmesio tikrajai žmonių padėčiai.

Šis interviu kartu su kitu pokalbiu, skelbtu Rheinische Post, be kritinio komentaro buvo publikuotas Vatikano laikraštyje L’Osservatore Romano; visos išsakytos mintys buvo apibendrintos taip: „Už socialinę katalikų doktriną neabejotinai reikia būti dėkingiems marksistinės doktrinos tėvui.“

„Nereikėjo leistis pavagiamiems kapitalizmo“, – pareiškė kardinolas, kaltindamas kapitalizmą tuo, kad jis kursto gobšumą ir nacionalizmą. „Tokiuose karuose kaip Pirmasis pasaulinis karas imperialistinės ekonomikos interesai vaidino neabejotinai svarbų vaidmenį“, – kalbėjo jis. „Svarbiausia buvo plėsti rinkas ir tikėtinus pelnus.“ Toliau dvasiškasis Marxas kaltina kapitalizmą dėl „milžiniškos socialinės nelygybės ir žalos aplinkai.

Dėl visų bėdų kaltindamas kapitalizmą, kardinolas parodė didžiulį prielankumą (nepelnytai) Marxui, neigdamas filosofo atsakomybę už visas pasaulį ištikusias marksizmo sąlygotas pasekmes. „Negalima kaltinti Karlo Marxo už viską, kas, vadovaujantis jo teorijomis,  buvo padaryta Stalino gulaguose“, – sako aukštas Vatikano dvasininkas.

Negana to, kardinolas Marxas išdidžiai pareiškė, kad Jonas Paulius II jį vadindavo „mūsų marksistu“. (Popiežius Pranciškus taip pat neseniai pajuokavo jį pavadindamas „kardinolu marksistu“.) Pačiam kardinolui tai pasirodė greičiau komplimentas nei įžeidimas.

Gali atrodyti absurdiška, kad Romos bažnyčios kardinolas šlovina Karlą Marxą ir jo idėjas, kurios, pritaikytos praktiškai, kainavo maždaug 100 milijonų žmonių gyvybių.

Istorija aiškiai parodo – kur tik įsigalėjo marksizmas, ten atitinkamos šalies žmonės pradėjo kariauti, buvo dehumanizuoti, sumenkinti, ten buvo pradėtas etninis valymas, įsigalėjo skurdas ir badas. Daugiagalvės komunizmo hidros blogybės – sovietiniai gulagai, Ukrainos Holodomoro žiaurumai, didžiulis skurdas šiandieninėje Venesueloje. Kita vertus, empiriškai įrodyta, kad kapitalizmas sumažino milijonų skurdą. […] Šiame kontekste kardinolo Marxo žodžiai gali šokiruoti skaitytojus katalikus ir nekatalikus.

Katalikų bažnyčia oficialiu mokymu nuolat smerkė socializmą ir komunizmą. Jau 1891-aisiais, po Marxo mirties praėjus aštuoneriems metams, popiežius Leonas XIII savo enciklikoje Rerum Novarum rašė, kad socializmas veda į pavydą, niekuo nepagrįstą socialinę nesantaiką ir veiksmus prieš prigimtinį teisingumą: „Nei teisingumo, nei bendros gerovės vardan joks individas negali gvieštis to, kas priklauso kitam, arba grobti kitų žmonių nuosavybę dangstydamasis tuščiu, lėkštu lygybės pretekstu.“ Savo enciklikoje Quod Apostolici Muneris popiežius Leonas XIII komunizmą apibūdino kaip „mirtiną marą, kuris taikosi persmelkti visą žmonių visuomenę, kuris ją paliks ant pražūties slenksčio.“

Popiežius Pijus XI savo enciklikoje Divini Redemptoris ( „Apie ateistinį komunizmą“) pabrėžė: „Komunizmas, be kita ko, atima iš žmogaus laisvę, apiplėšia asmenybę atimdamas orumą ir panaikina visus moralinius varžtus, saugojusius nuo prasiveržiančių instinktų.“

Po Rerum Novarum praėjus šimtui metų, Jonas Paulius II garsiojoje enciklikoje Centesimus Annus išplėtojo Leono XII socializmo kritiką išryškindamas dar vieną esminę su šia ideologija susijusią problemą: „Kertinė socializmo klaida yra iš esmės antropologinė. Atskirą asmenį socializmas traktuoja kaip paprasčiausią elementą, socialinio organizmo molekulę, vadinasi, individo gerovė absoliučiai priklauso nuo socioekonominio mechanizmo veikimo.“

