S. Skvernelis Pranciškonų vienuolyną Vilniaus senamiestyje atiduoda lenkų vienuoliams

2017 m. kovo 13 d. Vyriausybės pasitarime buvo priimtas sprendimas atiduoti šiuo metu valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdo...

2017 m. kovo 13 d. Vyriausybės pasitarime buvo priimtas sprendimas atiduoti šiuo metu valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą (5 pastatus) Vilniuje, Pranciškonų g. 1, Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuolynui. Pagal nutarimo formuluotę, Gdansko provincijos jurisdikcijoje esančių lenkų pranciškonų grupei „atkuriamos“ nuosavybės teisės į Vilniuje esantį vienuolyną. Šios nuosavybės teisės įgytos, kai okupacinio Lenkijos režimo teismas 1938 metais šį pastatų kompleksą perdavė Lenkijos pranciškonų konventualų nuosavybėn. Saulius Skvernelis ir kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson šiuo sprendimu įtvirtina okupacijos padarinius. 

„Minimi pastatai visiškai teisėtai priklausė valstybei ir jų perduoti Lenkijos Konventualų ordino nuosavybei nebuvo teisinio pagrindo. Ir LDK laikais, ir vėliau, Carinės Rusijos valdymo metais, šie pastatai buvo svarbūs ir reikšmingi lietuviškos veiklos Vilniuje objektai. Šiuose pastatuose veikė įvairios lietuviškos kultūrinės, mokslinės ir kt. organizacijos, t. y. tie pastatai buvo jų naudojami, kas yra akivaizdus faktas ir jokių papildomų „aktų“ apie jų perdavimą nereikia, nes akivaizdūs faktai nėra įrodinėjami. 1920 m. liepos 12 d. su Rusija buvo pasirašyta sutartis, kuria ji, kaip buvusi faktinė valdytoja, atsisakė visų teisių į Lietuvą, tame tarpe ir Vilnių su ten buvusia savo valstybine nuosavybe Lietuvos valstybės naudai. Liepos 15 d. Lietuvos kariuomenei įžengus į Vilnių, Rusijos kariuomenė pasitraukdama ir faktiškai perdavė visą turtą Lietuvos valstybei. Minėtuose pastatuose ir toliau veikė lietuvių kultūrinės ir mokslinės organizacijos, o rugsėjo pabaigoje visos įstaigos jau kėlėsi iš Kauno į Vilnių į faktiškai valstybei nuosavybės teisėmis priklausiusius statinius. Pastatai, kuriuos dabar perdavė Konventualų ordinui, tada buvo valstybinė nuosavybė. Lietuviška veikla minėtuose pastatuose buvo nutraukta ne Lietuvos valstybės valia, o Lenkijai okupavus Vilnių, ilgalaikiu ir kryptingu lietuvybės ir net jos ženklų naikinimo darbu. Tai irgi žinomi akivaizdūs faktai. Faktiškai minimi pastatai Lenkijos bažnytinei provincijai, konkrečiai Konventualų ordinui, buvo perduoti tik 1938 m. okupacinės administracijos teismo sprendimu. Tuo metu tikrasis šių pastatų savininkas buvo Lietuvos valstybė. Teisme nebuvo ne tik Lietuvos, bet ir Lietuvos bažnytinės provincijos atstovų, teismas Lenkijos bažnytinei provincijai atidavė turtą, kuris Lenkijai nepriklausė. Toks sprendimas akivaizdžiai pažeidė Lietuvos suverenitetą, tad jo pripažinimas šiandien reikštų Vilniaus okupacijos legatyvumą“, - sprendimą komentuoja signataras, teisininkas ir vienas Konstitucijos autorių Liudvikas Narcizas Rasimas.

L. N. Rasimo teigimu, teisės požiūriu, laikotarpiu tarp 1938 m. ir 1940 m. gruodžio  10 d., ir 1941 m. birželio 7 d. , t. y. iki šie pastatai vėl buvo nacionalizuoti, Lenkijos Konventualų ordinas juos valdė neteisėtai ir nuosavybės teisių į juos nebuvo  įgijęs. 

„Vėlesnės okupacijos ir jų vykdytos turtinės permainos nepakeitė fakto, kad pastatai Pranciškonų g. 1, Vilniuje, buvo ir liko Lietuvos valstybės nuosavybe. Lenkijos Konventualų ordinas nebuvo įgijęs nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą Lietuvoje, todėl ir jų „atkurti“ nėra teisinio pagrindo. Šiandien jeigu ir galima kalbėti apie restituciją, tai tik taip, kad valstybė atgautų savo turtą“, - apibendrina L. N. Rasimas.

