„Šventosios inkvizicijos“ šmėkla VU TSPMI

propatria.lt nuotrauka  Grupė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) dėstytojų ir alumnų ...

propatria.lt nuotrauka 
Grupė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) dėstytojų ir alumnų paskelbė kolektyvinį kreipimąsi į instituto bendruomenę, kuriuo smerkia profesoriaus V. Radžvilo sprendimą viešinti jį dėl pažiūrų skundusių studentų pavardes ir žiniasklaidai vėliau pateiktus šio žingsnio komentarus. 

Pasirašę dėstytojai teigia esą solidarūs su „V. Radžvilo šmeižiamais kolegomis, nes viešai dėstomos spekuliacijos jų atžvilgiu neturi jokio pagrindo“. Jų pasirašytame kreipimesi nėra nurodomas nei vienas konkretus šmeižto faktas. Dokumentą pasirašę vis dar prestižiniu laikomo instituto akademinės bendruomenės nariai taip pat pamiršta, jog šmeižtas yra baudžiamas ir todėl kaltinimus šmeižtu būtina pagrįsti. Pasirašiusieji taip pat skelbia manantys, kad prof. Radžvilo netinkamas „euroskeptiškas“ pažiūras skundusių studentų paviešinimas buvo neetiškas elgesys. Demokratinėje ir teisinėje valstybėje šmeižto ir kitokio neetiško elgesio faktai turi būti įrodomi akademinės etikos institucijose, prireikus – ir teisminiu keliu. Šito nebuvo padaryta. Tačiau nesant ar nesiekiant etiškumą vertinančių institucijų išvadų, aukščiau jų iškeliama sava nuomonė.

Buvusi TSPMI administracijos darbuotoja Giedrė Ona Biržytė socialiniuose tinkluose paskubėjo pasidalinti džiugia žinia, kad jai kartu su TSPMI dėstytojais pasirašius šį kolektyvinį raštą „artėja šventoji inkvizicija“. Tai iškalbingas prisipažinimas, išsklaidantis daug abejonių dėl šio keistai nedalykiško kreipimosi pobūdžio ir tikslų.   

Tai, kad inicijuojant ir skelbiant kreipimąsi buvo ignoruojami teisinės valstybės principai ir akademinio gyvenimo etinės normos, atrodo itin keistas politologų akademinės bendruomenės narių elgesys. Logiškai suprantamas toks kreipimosi tekstas tampa tik darant prielaidą, kad žodžiai „artėjanti šventoji inkvizicija“ nėra tik vaizdinga metafora, o greičiau savaip suprastą pilietinę pareigą atlikusios buvusios instituto darbuotojos nebūtinai sąmoningai, tačiau autentiškai perteiktos tikrosios kreipimosi nuostatos bei siekiai. Dalykiškai neargumentuotas ir į kolektyvinės nuomonės autoritetą mėginantis apeliuoti raštas iš tiesų yra ne kas kita, o mūsų dienų inkvizicija, kad ir kuo jį laikytų kiti jį pasirašiusieji. 

Tenka apgailestauti, kad VU TSPMI vadovybė, iki šiol nesugebėjusi pripažinti politizuoto studentų prašymo dėl V. Radžvilo paskaitų pobūdžio, savo institucijos informaciniais kanalais platindama žemiau pateikiamą dėstytojų „šventosios inkvizijos“ kreipimąsi, faktiškai išreiškia nebylią paramą jo teiginiams. Lygiai taip pat instituto administracija reagavo į 2012 m. žiniasklaidoje paskelbtą  šiuo metu institute nebedirbančio doc. Klaudijaus Manioko straipsnį. Jame prof. V. Radžvilas vadintas pseudomokslininku, apkaltintas radikalios dešinės paranoja, tačiau tekstas vis tiek paskelbtas VU TSPMI tinklaraštyje ir nepaisant daugiau nei 150 studentų pasipiktinimo nesusilaukė jokio instituto administracijos vertinimo.

