Laima Valterienė. Stambulo konvencijos trūkumai

Geriausiai teorinių dalykų trūkumai matomi iš konkretaus jų pasireiškimo. Pradėkime nuo sudėtingiausios temos konvencijoje - genderizmo t...

Geriausiai teorinių dalykų trūkumai matomi iš konkretaus jų pasireiškimo. Pradėkime nuo sudėtingiausios temos konvencijoje - genderizmo teorijos įteisinimo ir to pasekmių. Aiškumo dėlei imkime ir pažiūrėkime, kas rašoma aiškiai suformuluotoje slovakų organizacijjos „Aljansas už šeimą“ peticijoje, surinkusioje daugiau nei 12600 piliečių parašų. Jos tikslas buvo priminti valstybės atstovams, kad žmonėms svarbesnės šeimos vertybės ir jie nenori, kad mokykla įteigtų vaikams, jog lytį galima pasirinkti, ar verstų spręsti nestereotipines užduotis. Peticijoje be kita ko rašoma: „Juk kas gi galėtų labiau padėti kenčiančioms moterims negu tai, kad visi mūsų vaikai mokysis atlikti nestereotipinius vaidmenis tiesiog mokykloje? Tiesa, ar jūs žinote, kad lytis – tai tik vaidmenų rinkinys ir neturi nieko bendro su jūsų gimtimi? Be šios „gilios išminties“ mes tikriausiai negalėtume apsaugoti moterų nuo smurto.

Kaip mes galėjome išgyventi tokiomis sąlygomis ištisus šimtmečius? Šių išsigalvojimų apie lytį, kurią tarsi galime pasirinkti, ratifikavimas vyko ne taip greitai, kaip jie įsivaizdavo. Tik 14 ES šalių ratifikavo šias ideologines nesąmones, todėl Europos Komisija nusprendė, kad Stambulo konvencija jas priims visos ES vardu. Tai kas, kad ji negerbia subsidiarumo principo? Tačiau mūsų piliečiai nesutinka! Stambulo konvencija – instrukcija kaip taikyti prievartą organizacijoms, padedančioms moterims. Mes dar neratifikavom sutarties, o jau dabar baudžiamos organizacijos, padedančios moterims, kenčiančioms smurtą! Tai toks jų tikslas? „Už gyvybę“ ir „Spišo katalikiška labdaros organizacija“ buvo vyriausybės paramos programoje įvertintos kaip geriausi šios srities projektai. Kol buvo gautas ES laiškas apie tai, kad jos turi būti nušalintos, nes yra tarp 105 organizacijų, pasirašiusių prieš Stambulo konvenciją. Tai ir yra ta pagalba moterims? Gėda. Mes padedame moterims, bet konvencija mums visai nepadeda. Lytis – ne tas pats kas gimtis, bet turi būti tik vaidmenų rinkiniu. Vyrų ir moterų vaidmenys skirstomi į stereotipinius ir netradicinius. Apie nestereotipinius vaidmenis jie nori pasakoti vaikams, o stereotipinius panaikinti. Kas yra stereotipas, jis tikriausiai nuspręs pats, pagal savo supratimą“.

Stambulo konvencija yra įstatymų paketas, kuris siekia visiškai arba didžiąja dalimi panaikinti smurtą prieš moteris, smurtą artimoje aplinkoje ir lyties pagrindu. Slovakai pastebi, kad dokumento ratifikavimo siekia kai kurios nevyriausybinės organizacijos, besistengiančios įteisinti ideologinį lyties kaip socialinės konstrukcijos apibrėžimą. Anot lobistų grupės, kuri nori įgyvendinti LGBT tikslus - žmonių, įvardinančių save lesbietėm, gėjais, biseksualais, transseksualais ir interseksualais teisių realizavimą, - mes turime traktuoti lytį tik socialinio elgesio pagrindu. Tokios rūšies propagandai stebėtinai atrandama pinigų. Ministerijos piktnaudžiauja mokesčių mokėtojų pinigais ir skiria milijonus tokių dalykų, kaip Stambulo konvencija, propagavimui, tame tarpe ir per įvairias NVO. 

