Vaidotas Malinionis. Ne laikas šunis lakinti, kai reikia į medžioklę joti

NATO karininkai puikiai žino ir supranta, koks svarbus yra savalaikis sprendimų priėmimas. Karinio konflikto metu, nuo to gali priklausy...


NATO karininkai puikiai žino ir supranta, koks svarbus yra savalaikis sprendimų priėmimas. Karinio konflikto metu, nuo to gali priklausyti daugybės žmonių gyvybės. Rengiant karininkus sprendimų priėmimo proceso mokymui skiriama labai daug dėmesio, o NATO kariuomenėse sprendimų priėmimo proceso procedūros yra nuolatos tobulinamos ir šlifuojamos įvairiausių mokymų metu. Šiam procesui skiriama nemažiau nei 50 proc. laiko studijuojant NATO kariniuose koledžuose, jis nuolatos kartojamas ir tobulinamas kariniuose vienetuose. Ir ne be reikalo - pavėluotas, nors ir labai išmintingas, sprendimas gali būti didelės nelaimės priežastis. Sprendimų priėmimo greitis ir  kokybė yra esminiai faktoriai sėkmingai tolimesnių veiksmų eigai.

Silpnoji grandis

Nenuostabu, kad į tai didelį dėmesį atkreipė ir NATO aukščiausiasis Aljanso vadas transformacijai (Supreme allied commander for transformation) generolas Denisas Mercieris. Jis pastebėjo, kad NATO valstybių karinės pajėgos yra pasiruošusios ir išmokytos priimti greitus ir kokybiškus sprendimus, tačiau tų valstybių valdžios institucijos to padaryti visiškai negeba. O ką tai reiškia kolektyvinės NATO gynybos kontekste? Matyt, jau atėjo laikas atvirai pripažinti, kad  tai yra mūsų silpnoji grandis. Pavyzdžiui, agresoriui  užpuolus vieną iš NATO valstybių, pvz. Lietuvą, NATO Šiaurės Atlanto taryba (North Atlantic Counsel/ NAC) įsiveltų į be galo ilgas, lėtas biurokratines procedūras,  svarstymus, diskusijas, konsultacijas ir polemikas. Todėl sprendimas dėl NATO pajėgų panaudojimo, siekiant apginti užpultą valstybę, greičiausiai būtų priimtas beviltiškai  pavėluotai. Generolas D. Mercieris pastebėjo, kad NATO gynybos efektyvumas remiasi kariniu gebėjimu operatyviai reaguoti į iškilusias grėsmes, bet jis yra sąlygojamas  politinio sprendimo priėmimo greičio bei kokybės.  „Mes galime turėti karines pajėgas gebančias reaguoti per 24 valandas, bet jos tai galės atlikti tik po NAC sprendimo,“- teigia generolas.

Pastaruoju metu NATO karo ekspertai ne kartą perspėjo, kad agresyvi Rusijos strategija remiasi provokacijomis, kurias sudėtinga vienareikšmiškai įvertinti ir pritaikyti konvencinius NATO pripažintus vertinimo kriterijus. Dėl tokios mūsų kaimynės elgsenos gyvybiškai svarbus ir savalaikis politinio sprendimo procesas gali būti paralyžiuotas tiesiogine  šio žodžio prasme.

Pavyzdžiui, š.m. vasario mėnesį NATO krašto apsaugos ministrams, jų susitikimo metu, buvo pateiktas hipotetinis, bet labai realus scenarijus apie hibridinę ataką prieš Lietuvą: kibernetinės atakos prieš svarbiausią valstybės infrastruktūrą, Klaipėdos uosto blokavimas ir Maskvos surežisuotos masinės riaušės visoje Lietuvos teritorijoje. Šio „stalo žaidimo“ metu išryškėjo daug problemų, kurios dar kartą patvirtino, kad tinkamų ir savalaikių politinių sprendimų, reikalui esant, gali ir nebūti. Apie tai būtina kalbėti ir ieškoti sprendimo būdų, o ne slėptis lyg stručiui įkišus galvą į smėlį ir atstačius užpakalį spyriui.