Kita vertus, sutinkant su pasiūlytu „šventosios inkvizicijos“ vaizdiniu, prof. V. Radžvilui neišvengiamai tenka atsakovo „šventosios inkvizicijos“ teisme vaidmuo.  Kaltinamosios bylos inkvizicijos teismuose buvo nagrinėjamos remiantis  griežtai reglamentuotomis teisinėmis ir procedūrinėmis normomis. Tai neabejotinai geriau nei tokių normų nevaržomas „bylos nagrinėjimas“ XX a.  komunistinio NKVD rūsiuose, kuriuos niūriai primena ir asociacijas kelia pats TSPMI darbuotojų kreipimosi pasirašymo būdas ir jo signatarų sąrašas. Tęsiant liūdniausias sovietmečio tradicijas, kai būdavo rengiamos „darbo žmonių spontaniško pasipiktinimo ir smerkimo“ kampanijos, šį kreipimąsi taip pat pasirašė ir pasipiktinimą prof. V. Radžvilo „neetišku elgesiu“ išreiškė daug jo paskaitų niekada neklausiusių, TSPMI nedirbančių ir nesimokančių bei profesoriaus apskritai nepažįstančių asmenų. 

Kaip vertindami TSPMI studentų skundą dėl Radžvilo „euroskeptiškų“ pažiūrų pastebėjo Kovo 11-osios Akto signatarai Aloyzas Sakalas ir Bronislovas Genzelis, kalbininkė Jūratė Laučiūtė ir kiti žinomi sąjūdiečiai tokie skundai primena neostalinizmo laikus ir garsiuosius 1958-ųjų studentų skundus prieš profesores Meilę Lukšienę, Vanda Zaborskaitę ir Ireną Kostkevičiūtę dėl jų paskaitose pažangių studentų jaučiamos „nacionalizmo dvasios“. Tolesnė TSPMI administracijos ir dėstytojų kolektyvo laikysena parodys, ar į tą pačią studentų gretą stoja ir dėstytojų užkurta „inkvizicija“.

VU TSPMI „inkvizitorių“ kaltinamoji išvada su teisėjų parašais:
  
KREIPIMASIS 

Į VILNIAUS UNIVERSITETO TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTO BENDRUOMENĘ

Vilnius, 2017 m. liepos 18 d.

Mes, žemiau pasirašiusieji, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) bendruomenės nariai,
- reaguodami į prof. Vytauto Radžvilo išsakytus viešus komentarus žiniasklaidoje apie TSPMI administracijos sprendimus, kolegas dėstytojus ir studentus;
- skatindami VU TSPMI bendruomenės solidarumą, atvirumą ir pasitikėjimą

kreipiamės į VU TSPMI studentus, alumnus, dėstytojus ir administraciją:
- manome, kad akademinė laisvė, mokslo ir studijų įvairovė ir akademinės bendruomenės narių tarpusavio pasitikėjimas yra svarbiausi universitetinio gyvenimo principai;
- gerbiame ir pripažįstame visiškai teisėtą Europos studijų programos studentų, kaip ir visų kitų VU TSPMI vykdomų programų studentų teisę kreiptis į VU TSPMI programų komitetus bei kitas VU TSPMI struktūras su pasiūlymais ir vertinimais dėl studijų kokybės, konkrečių kursų statuso ar kitų iškilusių problemų studijų procese;
- manome, kad studentų prašymų VU TSPMI paviešinimas, sudarant sąlygas psichologiniam spaudimui nuomonę pareiškusiems studentams yra grubus VU TSPMI etikos nuostatų pažeidimas, taip buvo pažeista ir studentų teisė saugiai ir nevaržomai dalyvauti studijų procese, sudarytos sąlygos supriešinti VU TSPMI bendruomenę ir skatintas bendruomenės vidinis nepasitikėjimas;
- remiame VU TSPMI administracijos ir programų komitetų pastangas užtikrinti kuo aukštesnę studijų proceso kokybę, nuolatines pastangas atnaujinti studijų programas, nuostatą reaguoti į studentų bei dėstytojų išreiškiamą nuomonę ir spręsti studijų proceso problemas laikantis nešališkumo principo;
- pasitikime VU TSPMI kolegų aukšta kompetencija, jų gebėjimu į studijų procesą įtraukti naujausias žinias, mokslinių tyrimų rezultatus, neabejojame aukšta jų vykdomų tyrimų ir dėstymo kokybe;
- nepritariame viešiems konkrečių Instituto bendruomenės narių užsipuolimams. Solidarizuojamės su V. Radžvilo šmeižiamais kolegomis, nes viešai dėstomos spekuliacijos jų atžvilgiu neturi jokio pagrindo.

Kviečiame VU TSPMI bendruomenę ir toliau mūsų bendrą akademinį gyvenimą remti įsiklausymo, akademinių diskusijų ir pasitikėjimo vieni kitais principu.