Kovo 14 d., antradienį, Saulius Skvernelis susitiko su Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuolyno atstovu broliu kunigu Mareku Adamu Dettlaffu ir aptarė tolesnį bendradarbiavimą išsaugant šį nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektą. Šis pranciškonų ordinas, kitaip nei kai kurie kiti pranciškonų ordinai, nesilaiko Pranciškaus regulos, pagal kurią vienuolija negali turėti jokio turto. Vienuolyno atstovas pažadėjo, kad bus kalbamasi su pastatų komplekso nuomininkais dėl galimos tolesnės veiklos, dabar galiojančios sutartys nebus nutrauktos, taip pat numatoma bendradarbiauti su švietimo, mokslo ir kultūros įstaigomis projektų įgyvendinimo klausimais. Gautas ir pažadas, kad kompleksas liks atviras visuomenei.

Vienuolyno ansamblis ir jo išskirtinė valstybinė reikšmė yra sukurti Bažnyčios, yra Bažnyčios turtas, iki 1863-1864 metų sukilimo priklausė Lietuvos konventualų provincijai, carinės valdžios buvo nusavintas neteisėtai ir todėl teisėtai turėtų būti perduotas Bažnyčiai, o šiuo konkrečiu atveju, nebesant Lietuvos konventualų provincijos - Vilniaus arkivyskupijai, kuri gali leisti naudotis pastatais juose įsikūrusiems pranciškonams iš Lenkijos ar kitaip valdyti šį turtą. Toks variantas buvo svarstomas ankstesnėse Vyriausybėse, siūlomas Vilniaus arkivyskupijai ir galėjo būti lengvai įgyvendintas, tačiau Vilniaus arkivyskupija dėl įvairių priežasčių atsisakė perimti pastatų nuosavybės teises. 

Pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo vienuolynas – vienas seniausių ir vertingiausių Lietuvos kultūros, istorijos ir architektūros paminklų. Šį vienuolyną, turėjusį ir misijų funkcijas, nuo pat pradžių labai rėmė Lietuvos didieji kunigaikščiai Vytautas, jo brolis Žygimantas, Alšėnų kunigaikščiai, kiti didikai ir valstybės pareigūnai (Goštautai, Giedraičiai, Svirskiai ir kt.). Medinė pranciškonų bažnyčia čia galimau stovėjo jau nuo XIII a. (karaliaus Mindaugo laikais). Iki polonizacijos procesų įsigalėjimo XVIII a. čia buvo ir lietuviškos raštijos centras (1503 m. čia rasti pirmieji spausdinti lietuviški poteriai). Šiame viename didžiausių Lietuvoje vienuolyno ansambių išliko gotikinė architektūra. Susiję

Liudvikas Narcizas Rasimas 3688933428708482882

Rašyti komentarą

53 komentarai

Anonimiškas rašė...

apmaudu, bet "valstiečių' vyriausybė niekuo nesiskiria nuo liberalų ar Kubiliaus . Gal reikėtų paklausti seimo kultūros komiteto pirmininką Karbauskį, ar ir jis pritaria tokiam sprendimui?

Anonimiškas rašė...

joo,organizuokimės piketui,taip palikti negalima.Patys ,savom rankom LAISVĘ ir GARBĘ atiduodame.

Anonimiškas rašė...

O ką veikia Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchai? Be jų pritarimo Skvernelis perduoti pastatų negalėjo. Ar Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuolynas bus nepavaldus Lietuvos Bažnytinei Provincijai, o tiesiogiai Lenkijai? Jei taip, tuomet Skverneliui reikia skelbti APKALTĄ (Kulturos ministrei taip pat). Negaliu atsistebeti Lietuvos valdžiažmogių DEBILIZMU (Katalikų bažnyčios hierahchų taip pat).

Anonimiškas rašė...

o kas skelbs tą apkaltą? Kubilius? Kirkilas? Gentvilas? Kol tokie asai seime, tai neįmanoma. Kol kas bent piketą galėtų Pro Patrijos jaunimas suorganizuoti, ne tik prie vyriausybės, prezidentūros, bet ir prie Vilniaus Arkivyskupijos

Anonimiškas rašė...

Kaip patys? Išgirtieji žaliaskverniai, jie valdžioj ir daugumoj, ne mes.

Unknown rašė...

Valdžiai reikia parodyti, kas yra valstybės suverenas - tauta. Jei bus organizuojamasi - dalyvausiu.

Nemo rašė...

Dar vienas nekokybiškas - nepakankamai savikritiškas - Pro Patria straipsnis. Rasimas geras vyras, bet vėl - vien dėlto, kad Rasimas kažką pasakė, nieko daugiau mums nebereikia?

Yra pasakyta ir daugiau.