Naujų galimybių paieška

Tarp kitų svarbių klausimų buvo atkreiptas didelis dėmesys ir į žvalgybinės informacijos surinkimo ir dalijimosi problemas, kurios sąlygoja svarbiausią trūkumą – greito atsako nebuvimą. Generolas D. Mercieris padarė išvadą, kad NATO turi iš naujo įvertinti, kaip žvalgybinė informacija turi būti pristatoma ir pateikiama politikams, tam, kad jie galėtų greitai ir laiku įvertinti grėsmes bei priimti reikalingus sprendimus. Putino Rusijos invazijos į Ukrainą metu, buvo įvertinta, kad vien tik iš atvirų šaltinių surinkta informacija  nebūna labai naudinga, jei ji neparemiama klasifikuotos informacijos šaltiniais (t.y. žvalgybine informacija). Taigi, prieita išvados, kad klasifikuotos informacijos pateikimo procedūros turėtų (ir gali) būti greitesnės. Žvalgybinės informacijos savalaikis platinimas yra ypač svarbus jau vykstant operacijoms. Sudėtingos slaptos informacijos viešinimo ir saugumo procedūros yra didelis trikdis jos paskelbimui ir tai turi įtakos jos išplatinimo greičiui. Dėl šio faktoriaus nukenčia ir pačių sprendimų greitis ir kokybė.

Yra ir dar kita galimybė. Kol nevyksta aktyvūs karo veiksmai, labai svarbu išnaudoti NATO valstybėse esančius ne žvalgybinius informacijos tiekimo šaltinius. Tai šaltiniai, kurie surenka informaciją iš atvirų (neįslaptintų) kanalų, ją apdoroja ir pateikia vertinimus. Šiuo metu NATO transformacijos vadovybė, siekdama padidinti aljanso valstybių sprendimų priėmimo greitį, vysto naują  koncepciją. Jos tikslas yra padėti NATO valstybių politikams ir sprendimų priėmėjams suformuluoti pradinį strateginį besivystančios situacijos įvertinimą, remiantis tik neįslaptinta informacija arba informacija iš atvirų šaltinių. Generolas D. Mercieris pakomentavo: „Jei mes tai padarysime, galėsime apimti žymiai didesnį analizuojamų parametrų spektrą“. 

Informacijos gavimo, analizės ir sprendimo priėmimo greitis yra pats svarbiausias aspektas reaguojant į priešo ketinimus ar veiksmus. Vadinasi, turi būti daug efektyviau naudojami atviri informacijos šaltiniai per diplomatines tarnybas, idėjų kalves („think tanks“), akademikus ir vietinius valstybių atstovus. Naudojimasis vien tik karinės žvalgybos informacija toli gražu nebeužtikrina iškilusių NATO valstybių saugumo poreikių.

Reikėtų padėkoti NATO generolui, kad pagaliau atkreipė deramą dėmesį ir įvertino, koks svarbus yra NATO politinės vadovybės savalaikis sprendimas. Logiška, kad NATO valstybių kolektyvinio sprendimo greitis labai priklauso ir nuo to, kaip greitai toks sprendimas būtų priimtas pačių NATO valstybių viduje.