Marijuš Antonovič
Prof. Natalija Arlauskaitė
Monika Baltrušaitytė
Tadas Balza
Doc. dr. Egidijus Barcevičius
Marijus Bernatavičius
Giedrė Biržytė
Rūta Daktariūnaitė
Doc. dr. Justinas Dementavičius
Doc. dr. Liutauras Gudžinskas
Doc. dr. Dovilė Jakniūnaitė
Prof. Tomas Janeliūnas
Dr. Dovilė Jonavičienė
Dr. Laurynas Jonavičius
Tautvydas Juškauskas
Sabina Kubekė
Dr. Nerijus Maliukevičius
Simona Merkinaitė
Prof. Vitalis Nakrošis
Izabelė Nebilevičiūtė
Marija Norkūnaitė
Guoda Paužaitė
Doc. dr. Nerija Putinaitė
Prof. Ainė Ramonaitė
Andrius Romanovskis
Lina Saulėnaitė
Doc. dr. Deividas Šlekys
Žilvinas Švedkauskas
Agnija Tumkevič
Romas Turonis
Jogilė Ulinskaitė
Vilma Vaitiekūnaitė

Susiję

Vytautas Radžvilas 4887212375640689242

Rašyti komentarą

22 komentarai

Anonimiškas rašė...

O paskutinė pasirašiusioji Vilma Vaitiekūnaitė yra VU TSPMI bendruomenės narė ? Ir čia ta pati kuri ilgisi Rusijos ir sveikino sovietų karius ??? Na tai tada viskas aiškus, kas inspiruoja prof. Radžvilo išgujimą iš TSPMI. Daugiau apie tai: http://tv.lrytas.lt/zinios/lietuvos-diena/2017/06/20/news/jaunoji-socialdemokrate-sveikina-sovietu-karius-ir-ilgisi-ruisijos-1735034/

Nežiniukas rašė...

Labai įdomi "inkvizitorių" nuosprendžio dalis:

"buvo pažeista ir studentų teisė saugiai ir nevaržomai dalyvauti studijų procese".

Iki šio laiko nežinojau, kad skundų rašymas yra studijų proceso dalis.

Anonimiškas rašė...

Vadinasi, studentams gėda, jei dėl viešumo jaučiasi nesmagiai. Radžvilas ir Jokubaitis - tai dėstytojai, kuriems būsiu amžinai dėkinga. O kai kurių pasirašiusiųjų būtent šį kreipimąsi pavardės ir nustebino, ir nuliūdino.

Ir kur čia prof. Radžvilas ką apšmeižė? Kažką praleidau?

Anonimiškas rašė...

Nusebino, kad šalia liberalios, tautos nemylinčios Putinaitės pavardės yra ir A. Ramonaitės pavardė. Apie A. Ramonaitę buvome geresnės nuomonės. Kritinėse situacijose atsikleidžia žmogus - ar palaikyti nekaltai puolamą kolegą , ar pataikauti dekanatui ir rektoratui?

Anonimiškas rašė...

be prof. Radžvilo ir Jokūbaičio TSPMI taptų eilinė profesinė mokykla. Ar to nesuvokia skundikai euroentuziastai ir juos remiantį raštą pasirašę dėstytojai?. Dėl Ramonaitės- maniau, kad jai, kuri dalyvauja folkloriniuose renginiuose , tautinis drabužis reiškia daugiau nei tik paprastą apsiaustą

Anonimiškas rašė...

Radzvilas neseniai pareiske, kad prof.Arlauskaite, beje pasirasiusi si kreipimasi, apsigyne disertacija is Jesenino kurybos, todel yra nekompetentinga. Arlauskaite viesai paneige tokia informacija. Sitas straipsnelis propatrijoje, kaip ir visi kiti sia tema, anoniminis. Nors pirmasis buvo labai radzviliskas. Velesni - akivaizdziai Sinicos stiliaus. Atrodo, abi puses naudoja idiotiskus sovietinius budus santykiams aiskintis. Prisiziurejau tokiu ankstyvojoje jaunysteje. Net kartu kaip slykstu. Pakartosiu - abi puses. Vertos viena kitos.

Nežiniukas rašė...

Šiaip daktaro disertaciją N. Arlauskaitė apsigynė iš filologijos srities.