1999 metais parengtas kur kas pilnesnis istorinis ir aplinkybių aprašas, kurio kontekste gana juokingai skamba pareiškimas, kad vienuolymo gražinimas yra 1940 metų okupacijos pasekmių įtvirtinimas:

http://vienuolynai.mch.mii.lt/V8-46/Vilnprancisk.htm

Istorinė pradžia rekonstruota vieno iš dabartinių konventualų straipsnyje. Žinoma, kadangi rašo interesantas, jis gali būti kritikuojamas. Tačiau rimtais istoriniais argumentais, o ne belekaip. Žiūrėti nuo 14 puslapio.

http://www.lkma.lt/site/archive/metrastis/T.36/T.36.pdf

Yra ankstesnis jo "žurnalistinis paaiškinimas":

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-10-25-br-marek-adam-dettlaff-del-klaidinancios-informacijos-apie-pranciskonu-vienuolyna-pateikimo-visuomenei/109245

Pro Patria pareiškime nutylima svarbi eilutė iš ministro pirmininko pareiškimo:

"Vyriausybės sprendimas atveria kelią 2013 m. vasario 8 d. paskelbto Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo įvykdymui".

Nuorodos į ministro pirmininko ir Aukščiausio teismo sprendimus yra čia:

https://lrv.lt/lt/naujienos/vilniaus-pranciskonu-vienuolynas-liks-atviras-visuomenei

http://www.lat.lt/lt/teismo-nutartys/nutartys-nuo-2006-6bt1.html

Byloje paminėta, kad Vilniaus arkivyskupija dalyvavo trečiuoju asmeniu. Galima prigūglinti tokių patikslinimų:

Ši religinė bendruomenė yra Katalikų Bažnyčios Lietuvoje dalis. Siekiant atkurti teisingumą Pranciškonų vienuolynas turi būti grąžintas teisėtiems jo savininkams – mažesniesiems broliams konventualams“, – teigia Vilniaus Arkivyskupijos atstovai.


Taigi, pirmiausia tai katalikai, o ne invazoriai. Šv. Jono vienuolynas Vilniuje ar benediktinai Palendriuose, nors daugiausia prancūzai, nėra prancūzų invazoriai. Kaip ir Tiberiados broliai iš Belgijos. Lietuvos jėzuitų provincija, jei neklystu, apima Latvija ir Estija, ir jie nėra invazoriai, paprasčiausiai artimiausia atrama veiklai taip, kaip konventualams atrama yra Lenkija, o ne kokia Prancūzija, nors galėtų būti ir taip.

Tad labai keistas šitas aiškiai neigiamas akcentavimas apie "lenkų vienolius Gdansko jurisdikcijoje". Visų pirma, tai katalikų vienuoliai.

Be to pasakius A, reikia pasakyti B: Gdankso provincija yra pavaldi centrinei konventualų būstinei Romoje, o ši pavaldi popiežiui. Tai vienas ir tas pats KŪNAS. Pamirštas apačtalo Pauliaus perspėjimas neskirstyti, kad aš Pauliaus, o aš ten to kito.

Kitas dalykas: jei konventualai sulauktų pašaukimų Lietuvoje, kokia 20 - 30 (kaip dabar apytiksliai yra pranciškonų ir jėzuitų), beveik neabejotinai to pakaktų įsteigti autonomišką Lietuvos provinciją, kurios vadovas būtų lietuvis. Neatrodo, kad tai būtų problema "lenkams", jie tik džiaugtųsi, kad konventualų (o ne lenkų) yra daugiau ir jie daro sielovadinį darbą dėl visų katalikų.

Visos šitos situacijos vertinimas vien "lenkai engia lietuvius" perspektyvoje yra visai nevykusi, nesąžininga.

Nemo rašė...

Ir jei ką, nei akyse nesu matęs nei vieno to konventualo ar bent jau neatsimenu:) Elementariai suabejojau ar viskas taip paprasta ir neviprasmiška, kaip Pro Patria pranešime ir pasigūglinau. Žmonės, rašykite kokybiškiau, nes kitaip patys save diskredituosite ir marginalizuosite.

Nemo rašė...

A, Aukščiausio teismo bylos nuoroda tiksliai nenusikopijuoja. Na, kas nori, duomenų bazėje atras pagal šiuos duomenis:

Data: 2013.02.08 14:00:00
Bylos rūšis: civilinė byla
Bylos numeris: 3K-3-8/2013
Teisėjai: Janina Januškienė, Pranas Žeimys, Česlovas Jokūbauskas
Šalys: Ieškovas: Mažesniųjų brolių konventualų ordino vienuolynas, LR Vyriausybė
atsakovas: Lietuvos mokslo ir technikos draugijų asociacija, VĮ Registrų centras, UAB "Pranciškonų rūmai"
tretysis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Vilniaus arkivyskupija
Citavimas kitose bylose: 52
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Vytautas Ka rašė...

PRASIDEDA.....

Studentas rašė...

Visų pirma tai vienuolynas atiduodamas ne 'lenkų vienuoliams', o broliams pranciškonams - pranciškonų ordino, integralios Romos Katalikų Bažnyčios dalies, nariams. Tas vienuolynas buvo pastatytas ir išpuoselėtas pranciškonų vienuolių dvasiniams tikslams, todėl jis teisėtai priklauso būtent pranciškonams, o ne jūsų apgailėtiniems nacionalistiniams susibūrimams.
Visų antra, tai tie 'lenkai vienuoliai' laiko šv. Mišias, teikia visus sakramentus ir lietuvių kalba (pats naudojuosi). Šie 'lenkai' Lietuvai ir Vilniui davė daugiau negu visi aukščiau rašinėjantys, piketuoti besiruošiantys menkystos kada nors galės duoti. Tokiais straipsniais vis labiau diskredituojate save kaip organizacija, vis labiau įrodote, kad esate propagandos, prietarų, nepilnavertiškumo kompleksų ir pykčio pilni nebrendylos, jums turėtų būti gėda dėl tokių rašliavų.

