Švietimo ir mokslo ministerija tęsia karą prieš lietuvių kalbą ir lituanistiką

propatria.lt nuotrauka  Vyriausybės sudaryta ir Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės vadovaujama darbo grupė parengė siū...

propatria.lt nuotrauka 
Vyriausybės sudaryta ir Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės vadovaujama darbo grupė parengė siūlymą jungti šalyje veikiančius Lituanistikos institutus - Lietuvių kalbos, Lietuvių literatūros ir tautosakos, Lietuvos kultūros tyrimų ir Lietuvos istorijos institutą. 

Kaip skelbia dr. Darius Kuolys: 

Ilgai žadėta pažanga pagaliau pasiekė ir lituanistikos mokslus: iš keturių humanitarinių institutų švietimo ir mokslo ministrės komanda pasiūlė padaryti vieną „centrą“.
„Atliepiant į vis sudėtingėjančius globalius iššūkius Lietuvos visuomenei bei kultūrai (daugiakultūriškumas, globali informacinė erdvė, hibridinės grėsmės nacionaliniam saugumui ir kt.), būtina stiprinti ir tobulinti esamų humanitarinių mokslų institutų veiklą, peržiūrint jų tikslus ir misijas, jų ir kitų panašioje srityje veikiančių tyrimų įstaigų, universitetų profilius, funkcijas, pajėgumus, tyrimų žemėlapius, efektyvinant jų valdymą ir vadybą“.

Todėl - „siūlome sutelkti humanitarinių mokslų institutų mokslinį potencialą į Lietuvos humanitarinių tyrimų centrą. <...> Tokiu būdu būtų sprendžiami esminiai valstybei tautos tapatybės ir identiteto plėtojimo, lietuviškojo bei europietiškojo pilietiškumo stiprinimo uždaviniai...“ - skelbia kovo 4-osios data pažymėta premjero sudarytos „Darbo grupės pasiūlymams dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo parengti Ataskaita“.

Ministrės Jurgitos Petrauskienės vadovaujamos darbo grupės pagrindą sudaro ministerijos ir Vyriausybės kanceliarijos darbuotojai, kurių dauguma niekad gyvenime su lituanistiniais tyrimais nėra susidūrę. Tad vargu ar būtų korektiška prašyti jų paaiškinti: kaip sunaikinus lituanistinius institutus "būtų sprendžiami esminiai valstybei tautos tapatybės ir identiteto plėtojimo" uždaviniai? Kaip „stiprins lietuviškąjį ir europietiškąjį pilietiškumą”, „atlieps į hibridinės grėsmės nacionaliniam saugumui iššūkį“ po vienu stogu pakišti, vieno ministrės paskirto vadybininko valdomi ir vienu „centru“ paversti keturi lituanistiniai institutai ir Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimų centras? Apie tai 12 puslapių tekste nieko nerašoma. Beje, visai humanitarinių institutų „reformai pagrįsti“ skirtos tik dvi pakilios retorikos pastraipos. 

Esu siūlęs premjero patarėjai Unei Kaunaitei atnaujinti prie Vyriausybės vadovo veikusios Lituanistikos plėtros komisijos darbą ir rimčiau pasirūpinti valstybei svarbiais lituanistikos mokslais. Sulaukiau atsakymo, kad premjerui tai nebus įdomu. Taip pat buvau patarėjos paklaustas, „ką daryti su institutais“. Patariau visų pirma susipažinti, ką lituanistikos institutai yra nuveikę, ką veikia, ką, sulaukę deramos paramos, galėtų nuveikti. Atrodo, kad šie uždaviniai jaunai premjero komandai pasirodė per sunkūs.

Komentuodama situaciją Lietuvių kalbos instituto tyrėja profesorė Rita Miliūnaitė teigia: 

Lituanistikos institutai pastarąjį dešimtmetį naikinami labai planingai, nuosekliai ir piktavališkai:

1) Lietuvos mokslo tarybos humanitarikos vadžias laikanti grupuotė reguliuoja išorinį mokslo institucijų darbų vertinimą taip, kad svarbiausi institutų darbai (pvz., tarmių paveldo duomenys, žodynai ir kt.) būtų įvertinti kuo menkiau (nes esą netarptautiški). Tai sudaro nelygias konkurencines sąlygas su kitomis institucijomis ir reiškia vis mažėjantį finansavimą. Kuo finansavimas mažesnis, tuo mažiau žmonių gali dirbti, tuo mažiau jie pateikia darbų ir – nuosekliai žemyn.

2) Lietuvos mokslo taryba blokuoja institutų darbų leidybą. Esą, darbai finansuotini, bet trūksta lėšų. Kai tų lėšų atsiranda, paskelbia kitus konkursus, pagal kurių sąlygas anksčiau teikti darbai negali būti teikiami, – laukit dar metus. O kai nėra už ką atsiskaityti, – žiūrėkit, kaip prastai jie dirba!