Akivaizdu, kad Lietuvos sprendimų priėmėjai tikrai turi ką tobulinti šioje sferoje. Reikia pripažinti, kad ekspertinės analizės procedūros ir jos pateikimas yra netinkamai organizuojamas tiek Lietuvos viduje, tiek tarp NATO valstybių. Šiuo metu dar toli gražu neišnaudojamos visos „think tank“ ir kitos ekspertinės galimybės. Lietuvos politinių mokslų institutai, įvairūs studijų centrai ir fondai iš esmės dirba vystydami akademinį potencialą, šviečia visuomenę, komentuoja geopolitinę aplinką, tačiau šie intelektualiniai resursai visai nepanaudojami priimamų politinių sprendimų procese. Ateityje gerinant sprendimo priėmimo procedūras būtina juos įtraukti kaip realią paramą.  Jų ekspertizė ir žinios yra vystomos tik iš atvirų šaltinių ir tai yra būtent tas gyvybiškai reikalingas ir didelis „analizuojamų parametrų spektras“, kuris ir buvo įvardintas NATO aukščiausiojo vado transformacijai. 

Efektyvus NATO gynybos organizavimas reikalauja gebėjimo priimti savalaikius, koordinuotus, iš anksto apgalvotus suderintus ir kokybiškus politinius ir karinius sprendimus. Šioje dėlionėje reikia visų elementų negaištant brangaus laiko, todėl negalima pamiršti senos lietuvių patarlės: ne laikas šunis lakinti, kai reikia į medžioklę joti.

Autorius yra atsargos pulkininkas, Gynybos paramos fondo narys.

Susiję

Vaidotas Malinionis 2457347395871077776

Rašyti komentarą

12 komentarų

Pikc rašė...

Labai taikliai pastebėta, kad deramas karinis reagavimas gali būti sužlugdytas politiniame lygmenyje. O atsižvelgiant į tai, kas "diriguoja politinius orus" Vakaruose... Labai gerai, kad problema identifikuota - tai jau pirmas ir labai svarbus žingsnis sprendimo link.

ale, rašė...

Nu jo, labai jau labai svarbu pradėti karą, o jau... pralaimėjus jį - kalti bus tie, kurie sakė, jog nedera kurstyti karo.

Pikc rašė...

Nu da, nu da, tavarišč - koloradikų poziciją šiuo klausimumes jau žinom. ;)
Be abejo, apsauga nuo kacapstano yra karo kurstymas - juolab, kad, kaip žinia, rasieja turi ilgą ir nenutrūkstamą šalies, kuri niekad nepradeda karo, istoriją. :)
Palyginimui - kai aplinkui šlaistosi ginkluotas banditas, vis "aplankydamas" kaimynus, ginklo įsigijimas, be abejo, yra to bandito provokavimas. :D

ale, rašė...

Nu ką, esi nekultūringas, piktas elementas. Apsimeti kovotoju už laisvę. Keikiesi ir nuolat lieji tulžį ant visų, panašiai kaip tie girti kacapstano sapožnikai. Maža to. Pačiam nuolat vaidenasi, kad priešai puola. Nu, tikras tėtušio anūkas. Svajok sau ir toliau, kad su daug šaunikų apsiginti nuo raketų atakų galėtum. Man aišku, kad tuos šaunikus "draugai" bando įpiršti, kad tarpusavy "patriotai" su patriotais praretintų savas gretas, kaip jau gavosi Kosove, Ukrainoj, Libijoj, Egipte, dabar Sirijoj,..

Pikc rašė...

Et, tie koloradiniai "patriotai" su savo iki gyvo kaulo įgrisusiom giesmelėm... :D

ale, rašė...

O ką tamsta dar gali pasakyti apart to, neva, rusai blogi? Juk ši tamstos kertinė klišė ir rodo, jog stengiesi ne dėl Lietuvos, o aklai tarnauji besigviešintiems į Rusijos resursus. Iš lietuvių, tokiems taip tamsta, reikalingas tik pritarimas saviems kėslams. Būtent, tik dėl to ir gąsdinate "blogais" rusais, ir skleidžiate negatyvias nuostatas prieš šalį, kurios išteklius numatyta užvaldyti. Ir nevaidink čia patrioto, esi permatomas, kaip tuščias burbulas. Pačiam visiškai vienodai, bus karas Lietuvoj ar pasaulinis, svarbu tik kad iš rusų atimti viską ir juos paversti vergais. Žinai, ką pasakysiu. - Tai geltono drambliuko rožinė svajonė, kuri neišvengiamai iššauks eilinį holokaustą. Tikiuosi, paskutinį ir galutinį. - Man labai gaila tokių aklų, piktų neišmanėlių. Deja, į perspėjimus jūs nesiruošiate įsiklausyti.

