Bronislovas Genzelis: „TSPMI studentų skundas primena neostalinizmo laikus“

Kovo 11-osios Akto signataras Bronislovas Genzelis kreipėsi į VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorių Ramūną Vi...

Kovo 11-osios Akto signataras Bronislovas Genzelis kreipėsi į VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorių Ramūną Vilpišauską dėl prof. Vytauto Radžvilo persekiojimo. Skelbiame B. Genzelio laišką ir R. Vilpišausko atsakymą.

***

B. Genzelio laiškas:

Tarptautinių santykių ir politinių mokslų instituto direktoriui Ramūnui Vilpišauskui

Su siaubu Propatria.lt perskaičiau, kas vyksta Jūsų Institute. Jie primena gūdžius neostalinizmo laikus. Nesunkiai įžvelgiamos paralelės.

1958 metais keli studentai, inspiruoti Jono Bielinio, parašė LKP CK laišką (jį aptikau, atgavus Nepriklauomybę, archyve), teigiantį, kad jie nenori klausytis nacionalistų skaitomo lietuvių literatūros istorijos kurso. Sureaguota greitai: katedros vedėja M. Lukšienė, dėstytojos V. Zaborskaitė, I. Kostkevičiūtė buvo atleistos iš darbo (1988 metais jos stovėjo prie Sąjūdžio ištakų). Siūlau Jums susirasti tą skundą ir palyginti su Jūsų ES aktyvistės ir jos bendraminčių laišku, rašytu Jums (argumentacija ta pati). Jūs taip pat operatyviai sureagavote. Man iš tokios reakcijos atrodo, kad studenčių pagalba ruošiama dirva prof. V. Radžvilo atleidimui. Kita vertus, Jūs čia pasireiškėte kaip nuoseklus „reformatoriaus“ Steponavičiaus sekėjas: „studentai geriau žino, ko jiems reikia“. Kam tada reikalingi dėstytojai? Ar ne geriau būtų įteisinti diplomų pardavimą?

V. Radžvilą pažįstu daugelį metų. Buvau jo kandidato disertacijos vadovas. Jam visada buvo svetimas bet koks konformizmas, kosmopolitizmas (dabartinis jo atitikmuo - globalizmas). Jis tada mąstė apie galimybę atkurti Lietuvos valstybingumą. Pasirodo, atkurtoje Lietuvoje jo kai kam nereikia. To neslepia kai kurie Jūsų dėstytojai, visaip dergdami tiek 1918 m. vasario 16 d. Akto ideologus, Basanavičių pavadindami „psichiniu ligoniu“, Vincą Kudirką, mūsų Himno autorių, - „nevykėliu“, o Justiną Marcinkevičių - vieną iš Sąjūdžio ideologų - kolaborantu, dirba Jūsų Institute. Ar nesididžiuojate tuo?

V. Radžvilas aktyviai dalyvavo kuriant Sąjūdį, 1988 m. birželio 3 d. išrinktas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu, o Steigiamajame suvažiavime - Sąjūdžio Seimo Tarybos nariu. Jis ryškiausias Lietuvos filosofas, geriausias Vakarų filosofijos žinovas. Be to, jis karštai myli savo Tėvynę, trokšta, kad Lietuva būtų laisva ir Nepriklausoma. Dėl šių savybių jis ir nepakenčiamas beasmenių žmogelių.

Negalima likti abejingam, kai bandoma susidoroti su Nepriklausomybės šaukliais.

Su pagarba
Bronislovas Genzelis,
Kovo 11-osios Akto signataras

***

R. Vilpišausko atsakymas:

Sveiki,

dėkui už žinutę. Suprantu, kad kartais žmonės taip įsijaučia į idėjines kovas, kad suasmenina jas ar imasi referencijų į praeitį ar kitus nesusijusius su svarstomais klausimais dalykus. Tokių atvejų esu matęs ir JAV bei kitų šalių universitetuose, tik referuojama tada ne į sovietinę praeitį, o į rasizmą, kolonializmą ar perdėtą politinį korektiškumą, priklausomai nuo šalies praeities, konteksto ir konkrečių žmonių.

