Roberto de Mattei. Imamai bažnyčioje - sunkus nusikaltimas prieš tikėjimą ir protą

Italijos vyskupų konferencijos prezidentas Angelo Bagnasco ėmėsi kritikuoti tuos katalikus, kuriuos sutrikdė ir papiktino kvietimas musu...


Italijos vyskupų konferencijos prezidentas Angelo Bagnasco ėmėsi kritikuoti tuos katalikus, kuriuos sutrikdė ir papiktino kvietimas musulmonams sekmadienį, liepos 31 d., pasimelsti Italijos bažnyčiose: „Nesuprantu priežasties, nematau jokios tikros priežasties tuo piktintis“, - pareiškė jis. Jo požiūriu, tūkstančių musulmonų bendra malda prie bažnyčios altorių būtų „aiškus smurto pasmerkimas ir visiškas atsiribojimas nuo jo iš musulmonų - ir ne tik iš jų - pusės“.

Tačiau realybėje, kaip portale La Nuova Bussola Quotidiana pastebėjo monsinjoras Antonio Livi, musulmonų dalyvavimas liturginėse apeigose Italijoje ir Prancūzijoje buvo beprasmis ir net šventvagiškas aktas. Šventvagiškas dėl to, kad katalikų bažnyčios, skirtingai nei mečetės, nėra konferencijų ar propagandos centrai, o šventos vietos, kuriose deramai garbinamas ir adoruojamas Jėzus Kristus, „Kūnas ir Kraujas, Siela ir Dievystė“, tikrai esantys Eucharistijoje. Jei būtinai reikėjo tokio smurtą pasmerkiančio susitikimo, šis politinis aktas galėjo vykti bet kurioje kitoje vietoje nei Dievo namai. Dievo, kuris popiežiui ir Italijos vyskupams privalo būti vienintelis tikrasis Dievas trijuose asmenyse ir su kuriuo per amžius intensyviai su kardu rankoje kovojo islamas. 

Romos Santa Maria Trastevere bazilikoje trys imamai buvo pasodinti priekinėje eilėje, o du iš jų, Benas Mohamedas ir Sami Salemas iš sakyklos kelis kartus citavo Koraną, atsuko nugaras į Evangeliją homilijos metu ir murmėjo musulmonišką maldą katalikams kalbant Credo. 

Bari katedroje taip vadinamas imamas Sharifas Lorenzini arabiškai citavo pirmąją Korano surą, šiais žodžiais smerkiančią krikščionių „netikėjimą“: „Vesk mus į tiesų kelią, kuriame dovanoji malonę, ne tą, kuriuo eina klaidatikiai ir žadinantys tavo pyktį“

Tai, kas įvyko, taip pat yra ir beprasmis aktas, nes apskritai nėra jokio pagrindo kviesti musulmonus melstis ir sakyti pamokslus katalikų bažnyčiose. Italų ir prancūzų iniciatyva vaizduoja, tarsi islamas kaip toks nėra atsakingas už terorą, lyg ne Korano vardu fanatiški, bet nuoseklūs musulmonai visame pasaulyje skerdžia krikščionis. Neigti, kaip tai daro popiežius Pranciškus, kad tai, kas dabar vyksta, yra religinis karas, tai tas pats, kaip neigti, kad Raudonosios brigados teroristai 1970 m. vykdė politinį karą prieš Italijos valstybę.*

„Islamo valstybės“ teroristų motyvas yra kartu religinis ir ideologinis bei pretekstą sau randa daugybėje Korano vietų. Korano vardu dešimtys tūkstančių katalikų persekiojami visame pasaulyje: nuo Artimųjų Rytų, iki Nigerijos ar Indonezijos. Ir kol naujame oficialiame Kalifato periodinio leidinio Dabiq numeryje raginama naikinti kryžius ir žudyti krikščionis, Italijos vyskupų konferencija atleidžia mohametonų religiją nuo bet kokios atsakomybės, paskutinių mėnesių žudynes priskirdami keliems ekstremistams. Bet tiesa yra visiškai priešinga: tik absoliuti mažuma musulmonų (23 tūkst. iš 2 milijonų oficialiai registruotų musulmonų) atsakė į Italijos vyskupų konferencijos paskelbtą iniciatyvą. Tad ar galime kaltinti daugumą, grąžinusią kvietimą siuntėjui ir apkaltinusią tuos, kurie jį priėmė, veidmainyste?

*Raudonosios brigados - sukarinta kairioji organizacija Italijoje, siekusi sukurti revoliucinę valstybę ir vykdžiusi ginkluotus išpuolius, pagrobimus bei žmogžudystes.

Versta iš Rorate Caeli


Susiję

Straipsniai 1576037361654456787

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2016-08-05 22:22

  Naujiena-Turkijoje jau nebus baudžiama už santykiavimą su jaunesniais nei 18 m.Na, bet mes juk gerbiame islamą ir kitas religijas...