Daugelio nuostabai popiežius Pranciškus prisijungė prie Karlą Marxą kritikuojančiųjų choro. Popiežiaus emerito Benedikto XVI raštų apie tikėjimą ir politiką pratarmėje dabartinis pontifikas sutinka, kad „didžiulį kontrastą [tarp marksizmo ir krikščionybės] sudaro itin ryškus pozicijų skirtumas svarstant, kaip turėtų įvykti atpirkimas.“ Popiežius Pranciškus pakartoja popiežiaus Benedikto XVI klausimą: „Ar atpirkimas įvyksta išsivadavus iš bet kokios [materialios] priklausomybės, ar vienintelis kelias į išsilaisvinimą yra absoliuti priklausomybė nuo meilės, kuri taip pat turėtų būti suprantama kaip tikroji laisvė?“ Popiežius Pranciškus atsako: „… kai neigiame šiuos meilės saitus, išsižadame tikrosios žmonių didybės, laisvės ir orumo tvirtovės.“

Kardinolui Marxui, Vokietijos katalikų bažnyčios veidui, ir jo bičiuliams vokiečių vyskupams derėtų prisiminti, kad jie nėra pašaukti pataikauti Vokietijos politikams, kad užtikrintų nenutrūkstamą grynųjų srautą, plaukiantį į bažnyčias federalinių religijos mokesčių pavidalu. Jie buvo įšventinti skleisti Evangeliją, įkūnytą Biblijoje ir Bažnyčios Magisteriume.

Versta iš blog.acton.org.

Susiję

Pažangos ideologija 4525292505150324158

Rašyti komentarą

 1. Na, Bergoglio nereiktų taip jau optimistiškai vertinti, nes a) tai, kad jis pirmenybę teikia ne "senajam", o "naujajam" marksizmui, jo niekaip nedaro ANTImarksistu (o ir jo tonas vadintinas labiau "švelniai prikaištaujančiu", negu "kritikuojančiu") ir b)nereikia pamiršti, kad šitas raudonasis Markso bendrapavardis yra Bergoglio patarėjas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O tai, kad naujasis "marksizmas" yra marksizmo karikatūra, to niekam nevalia matyti?

   Panaikinti
  2. Ne karikatūra, o naujai "perpudruota" versija - ir tokia pat atgrasi, kaip ir "originalas". ;)

   Panaikinti
 2. Nežiniukas2018-06-02 15:23

  Liūdna, bet kardinolo Markso mintys susišaukia su Solovjovo 4 dalies pasakojimu apie Antikristą, kuriame įtakingi Bažnyčios hierarchai pasirenka Antikristo pusę.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nederėtų pamiršti, kad antikristas yra šio pasaulio kunigaikštis. Tuo tarpu Kristaus karalystė yra dvasinis pasaulio lygmuo. Išvertus į buitinę - nepašvestųjų kalbą - reikštų visuomenės būsenas: kada dominuoja egoistiniais kriterijais grįsti santykiai - šis pasaulis; kai/jei visuomenė subręstų ir imtų vadovautis altruistiniais kriterijais - būtų dangaus (atitikmuo mikrosubjektų sudarančių gyvą sąmoningą žmogaus organizmą santykiams) karalystė. Tokią perspektyvą įžvelgė žydų išminčiai, nuo ko seonistai apsiskelbę dievo išrinktųjų tautos paveldėtojais nukrypo, atkrisdami į egoizmą, kas reikštų, kad atsisakė misijos šviesti kitas tautas, o paveldėtą mokslą (apìe visuomenės dvasinį lygmenį) iš žydų išminčių panaudoti savo viešpatavimui realizuoti.

   Panaikinti
  2. Henrikas Miuleris2018-06-03 03:18

   Tu kartais mane gąsdini. Kiekvienąkart bandau 'racionAlu' užgniaužti Miulerį, bet jis vis gryžta.

   Panaikinti
 3. Štai kur jau nuvažiavo marksizmas: http://www.odigitria.by/2018/05/30/guru-u-grefa-sluzhit-propovednik-raschelovechivaniya-razrusheniya-i-mertvechiny/

  "2015 m. forume buvo kalbama apie tai, jog būtų netvarka, jei eiliniai supras žmonės suvoks savojo aš esmę, mokės identifikuoti save, - tuomet valdyti juos, t.y. manipuliuoti jais būtų pernelyg sudėtinga. Pasak Grefo, visada reikia veikti taip, kad žmonės nesuprastų, kur juos veda. Jis rėmėsi kabala ir panašiais slaptais mokymais. Далее у Грефа совершенно чётко и явно прослеживается отношение к человеку, как к некому объекту, уже тоже не биологическому, а техническому, потому что во многих выступлениях у него проскальзывает одна и та же мысль: скоро люди не только лишатся права на частную, личную жизнь, но люди вообще не будут иметь никакого значения, o turės reikšmę išimtinai jų skaitmeninė kopija."

  Nepameskite adreso, nes tai, ką retkarčiais kyšteli propatria, yra šiaudas palyginti su tuo, kas iš tikrųjų dedasi pasaulyje. Na, bet ir tai gerai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O, taip - šyzos iš puslapių "pravoslavije ili smert!" mums tiesiog kaip oro trūksta. :D:D:D
   Nėra ko stebėtis, kad iš TOKIŲ šaltinių prisisėmę "dvasingumo" veikėjai paskui elgiasi, švelniai tariant, "ne itin adekvačiai". :)

   Panaikinti
  2. Na ir idiotas... Taip ir galvojau, kad prisistatys.