Pikc rašė...

Vat aš irgi tavariščiui студентас pritariu - tie lituvisai ira nacianalystai, fošystai beigi menkystos, ba kikvienas žyno, kad vyskas, kas če gera ira, tai svetimtaučiū deka - yr tyktaj. I vaščė, gieda kaškoke tuokias rašliavas - va, Sinica net apie, aceit, lianku akupacyja rašo - a juk vysiem aišku, kad če nikokia nie akupacyje buva, ba brolei-katolikaj atieja, integrali Romos katolikū božnyčios dalis, vienas ir tas pats KŪNAS. Vienžo, seubas ir pravalas.
P.S. Jeigu nežynojot, tai tie, kas dergia savus ir aukština svetimus, ira vysiškaj psychiškaj sweiki ir jokiu nipilnaviartiškuma kompliaksū niatūri, vat! Če stopudowaj!

Gluosnis rašė...

Pikc pratrydai:). Kai neturi argumentų - tada imiesi tokios ale ironijos - nelaimingas filologe...

Anonimiškas rašė...

joo,dėkui Studentui už jo naivumą,aiškinant mums "menkystoms" lietuvių-lenkų santykius.Bet gi visi suprantame,kad buvę okupantai neturi jokių teisių į Lietuvos turtą(o teismas,panašu,kad pasiklydo tarp trijų pušų),nes kitaip galvojant,tai VISĄ VILNIŲ reikėtų lenkams grąžinti.

Anonimiškas rašė...

Tomaševskio partija jau ne vieną baliuką apturėjusi pas tuos "lietuvių draugus" pranciškonus, prie širdies jie glaudžia ir nacionalistinį lenkų jaunimėlį, matyt, ir tūlą 'studentą"

Unkrovas rašė...

Ar jau Bernardinuose nebedirbi, Nemo?

nemo rašė...

Studente, teiginiai yra menki, o ne zmones. Zmoniu menkuma palikim Dievo teismui, o mes uzsiimkime teiginiu "teismu".

Pikc rašė...

"matyt, ir tūlą 'studentą"" - Abejoju. Kam jiems į ligonius investuoti? Čia tas pats, kas įtarinėti, kad rusai visokias apanavičiūtes-sulikienes ar sekspertes bartašiūnaites finansuoja. Kam, jeigu anie patys, savo iniciatyva ir nemokamai? Jau nekalbu apie tai, kad iš tokių "šalininkų" daugiau bėdos, negu naudos, nes susidaro įspūdis, kad tik gerai "nučiuožę" svetimųjų tarnais gali būti. Antra vertus - o ar klaidingas tas įspūdis? :)

Pikc rašė...

Čia ne naivumas - šita psichopatologija kitą pavadinimą turi. ;)

Anonimiškas rašė...

Ir dabar ten ne religiniai paveikslai, o Jadvygos portretai garbinami. Bjaurus Lietuvos valdžios pataikavimas, lenkai Vilniuje jau daugybę pastatu okupavę, kur nepažiūri, ten vis kokia nors jų organizacija tupi. Tai pamažu ir viską susisglemš. Blogas šis premjero potvarkis.

Studentas rašė...

Taigi taigi, juk Romos Katalikų Bažnyčia tai irgi lenkų organizacija, įkurta naikinti lietuvybę ir okupuoti Vilnių.
Ne, bet rimtai - bent bandėte į savo teiginius pažiūrėti iš šalies, nors vieną sekundę?

Geras komentaras rašė...

Malačius! :)

žemaitis rašė...

Surinku su Jumis, Nemo, o net pridursiu, kad tie pranciškonai konventualai dirba sielovadoje ne tik Vilniuje, bet ir Klaipėdoje ir Medininkuose. Verta būtų paklausti ten gyvenančius žmones, ką mano apie pranciškonų veikla Lietuvoje- ar jie engia ar Dievo link veda žmonės.

Pikc rašė...

Pasirodė įdomios info: http://alkas.lt/2017/03/21/g-songaila-ar-saulius-skvernelis-padovanos-lenkijai-lietuvybes-zidini/
Keletas citatų:
"1938m. teismo sprendimas, pagal kurį istorinio Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatai atiduoti pranciškonų konventualų Lenkijos provincijai yra pilsudskinės okupacijos pasekmė. Šis vienuolynas iki carinės Rusijos okupacijos laikų Lenkijos provincijai nepriklausė. Tuo labiau jis nekaip negalėjo priklausyti pranciškonų konventualų Gdansko provincijai, kuri buvo įsteigta … tik 1986 metais.";
"Tai kokiu gi būdu istorinio Vilniaus pranciškonų konventualų vienuolyno ansamblio, priklausiusio pranciškonų konventualų Lietuvos provincijai, nuosavybė, kuri Rusijos caro brutaliai atimta po 1863 metų sukilimo, gali būti „sugrąžinta“ pranciškonų konventualų Gdansko provincijai?"