Bet jei vertintume ne retorines priemones, o faktus, tai aš sprendimą dėl Jūsų minimo kurso dėstymo matau kaip įprastą studijų kokybės valdymo sprendimą, reaguojant į studentų vertinimus. Šis kursas praėjusiais mokslo metais iš pasirenkamo buvo padarytas privalomu Europos studijų magistro programos studentams. Pasibaigus semestrui absoliuti dauguma jų kreipėsi dėl kurso kokybės, tas kreipimasis buvo apsvarstytas studijų programos komitete dalyvaujant ir studentų atstovei, ir dėstytojui. Įvertinus išsakytus argumentus buvo nuspręsta kursą iš privalomo vėl padaryti pasirenkamu. Beje, nemanau, kad galimybė šį kursą siūlyti visų institute esančių šešių magistro programos studentams vietoje jo privalomo dėstymo vienos programos studentams, mažina kurso prieinamumą.

Institute įprasta reguliariai vertinti visus dėstomus kursus ir, atsižvelgiant į studentų vertinimus, prašyti dėstytojų sureaguoti į juos. Šia prasme nėra privilegijuotų kursų ar „neliečiamųjų“, visiems taikomi tie patys kriterijai. Tai praktika, perimta iš geriausiai pasaulyje vertinamų Vakarų universitetų. Manau, kad atsakingas požiūris į studentų vertinimus bei studentų kaip pilnavertės instituto bendruomenės dalies traktavimas lemia tai, kad TSPMI yra studentų vertinamas kaip geriausias VU padalinys studijų kokybės ir studijų aplinkos prasme. Žinoma, taip pat rimtai žiūrime ir į išorės ekspertų, vertinančių mūsų studijų programas, komentarus bei kolegų dėstytojų nuomones. Nuolat ieškome tinkamiausio kiekvienos programos dalykų tinklelio, o tokių paieškų ir iš jų kylančių pokyčių tikslas – studijų kokybės stiprinimas.

O svarbiausias faktas – akademinė laisvė kartu su pagarbos kitiems ir atsakomybės principais nėra vien formalūs dalykai, surašyti instituto strateginiame plane. Aš asmeniškai ir mano kolegos administracijoje akademinės laisvės puoselėjimą laikome esminiu universitetinės bendruomenės darbo principu. Iš akademinių ginčų ir ypač dominuojančių idėjų kvestionavimo ir atsiranda tikras akademinės bendruomenės gyvybingumas ir idėjų sklaida tarptautinėje mokslo erdvėje. Kaip minėjau, tai nėra trafaretinės frazės, aš pats tuo asmeniškai tvirtai tikiu. Turimų išteklių ribose palaikome mūsų bendruomenės narių inciatyvas svarstyti Lietuvos visuomenei aktualius klausimus, nevengdami jokių temų, palaikome pastangas dalyvauti tarptautinėse konferencijose ir publikuotis tarptautiniuose akademinės bendruomenės vertinamuose leidiniuose.  Ir jei pasižiūrėtumėt, kas dėsto institute, kokie renginiai pas mus vyksta, kas juose dalyvauja ir kokius argumentus pristato, kokie tyrimai publikuojami, neabejotinai pamatysite idėjinę ir metodologinių prieigų įvairovę.

Pagarbiai

Prof. Ramūnas Vilpišauskas
Director/Direktorius
Institute of International Relations and Political Science/
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas,
Vilnius University/Vilniaus universitetas


Susiję

Ugdymo politika 8921500273083651587

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2017-07-21 14:30

  Pagarba Sigantarui, gerb. prof. V.Genzeliui už patriotišką ir sąžiningą poziciją.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Reik pasakyt, šlykštoka skaityti vogravimus apie "studijų kokybę", "akademinę laisvę" ir "dominuojančių idėjų kvestionavim[ą]", kai eurosajūzo kontoros veikėjos suorganizuotų homsomolo aktyvistų skunde
  aiškiai nurodytos IDEOLOGINĖS siekiamo V. Radžvilo "išėdimo" priežastys - "euroskeptiškos pažiūros". B. Genzelis čia 100 proc. teisus - paralelės akivaizdžios.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2017-07-21 14:59