  AtsakytiPanaikinti
 2. Panašu, kar RKB rimtai užsimojo susinaikinti. :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nebijokit, gerb. Pikc, RKB nesusinaikins. :)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-08-06 15:34

   Gal gerb Augustinas galėtų pagrįst savo optimizmą, nes mano žiniomis visur kur įsigalėdavo Islamas, Krikščionybė sunykdavo. Galima daryti loginę išvada, kad nesipriešinimas musulmonų ekspancijai, krikščionims = susinaikinimui.

   Panaikinti
  3. Netiesa. :) Krikščionybė nunykdavo ne ten, kur įsigalėdavo Islamas, bet Islamas įsigalėdavo, kaip krikščionybės nunykimo pasekmė. O krikščionybė nykdavo ne dėl Islamo, bet dėl gnosticizmo. Dabartinė gnosticizmo atmaina (viena iš pavojingiausių šiuolaikiniame pasaulyje), kuri yra paplitusi Vakarų pasaulyje, yra LGBT judėjimas. Kita tokia gnosticizmo atmaina šiais laikais yra New Age judėjimas. Tačiau jei su New Age judėjimo gnostiniu pobūdžiu daugiau mažiau viskas aišku, tai su LGBT judėjimu ne taip aišku, todėl Bažnyčia šiandien turi skirti labai didelį dėmesį kovai su LGBT judėjimui priskiriamomis idėjomis bei visuomenės švietimui, kad bent jau krikščioniškajai visuomenės daliai išaiškėtų tų idėjų gnostinis pobūdis. O tai krikščioniškoji visuomenės dalis dabar jau nesupranta, kas gi yra gnostiško tose LGBT judėjimo platinamose idėjose, ir ne tik per mažai joms priešinasi, bet jų atžvilgiu laikosi pernelyg pasyviai, tuo būdu leisdama toms gnostinėms idėjoms užkariauti vis naujesnius ir naujesnius Vakarų kultūros plotus.

   Panaikinti
  4. Tad jei kam ir reikia priešintis, tai priešintis pirmiausia reiktų abiem šiuolaikinio gnosticizmo atmainoms, kurios paplitusios šiuolaikinėje Vakarų kultūroje. Ypač reikėtų pasitempti kovos su LGBT judėjimo idėjomis srityje, nes ši sritis Bažnyčioje ir apskritai krikščioniškoje visuomenės dalyje yra gerokai apleista ("gerokai apleista" yra per švelnus pasakymas, bet kito kol kas nesugalvojau).

   Panaikinti
  5. Šiandien, vietoj katalikybės turime šėtonybę ir tiek žinių...

   Panaikinti
  6. Šiandien, vietoj katalikybės turime šėtonybę ir tiek žinių...

   Panaikinti
 3. "Nebijokit, gerb. Pikc, RKB nesusinaikins. :)"
  Gerb. Augustinai, gal ir ne - bet stengiasi tikrai nuoširdžiai. :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jo, tikrai stengiasi... Masonai valdo! Jie visada naikino katalikybę iš išorės, o šiandien sėkmingai tai daro iš vidaus :)

   Panaikinti
  2. Jo, tikrai stengiasi... Masonai valdo! Jie visada naikino katalikybę iš išorės, o šiandien sėkmingai tai daro iš vidaus :)

   Panaikinti
 4. "Nebijokit, gerb. Pikc, RKB nesusinaikins. :)"
  Augustinai, RKB tikrai bus sunaikinta. Ji yra Kristaus Mistinis Kūnas ir kaip Kristus buvo prikaltas prie Kryžiaus, numiręs ir palaidotas, tas pats įvyks ir su Bažnyčia - Kristaus Mistiniu Kūnu. RKB bus nukryžiuota ir palaidota. Skaitykite Apreiškimų, Danieliaus knygas. O po kurio laiko įvyks Bažnyčios Prisikėlimas. Bažnyčia prisikels, kaip ir KRistus prisikėlė. Tik klausimas, kas tame Bažnyčios prisikėlime turės dalį?
  Ar tie kurie dabar abejingai, klusnumo ir nuolankumo kaukėmis prisidengę, o iš tikro tai bijodami prarasti šiltas vietas ir neblogą uždarbį tyli ir apsimeta nieko nesuprantantys? Ginančių Dievo Žodį yra tik vienetai, pvz. Lenkijos vyskupai.
  O RKB mirtis ant Kryžiaus įvyks tuomet, kaip pus pakeista aukos Liturgija - kai Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas taps kokia nors rauginta duonele už meilę ir vienybę, nes tuomet RKB iš Kristaus Mistinio Kūno pavirs į antikristo mistinį kūną.
  Jeigu dabar po visokia meilės ir gailestingumo priedanga stengiama įteisini mirtinas neskaistybės nuodėmės, vadinasi jau prasideda Bažnyčios plakimas.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Man priimtinesnės šios mintys:

  Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Ramūnas Mizgiris OFM

  „Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“ (Mt 7, 12). Šis posakis, nuo XVIII a. vadinamas „auksine taisykle“, aptinkamas ir kituose religijose:

  Judaizmas: „Kas tau nepatinka, to ir kitam nedaryk“ (Tob 4, 15).