Nežiniukas rašė...

Ponas Pikc, į Jūsų klausimą iš esmės jau atsakė Nemo - tai yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis.

Nesigilinsiu į tai, kiek pagrįsta ar nepagrįsta ta nutartis, bet esmė yra tokia - teismų sprendimus būtina vykdyti.

Todėl čia jau kaip ir nėra to galvoto skandalo, kad ir kaip ta situacija mums netiktų.

Nemo rašė...

Songailos straipsnis įdomesnis, daugiau faktų ir aplinkybės, tik antraštė kvaila. Grąžinimas konventualams, kurie šiuo atveju yra lenkai, tikrai nėra grąžinimas "Lenkijai". jei konventualai nuspręstų parduoti pastatą, kad galėtų pasistatyti kitą vienuolyną kur nors Azijoje, pinigai eitų ordinui, o ne "Lenkijai". Konventualų vyresnybė vieną dieną Mareką gali išsiųsti kitur ir paskirti kitą, visai gal net ne lenką.

Kitas aspektas, svarbu pažinti žmones. Gali būti, kad tas br. Marekas Lekijoje pragyvenęs mažesnę dalį savo gyvenimo ir jam tos kalbos apie tai, kd jis pretenduoja atkurti kažkokią lenkų "didybę" Lietuvoje visai juokingos, kaip ir kokiam lietuviui po penkiolikos metų gyvenime Londone apie tai, kad jis "Lietuvos ambasadorius".

Šiaip bandžiau atrasti, bet neradau, ką apie tęstinumą sako istorikas Darius Baronas, kuriuo ir pats Songaila remiasi savo analizėje (žr. jo išnašas).

bet įdomu tai, kad Baronas pasisakė už grąžinimą, 2013 metais, matyt po teismos sprendimo.


http://lzinios.lt/lzinios/komentarai/atviras-laiskas-apastaliniam-nuncijui/169594

Kaip suprantu, argumentas perkeliamas šimtmečiu anksčiau. Jei Rasimas argumentuoja, kad dabartinis atidavimas yra valstybės nenaudai ir lenkų valdžios įsakų patvirtinimas, tai čia žvelgiama dar anksčiau - valstybės nuosavybėje vienuolynas neteisingai atsidūrė 1863 metais.

Paskui ta "valstybę", kuri tuo metu buvo "Rusija", pakeitė "Lenkija". Esmė yra tai, kad - neteisinga - okupacinė lenkų valdžia atitaisė - neteisingą - rusų valdžios padaryta sprendimą. Taigi, neteisinga valdžia atitaisė teisingai?

O argumentas, kad pastatai turi liekti valstybei, šį kartą Lietuvos, lygiai taip pat būtų okupacinio režimo patvirtinimas, tik ne 1938 metų, 1863 metų. 1938 metų sprendimas iš esmės susietas su 1863 metų aplinkybėmis.

Kaip bebūtų, kaip suprantu jokia valstybė - nei Rusijos, nei Lenkijos, nei Lietuvos - to pasto nepirko ir neįsigijo abipusio susitarimo būdu. Rusai paėmė, paskui lenkai ir lietuviai paveldėjo ir kiekvienas svarstė ką daryti.

Pikc rašė...

Šiaip, ten ne mano klausimas - aš tik citatas pateikiau. O dėl to sprendimo - na, aš tikrai nesu teisės specialistas, tad nesiimu kategoriškai tvirtinti, bet man susidarė įspūdis, kad tas LAT sprendimas buvo apie tų pastatų grąžinimą valstybei, o ne vienuoliams ("Ieškovas Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuolynas 2004 m. liepos 14 d. kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti negaliojančiu atsakovų Lietuvos mokslo ir technikos draugijų asociacijos ir UAB „Mokslo ir technikos rūmai“ (dabar – UAB „Pranciškonų rūmai“) 1991 m. liepos 11 d. aktą, panaikinti pastatų, kurių unikalūs numeriai 1094-0302-3020, 1001-8000-4041, 1001-8000-4063, 1001-8000-4074, 1001-8000-4085, esančių Vilniuje, Trakų g. 9/Pranciškonų g. 1, 1994 m. gegužės 6 d. teisinę registraciją atsakovo UAB „Pranciškonų rūmai“ vardu ir įpareigoti atsakovą UAB „Pranciškonų rūmai“ grąžinti šiuos pastatus Lietuvos valstybei." (http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=62eff736-8e8e-4c97-8f94-3eb60839a5c8). Pastatų grąžinimas vienuoliams - jau kitas etapas, ir tai jau valstybės, o ne teismo sprendimas. Toks tat įspūdis - juolab, kad jei pastatų perdavimas lenkams būtų LAT sprendimas, nebūtų jokių "lenkai paprašė, o Skvernelis pažadėjo".