Oficialus konvencijos tikslas yra šalinti prietarus, tradicijas ir papročius, kurie remiasi moters pavaldumo idėja bei stereotipiniais vyrų ir moterų vaidmenimis. Keliamas įpareigojimas įtraukti į oficialias mokyklines programas visais lygmenimis mokymą apie genderinės prievartos problematiką ir nestereotipinius genderinius vaidmenis, kas yra bandymas įjungti šią teoriją į valstybinę švietimo politiką. Beje, Europarlamente ne kartą stereotipiniu moters vaidmeniu pavadinta ir motinystė.

Kontrolės mechanizmas, kurį sudaro GREVIO ekspertų grupė, turi plačius įgaliojimus, kurie gali būti panaudoti vykdant spaudimą su ugdymu ir šeima susijusiose srityse. GREVIO gali tapti tokia institucija, kuri siekia politinio genderinės teorijos įgyvendinimo. Joje kalbama apie reikšmingą tėvų teisės parinkti vaikams tinkamą ugdymą apribojimą. Ši tvarka gali tapti instrumentu įgyvendinant reikšmingus mokymo programų pokyčius šioje tematikoje ir tuo pačiu gali prieštarauti keletui tarptautinių sutarčių, ginančių tėvų teisę nustatyti vaikams tinkamą ugdymą. Tačiau būtent tėvai turi prioritetinę teisę ir atsakomybę ugdyti savo vaikus. Konvencija apriboja tėvų teisę, kadangi čia valstybės įsipareigoja likviduoti visus elgesio modelius, kurie remiasi stereotipiniais vyrų ir moterų vaidmenimis ir visuose ugdymo lygmenyse įvesti tam reikalingų pagrindų mokymą. 

Dar 2013 metais slovakų ekspertai iš daugiau nei 50 organizacijų parengė gausią apžvalgą, kurioje reikalavo sustabdyti konvencijos ratifikavimą. Ten jie suformulavo keturis pagrindinius prieštaravimus: konvencijos sąvokų nevienareikšmiškumą, kišimąsi į tėvų teisę ugdyti vaikus, siekimą likviduoti papročius ir tradicijas bei nevienareikšmio kontrolės mechanizmo sukūrimą.

Kuriuos blogus papročius pateikia Konvencija? Čia minima Amnesty International statistika, kad apie 500 tūkst. moterų, atvykusių gyventi į ES iš besivystančių šalių, buvo rituališkai apipjaustytos. Anot autorių, tai sukėlė pavojų moterų sveikatai, gerovei ir savirealizacijai. Ar dėl to reikalinga Konvencija? Norėčiau pastebėti, kad minėtas ritualas lygiai taip pat grindžiamas jausmais, kaip ir pati genderizmo teorija. Kuo geresnės yra transseksualų lyties keitimo operacijos, kurios yra dar pavojingesnės? Akivaizdūs įvairių ekspertų komentarai apie pagrindinius genderizmo teorijos teiginius rodo vien tik jausminę jų prigimtį (pvz. kaip filme „Smegenų plovimas“). 

Ši konvencija išties susijusi su jausmais. Pažvelkime, kodėl Latvijos Teisingumo ministerija pareiškė apie konvencijos prieštaravimą Konstitucijai: „Latvijos Konstitucijos preambulėje pasakyta, kad „Latvijos tauta gerbia laisvės kovotojus ir okupacinės valdžios aukų atminimą.“ Todėl tauta negali priimti Konvecijos pareiškimo, kad Latvijos vyrai diskriminuoja moteris, neleisdami joms pilnai atskleisti savo potencialą. Jei nebūtų laisvės kovos dalyvių, kurie daugumoje – vyrai -, tai nebūtų ir šalies. Neįmanoma gerbti laisvės kovotojų, sakant, kad tuo pat metu jie stabdė moterų plėtrą ir taikė joms priespaudą.“