  Budizmas: „Nežeisk kitų, kad pats nebūtum sužeistas“ (Buda, Uadanavarga 5, 18).

  Induizmas: „Tai yra svarbiausia pareiga: nedaryk kitiems to, kas tau sukelia skausmą“ (Mahabharata, 5.15.17).

  Konfucianizmas: „Didžiausias geranoriškumas: nedaryk kitiems to, ko nenorėtum, kad jie tau darytų“ (Konfucijus, Dialogai 15.23).

  Vadinasi, šis įstatymas įrašytas kiekvieno žmogaus sąžinėje (Rom 2, 14–15). Kiekvieno žmogaus giliausias širdies troškimas – mylėti ir būti mylimam. Kiekviena moteris ir kiekvienas vyras yra išties mano sesuo ir mano brolis.

  Senyvas žydų mokytojas paklausė savo mokinių:

  – Pagal ką galima atpažinti akimirką, kai naktis pereina į dieną?

  – Gal tai mirksnis, kai jau gali atskirti šunį nuo avies?

  – Ne, – papurtė galvą mokytojas.

  – Gal tai momentas, kai tampa aišku, kur palmė, o kur fikusas?

  – Ne, – pakartojo senolis.

  – Tai kaipgi? – paklausė mokiniai.

  – Kai pažvelgęs į bet kurio žmogaus veidą pamatai jame savo brolį arba seserį. Iki tol tavo širdyje tvyro naktis.

  AtsakytiPanaikinti
 6. "Ale" mano, kad kiekvienas machmudas - jo brolis, o machmudai mano, kad "ale" - pjautinas kafiras. Na, nebent atsiverstų į "tikrąjį tikėjimą" ir pataptų "Ali". Retorinis klausimas: kaip vertintinas "ale" noras su tokia fauna broliautis? :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tai ne mano sugalvotos mintys, bet jos man artimesnės.

   ale mano, kad Machmudas aiškiai mato, jog Pikc Machmudą laiko priešu, todėl to Machmudas Pikc'ui dovanoti negali.

   Panaikinti
  2. Tie visi broliavimosi-seseriavimosi pezalai veikia tik VIENU atveju - jei kita pusė tave IRGI broliu/seserimi laiko. Priešingu atveju tai tiesiog infantilinis idiotizmas, ir tiek. Skerdžiamo avino filosofija. :)
   O machmudams nusišvilpt, laiko kas jį priešu ar ne - jam svarbu ką JIE priešais laiko. Visi tie šaudomi, progdinami, pjaunami ir traiškomi Vakarų tolerastikai machmudų priešais tikrai nelaikė ("refjudžyz velkam", pamenat?) - bet machmudams tai netrukdo juos skersti. ;)

   Panaikinti
  3. Pikc, pasirodo, kad tamasta ničnieko nesupranti, kas yra kultūra, kaip ir kodėl visuomenėje vyksta procesai. Tamsta vadovaujiesi logika, bet.., bet kokia logika - juk neatitinkančia kiekvienos situacijos vienodai taip, kaip tos, kurią pažinus ji tokia buvo atrasta. Tamstai atrodo, jog jau vien dėl to, kad kažkas kažką toleruoja, tai pagal tai tą visi privalo mylėti. Kultūra, juk tai ne laisvės absoliutinimas ir teisių bile kokių toleravimas. Yra daugmaž atvirkščiai. Kultūra, tai sąmoningas atsisakymas/ribojimas tam tikrų asmeninių teisių ir laisvės, kas gali pažeisti kito laisvę, vardan to, kad išvengti priešpriešos visuomenėje. Štai dabar tie tamstos (lyg čia tuo ir ginami) tolerastai per savo bukumą pasiryžę priversti visus toleruoti tai, ko tie machmudai sąmoningai atsisako, vardan šventos ramybės. Juk machmudai rūpinasi, kad nebūtų gyvuliškumo lygiu ribojamas žmogiškumas(?). Tuo tarpu tolerastai reikalauja, kad visi sutiktų gyventi gyvulišką gyvenimą. Suprask, jei tamstai kažkaip atrodo, tai dar nereiškia, kad būtent tas yra gerai absoliučia prasme. Kitų gilesnis supratimas subtiliau diferencijuoja vertybes.

   Panaikinti
  4. Jargau, kaip "nugrybavęs" šonan šitas "sąmonės srautas" - ir sugebėk tu man taip nesuprasti visiškai paprastai, atviru tekstu pasakomų dalykų! Na, o pareiškimas "tamstos (lyg čia tuo ir ginami) tolerastai" - išvis užmušė! :D

   Panaikinti

emo-but-icon

item