Lapkričio 23 d. - signataro, vyskupo Justino Staugaičio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas

Kviečiame dalyvauti 2016 m. lapkričio 23 d. (trečiadienį) Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Seimo Pirmininko, vyskupo Justino Sta...

Kviečiame dalyvauti 2016 m. lapkričio 23 d. (trečiadienį) Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Seimo Pirmininko, vyskupo Justino Staugaičio 150-osioms gimimo metinėms skirtuose renginiuose Lietuvos Respublikos Seime:

10.30 val. - parodos „Lietuvos Nepriklausomybė – nuolatinis budėjimas: Justinui Staugaičiui –150“ atidaryme Vitražo galerijoje (Seimo I rūmai);
   
11.15 val. – mokslinėje konferencijoje „Dvasininkas valstybės kūrimo darbe: Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, Seimo Pirmininkui, vyskupui Justinui Staugaičiui – 150“ Kovo 11-osios Akto salėje (Seimo I rūmai).

Norintys dalyvauti turi užsiregistruoti adresu www.lrt.lt/registracija. Registracija vyks iki lapkričio 21 d.

Konferencijos programa:

11.15–11.30 val.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko prof. Viktoro Pranckiečio sveikinimo žodis, Darbo grupės Justino Staugaičio 150-ųjų gimimo metinių minėjimo Lietuvos Respublikos Seime programai parengti pirmininko Raimundo Paliuko žodis.

11.30–11.50 val.

Justinas Staugaitis – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. Pranešėja – dr. Vilma Bukaitė (Signatarų namai).

11.50–12.10 val.

Kunigo Justino Staugaičio pasaulietinės pasijos: tauta, politika, diplomatija. Pranešėjas – dr. Algimantas Kasparavičius (Lietuvos istorijos institutas).

12.10–12.30 val.

Kunigas Justinas Staugaitis ir parlamentinio Lietuvos gyvenimo realijos 1920–1926 m. Pranešėjas – dr. Artūras Svarauskas (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos edukologijos universitetas).

12.30–12.50 val.

Justinas Staugaitis ir jo aplinka politinių sąjungininkų bei oponentų akimis parlamentinėje ir prezidentinėje Lietuvoje. Pranešėjas – doc. dr. Mindaugas Tamošaitis (Lietuvos edukologijos universitetas).

12.50–13.10 val.

Diskusijos.

13.10–14 val.

Kavos pertrauka.

14–14.20 val.

Justinas Staugaitis – pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras. Pranešėjas – Telšių vyskupas doc. dr. Jonas Boruta.

14.20–14.40 val.

Justinas Staugaitis – katalikiškųjų draugijų kūrėjas. Pranešėjas – dr. Algimantas Katilius (Lietuvos istorijos institutas).

14.40–15.00 val.

Dvasininkija ir Bažnyčios istorija 9–12 klasių Lietuvos mokykliniuose istorijos vadovėliuose. Pranešėjas – dokt. Algis Bitautas (Lietuvos edukologijos universitetas).

15.00–15.20 val.

Diskusijos.


Susiję

Justinas Staugaitis 7646125698131214721

Rašyti komentarą

item