Senis rašė...

Visiškai pritariu studentui. Nėra tokios kongregacijos, kaip "lenkų vienuoliai". Mums labai ir labai reikėtų pasimokyti iš palaimintojo Jurgio Matulaičio požiūrio į tikėjimo ir tautiškumo santykį. Ypač siūlyčiau paskaityti jo Laišką kardinolui Pietro Gaspari (Naujasis Židinys - Aidai, 1999, Nr. 5-6, p. 261-274). Tą straipsnį tiesiog būtina perskaityti visiems lietuviams katalikams inteligentams

Anonimiškas rašė...

Nemo, dėkui už blaivaus proto ir objektyvų atsakymą.
Tikrai, esu nustebęs, kad ProPatria taip žioplai sumaišė Romos Katalikų Bažnyčią su Lenkų Katalikų Bažnyčia... Tai yra visiškai atskiros bažnyčios, ir skirtingai nuo nuo lenkų katalikų bažnyčių (https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskokatolicyzm) Romos Katalikų Bažnyčios nariai yra viso pasaulio atstovai, tame tarpe ir visokių tautybių pranciškoniškų atšakų vienuoliai. Minėta konventualų provincija priklauso Romos Katalikų Bažnyčiai, kaip ir Palendrių osb vienuolynas (šiaip priklausantis motininiam Solesmes vienuolynui Prancūzijoje).

Vernas rašė...

Na Lenkų okupacijos metais okupuoto Vilniaus krašto Bažnyčia irgi priklausė Romos Katalikų Bažnyčiai.
Ir ką? Šalia "vedimo Dievo link", ji sėkmingai vykdė vietinių lietuvių polonizaciją.
http://www.propatria.lt/2017/03/jonas-juodagalvis-neuzsirasysi-antkapio.html

Anonimiškas rašė...

Ačiū, kad atsiranda čia protingų balsų. Gal tas straipsnis yra internete? Pal. Jurgi Matulaiti, Garbingasis Teofiliau Matulioni, melskite už mūsų lietuvių katalikų atsivertimą!

Anonimiškas rašė...

Tai nėra paprasta suprasti. Vienuolynas iš tikrųjų istoriškai priklausė Pranciškonų konventualų ordinui. Jis yra istoriškai pirmasis Lietuvoje įsikūręs visiškai savarankiškas ordinas, veikiantis daugelyje pasaulio šalių. Tačiau kodėl būtent kalbama rašoma, kad atiduota lenkams ar Lenkijai, tai šito visiškai nesuvokiu. Bažnyčiai atiduoti (grąžinti) tai tikrai reikėjo. Čia gali būti taip, kad konventualai pranciškonai neturi savo atskiros provincijos Lietuvoje, tai, Lietuvos teritorija priklauso (priskirta) Lenkijos pranciškonų konventualų provincijos jurisdikcijai. Tuomet atskira šalis Lietuva nieko negali čia kištis ir pakeisti. Gal būt tik mūsų arkivyskupas Gintaras Grušas gali prižiūrėti, kad vienuolynas nebūtų naudojamas ne pagal paskirtį kaip, pavyzdžiui, Lenkijos tautiniams ar politiniams interesams vykdyti. Lenkai kiek pastebiu mažai atskiria Bažnyčią ir lenkiškumą, šov. politiką. O tai skirtingi dalykai, kurių negalima susieti. Bažnyčia ir Valstybė Lietuvoje juridiškai nepriklausomos, o Bažnyčia pagal savo kanonus, manau, pastatą gali naudoti tik tikinčiųjų tikėjimo reikalams.

Anonimiškas rašė...

Pritarčiau studentui, bet ne jo užgauliojimams. Aš taip pat lankausi šioje šventovėje. Deja pastebėjau vieną trūkumą. Lenkai kiek pastebiu mažai atskiria Bažnyčią ir lenkiškumą, šov. Lenkijos politiką. O tai skirtingi dalykai, kurių negalima susieti. Bažnyčia ir Valstybė Lietuvoje juridiškai nepriklausomos, o Bažnyčia pagal savo kanonus, manau, pastatą gali naudoti tik tikinčiųjų tikėjimo reikalams, jokiam lenkiškumui skiepyti kaip buvo daroma anksčiau, kada katalikų tikėjimas buvo vadinamas "polska viara". Valstybė čia negalės kištis. Tačiau gal būt tik mūsų J. E. arkivyskupas Gintaras Grušas gali prižiūrėti, kad vienuolynas nebūtų naudojamas ne pagal paskirtį kaip, pavyzdžiui, Lenkijos tautiniams ar politiniams interesams vykdyti.

Pikc rašė...