  Tiesą sakant, šis įvykis labai padidino susidomėjimą prof. V.Radžvilo kursu. Pagrindinis argumentas - kodėl prof. V.Radžvilo kurso statusas pakeistas tik 9 studentų paraiškos pagrindu? Beje, ar gali studijų kokybe skųstis pirmakursiai? Čia reikėtų gerai išstudijuoti Universiteto Statutą. Ar tikrai ,,absoliuti dauguma'' studentų, kaip sako R.Vilpišauskas, kreipėsi dėl prof. V.Radžvilo kurso kokybės? Jeigu taip - tuomet tegul būna pateiktas ir studentų kreipimosi tekstas. Beje, jeigu ,,akademinė laisvė'' - R.Vilpišausko terminas - suteikia teisę keleto studentų prašymo pagrindu keisti profesoriaus paskaitų kursą, taip ji lygiai taip suteikia laisvę keleto darbuotojų arba studentų paraiškos pagrindu keisti ir fakulteto vadovo statusą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. To prašymo tekstas čia: http://www.propatria.lt/2017/07/vu-politikos-mokslu-institute-kova-su.html

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2017-07-21 15:17

   Ačiū už nuorodą, butinai perksaitysiu keleta kartų. Puolimas prieš prof. V.Radžvilą suformuluotas Guillaume Nogaret stiliumi - nieko nuostabaus, kad šis teisinininkas gavo tokią pravardę.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2017-07-21 18:27

   Gerb. Pikc, R.Vilpišausko atsakyme yra tokia frazė: ,,Pasibaigus semestrui absoliuti dauguma jų kreipėsi dėl kurso kokybės...'' - būtų įdomu perskaityti tos ,,absoliučios daugumos'' kreipimąsi. Kaip suprantu, tas ,,daugumos'' kreipimasis, kuris, sprendžiant iš įvykių chronologijos, yra parašytas anksčiau ir šis, kurį pasirašė tie 9 studentai ir kurio nuoroda Jūs pateikįte, yra du skirtingi dokumentai. Domina būtent ,,absoliučios daugumos'' pateikto prašymo originalus tekstas.

   Panaikinti
  4. Gerb. Anonimiškas,
   ne, tai tas pats kreipimasis. Kiek suprantu, tą kursą turėjo lankyti 10 pirmakursių studentų, ir sajūzo kontoros mergelė suorganizavo kitus 8 pasirašyti tą raštą - todėl ir "absoliuti dauguma" (9 iš 10). Man, asmeniškai, įdomus kitas klausimas - kam užteko drąsos atsispirti spaudimui ir nepasirašyti? ;)

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2017-07-22 08:19

   Ne, čia tas pats tekstas, nes jį pasirašė 9 iš 10 pirmojo magistro kurso "Europos studijos" studentų, lankiusių prof. V. Radžvilo kursą. Nereikia maišyti su pirmuoju bakalauro kursu, kuriame studijuoja apie 150 studentų ir niekas nesikreipia dėl V. Radžvilo kurso "netinkamumo". Atrodo, tik praeitais ar užpraeitais metais tokia veikėja N. Rekašiūtė, organizavusi ir verktinių akciją, kreipėsi dėl V. Radžvilo "homofobijos" į administraciją, bet tuomet berods nieko nepasiekė, turbūt skundas buvo per akivaizdžiai ideologinis, o čia bent kažkiek dar maskuojama.

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2017-07-22 17:35

   Svarbu ne tik tai, kam pakako drąsos ir supratimo nepasirašyti I.Galkytės paskvilio, bet ir pats faktas, kad toks išvis žmogus atsirado. Tai primena fragmentą iš Evangelijos pagal Luka, kuomet Kristus, pagydęs dešimt raupsuotųjų, pamato, kad Jam padėkoti ir Jį pagarbinti ateina tik vienas. ,,Jėzus paklausė: ,,Argi ne dešimtis pasveiko? Kur dar devyni?'' ( Lk 17, 17)

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2017-07-24 11:05

   Kiek žinau iš FB diskusijų, nepasirašė toks Dovilas Petkus, kurio straipsniai ir šioje svetainėje skelbiami.

   Panaikinti
  8. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  9. Anonimiškas2017-07-24 20:09

   Gal ir nelengva, bet yra patarlė - ,,Mažas kupstas didelį vežimą verčia.''

