Kreipimasis dėl TSPMI akademinės misijos ir laisvės žlugdymo

Vilniaus universiteto Rektoriui  Vilniaus universiteto Tarybai Vilniaus universiteto Senatui Vilniaus universiteto Tarptautinių s...


Vilniaus universiteto Rektoriui 
Vilniaus universiteto Tarybai
Vilniaus universiteto Senatui
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Tarybai
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Direktoriui
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto akademinei bendruomenei


KREIPIMASIS
Dėl TSPMI akademinės misijos ir laisvės žlugdymo
2018 m. balandžio 25 d.

Per nepriklausomybės dešimtmečius TSPMI parengė gabių diplomatų, politikos mokslo ir administravimo specialistų. Tačiau pastaraisiais metais, vadovaujant direktoriui prof. Ramūnui Vilpišauskui, TSPMI studijų kokybė ėmė kelti abejonių ne tik studentams, alumnams, politikams, mokslininkams, Lietuvos valstybės vidaus ir užsienio įstaigose dirbantiems diplomatams, administratoriams ir tarnautojams, bet ir visai Lietuvos akademinei bendruomenei.

TSPMI akivaizdžiai ėmė reikštis politikos mokslų ideologizavimo tendencijos – studijų programų formavimas įgijo sovietmečio bruožų: daugėja ideologizuotų kursų (feminizmas, lyčių lygybė ir kt.), mažinama filosofijos, kultūros, politikos, ekonomikos teorinių mokslų dalis, varžomas kritinis požiūris į Europos Sąjungos institucijas, ribojamos pasaulėžiūrinės diskusijos (uždrausti institutą viešai kritikavusio studentų ir alumnų sambūrio „Pro Patria“ renginiai) ir dėstymo laisvė. 

Institute pradėti taikyti ir sovietmečiu išmėginti „neteisingų pažiūrų“ dėstytojų šalinimo metodai. Tai ypač išryškino skandalas, kai Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje darbuotojos (galimai paskatintos ir remiamos pačios Atstovybės) suburta studentų grupė kreipėsi į TSPMI administraciją su prašymu, kad prof. Vytauto Radžvilo dėstomas kursas „Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos“ būtų pakeistas iš privalomojo į pasirenkamąjį, nes kursas „iškreipiąs Europos Sąjungos suvokimą“. Skundu iš esmės išreikštas pageidavimas visą prof. Vytauto Radžvilo dėstymą TSPMI paversti pasirenkamu, kad (nepaisant aukšto teorinio dėstomų kursų lygio) jo, esą, euroskeptiškų pažiūrų galėtų klausytis tik joms pritariantys studentai.

Toks „vieningos“ ideologinės krypties reikalavimas akivaizdžiai prieštarauja VU Statute ir Konstitucijoje įtvirtintiems laisvo įsitikinimų, pažiūrų reiškimo, laisvo dėstymo aukštojoje mokykloje principams. Nepaisant to, TSPMI administracija patenkino „neteisingomis“ dėstytojo pažiūromis motyvuotą prašymą ir pavertė kursą pasirenkamu, o vietoje jo sukūrė naują, ES studijų srityje apskritai nedirbančio doktoranto dėstomą privalomą kursą. Ankstesni studentų pasirašomi dalykiški, o ne pažiūromis grįsti skundai dėl administracijai artimos dėstytojos nebuvo tenkinami, priešingai, studentai sulaukdavo įtarimų, ar tikroji jų administracijai teikiamų skundų priežastis nėra jiems nepriimtinos dėstytojos pažiūros. Santykiuose su „progresyvių“ ir „euroskeptiškų“ pažiūrų dėstytojais atvirai taikyti dvigubi standartai. 

Atvirai diskriminacinio studentų prašymo tenkinimas tebuvo dalis ilgametės „neteisingų“ pažiūrų prof. V. Radžvilo persekiojimo kampanijos, kurią prof. R. Vilpišausko vadovaujama TSPMI administracija toleravo bei kurstė. Nuo 2010 metų kelis kartus mėginta siaurinti, jungti ir naikinti prof. V. Radžvilo fundamentinius filosofijos kursus arba mažinti jų statusą ir prieinamumą. Tai darant motyvuota finansų trūkumu, tačiau atsisakyta tiek išorinių rėmėjų, tiek neatlygintino dėstymo pasiūlymų. 2012 m. TSPMI doc. K. Maniokas viešai išvadino prof. V. Radžvilą „paranoiku ir pseudomokslininku“, tačiau administracija ne tik tylėjo dėl akivaizdaus VU akademinės etikos pažeidimo, tačiau minėtą tekstą įsidėjo į oficialų tinklaraštį. Vėlesniais metais prof. V. Radžvilo kursai jungti, siaurinti ir naikinti. 2017 m. vasarą V. Radžvilas dėl viešų komentarų apie neigiamas tendencijas TSPMI įskųstas Akademinės etikos komisijai, kurios nepalankus sprendimas būtų suteikęsformalų pagrindą jo atleidimui. Galutiniu ir neskundžiamu VU centrinės akademinės etikos sprendimu pripažinta, kad prof. V. Radžvilas akademinės etikos nepažeidė, o TSPMI administracijos veiksmų etiškumą vertinti atsisakyta. 