Gal tamsta galėtumėte įvardinti, kokia disertacijos tema buvo nurodyta V. Radžvilo informacijos paneigime?

Pikc Kažinkavičius rašė...

Cha, aštuntąją Tamstos nurodyto vaizdo įrašo sekundę aiškiai matosi, kad šita rasiejos gerbėja savo nuotrauką pederastine "kastruota vaivorykšte" pasidabinusi. O juk būtent šitai "europinei viartibei" besipriešinantys dažnai "rusū agentajs" apšaukiami. :D

Pikc Kažinkavičius rašė...

Štai, kokią info radau: "Natalija Arlauskaitė – literatūros, kino ir vizualumo tyrinėtoja, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė, kino teorijos darbų vertėja. Dabartinis interesų laukas – vizualumo teorija, istorinės vaizduotės formos, ilgalaikio naikinimo ir nykimo refleksija kine ir dailėje. Knygų Hermetinio teksto analizė: Velimiro Chlebnikovo tekstų semantinės erdvės struktūra (2005), Trumpas feministinės kino teorijos žinynas (2010), Savi ir svetimi olimpai: ekranizacijos tarp pasakojimo teorijos ir kultūros kritikos (2014) autorė. Kino teorijos serijos Kino raštai (leidykla „Mintis“) sudarytoja." (http://lkti.lt/athena/pdf/9/9.Apie.autorius.208-213.pdf). O čia (http://www.tspmi.vu.lt/lt/destytojai/natalija-arlauskaite-76) jos publikacijų sąrašą galima pasižiūrėti.
Vis dėlto, reikia pripažinti, kad, panašu, V. Radžvilas suklydo - ji disertaciją rašė ne apie Jesenino, bet apie kito poeto - Chlebnikovo kūrybą: "Velimiro Chlebnikovo tekstų semantinės erdvės struktūra" (http://www.mokslas.mii.lt/mokslas/SRITYS/duom00.php?pav=A&sritis=H)
Antra vertus - gi ji TOKĮ progresyvų kursą dėsto ("Feminizmas: tekstai ir praktikos"), tad prie jos iš principo negalima kabinėtis! :D

Anonimiškas rašė...

Ne ta mintis svarbi. Nekompetentinga, nes apsigyne disertacija is Jesenino (arba Bachtino) kurybos. Stai kur perlas. Radzvilas moka blogai kalbeti apie zmones. Lengvai ir paprastai. Kiek teko susidurti - neeilinis eruditas ir tiek pat nemaloni asmenybe.

Pikc Kažinkavičius rašė...

A, supratau - "jautriems progresyvams" būtina sukurti "saugumo zonas", o jiems "nemalonias asmenybes" reiktų išmesti iš darbo - kad diskomforto nekeltų. :D
O dėl "minties svarbumo" - viskas labai paprasta: pažiūri, iš ko savo mokslinį darbą rašė (t.y. kokia jos kompetencijos sritis) ir ką dėsto - ir darai išvadas. Tai nėra "blogas kalbėjimas apie žmones". Radžvilas nesakė, kad ji APSKRITAI nėra kompetentinga - poezijos analizėje, ko gero, ji tikrai "kieta" būtų. Ai, ir dar "feminizmo moksle" - kas, ko gero, ir yra svarbiausia šitoje "progresyvėjančioje" kontoroje. ;)

Anonimiškas rašė...

hmmm... kad jau taip, tai tuomet ką gi... Skaitome pareiškimo citata: ,,Solidarizuojamės su V. Radžvilo šmeižiamais kolegomis...'' Toumet malonėkite pateikti šmeižto faktų, priešingu atveju už viešai išsakytą kaltinimą be įrodymų, žeminantį žmogaus garbę, oruma, prestižą, akademinį statusą... ką tokiu atveju numato Lietuvos įstatymai?

Anonimiškas rašė...

Tai ką jau tas tautinis drabužis reiškia? Pirmąkart girdžiu...

Anonimiškas rašė...

Ramonaitė labai teisingas žmogus. Nevarykit.

Anonimiškas rašė...