3) Bent Lietuvių kalbos institutas metai iš metų kratomas ministerijos siuntinėjamų auditų, kurie kabinėjasi prie posėdžių protokolų formų, nes daugiau nelabai randa prie ko.

4) Viešumoje skleidžiami nebūti gandai ir šmeižtai apie LKI darbuotojus – o gal kas ims ir patikės.

Dabartinė švietimo ministrė, regis, nesupranta, ką daro, nes už ją daro padėjėjai – senoji LMT gvardija, kontroliuojanti ministeriją nuo Steponavičiaus laikų. Akivaizdžius planus jungti institutus matėme dar 2009.

Tai nėra tik nekilnojamojo turto – institutų pastatų – reikalas. Tai yra nemeilė lituanistikai – lietuviškumui. Tai yra tik meilė sau.

Vienintelis būdas nesileisti sunaikinamiems – kalbėti apie tai garsiai ir visiems telktis.

Lietuvių kalbos instituto direktorė prof. Jolanta Zabarskaitė teigia: 

LKI labai nuosekliai laikosi pozicijos, kad savarankiški lituanistiniai institutai valstybėje turi būti su trimis funkcijomis: moksliniais tyrimais, išteklių kaupimu bei tvarkymu ir socialine plėtra. Europoje kalbos institutai yra daugelyje šalių ir jų struktūra, ir veikla panaši - klasikinė. Išlaikomas balansas tarp visų kalbos lygmenų nuo fonetikos iki semantikos tyrimų ir specifinių kalbos funkcionavimo laukų - terminologijos, vardyno, tarmių, ir kt., nuosekliai kaupiami duomenys, pvz. naujažodžių, kilnojamos interaktyvios parodos apie kalbą eksponavimas mokyklose numatytas metams į priekį. 

Bet darbas paralyžiuojamas, nes šiuo metu puolimas yra neįtikėtinas. Vakar per posėdį apie institutų jungimą sužinojau, kad vėl siunčiamas Švietimo ir mokslo ministerijos auditas, kuris iš mūsų išėjo prieš mėnesį ir buvo, švelniai tariant, labai keistas. Man atrodo, norima mus ne tik palaužti, bet ir keršyti už vienareikšmišką požiūrį. Iš čia ir nuolatinis įžeidinėjimas, ir sąmoningas neigiamos nuomonės formavimas dėl „mokslo imitacijos“. 

Katalikų akademikas Paulius Subačius, viešai vadinantis LKI mokslininkus šūdmaliais ir biezdariais, yra nelabai nuoseklus, nes pats dirbo instituto sociolingvistų projekte ir yra vienas iš vadinamosios Vaicekauskienės knygos autorių. Beje, prieš netolimą laiką gyręs Lietuvių kalbos instituto išleistus Sirvydo raštus. Ar mokslą imituoja Danguolė Mikulėnienė, Sergejus Temčinas, Jurgita Jaroslavienė, Laimis Bilkis, Rita Miliūnaitė, Asta Leskauskaitė, Onutė Aleknavičienė, Mindaugas Šimkūnas, kiti? 

Persekiojimas, šmeižtas, neteisėti veiksmai, politinis dorojimasis su žmonėmis, kurių „nusikaltimas“ buvo tirti kalbą ir kaupti jos išteklius - sunku patikėti, bet ne Rusijoje ar Baltarusijoje tai vyksta.

Vyriausybė ir Seimas šių planų kol kas nekomentuoja. 


Susiję

Rita Miliūnaitė 4718904837281005950

Rašyti komentarą

 1. Paprastas Žmogus2018-03-13 20:52

  Panašiai prieš kelis mėnesius VU Filologijos fakulteto vadovybė kalbėjo, kad sunaikinus lituanistines katedras bus „stiprinama lituanistika“.

  Tai dabar prieita prie LKI. Labai gaila.

  O Kiaulius Traidotas Subinius visiškai nestebina; niekuo nepasikeitęs nuo tada, kai buvo mokyklos komjaunimo sekretorius.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Ir vėl buvęs VU komsorgas Paulius Subačius reiškiasi? Nenuostabu. Vis dėlto, nenustoju stebėtis šio žmogaus niekšingumu...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Paprastas Žmogus2018-03-13 21:00

   Komsorgai nenuskandinami.

   Beje, jis buvo ir mokyklos, ir fakulteto komsorgas. O dabar kuo tikriausias homsorgas.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2018-03-13 22:25

  Subačius su Vaicekauskiene įeis į Lietuvos istoriją, kaip pagrindiniai lituanistikos mokslo ir svarbiausių Lietuvos institutų naikintojai. Tikri valstybės ir tautos priešai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-03-14 00:03

   Šiedu yra tik iš paaugliškų kompleksų neišaugę nabagai. Tikrieji priešai yra tie, kas užima pareigas, leidžiančias daryti bloga, ir naudojantys blogam savo galias. Išspyrus iš pareigų vos kelis asmenis visoje šalyje, labai daug kas pasikeistų į gera.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-03-14 09:50

   O koks čia yra Giedriaus Viliūno vaidmuo?