Paskutinis ir įžūliausias bandymas atleisti prof. V. Radžvilą vykdomas šiuo metu, kai VU rektorius, panaudojęs administracinę galią ir remdamasis „profesorių pertekliaus“ ir „personalo proporcijų“ argumentu nutarė neteikti konkursinės vietos politinės filosofijos profesoriui (de facto – prof. V. Radžvilo vietos). Profesorių skaičius mažinamas nesant jokių patvirtintų pokyčių programoje ir kursuose, dėl kurių iki šiol egzistavo prof. V. Radžvilo užimta vieta. Netrukus vyksiančiame konkurse dėl vienos profesoriaus vietos TSPMI Europos studijų katedroje prof. V. Radžvilas konkuruos su prof. Gediminu Vitkumi, kuriam ir yra pritaikytos konkursinės sąlygos ir kuris yra TSPMI Tarybos pirmininkas bei eurofederalistų sąjungos narys, taigi „teisingų“ pažiūrų atstovas. 

Toks „subtilus“ atleidimas būtų ne tik grubus akademinės bendruomenės nario teisių pažeidimas, tačiau smūgis TSPMI studijų programų kokybei – visų pakopų studijos nuvertėja, likusios be aukščiausio lygio filosofinių disciplinų dėstymo.

Faktų visuma patvirtina, kad dabartinė TSPMI administracija kryptingai siekia įtvirtinti Institute „teisingo politinio mąstymo“ doktriną ir atitinkamai rengti indoktrinuotus politikos mokslų specialistus, t. y. siekia paversti Institutą ideologizuota politikos specialistų rengimo įstaiga, primenančia sovietmečio marksizmo-leninizmo universitetą ar aukštąją partinę mokyklą. 

Tokie revizionistiniai TSPMI administracijos tikslai yra visiškai nepriimtini, jie prieštarauja VU misijai, pažeidžia VU Statuto ir Konstitucijos nuostatas. Tai menkina TSPMI prestižą ir Institute įgyjamos kvalifikacijos vertę. Galiausiai kritinės minties suvaržymas Institute kelia pavojų ir Lietuvos nacionaliniam saugumui – mažinant filosofijos, politikos teorijos, idėjų istorijos studijų apimtį, varžant kritinį požiūrį bei ribojant pasaulėžiūrines diskusijas, neišvengiamai smukdomas akademinis ir bendrasis intelektinis lygis, o tai lemia būsimųjų politologų ir diplomatų politinės situacijos suvokimą bei vertinimų adekvatumą, kuris tam tikromis sąlygomis gali būti lemtingas Lietuvos valstybei. 

Mes, Vilniaus Sąjūdžio“, „Vilniaus forumo“, „Talkos kalbai ir tautai“, „Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro“ ir kitų organizacijų atstovai, reikalaujame:

1) pašalinti iš Instituto studijų programų menkavertes ideologizuotas disciplinas ir kursus;

2) TSPMI Tarybos griežtai laikytis VU Statuto reikalavimų užtikrinant TSPMI mokslo bei tyrimų ir dėstymo laisvę;

3) be išlygų vykdyti TSPMI nuostatuose įtvirtintą įsipareigojimą plėtoti atvirą diskusijų aktualiais politikos klausimais erdvę;

4) nedelsiant grąžinti iš pasirenkamojo į privalomąjį prof. Vytauto Radžvilo dėstomą kursą „Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos“;

5) nutraukti bet kokį prof. V. Radžvilo ir kitų TSPMI mokslininkų bei dėstytojų persekiojimą už pažiūras ir įsitikinimus; baigti prof. V. Radžvilo stūmimą iš TSPMI;

6) TSPMI Tarybos ir VU Rektoriaus iki š. m. liepos 1 d. nuspręsti dėl TSPMI administracijos vadovo tinkamumo įgyvendinant VU misiją.