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2017-07-21 15:55

  Su tokiais studentais nebūtume turėję Sąjūdžio.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2017-07-21 19:20

  Na ir "atžalynas" išaugo nepriklausomoje Lietuvoje. Ponas Vilpišauskas juk turėtų suprasti, jog yra atsakingas už TSPMI įvaizdį. Dabar jis stoja susidorojančiųjų su Radžvilu pusėn, tapę savarankiškais, šitie "pavlikai" doros kitus žmones. Ir vėl atsidursime naujoje imperijoje. Ir nereikia apsimetinėti, kad nesupranta palyginimo su stalinistiniais laikais. Panašumas AKIVAIZDUS.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Paantrinsiu jau kažkieno minėtai nuomonei - šlykštu skaityti Vilpišausko sapaliojimus apie "studijų kokybę" ir "eilinę procedūrą", kai 1. Studentų prašyme aiškiai pabrėžiamos pasaulėžiūrinės/ideologinės skundo priežastys - "euroskeptiškos profesoriaus pažiūros" 2. TSPMI administracija atvirai pripažįsta, kad sprendimą priėmė remdamiesi šiuo studentų prašymu, t.y. remdamiesi ideologiniais, o ne studijų kokybės argumentais.
  TSPMI chunveibinai, parodę savo žemą lygį ir prisitaikėliškumą, kartu su jiems antrinančia propagandine žiniasklaida ateityje gailėsis dėl tokio sprendimo. Oz 8,7 7 Kas sėja vėją, pjaus audrą.
  Savo veiksmais jie tik patvirtina esmines Radžvilo įžvalgas, o tai turėtų dar labiau įkvėpti ir sustiprinti Pro Patria ir panašius kylančius judėjimus Vakaruose.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2017-07-22 02:46

  Negi nesuprantante, kad uz tu studentu nugaru stovi nematomas galingesnis Monstras? Didele dalimi sita karta jau prarasta. Zombiai.

  AtsakytiPanaikinti
 8. kieno ilgesnis2017-07-22 06:21

  kas ten visus debilus susodino i pirmininku ir vadovu pozicijas? ar ne laikas rektoriui pradeti postu valyma?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-02-24 13:43

   na,betgi šiuo atveju gi"žuvis pūva nuo galvos"?Tai gal nuo galvos ir reikia "keisti" ...žuvį sveika?

   Panaikinti
 9. Autorius pašalino šį komentarą.

  AtsakytiPanaikinti
 10. kieno ilgesnis2017-07-22 06:28

  be to absoliuti dauguma yra tas pats kaip paprasta dauguma, tai yra 50%+1

  AtsakytiPanaikinti
 11. Nežiniukas2017-07-22 09:10

  Logiškai mąstant, esant tikrai rimtiems argumentams dėl kurso kokybės, būtų užtekę ir absoliučios mažumos, t.y. vieno studento skundo.

  Bet kadangi rimtų argumentų, panašu, kad nėra, "argumentams" rimtumo bandoma suteikti per "absoliučios daugumos" argumentą.

  Kai kaime dauguma kaimiečių pačiumpa kokį vietinį niekadėją ir jį uždaužo, kaip toks veiksmas vadinamas - gi linčo teismu, o ne absoliučios daugumos argumentu.

  Jeigu taip propaguojama studentų, kaip universiteto klientų politika, ar kažkurio kurso studentų "absoliuti dauguma" galėtų iš posto išversti instituto vadovą, pagal kažkokius raštiškus "argumentus"?

  AtsakytiPanaikinti
 12. Anonimiškas2018-02-24 13:39

  Na na,kad ir kokiais būdais TSPMI "perima praktiką iš geriausiai vertinamų Vakarų universitetų",tačiau "akademinės laisvės puoselėjmas " tebedvelkia dominuojančiu senosios prokomunistinės patirties idėjų sklaida ir,be abejo,kad pristatomi argumentai atspindi chaotišką konglomeratą,kur tebedominuoja prokomunistinės praeities ideologijos reliktai ir fetišai.Deja,tokie filosofai kaip Radžvilas ir keletas kitų,įžvelgia daug toliau,giliau ir todėl TSPMI direktoriaus pozicija nėra suderinama su tų,kurių įžvalgos atspindi šiandienos ir ateities realijų modernią modeliaciją.Tai iš esmės yra praeities ir pakitusios dabarties ideologijų sandūra,ką iš esmės įžvelgia ir prof. Genzelis.Pažangios ideologijos mintis dar ilgai sunkiai skinsis kelią TSPMI,kur vadovai smarkiai pažeisti okupacinės ideologijos viruso.Gyjama,deja, sunkiai ir ilgai.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item