Įsteigtas Klaipėdos forumas

Sausio 12 dieną Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute įvyko Klaipėdos forumo steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo ...

Sausio 12 dieną Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute įvyko Klaipėdos forumo steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo mokslininkai, studentai ir kiti šalies ateičiai neabejingi klaipėdiečiai. Forumo iniciatyvinę grupę sudaro verslininkai Mindaugas Karalius, Steponas Jurevičius, Dainius Petkus, politologai Mantas Macikas, Edgaras Bloškis, gimnazistas Benas Volodzka bei Klaipėdos universiteto profesoriai Arūnas Acus ir Rimantas Balsys. Forumas yra atviras naujiems nariams, palaikantiems jo deklaracijoje išdėstytas vertybines nuostatas ir tikslus. 

Klaipėdos forumas paskelbė ir pasirašė deklaraciją, pabrėždamas, kad didžiausia ir svarbiausia Lietuvos problema šiuo metu yra milžiniškas atotrūkis tarp šalyje didėjančių pavojų ir valdančiųjų nesugebėjimo imtis veiksmingų priemonių jiems mažinti. Atkreiptas dėmesys, kad augančių iššūkių akivaizdoje būtina iš pagrindų pakeisti požiūrį į šalies piliečių tautinio ir valstybinio sąmoningumo ugdymą – jis turi tapti vienu svarbiausių švietimo ir informacinės politikos prioritetų.

Steigiant forumą bandoma vienytis ir vienyti, ugdyti politinį sąmoningumą ir pilietinę atsakomybę. Taip pat skleisti krikščioniškus dorovės principus, skatinti nesavanaudišką tarnavimą valstybei ir taip kurti stiprios Lietuvos, o ne tik Europos administracinio užkampio savimonę. 

Forumo susirinkime dalyvavę Klaipėdos universiteto studentai reiškė susirūpinimą, kad nepaisant įsitikinimo, kad šiuolaikinėse lietuvių partijose labai stinga demokratijos, dalyvauti partinėje veikloje paprasčiau nebūtų, nes jose nėra tokios veiksmų, savarankiško mąstymo bei retorikos laisvės, kokia galima džiaugtis už partijų ribų. Pripažįstant, kad politinėse partijose tikrai pilna puikių, Lietuva tikinčių žmonių, akcentuota, kad patijų ydas matantys jaunuoliai negali pakeisti partijų krypties ir veiklos, todėl toks forumas tampa atvira tribūna ne tik atvirai nuomonių raiškai, bet ir kokybiškai naujam, visuomenę telkiančiam politiniam veikimui.

Forumo steigiamajame susirinkime taip pat aptartas nacionalinio identiteto stygius, aktyvios išorinių jėgų pastangos jį dar labiau susilpninti. Tautos nepilnavertiškumas skatina dar didesnę priklausomybę nuo išorinių jėgų, susvetimėjimą ir emigraciją. Vienintelis būdas kurti valstybę yra išlaikyti tautą, jos orumą ir savigarbą, o tam būtini orų gyvenimą šalyje kuriantys politiniai sprendimai. Forumas supranta, kad savaime atsirasti kitokiai politikai šalyje nėra prielaidų – to turi valingai ir sutelktai pareikalauti pati visuomenė. 

Nepamiršta ir apverktina Klaipėdos miesto paveldo situacija bei gyventojų orumas šiaurinėje miesto dalyje. Miesto Kultūros paveldo apsaugos strategija nesprendžia konkrečių paveldosaugos problemų. Miestas ir toliau išlaiko tipiško posovietinio miesto įvaizdį, kuriame uosto plėtra tampa neišvengiamai svarbiu valstybiniu prioritetu, tačiau pamirštant miesto gyventojų sveikatą ir architektūrinės raidos svarbą. 

„Viešojoje erdvėje pasigirdę kaltinimai forumo darbu Rusijai yra laužti iš piršto ir sąmoningai naudojami viešųjų ryšių tikslais. Vienareikšmiškai smerkiame Rusijos agresiją Ukrainoje ir prieš kitas kaimynines šalis bei remiame Lietuvos narystę NATO ir ES, nors turime pagrįstos kritikos Europos Sąjungos šiandieninei krypčiai ir ginamoms vertybėms. Turime dalyvauti tobulinant ES, o ne iš jos trauktis. Ši pozicija vargiai paranki Rusijai. Ilgai netruks ir vis daugiau žmonių neišvengiamai supras, kas iš tiesų esame ir kad kaltinimai prorusiškumu neatitinka tikrovės. Tai atsilieps šiandien mus šmeižiančiųjų reputacijai. Apskritai po tokiais kaltinimais slypi gilus nerimas ir nepasitikėjimas visuomene, jos sąmoningumu“, - teigė politologas Mantas Macikas.

Organizatoriai pabrėžia, kad Klaipėdos forumo nariai tvirtai pasisako už Europos Sąjungos egzistavimą bei Lietuvos narystę joje. Tačiau Europos Sąjunga matoma kaip lygiateisių tautų ir nacionalinių valstybių sąjunga, o ne iš anoniminių biurokratinių plytų sudėliota, neomarksistiniais klijais sulipdytą federacija. Forumo nariai teigia, kad šiandieninė Europos Sąjunga stokoja vakarietiškų, demokratiško sprendimų priėmimo ir iš tiesų europietiškų vertybių. Priešingai, juntamas didžiulis valdžios ir piliečių atotrūkis ir vienintelės, marksizmo, ideologijos įsitvirtinimas. Forumo steigėjų įsitikinimu, Europos Sąjunga išliks ir stiprės tik įveikusi šias problemas. 

Didėjant grėsmėms Lietuvos nacionaliniam saugumui ir augant profesionalių bei valstybiškai atsakingų vidaus ir išorės politikos tyrimų poreikiui numatoma surengti mokslinę-praktinę konferenciją kartu su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės ir Valstybės saugumo departamento atstovais: „Nacionalinio saugumo situacija Vakarų Lietuvoje ir piliečių įsitraukimas“, o taip pat nepatogių minčių debatus tarp Vilniaus ir Klaipėdos universiteto filosofų. Artimiausiu metu bus tęsiami Klaipėdos forumo plėtros ir Lietuvos atkūrimo šimtmečio minėjimui skirti darbai.Susiję

Mindaugas Karalius 6817554356867415822
item