Raginame TSPMI ir visą akademinę Universiteto bendruomenę, politikus ir politologus, studentus ir alumnus aktyviai reikalauti, kad Institutas netaptų ideologizuota „teisingų pažiūrų“ politikos mokykla, kad būtų tvirtai laikomasi VU misijos, saugomas Instituto prestižas bei jame įgyto diplomo vertė, VU Statute įtvirtinta TSPMI atsakomybė tautai ir Lietuvos valstybei.


Pasirašo:

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės klubas     

Vilniaus Sąjūdžio Taryba                

Vilniaus Forumas                

Asociacija „Talka kalbai ir tautai“            

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras    
   
Jaunimo sambūris „Pro Patria“        

Susiję

Įžvalgos 3716603283122701570

Rašyti komentarą

9 komentarai

Unknown rašė...

TSPMI studijų kokybė ėmė kelti abejonių ne tik studentams, alumnams, politikams, mokslininkams, Lietuvos valstybės vidaus ir užsienio įstaigose dirbantiems diplomatams...

Užsienio diplomatams iš Latvių gatvės. Ačiū, apsieism be jų rūpesčio.

Anonimiškas rašė...

Ir vėl jie tą pačią dainelę, mus skriaudžia, mus persekioja. Kodėl nėra ambicijų?

Unknown rašė...

Ambicija yra viena -toliau sėdėti šiltoje kėdėje TSPMI, už gerą algą skleidžiant infantilius kliedesius, kenkiančius valstybei.

Anonimiškas rašė...

> Unknown. Rašote, kad TSPMI studijų kokybė ėmė kelti abejonių net užsienio diplomatams iš Latvių gatvės.
Gal galite kokią nuoroda ar ir vėl apsimelavote?

Anonimiškas rašė...

Latvių gatvės diplomatams TSPMI- LT diplomatinės tarnybos kalvės - lygis kelia kaip tik didelį džiaugsmą

Pikc rašė...

Na, už gerą algą infantilius valstybei kenkiančius liberastiniuis kliedesius kaip tik niekas netrukdo skleisti - dargi atvirkščiai. O chunveibinai apskritai krykštauja ir kibirais tuos kliedesius nekramtę ryja. Bet jei kas nors išdrįsta pasisakyti PRIEŠ tą Vieną Teisibe (taip, tuos pačius infantilius liberastinius kliedesius) - tada jau seubas, mest iš darbo, naikint leudies priešus! :)

Anonimiškas rašė...

Visi žinome, kaip prieš keletą metų Lietuvos ir TSPMI leftistai entuziastingai krykštavo dėl Vanagaitės knygos "Mes". Lieka vienintelis neaiškumas: ar jie džiaugėsi dėl FSB-šrioderių-junkerių-sorošų finansinių injekcijų, ar tiesiog dėl nepaprastai žemo politologinio lygio. Tiek tiesioginė išdavystė, tiek nemokytumas-durnumas yra vienoda grėsmė Lietuvos saugumui.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Blogerio Zeppelinus G+ paskyros komentaruose radau LABAI taiklų šitų homjaunimo aktyvistų apibūdinimą: "konjaunimo chunveibynas".
Šita fauna principų neturi. Dabar užuodžia, kuri ideologija vyrauja ir iš kur pinigai eina - tai ir elgiasi atitinkamai: šiepia dantis ir garsiai loja ant "ideologiškai neteisingųjų". Jei pas mus atsirastų kažkas panašaus į Orbaną ir įsivyrautų tvarka, numatyta Konstitucijoje, šitie šoktų į pirmas eiles "marškinių plėšyti", įrodinėdami, kokie jie visada "patrijotaj" buvo ir lodami ant "nepakankamai patrijotiškū". Na, o jei "ateitų rusas" - "koloradkių" kabinimosi vajuje aplenktų netgi vietos rusų ir "liankų" separatistus. Ir jau tada vargas būtų tiems, kas išdrįstų jau ne eurosajūzo, bet matuškos-rasiejos negarbinti.

Anonimiškas rašė...

Sutinku dėl "koloradkių" - po "nezabudkų" bei kovos už laisvę šunims kakoti Lukiškių aikštėje tai padaryti būtų "nikakich problem". Ir šiaip mūsų "našistai" nesiskiria nuo istorinių klasikinių pavyzdžių - komsomolo, chunveibinų beigi hitlerjugendo. Tarnavimas "elitasui" vienija tapinistus, našistus ir minėtą Co.

item