   Panaikinti
  3. Šitas panašus į tikrą pilkąjį kardinolą, kuris dirba visą griaunamąjį darbą. Šiaip tai šlykštu ir labai liūdna. Ir neįsivaizduoju, kaip šitą visą machiną sustabdyti.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-03-14 18:53

   Jei VU taryba atstatydintų Žukauską iš rektoriaus pareigų, būtų jau nemažas tos "machinos" pristabdymas, nes būtų sutrukdytas lituanistikos griovimas VU. Tada reikėtų išmesti iš Filologijos fakulteto valdžios tą moterėlę Brežnevo antakiais (ji ir taip ten sėdi pažeidžiant bent kelis statuto reikalavimus, tik dėl boso užtarimo).

   O kaip nors atsikračius Rankytės Džonson, ir institutai gautų atokvėpį.

   Ir beje, man labai patinka E. Jovaišos pozicija. Jis pasako daug gerų ir teisingų dalykų (jei ne tik sakytų, bet ir darytų, tai iš viso būtų fantastika. Nepykit, akademike, tai nuoširdi nuomonė).

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2018-03-14 19:37

   Atsiprašau dėl apsirikimo: ne Rankytės, o Ryžos Kiaunės.

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2018-03-13 23:22

  Ech jūs, Lituanistai, kaip jūs "dasileidote" iki tokio su jumis nesiskaitymo, žeminimo ir niekinimo. Burkitės į krūvą, laikinai atidėkite savo kartotekas ir kompus (tiek, kad alga nenukentėtų), eikite per patriotines partijas ir kitus sambūrius - reikalaukite, kad jie jus gintų, junkitės su bruzdančiais mokytojais, partizaninių kovų dalyviais, badaukite, gulkitės kryžiumi ir kitus guldykite...Neleiskite sunaikinti lituanistikos! Neleiskite ir viskas! Nuolat įvardinkite pavardėmis tuos išgamas, rodykite į juos pirštais, piketuokite po jų gūžtų langais. Kreipkitės pagalbos į Lituanistikos tyrėjus ir žinovus UŽSIENYJE. Tai ne vienos ir ne dviejų dienų akcija - pasiruoškite ilgai kovai(nes naikintojai žino ką daro) ir tegyvuoja pergalė!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Paprastas Žmogus2018-03-13 23:56

   Kovai reikia vadovo.

   Panaikinti
  2. Apie lituanistų pasyvumą liudija ir akademiko Z. Zinkevičiaus išėjimas iš šio pasaulio. Labai atsiprašau, kad tokiame kontekste miniu šį didį lietuvių kalbos gynėją, tyrinėtoją, mokslininką, bet nenorom lyginu muzikinę Lietuvos visuomenę su lituanistine. 100:1 lituanistų nenaudai.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2018-03-14 02:08

  Vadovo reikia viisai lietuvių tautai. Jis išryškės tik kovoje. Kas ieško tas randą. Svarbu - būti pasirengus. Lituanistų vadovu gal būti ir ne jų profesijos žmogus. Čia kaip Akiros Kurosavos filme "Septyni samurajai" - valstiečiai pasamdė kelis karius, kad juos apgintų nuo banditų. Uždavinys tik - surasti tuos karius. Todėl būtina jungtis su kitais skriaudžiamaisiais.

  AtsakytiPanaikinti
 6. O štai kito "progresyvisto" - Dainiaus Pavalkio "gilemintiškos yžvalgos" (atkreiptinas dėmesys į šito buvusio Švietimo ir mokslo ministro (!) rašybos lygį): "Puikiai. Seniai reikėjo bet ultrapatriotinės beretės labai rėkė apie tautos istorijo, kalbos ir istorijos išdavystę. Klausimas tik ar i vieną ar prie VU?" Antra vertus - o ko tikėtis iš veikėjo, postringaujančio, jog mokytis neverta, nes taigi galima "pasigūglinti" (http://kaunas.kasvyksta.lt/2016/03/24/mokslas-ir-it/ar-verta-zubrinti-jei-gali-rasti-internete/)?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Paprastas Žmogus2018-03-14 18:56

   Tas žmogėnas tikrai šitaip rašo?! O tu varge tu vargeli, vargužėli mano.

   Panaikinti
 7. Šitą pusdurnių šutvę iš Švietimo ministerijos reikia vyti lauk.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2018-03-15 12:14

  Tai, rinkimes ir vykime!!! Dauzykime katilus,svilpkime sviilpynemis prie $vietimo mimisterijos duru ir langu, pasisamdykime i pagalba kieto jaunimelio, rokerius net bomzus...visus, kuriems rankos niezti. Sudarykime budejimu tvarkarasti. Kvieskime uzsienio zurnalistus. Dekime video I youtube. Tegu iszsigimeliai, isgirsta, jie turi musu bijoti.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item