Koks ryšys tarp kaltinimo diskriminacija ir jausmų? Štai tokių pareiškimų pilna vaikams skirto seksualinio švietimo, kuris yra viena iš genderizmo teorijos dalių, spaudiniuose: „XX  a. antroje pusėje buvo įrodyta, kad lytis ir lytiškumas, lyčių vaidmenys šeimoje ir visuomenėje yra socialiniai dariniai, vyro valdžios ir galios demonstravimo, ilgaamžės lyčių nelygybės, moteriškosios lyties žeminimo ir diskriminacijos, lytinių mažumų persekiojimo rezultatas“. „Aborto pasirinkimo priešininkai siekia palaužti moterį... moters teisių gynėjams atėjo laikas drąsiai ir viešai pareikšti, kad moterys turi moralinę teisę pačios spręsti dėl aborto. Versti moterį nešioti nepageidaujamą nėštumą yra diskriminavimas... Ekonominė ir politinė valdžia yra vyrų rankose. Tai moteris daro priklausomas nuo vyrų.“ (Tai rašo du Lietuvos profesoriai). O naujausiose PSO (Pasaulio Sveikatos Organizacijos) parengtose seksualinio švietimo rekomendacijose numatytas jaunimo ugdymas „intymaus pilietiškumo“ dvasia, įtvirtinant jaunimo teisę į seksualinį pasitenkinimą ir seksualinių teisių suteikimą, kas numato „nuolatinę lyčių lygybės ir individo seksualinio savarankiškumo bei išsilaisvinimo nuo eksploatacijos ir prievartos realizaciją, ir tokių priemonių įteisinimą, kurios gina individą nuo kišimosi iš šeimos ir visuomenės pusės“. Šiai vaikų laisvei užtikrinti seksualinio švietimo programa kuria specialią struktūrą: „būtina vietinė politinė infrastruktūra, kuri užtikrins teisių gynimą ir garantuos vaikų ir jaunimo saugumą: tokių paslaugų teikimas turi būti adekvačiai finansuojamas, būti jaunimui prieinamas ir tapti jų kasdienio gyvenimo dalimi.“ (Citatos iš Europos seksualinio švietimo standartų). Šį švietimą numatyta visoje Europoje įvesti iki 2020 metų. 

Kas tai, šalininkų pritraukimas per priešiškumą? Įteigimas, kad kažkas žeminamas ir diskriminuojamas, jį siekiama palaužti, prieš jį pademonstruoti galią ir valdžią, ir visa tai esą daroma specialiai, yra patikimas raktas emocijoms ir priešiškumui sužadinti, nes čia pastebimi vien pikti kėslai. Verta žvilgtelėti į šį būdą įtikinti klausytojus, kad suprastume, kur jis veda. Jį ištobulino ir naudojo Markso - Lenino proletarų revoliucijos teorija. Anot rusų istoriko Aksiucičo, Leninas buvo genialus revoliucijos teoretikas ir praktikas. Deja, centrinis jo teorijos momentas yra prievartos idėja, jis, šiuolaikiniais terminais kalbant, buvo stipriai sociopatiškas žmogus. Jam kito žmogaus gyvybė neturėjo jokios vertės: Leninas įvedė totalaus valstybinio teroro režimą, buvo koncentracijos stovyklų autoriumi, pirmasis, liepęs šaudyti įkaitus, panaudoti cheminį ginklą prieš tėvynainius ir t.t. Vėlgi šiuolaikiškai kalbant, Markso – Lenino mokyme matomi konspirologiniai momentai: pasaulis valdomas priešiškų jėgų, specialiai siekiančių pavergti ir išnaudoti kitus, visa valdžia ir visuomeninė tvarka stovi ant melo, todėl būtina kurti naują visuomenę. Deja, anot Konspirologų tyrinėtojų, patikėję ir priėmę  šią pasaulėžiūrą žmonės pasidaro įtarūs, keičiasi jų politinės pažiūros, jie ima nepasitikėti net savo artimaisiais. Tokio žmogaus žvilgsnis mato aplink tik žemus instinktus ir egoizmą, todėl logiškai seka, kad visuomenė nenusipelno laisvės, o turi būti griežtai kontroliuojama. Nepripažįstant nekaltumo prezumpcijos, nelieka demokratijos. Taigi šis šalininkų pritraukimo būdas Konvencijoje kelia susirūpinimą.