"melskite už mūsų lietuvių katalikų atsivertimą!" - do prawdziwej wiary! :)
Iš tikrųjų - kiekvienam liberal.. oi, pardon - inteligentui aišku, kad nėra ir nebuvo tokio dalyko, kaip "lenkų vienuoliai" ar "lenkų kunigai", nebuvo "lenkinimo per bažnyčias", kaip nebuvo ir "lenkiškos okupacijos". Gi jeigu krikščionys ateina į krikščionišką kraštą - kokia čia okupacija? Seniai laikas lietuviams atsikratyti tų nacionalizmo liekanų, išvalyti jas lauk iš savo tikėjimo, atsiversti ir tapti tikrais, kosmopolitiniais liberalkrikščionimis. Labai daug problemų savaime išsispręstų! :)

Pikc rašė...

"Gal būt tik mūsų arkivyskupas Gintaras Grušas gali prižiūrėti, kad vienuolynas nebūtų naudojamas ne pagal paskirtį kaip, pavyzdžiui, Lenkijos tautiniams ar politiniams interesams vykdyti." - o kaip tai turėtų būti daroma, jei lenkai, tarkim pareikš, kad čia jų nuosavybė, tad ir naudoti ją jie turi teisę savo nuožiūra?

Pikc rašė...

Kiek suprantu, "2017-03-24 12:17" komentaras irgi Jūsų? Ar nemanote, kad Jūsų pozicija "Lenkai kiek pastebiu mažai atskiria Bažnyčią ir lenkiškumą, šov. Lenkijos politiką. [...] Tačiau kodėl būtent kalbama rašoma, kad atiduota lenkams ar Lenkijai, tai šito visiškai nesuvokiu." yra kiek vidujai prieštaringa? Ir ar nemanote, kad, atsižvelgiant į Jūsų paties pripažintą faktą, kad lenkai linkę sukergti savo šovinizmą su religija ir kad, perdavus pastatus, valstybė neturės jokios įtakos juose vykdomai veiklai, Jūsų išsakytas pritarimas išsišokėlio nebrendylos, pasivadinusio "studentu", nuomonei atrodo keistokai?

Anonimiškas rašė...

Gerb. Pikc, Vilniaus arkivyskupijos Ganytojui pagal dvasinius Bažnyčios kanonus priklauso tvarkyti visa Bažnyčia, kuri randasi Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje, taigi ir mažesniųjų brolių pranciškonų konventuolų veikla.

Vernas rašė...

"priklauso tvarkyti visa Bažnyčia, kuri randasi Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje"

Tas tiesa. Gal galėtute kokį praktinį pavyzdį, kai Vilniaus arkivyskupijos Ganytojas "sutvarkė" polonofiliškai nuklydusią kokią savo "avelę" ?

Remigijus rašė...

Ar iš visos šios kalbos (su komentarais) turėčiau daryti išvadą, kad katalikų bažnyčia nenutrūkstamai tęsia prievartinį Lietuvos lenkinimą?

Anonimiškas rašė...

taip

Pikc rašė...

Gerb. Anonimiškas, ačiū už info. Nesu įsigilinęs į hierarchijos reikalus, tad nesiimu spręsti - bet Verno klausimas man atrodo vertas atsakymo. Beje, dėl atsakymų į klausimus - jeigu 2017-03-24 12:27 komentaras ("Pritarčiau studentui, bet ne jo užgauliojimams.") yra Jūsų, būtų įdomu išgirsti Jūsų nuomonę mano po Jūsų komentaru pateiktų klausimų kontekste.

Unkrovas rašė...

O kodėl?

Anonimiškas rašė...

O kokia panika... Ims lenkai ir sulenkins ES Lietuvą.
Jūs gal prieš kokius 200 metų gimėte?

Anonimiškas rašė...

Mano nuomone čia pas pas polonofilus panika. "Geriausiomis" 90jų tradicijomis norėjo tyliai perašyti nekilnojamą turtą vyresniesiams žespospolitos broliams ir staiga atsirado litvinų grupė, kurie garsiai reiškia nepasitenkinimą, kad Lietuvos teismai Vilniuje vykdo pilsudskio laikų teisinės tradicijos.

Pikc rašė...

... o tuo tarpu polonofilų adoracijos objektai toliau tęsia jedinstvinę politiką: http://alkas.lt/2017/03/25/a-virviciene-pilieciu-ugdymas-valstybine-kalba-neitiketina-taciau-pietryciu-lietuvoje-tai-misija-neimanoma/

Anonimiškas rašė...

O Šventasis naivume.

Unknown rašė...

Atsiprasau, kad trukdau, bet tikrai nesuvokiu. Baznyciai nera jkio skirtumo, kokios tautybes krikscionys. Na, gal koks nedidelis ir yra. Kam Kataliku baznyciai lenkinti lietuva? Tikejimas juk tas pats.
Dar karta atsiprasau, sugadinau klaviatura, del to svepluoju.

Pikc rašė...