   Panaikinti
  3. Pasiskaičiau truputį tą odigitria.by. Tipiškas čekistinis tinklalapis, kuriame yra vos keletas naudingų dalykų, o visa kita tėra čekistinė dezinformacija ir proputiniškas agitprop'as. Tad šį kartą esu linkęs sutikti su gerb. Pikc.

   Panaikinti
  4. "Galvojau" - cha, čia GERAS! :D:D:D
   Gerb. Augustinai, didžiai stebiuosi Jūsų kantrybe ("Pasiskaičiau truputį tą odigitria.by."). Man užteko pažiūrėti, KAS rekomenduoja (koloradikas su "spec. poreikiais"), KĄ cituoja (visišką "šyzą") ir iš KUR (puslapio, "pasipuošusio" šūkiu "православие или смерть"), kad nekiltų pagundų ten "pasiskaitinėti" - koloradinių "dūchovnū skriepū" kloakų esu matęs pakankamai, visos jos iš esmės vienodos ir vienodai dvokia.

   Panaikinti
  5. Odigitrija vadinama Dievo Motinos, Kelio Rodytojos, titulas ir ikona (kam įdomu, plačiau ras internete). O šūkis "pravoslavije ili smert'" atitinka pirmųjų amžių krikščionių nuostatas dėl tikėjimo - jie išties buvo kryžiuojami, atiduodami žvėrims sudraskyti, kalinami. Pats Petras, regis, buvo nukryžiuotas žemyn galva, nes jautėsi nevertas mirti kaip Išganytojas.
   Kad tinklalapis proputiniškas ir čekistinis jau visiškas briedas, nes jį leidžia monarchistai, visiškai priešingi proputiniškai ir prožydiškai politikai. Čekistai su žydberniu Dzeržinskiu kaip tik išžudė, išskerdė, sunaikino visus Rusijos intelektualus, mokslininkus, aukštuomenę.
   Pikc važiuodamas savo siaurais bėgiais visiškai neatskiria, kur yra tikroji Rusija (ir apskritai kiek jos dar yra?), o kur sionistų gaujų suniokota valstybė.

   Man patinka monarchitų tikėjimo karštis, dorovingumas, krikščioniškos šeimos saugojimas. Ir šitame fone juo labiau šlykštesnis rodosi katalikų abejingumas ir drungnumas.

   T.p. O. Četverikovos straipsniai yra vieni iš nuodugniausiai analizuojančių dabartinę satanistinę skaitmeninę tikrovę. Kas jums tame straipsnyje, kurį nurodžiau, nepatiko? Pateikite čia ką nors geresnio apie transhumanizmo religiją.

   Žinoma, reikia atsirinkti, ką Četverikova ir mūsų išsivadėjusios katalikybės kritikai rašo apie popiežių ir Bažnyčią. Bet jie negaili kritikos ir saviems ekumenistams.

   Think again, kaip sakoma.

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2018-06-03 02:22

  Mjo... Didelį Simonko rubber fist'ą tam Marksui į rūrą. Ir išsiųsti visam laikui į Venesuelą. Arba Šiaurės Korėją.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2018-06-03 15:10

  "Nereikėjo leistis pavagiamiems kapitalizmo“, – pareiškė kardinolas, kaltindamas kapitalizmą tuo, kad jis kursto gobšumą ir nacionalizmą"

  Kardinole Marksai, išdalyk pinigus vargšams:), bet matomai ciesorius yra mielesnis ir brangesnis negu žmonių sielos

  German bishops raked in $7.1 billion last year from taxpayers

  Marx gone mad /youtube

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tiesiai tarpuragin "didžiajam marksistui"! :D

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2019-07-28 12:36

  Vokietijos evangelikų Bažnyčia yra visiškai Sistemos pusėje. Kai aikštėje prie Kelno katedros norėjo susirinkti AfD, pastoriai aplink katedrą išjungė visą jos apšvietimą. Jie visi skatina migrantų priėmimą, ir pagal Sistemos kanonus, kas ne kairė, tie naciai. Tryre neseniai atidengtas paminklas K.Marksui, 3 m. aukščio, iš bronzos, padovanotas Kinijos. Per jo atidarymą Junkeris rėžė kalbą apie kvailius nacionalistus, įsimylėjusius savo Tėvynę.
  Apropos, Marksas, "darbo žmonių gynėjas":
  На фабрике Энгельса в Манчестере рабочие в тяжелейших условиях работали по 13 часов в день ... Заработанных денег им с трудом хватало на пропитание. Рабочих у Энгельса штрафовали по любому поводу и постоянно снижали и без того нищенские расценки. На полученные за счет нещадной эксплуатации рабочих средства Энгельс содержал Маркса, который никогда не работал, и призывал отнять у капиталистов их
  фабрики. Вожди мирового пролетариата ни на каких заводах не работали. Во время парижской коммуны Маркс не рвался на баррикады, а писал коммунарам письма из своей лондонской квартиры.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item