Pikc rašė...

Va, kur logika, va, kur minties gilumas! Tiesiog sveiko proto fontanas trykštelėjo. Ačiū, "ale", kad atmerkėte akis ir galų gale praregėjau: štai, pasirodo, kur šuo pakastas, kaip sakė zoonekrofilas. Klastingi amerikosai nori užgrobti taikios ir nekaltos rasiejos resursus, pasinaudodami sufošystėjusiais lietuviais, kurie visus rusus vergais paversti svajoja. Dėl to ir fošystinės Lietuvos kariuomenę stiprina, ir tuos 2 procentus gynybai skirti spaudžia - kad tik Šv. Rasieją išprovokuotų, bjaurybės! Neišdegs! Reikalaukim fošystinės Lietuvos valdžios atsikratyti ginkluotės, paleisti kariuomenę - ir prašykim rasiejos chano, kad išvaduotų mus iš NATO akupacijos! Tik šitaip išvengsim holokausto. Nors ne, tas holokaustas gal ir gerai būtų - nu, jeigu paskutinis ir galutinis. Gi tada neliks ir kam vargšę rasieją provokuoti. Če gal ir nieko tada. Blem, susimaišiau visai - eisiu į rusų forumus pasiklaust, kaip geriau būtų - tie tai tikrai žinos.

ale, rašė...

Aha, toliau vaidini (o iš tiesų, ir tiki tuo) nekaltąjį. Lyg ir parodijuotum kažką, bet šiaip jau, akivaizdžius dalykus. Tas juk rodo, jog net ir paniekinta tamstos sąžinė geba pačiam aiškiai byloti, kad suvoki, jog tokiu būdu aklai talkininkauji, deja, pačiam net nebelabai aišku, kam. Suprantama, juk niekas visų kortų neatskleidinėja šunėkams. Juodą darbą geriau atlieka "savanoriai", kai jiems į pasąmonę "graži" iliuzija instaliuojama, neva, taip šventam reikalui jie tarnauja. Tada net ir mokėti jiems už juodus darbus nebereikia. Tada jie mala š... nuolatos ir nepailsdami.
Grįžtant prie tamstos fantazijų tenka pastebėti, kad tamsta vadovaujiesi plačiąjai liaudžiai skleidžiamu/priimtinu, į tikrovę tik panašiu - opiumu. Naiviai tiki, kad tai kažkokie eiliniai (amerikosai) visi kaip vienas (lyg pačiam ypatingai mieli pionieriai iš kacapstano, kurių niekaip pamiršti negali) - visi vienbalsiai reikalauja Rusijos turtų/resursų. Vaikekiuk, praktiškai tokio savarankiško subjekto, kap kad jav, iš tikrųjų jau seniai nėra. Toje teritorijoje yra bengsterių jau užvaldytas kraštas ir paverstas paklusniu žandaru, naudojamu ir kitoms teritorijoms užvaldyti. Todėl jų pagalba daugumoje šalių pagrindiniai valdžios postai pakariant lyderius ar "demokratiškai" (kaip beje ir Lietuvoje) jau užsodinti paklusniais statytiniais. Ir tik Rusija pasiryžusi gyventi sava galva. Todėl ji ir yra pati "blogiausia", kurios prezidentas, globalių/transnacionalinių korporacijų/ elitų vertinimais, vertas kartuvių. Ką gi esi naivus kaip kūdikis, todėl ir veiki, kaip ir reikalinga antikristams-globalistams, tuo pat metu tiki, jog dėl šventų idėjų aukojiesi.

Pikc rašė...