Nesuvokiate, nes klausimą ne taip keliate. Lenkinimu užsiima NE katalikų bažnyčia - ji, kaip ir tikėjimas, tėra priemonė. Gi tai, kad tarpukariu pietryčių Lietuvoje lenkų kunigai buvo vieni agresyviausių lenkintojų ir kad lenkinimas bene intensyviausiai vyko per bažnyčias nereiškia, kad tada RKB Lietuvą okupavo. Bet taip pat nereiškia, kad lenkų šventikų lenkinimo veikla nesiskaito, nes "tikėjimas juk tas pats". Problema čia ne RKB, o lenkai, kurie, kaip teisingai pastebėjo vienas anonimiškas komentatorius, "mažai atskiria Bažnyčią ir lenkiškumą, šov. politiką." Panaši situacija Rusijoje su stačiatikių cerkve.
P.S. Mūsų valstybės pavadinimas rašomas didžiąja raide. ;)

Pikc rašė...

Labai geras prof. A. Butkaus straipsnis apie tuos baudžiauninko mentaliteto provincialus, laikančius save didžiai "progresyviais": http://alkas.lt/2017/03/26/a-butkus-asmenvardziu-rasybos-donkichotai

Unknown rašė...

Ak šitaip. Aš ir galvoju, per daug nesigilindama, prie ko čia tas Skvernelis.
Na tai dabar supratau, ačiū, Pikc, kad dėl manęs laiką gaišti. Ir klaviatūrą seną radau, galiu žmoniškai rašyti.

Anonimiškas rašė...

Mano teiginiuose jokių prieštaravimų nėra. Pridėsiu, kad Vilniaus arkivyskupas yra ateitininkų organizacijos dvasinis globėjas. Tai daug ką pasako apie Jo asmenį. Panaši organizacija yra skautai, kurių šūkis: "Dievui, Tėvynei ir artimui". Jei yra tam tikrų nukrypimų nuo tiesos tautiniuose santykiuose, žiūrėkime taip, kad Lietuvos lenkai ir mes priklausome tai pačiai Dievo tautai, o čia turime tą pačią Tėvynę - Lietuvą, nes jie - Lietuvos piliečiai. Nors kai buvo vykdomas Jogailos krikštas lietuvių genčiai Vilniuje (Dlugošas) jų ir mūsų protėviai tada kalbėjo viena ir ta pačia lietuvių kalba (lenkiškai nesuprato), o Jogaila vertėjavo iš Lenkijos atvykusiems garbingiems kunigams. Taigi lietuvių kalba nesvetima Vilniui, bet prigimtinė, taigi ja turėtų skambėti Šv. Mišiose visose Vilniaus krašto bažnyčiose, o pagal poreikius ir kita tautinių bendrijų - lenkų ar rusų kalba.

Pikc rašė...

Atleiskite, bet vien pasakymo "Mano teiginiuose jokių prieštaravimų nėra." negaliu priimti kaip įrodymo. Kalbėdamas apie prieštaravimą, kalbėjau NE apie arkivyskupą, o apie tai, kad Jūs pats pripažinote faktą, jog lenkai linkę bažnyčią/tikėjimą kergti su savo šovinizmu - bet apsisukęs stebitės, kodėl čia visi tuos lenkus akcentuoja. Taigi jei nekergtų, tai ir neakcentuotų - atrodo gi akivaizdu, ne?
Grįžtant prie arkivyskupo - aš apie jį nieko nežinau, tad nesiimu spręsti - aš tik suabejojau, ar jis net norėdamas galėtų, kaip sakėte, "prižiūrėti, kad vienuolynas nebūtų naudojamas ne pagal paskirtį kaip, pavyzdžiui, Lenkijos tautiniams ar politiniams interesams vykdyti." Abejonę sustiprina ir teiginys iš čia publikuoto V. Malinausko straipsnio: "Arkivyskupija nėra konventualų bendrijos „vyriausioji vadovybė“."
Na o dėl "žiūrėkime taip, kad Lietuvos lenkai ir mes priklausome tai pačiai Dievo tautai, o čia turime tą pačią Tėvynę - Lietuvą, nes jie - Lietuvos piliečiai." - tai Jūs VISIŠKAI ne tuo adresu. Pagal Jūsų išdėstymą galima pagalvoti, kad lenkų neojedinstva yra pavyzdiniai piliečiai, visiškai lojalūs Lietuvai - tik lietuviai, bjaurybės, priekabių ieško. Man tai kažkiek primena "tolerantiškuosius" veikėjus Vakaruose, kurie, siautėjant "alach-babachams", ne jiems, o VIETINIAMS aiškina apie tolerancijos ir atsivėrimo Kitam svarbą. :)

Alexis rašė...

„Galėjau nusipirkti“ sunkvežimis su paskola, gauta iš theodore jameson. taip pat naudinga susisiekti su juo dėl paskolos. jo tiesioginis el. laiškas yra: [email protected]

Remigijus iš Kretingos, Lietuva

item