Vis tik keista, kad pasirašiusieji ir pasirašiusios šitą pareiškimą nepagalvoja, kad taip tik skatina įtampą akademinėje visuomenėje. Dar daugiau - paskutinių savaičių įvykiai aiškiai rodo, kad prof. V.Radžvilas daug ką mato teisingai. Ir jis anaiptol nėra joks ,,eruoskeptikas'', o priešingai - tikras eurooptimistas, nes akivaidu, kad savo pastabomis prof. V.Radžvilas linki Europai tik gero. Šv. Augustinas sako: ,,Jei blogai myli - nekenti; jei gerai nekenti - myli.'' O tarp pasirašiusių turėtų būti ir tokių, kurie kasdien analizuoja tarptautinius įvykius - kaip tik tai ir stebina, kad tokio instituto, kaip VU TSPMI specialistai neįžvelgia naujųjų tendencijų ir besikeičiančio jėgų santykio tarptautinėje arenoje.

Pikc rašė...

Dar viena istorija: J. Laučiūtė parašė straipsnį (http://lzinios.lt/lzinios/Komentarai/pirmyn-i-praeiti-/247750), kuriame kritiškai įvertino chunveibinišką praktiką VU TSPMI. Nežinau, ar ir čia buvo koks "danosas", ar ne, bet lzinios.lt po to su ja nutraukė sutartį. Info pasirodė viename komentare po straipsniu (":Pasirodžius Jūratės Laučiūtės komentarui apie TSPMI vadovybės vieksmus, siekiant išmesti iš darbo už "neteisingas" pažiūras prof. Radžvilą, lzinių vyr.redaktorius Ramūnas Terleckas nutraukė su Jūrate Laučiūte autorinę sutartį. Daugiau jinai nepageidaujama Lietuvos (???) žiniose."), o autorė šią info patvirtino (“Mielieji mano komentarų komentuotojai. Neberašyti į “LŽ” - ne mano vaikiškas kaprizas,
o vyr. redaktoriaus sprendimas. Jūs patenkinti?”). Įdomus faktas - R. Terleckas yra žymiojo kovotojo prieš bolševikinę diktatūrą A. Terlecko sūnus. Kartojasi prof. A. Liekio ir jo sūnaus Šarūno istorija?

Anonimiškas rašė...

J.Laučiūtės straipsnis publikuotas prieš keletą dienų. Negi ir R. Terleckas nepagalvojo, kad D.Trumpo vizitas į Lenkija, prieš vykstant į G20 susitikimą Hamburge, yra aiškus ženklas? Ir kaip tik dabar, kuomet paaiškėjo ES biurokratų priešiškumas sankcijoms Rusijai, o Lietuvos prezidentė D.Grybauskaitė išsakė paramą JAV, o ne ES pozicijai - ir mūsų oponentams dabar turėtų aišku, kad prof. V.Radžvilas savo įžvalgomis yra teisus, todėl ir J.Laučiūtei tikrai nėra ko nusiminti, nes situacija pamažu keičiasi mūsų naudai. Jokiu būdu nereikia pasiduoti psichologiniam spaudimui - visokiausiems raštiškiems išpuoliams, nutrauktoms sutartims ir panašiai. Pamažu atsiranda galimybės ruoštis teisiniams procesams dėl minties laisvės.

Anonimiškas rašė...

Gėda su šitais pasirašiusiais smirdukais vienoj įstaigoj dirbti

Anonimiškas rašė...

Moralumo aspektas, arba, kaip kad Jūs pasakėte - ,,gėda'' yra viena, tačiau turint omeny tai, kad prof. V Radžvilo įžvalgos apie ES teisingos, iškart dar vienas svarbus klausimas: ar galima pasitikėti tų žmonių profesine kompetencija? Kaip tik jie pirmieji turėjo atkreipti dėmesį į stiprėjančias negatyvias tendencijas, apie tai turėjo būti inofrmuojami jų studentai, o taip pat - ir Lietuvos visuomenė, kadangi visada reikia žinoti, kokia yra reali situacija. O jeigu tokioje vietoje dirbančių žmonių darbu negalima pasikliauti, tai ko bus išmokyti studentai? Kokie jie bus savo srities specialistai? Kaip vėliau bus formuojama Lietuvos vidaus ir užsienio politika? Pagaliau tokių paraiškų rašymas yra blogas pavyzdys studentams. Universitetas privalo objektyvių žinių šaltinis ir garbingo, doro elgesio pavyzdys, o ne intrigantų buveinė.

Justinas rašė...