Oi, tiksliai, kaip aš čia pamiršau esminį dalyką - klastingą pasaulinį sionistų sąmokslą! Na, nieko - rasieja visus išgelbės! Skaitau, kad reikia tučtuojau rasiejos chanui laišką rašyt ir prašyt, kad išgelbėtų - anas tai tikrai žinos, ką daryt, juk rasieja vienintelė pasauly savo galva gyvena. Visi kiti chemtreilais apnuodyti ir dėlto nemato TIESOS. Ainu, acto užsikaisiu.

ale, rašė...

Vėl braliukas grybą pjauni. Sklaidaisi ironijom labai drąsiai, suprasdamas, jog net jei ir yra kokios sąsajos su sionizmu, tai tuo niekas niekada neprisipažins. Aš to sesakiau, tai tamstos slapta mintis, kurią tikėjaisi iš manęs išgirsti. Deja, išsidavei tokiom "erezijom" sergąs pats. O tikėjais, kad už dydžius tamstos "nuopelnus" kažkada jie tave pavadis savu? - Naivumas neišpasakytas.
Bet argi vagis skelbiasi kada vagimi? Lygiai taip ir su bangsteriais - jie tik "gera" visiems daro: skolina, skolina, skolina... - Beveik niekas negrąžina skolų, o jie niekada nepritrūksta. Ir jei pabandytum atsakyti sau, iš kur jie visa tai ima, pačiam net nekiltų abejonių, ant kiek jų politika "šventa". Žinoma, tamsta informuotas labai, labai, kad, neva, emisija daroma projektams finansuoti... ir apiforminama skolos šaliai, kurioje jis vykdomas, pavidalu (čia supaprastintai - dėl trumpumo). Tai gal užsiduok dar vieną klausimą, kam naudingiems projektams? Gal taip kils bent abejonė, kas gi tą tokią velniavą globaliu mastu virti turi galimybę? Tada ir suprasi, kad įrodinėti akivaizdžių dalykų (faktų) nėra reikalo.

Pikc rašė...

Viskas - atsiverčiau ir įtikėjau! Tai kada rašom KAM, kad kariuomenę naikintų ir nusiginkluotų (nes nu kiek galima amerikosams ir pasauliniam sionistų sąmokslui tarnaut bei rasieją provokuot???!!!), o rasiejos chanui - kad kuo greičiau ateitų gelbėt? Nes jeigu lauksim, tai tikrai holokaustas ateis! Pala, o tai gerai ar blogai? Kažkaip neaišku liko. Nes jeigu gerai - tai gal palaukt reikia?

ale, rašė...

Pikc, niekur tamsta neatsivertei, niekuo neįtikėjai. Juk kaip buvai vergas, tokios dvasios ir likai. Pirmiausia reiktų ryžtis pradėti gyventi sava galva. Be to jokių (savarankiškų) sprendimų ir būti negali. Matai, braliuk, pačiam juk jokia mintis net nešauna į galvą, kad be vergvaldžių, kurie, neva, rūpintųsi tamstos skilviu ir saugumu, gyventi galima. Jei jau amerikosams netarnauti , tai būtinai kacapams. Taip juk rokuoji - kaip beviltiškas vergas. Atsisakyk vergo dvasios, išeik iš to eg(o)ipto, ir pasijusi žmogumi. Žmogumi būti ženkliai didesnė prasmė, nei susmirdusiu šakalu.
O kas dėl KAM, tai ne ji sprendžia. O ir būtina turėti turėti tam tikrą jėgos kontingentą aprūpintą būtinomis priemonėmis, kad nuo lengvabūdžių pajuokauti atsiginti. Tik būtina suprasti, kad tam visai nėra jokios prasmės supirkinėti savo (naujųjų) vergvaldžių niekam nebetinkamą, jiems nebereikalingą visą metalo laužą, įsivaizduojant, kad tas gali teikti bent kokį saugumą.

item