Palikime atvirą klausimą apie moterų ir vaikų diskriminaciją, tai gali nustatyti teisės ekspertai. Tačiau negalime nematyti fakto, kad Stambulo Konvencija susijusi su prievarta. Nuo tada, kai, pavyzdžiui, Italija 2015 metais ją ratifikavo, nepaliaujamai vyksta tūkstantiniai protestai, akcijos „Stop genderizmui mokykloje“. Tėvai pasipiktino pamatę ikimokyklinukams skirtas brošiūras apie seksą ir homoseksualiai orientuotus vadovėlius mokykliniam amžiui. Patikslinsim, kad seksualinis švietimas remiasi amerikiečių seksologo A. Kinsio nuostata, kad kiekvienas vaikas turi erotinį potencialą, kurį ankstyvosios seksualizacijos būdu galima atskleisti, leidus vaikui pažinti save, suteikus jam seksualinę laisvę – ir kuo anksčiau, tuo geriau. Tad vyksta vis nuožmesnė kova tarp administracijos organų ir šeimas palaikančių asmenų ir organizacijų. Daugelio pastangų dėka pavyko pakeisti potvarkį, pagal kurį su nepilnamečiais, patiriančiais psichologinę įtampą dėl savo identiškumo ar orientacijos sutrikimo, turi dirbti Nacionalinė sanitarinė tarnyba (NST), bendradarbiaudama su LGBT. Dabar gi NST įpareigota pagrindinius kontaktus palaikyti su vaiko šeima. Siekiama, kad mokyklinės programos šiomis temomis būtų derinamos su tėvų atstovais. Beje, tai vis taikūs tėvų protestai, ko nepasakytum apie LGBT atsakomuosius protestus, ypač Vokietijoje. Apie Vokietijos tėvų protestus jau yra rašyta, ten jau atsirado ne viena „intymiai pilietiškai“ orientuota mokykla.

Dar vienas tėvų rūpestis: Europos Parlamento paruošta priimti ataskaita dėl visuomeninių transliuotojų direktyvos pakeitimo. Šiuo metu direktyva visiškai draudžia TV transliacijas, kurių turinyje esti pornografijos ir prievartos, siekiant apsaugoti nepilnamEčius nuo neigiamos įtakos. Naujoji Europos Komisijos direktyva jau leistų transliuoti tokį turinį, jei jis gali būti šifruojamas arba įjungiama tėvų kontrolė. Daugelis Europos šeimų organizacijų kreipėsi į Europos Parlamentą, kad nepilnamečiai toliau būtų saugomi nuo žalojančio turinio. Kodėl tai svarbu mums? Nes naujasis potvarkis pašalins barjerus minėtoms švietimo programoms įgyvendinti. Šiuo metu Lietuvoje joms trukdo seksualinės prievartos apibrėžimas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme. Jame nustatomi viešosios informacijos, kuri „daro neigiamą poveikį nepilnamečių psichinei sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi“, kriterijai (pvz., erotinio pobūdžio informacija laikoma tokia, kuria skatinamas lytinis geismas, siūloma lytiškai santykiauti, rodomas lytinis aktas ir t.t.) Tai svarbi norma, nes remiasi psichiatrų nustatytu faktu, jog pornografijos stebėjimas daro vaikui poveikį, tolygų patirtai seksualinei prievartai, tas poveikis pasireiškia tokiais pat potrauminiais sindromais.

Tad ar ratifikavus konvenciją pavyks išsaugoti demokratiją? Demokratijos pagrindas - informuotas susitarimas, t.y. ji grindžiama faktais, išsamia informacija ir mokėjimu susitarti. Tad, matyt, turime pasirūpinti gera informacijos sklaida, kad neapsiriktume susitardami.


Susiję

Šeimos politika 1968836912851325084
item