Neteisingi šie Radžvilo interviu teiginiai:
1. "kai iš TSPMI vadovo posto pasitraukė vienas jo kūrėjų profesorius Raimundas Lopata, .institutą užtvindė nekvalifikuoti, nieko bendro su politikos mokslais neturintys leftistai". Pirma, Lopatos laikais kairiųjų pažiūrų dėstytojų buvo panašiai, jei ne daugiau. Antra, "užtvindė" yra Instituto vardą tam tikrų žmonių akyse diskredituojantis pareiškimas - to nebuvo.
2. "Susidarė tam tikra grupelė, kuri bet kokia kaina nori mane išstumti iš instituto." - nepažįstu nei vieno dėstytojo, kuris ant savo galvos norėtų užsikrauti šį vargą
3. "Netrukus sužinojau, kad instituto vadovybė patenkino studentų prašymą mano paskaitų kursą iš privalomojo pakeisti į pasirenkamąjį." - studentų skundas buvo svarstomas Europos studijų komitete (ne administracijoje), kuriame dalyvavo ir profesorius Radžvilas. Kiek žinau iš Gudžinskos, rodos, buvo prieitas kompromisas, su kuriuos sutiko ir profesorius. T.y. suteikti galimybę pasirinkti šį kursą visiems magistro studijų studentas (kai jis tapo privalomas, t.y. prie metus, jį galėjo lankyti tik Europos studijų studentai).
4. "Kitais metais vyks dėstytojų atestacija. Jai turi įtakos ir studentų nuomonė." - atestacijos tvarkoje VU nėra nurodoma atsižvelgti į studentų nuomonę.
5. kaip "grupė" minimi Maniokas ir Skusevičius - nei vienas iš jų ne(be)dirba Institute. Tai, kad panelei Galkytei darė įtakos Maniokas, yra tiek pat pagrįstas kaip teigti, kad iš Instituto sociologijos teorijos dėstytojų pašalinant Repečkaitę ar Arlauskaitę svarbiausias buvo Radžvilas, kuris veikė per Sinicą. Abiem atvejais, manau, tiesiog "jaunimas su iniciatyva".
6. "tokia fantastinė programa „Politika ir medijos“ buvo sukurta specialiai Natalijai Arlauskaitei, kuri disertaciją apsigynusi iš Sergejaus Jesenino poezijos." - nei Arlauskaitė rašė apie Jeseniną, nei Politika ir medijos yra tik jai.
7. "Instituto vadovas Ramūnas Vilpišauskas, mano galva – bevalis, nors mano atžvilgiu stengiasi išlikti korektiškas ir neutralus." - šį frazė ne ką negersnė už teiginius apie "egomaniakizmą" ar "šventąją inkviziciją". tiesa, yra skirtumas - pastarosios yra facebooko aistrų padarinys, o pirmoji pateikta nacionaliniam transliuotojui.
8. "Nenorėčiau savęs sureikšminti, bet be mano paskaitų tas institutas liktų proftechninės mokyklos lygio aukštąja partine mokykla, kuri išleidžia tokius pat šaunuolius, kurie išeidavo iš mokslinio komunizmo ar komunistų partijos istorijos katedrų." - nenorėčiau susireikšminti, bet joks mintinis eksperimentas man neleidžia įsivaizduoti, kaip tai suderinama su VU Akademinės etikos punktu 2.3 ir žmogiška pagarba savo kolegoms apskritai.

Pikc rašė...

Ar gerai supratau, kad, pagal 5-ą punktą, nebedirbantys institute veikėjai instituto studentams tiesiog iš principo negali turėti jokios įtakos?
Va, dėl 6-o punkto iš dalies pritariu, nes ta moterėlė tikrai disertaciją gynėsi ne iš Jesenino, bet iš kito ruso - Chlebnikovo poezijos. Skirtumas, be abejo, esminis. ;)

Anonimiškas rašė...

30 sidabrinių ir 33 savo kolegos išdavikai. Be ne, reikia pastebėti, kad sovietų laikais "stukačiai"(informatoriai) nebūdavo viešinami. Taip ir prieš tai surašyto skundo autoriai yra suglumę, kad juos paviešino. Jei, iš tikrųjų, ketinama tobulinti studijų vyksmą (procesą), tai yra darytina atvirai, kolegiškai, tarpusavyje draugiškai ir dalykiškai pasitariant. O čia, iš studentų pusės savo esme yra negeras siekis nustumt dėstytoją, be ne, kaip ir kolegų (?) dėstytojų savo kolegą į pašalę.

item